“C”, “D” категория, психо, професионална компетентност,
дигитална карта на водач

Настоящата страница има за цел да разясни целият процес по изкарване на професионална шофьорска категория за управление на камион (C и/или C+E) или автобус (D категория), както и процеса по набавяне на необходимите документи за упражняване на професията професионален шофьор в съответствие със законите в България и ЕС.

“C” категория

C категория е необходима на всеки водач, който възнамерява да управлява товарно превозно средство с допустима максимална маса над 3.5 тона. До 3.5т се водят лекотоварните автомобили и се обозначават с категория N1. Това са например лекотоварни бусове до 3.5т. като Fiat Ducato, Iveco, Renault Master, Opel Vivaro, Mercedes Sprinter. Тежкотоварни са всички превозни средства, които могат да носят повече от 3.5 тона, включително собственото си тегло. Те са две категории – N2 (от 3.5 до 12т.) и N3 (всички над 12т.).

За записването на курс за изкарване на професионална категория на водач (C категория), е необходимо да имате навършени 21години и да притежавате валидно свидетелство за управление на МПС от кат. B+контролен талон, катко и “Удостоверение за психологическа годност“, така нареченото в Бълария “психо”.

“C+E” категория

“C+E” категория е необходима на всеки водач, който възнамерява да управлява товарно превозно средство с допустима максимална маса над 3.5 тона, което тегли ремарке с допустима максимална маса над 750кг.

За записването на курс за изкарване на професионална категория на водач C+Е, е необходимо да имате навършени 21години и да имате поне 1 година стаж от категория C. Стажът се доказва чрез датата на издаване на книжката от категория C, а не чрез датата на полагане на изпита пред ДАИ за категория C.

Например защитиле сте успешно практическия изпит по кормуване за категория C на 15-ти юни 2018-та, но сте се забавили да подадете документи и отивате в КАТ на 1-ви Септември 2018-та. Книжката Ви е готова на 1-ви Октомври 2018-та. Имате право да се запишете и явите на курс за категория C+E след 1 година, тоест на 1-ви Октомври 2019-та.

Имайте предвид, че всички документи на водача – контролен талон към книжката, карта за професионална квалификация и дигитална карта, са обвързани с номера на шофьорската книжка и когато Ви впишат новата категория (C+E), трябва да преиздадете всички документи. Съответно това е свързано с нови разходи за преиздаване на документи.

“D” категория

“D” категория е необходима на всеки водач, който възнамерява да управлява превозно средство с повече от 8 места за сядане на пътници без да се брои мястото на водача. Превозни средства с до 8 места за сядане се причисляват към категория M1. Това са всички леки автомобили и бусове с до 8 седящи места. Превозни средства с повече от 8 места за сядане, но с технически допустима максимална маса до 5т. се водят категория M2. M3 – превозни средства с над 8 места за сядане и повече от 5т. максимална маса.

За записването на курс за изкарване на професионална категория на водач на автобус (D категория), е необходимо да имате навършени 23години и да притежавате валидно свидетелство за управление на МПС от кат. “C” и стаж в “C” категория най-малко 2 години.
Удостоверение за психологическа годност“, така нареченото в Бълария “психо”.

Удостоверение за психологическа годност

Удостоверение за психологическа годност се изкарва в центрове, които са сертифицирани за провеждане на изпити за доказване на психологическа годност. В София има на много места. Полагането на изпита струва 50-60 лв. (според центъра) и отнема 3 часа, като е необходимо предварително да се запишете. Заплащането на таксата става на място в центъра и удостоверението Ви се издава също на място, веднага след полагането на изпита. Психо изпита не е труден. Това е изпит, който цели да докаже, че Вие сте психически здрав, че можете логически да разсъждавате, че взимате адекватни решения в живота, че не сте агресивен/на и не проявявате агресия към околния свят. Също така последната част на психологическия изпит представлява тест за координация, на който е достатъчно да реагирате адекватно на подадените сигнали, тоест установява се, че кандидатът не е флегматичен и няма забавени реакции. На пътя при управление на ППС това е от изключителна важност. Също така психо изпитът в последната си част отсява далтонистите (хора, които не разпознават правилно цветовете).

Удостоверение за психическа годност има валидност 3 години за лица ненавършили 65 години. След навършване на 65г. възраст, удостоверението е валидно за срок само от 1 година.

ЗАПИСВАНЕ В ШКОЛА ЗА КУРС “C категория”

След като сте изкарали успешно психо изпита, следва да се запишете в школа за преминаване на теоретична и практическа част на обучение. Необходими документи за записване:

 1. Валидна шофьорска книжка от кат. Боригинал и ксерокопие
 2. Валиден контролен талон към шофьорска книжка от кат. Б оригинал и ксерокопие
 3. Валидно свидетелство за психологическа годност (психо)оригинал и ксерокопие
 4. Диплома за завръшено средно образование (може и по-висока степен)оригинал и ксерокопие

Подготовката и изпитът за C категория се състоят от две част:

 1. Теоретична част – включва познания по устройство на автомобила, време за управление и почивки, пътни знаци, ограничения в скоростта, състави на ППС, закони и наредби за движение по пътищата
 2. Практическа част – кормуване на превозно средство с обща допустима максимална маса над 12т.

Подготовката за изкарване на теоретичната част обикновено е свързана с лекции и самоподготовка. Никоя школа не допукса кандидат-шофьорите да започнат практическа част по кормуване на камион, преди да са положили успешно изпита по теория. Подготовката за изпита по теория зависи от знанията на кандидат и времето, което може да отдели за четене, но със сигурност не по-малко от 1 месец подготовка е необходима за успешното явяване на изпит.

Явяване на изпити пред ДАИ

След като кандидат е готов теоретически за полагането на изпит, първо се явява в школата, където е записан на вътрешен изпит по теория. Ако се справи успешно, се записва на външен изпит по теория пред ДАИ. Изпитите по теория за C категория пред ДАИ се провеждат в центъра на ул. Витиня 1 за гр. София. Изпитът представлява тест и се полага на компютър в зала с видео наблюдение. Всички въпроси, които задават на теоретичната част на изпита могат да се прочетат на сайта www.avtoizpit.com
На този сайт могат да се решават примерни изпити. Този сайт е притежаван от ДАИ и въпросите от него са еднакви с въпросите от деня на изпита Ви.

След като сте изкарали успешно теоретичната част на изпита, следва да започнете практика и да се явите на практически изпит. Практиката е между 20 и 30 учебни часа и се кормува на камион в градска среда, като трябва да се спазват всички знаци за товарни автомобили, забрани за влизане в улица и да не се качва камиона на бордюри и тротоари, както и да съобразявате лентата за движение (винаги най-дясна, но никога в бус лентата). Също така е много важно да преценявате правилния момент на престрояване в друга лента, за да не Ви санкционират. Първо се явявате на вътрешен изпит към школата, при която карате курса и след това пред ДАИ. Изпитът пред ДАИ продължава 45 мин. и се записва с камера, която снима едновременно в двете посоки (пътното движение напред през прозореца и вътре в кабината). В кабината винаги има 3 седалки – Вие управлявате, Вашият инструктор е до Вас и най-вдясно седи изпитващият от ДАИ, който задава посоката на движение.

След изпита пред ДАИ – МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО

Положили сте успешно и изпита по кормуване пред ДАИ и сега е време за смяна на шофьорската Ви книжка, за да Ви отразят новата категория – C. За целта, преди да посетите КАТ София за подмяна на шофьорска книжка е необходимо да минете прегледи при специалисти и при личния лекар, за да Ви издадат медицинско свидетелство. Избирате си една поликлиника в София (без значение коя и без значение дали Вашият личен лекар работи в нея) и отивате на регистратурата на поликлиниката. Обяснявате на служителката, че Ви е необходимо медицинско за C категория и заплащате съответната такса (50-60лв.). Служителката на регистратура Ви дава празна бланка и Ви написва номерата на кабинетите и лекарите, които трябва да посетите и да Ви заверят бланката. Започвате да ги обикаляте 1 по 1, докато не съберете всички подписи и печати. След като ги съберете, отивате при общопрактикуващ лекар, който трябва да напише констатация дали сте клинично здрав или не сте и да Ви събере такса от 20лв. След като сте събрали и подписа и печата на личния лекар, сте готови да тръгвате. Обикновено изкарването на медицинско може да отнеме и 1-2 дни, ако не всички лекари са в една и съща смяна или някои лекар са в отпуска и трябва да чакате.

Подаване на документи пред КАТ

Преди да отидете в КАТ да подадете документи за вписване на новата категория в шофьорската Ви книжка, трябва да подготвите следните документи:

 1. Старата Ви шофьорска книжка в оригинал и 2 ксерокопия
 2. Контролния Ви талон в оригинал и 2 ксерокопия
 3. Свидетелство за психологическа годност в оригинал и 2 ксерокопия
 4. Диплома за завършено средно образование (може и по-висока степен) – в оригинал и 2 ксерокопия
 5. Медицинско свидетелство заверено от специалисти и общопрактикуващ лекар в оригинал

Заплащате си за услугата по издаване на ново СУМПС (25лв. бърза процедура и 50лв. обикновена) и след 10 или съответно 30 дни получавате новата шофьорска книжка с вписана C категория и нов контролен талон към нея, но уви, все още нямате всички необходими документи за управление на камион за извършване на обществени или международни превози с търговска дейност.

Допълнителни документи на водача – КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

Всеки професионален водач на ППС с максимално допустима маса над 3.5т., е необходимо да притежава карта за професинална квалификация на водача. Тази карта се издава от ДАИ и изглежда по следния начин:

За да Ви бъде издадена карта за професионална квалификация е необходимо да преминете курс за обучение за начална квалификация за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на водач за извършване на обществен превоз на товари. Този курс се заплаща към изпитен център, който е сертифициран да извръшва такова обучение и в България струва между 350 и 600лв., според цената на изпитния център, който сте избрали. Курсът е с продължителност 20 работни дни по 8 часа и се изисква ежедневно присъстие. След успешно завършване на курса, получавате Удостоверение от провеждащия обучението център. Завръшили сте курса и сте получили удостоверението, следва да подадете документи пред ДАИ, за да Ви бъде издадена карта за квалификация на водача. Документите са следните:

 1. Удостоверение за завръшен курс на обучение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на товари – оригинал и ксерокопие
 2. 1 снимка паспортен формат
 3. Шофьорска книжка в оригинал и ксерокопие
 4. Контролен талон към шофьорската книжка в оригинал и ксерокопие.
 5. Лична карта – оригинал и ксерокопие
 6. Заявление за издаване на картата – получава се на място в ДАИ и се попълва от кандидата.

Административна такса за заявление – 12.60лв.

Административна такса за издаване на документа  – 72.80лв.

Общо разходи за карта за професионална компетентност на водач  – 85.30лв.

Срок за издаване – 1 месец

Всички ксерокопия се надписват “Вярно с оригинала”, поставя се дата и подпис на кандидата.

Така изглеждат удостоверението за професионална компетентност и заявлението за издаване на карта за квалификация на водача:

Към момента държавната такса за издаване на карта за професионална компетентност на водач за тежкотоварен автомобил е 85.40лв. и може да се плати на място в ДАИ само на гише на банка. Бях малко разочарован, че нямат възможност за заплащане с карта на гише. Банката събира комисиони 4.40+2.60=7 лв. Тези банкови такси могат да се спестят, ако служителите имат ПОС Терминали за заплащане с карта директно на гишето и сумите да влизат по сметката на Автомобилна Администрация директно. Вие все пак имате възможност да ги заплатите през Вашата банка или онлайн по посоченият IBAN, като направите 2 превода:

 1. Първи превод с основания за плащане – “Заявление карта за квалификация на водач”

IBAN: BG03UNCR96603120607317
Получател: ИААА
Сума: 10 лв.

 1. Втори превод с основание за плащане – ” Карта за квалификация на водач”.

  Ето ги данните:

IBAN: BG29UBBS80021020087820
Получател: ТРЮБ-ДЕМАКС АД
Сума: 68.40лв.

Ако решите да превеждате онлайн или през клон на Вашата банка, задължително носете платежните в оригинал с печат на банката в ДАИ, когато подавате документи за издаване на карта на квалификация на водач.

Платежните изглеждат по този начин:

Картата за професионална компетентност на водача важи 5 години и след изтичане на срока трябва да се подновява. Всеки път, когато подновявате, трябва да представите удостоверение от изпитен център, че сте преминали периодично обучение (за превоз на товари или за превоз на пътници, или и двете). Периодичното обучение продължава 5 дни и курсът струва между 120-150лв. в България към момента. 
След като получите новия документ, отново отивате в ДАИ с оригинали и ксерокопия на горепосочените документи и Ви издават нова карта за професионална квалификация на водача.

Имайте предвид, че картата за квалификация на водача е обвързана със шофьорската книжка. Това означава, че всеки път, когато си смените шофьорската книжка, е необходимо да преиздавате картата за квалификация на водача и да заплащате таксата на ДАИ от 85лв.
Ако например през 2019-та сте изкарали C категория и сте получили карта за квалификация от ДАИ и през 2020г. изкарате категория Е, трябва първо да подмените шофьорската си книжка и после отново да отидете в ДАИ за преиздаване на картата за квалификация на водача и да заплатите държавната такса.

Картата за квалификация на водача съдържа следните полета:

1. Фамилия
2. Първо Име
3. Дата и място на раждане
4а. Дата на издаване
4б. Дата на валидност
4c. Издаващ орган
5a. Номер на свидетелство за управление на МПС
5b. Сериен номер
7. Подпис
9. Категории
10. Код на общността
11. Вид на обучението

Допълнителни документи на водача – ДИГИТАЛНА КАРТА

Всеки професионален водач на ППС с максимално допустима маса над 3.5т., е необходимо да притежава и дигитална карта за използването на дигитален тахограф. Тази карта е лична и се издава от ДАИ след подаване на документи и заплащане на административна такса.

Необходими документи:

 1. 1 снимка паспортен формат
 2. Шофьорска книжка в оригинал и ксерокопие
 3. Контролен талон към шофьорската книжка в оригинал и ксерокопие.
 4. Лична карта – оригинал и ксерокопие
 5. Заявление за издаване на картата – получава се на място в ДАИ и се попълва от кандидата.

Административна такса на ДАИ заедно с банкова такса – 108.22лв.

Цена за подаване на заявление – 12.60лв.

Общо разходи за дигитална карта при плащане на място в ДАИ – 120.82лв.

Срок за изработка – 15 работни дни

Всички ксерокопия се надписват “Вярно с оригинала”, поставя се дата и подпис на кандидата.

Към момента държавната такса за издаване на дигитална карта на водач за тежкотоварен автомобил е 103.02лв. и може да се плати на място в ДАИ само на гише на банка. Бях малко разочарован, че нямат възможност за заплащане с карта на ПОС Терминал. Банката събира комисиони 5.20+2.60=7.80 лв. Тези банкови такси могат да се спестят, ако служителите имат ПОС Терминали за заплащане с карта директно на гишето и сумите да влизат по сметката на Автомобилна Администрация директно. Вие все пак имате възможност да ги заплатите през Вашата банка или онлайн по посоченият IBAN, като направите 2 превода:

       1. Първи превод с основания за плащане – “Заявление дигитална карта за водач”

IBAN: BG03UNCR96603120607317
Получател: ИААА
Сума: 10 лв.

        2. Втори превод с основание за плащане – “Дигитална Карта на водач”.

IBAN: BG29UBBS80021020087820
Получател: ТРЮБ-ДЕМАКС АД
Сума: 103.02лв.

Ако решите да превеждате онлайн или през клон на Вашата банка, задължително носете платежните в оригинал с печат на банката в ДАИ, когато подавате документи за издаване на карта на квалификация на водач.

Платежните изглеждат по този начин:

Ако имате допълнителни въпроси свързани с изкарването на професионална категория “C”, полагане на изпити за шофьор, полагане на психо изпит, изваждане на карта за квалификация на водача или дигитална карта на водача, моля не се колебаята да използвате полето “Коментари” най-отдолу в настоящата страница и да ги зададете. Ще се постарая да отговоря изчерпателно и бързо.

184 коментара

 1. Денис
  11/09/2022 @ 5:50 pm

  Здравейте изгубих дигитална карта за С кат. как мога да вадя нов , момента не съм в бг друг можели с пълномостно.

  Reply

  • gnikolov
   12/09/2022 @ 8:05 am

   Здравейте! Да, може с пълномощно. Трябва да посетите ДАИ на ул. Витиня в гр. София, ако питате за София.

   Reply

 2. Александър
  08/09/2022 @ 7:53 am

  Здравейте, имам категория C, но ми е изтекло психото, а искам да си подновя шофьорската книжка. Трябва ли ми валидно психо за подновяване на документа? Също така искам да си изкарам дигитална карта. Тя бидейки обвързана с книжката при нейната подмяна трябва ли да се издава нова карта за тахограф?

  Reply

  • gnikolov
   08/09/2022 @ 8:37 am

   Здравейте! Мисля, че не се изисква психои за подновяване, а само за първоначално издаване на книжка от кат Ц, Д. Да, дигиталната карта е обвързана с номера на шофьорската книжка. След като издадете новата шофьорска книжка, трябва да подновите и дигиталната карта.

   Reply

 3. Мартин Т
  31/08/2022 @ 5:10 am

  Здравейте , с английска шофиорска книжка мога ли да извадя компетентност в България ? Благодаря предварително

  Reply

 4. Дино
  14/08/2022 @ 2:24 pm

  Здравейте, имам книжка кат. С + проф.компетентност и тахо карта. Изкарал съм курс за кат. Е и ще си сменям книжката. Въпросът ми е докато стане новата тахокарта със старата ли карам? Реално ще съм с книжка за С+Е и тахокарта за С за времето докато стане новата, така ли е?

  Reply

  • gnikolov
   14/08/2022 @ 2:48 pm

   Здравейте! Попринцип нямате право, защото тахокартата е обвързана с книжката. Ако смятате, че вероятността да Ви спрат в тези 15 дни е малка, карайте така. Задължително носете със себе си копие от старата шофьорска книжка.

   Reply

 5. Станимир
  19/05/2022 @ 4:25 pm

  Добър Ден , Имам категория C от тази година началото на годината и валидно Психо, мисълта ми е такава . догодина мисля да карам и Е и кат Психото от тази година дали ще валидно за Категория Е . Или пак трябва да се явявам на Психо , Благодаря Предварително

  Reply

  • gnikolov
   21/05/2022 @ 12:58 pm

   Здравейте! Психо изпита е един и еднакъв за всички професионални категории. Важи 3 години от датата на взимане на изпита. Следователно няма нужда държите отново психо-тест.

   Reply

   • Стилиян
    12/07/2022 @ 5:41 pm

    Здравейте имам психо за категория д сега ми трябва и ц трябва ли нов курс

    Reply

    • gnikolov
     12/07/2022 @ 10:46 pm

     Здравейте! Не, психото важи за всички професионални категории.

 6. Plamena
  01/03/2022 @ 3:35 pm

  Здравейте , имам въпрос относно категория C. След изкарване на курса и подновяване на шофьорската книжка ,задължителна ли е дигиталната карта, мога ли да карам без дигиталната карта?

  Reply

  • gnikolov
   02/03/2022 @ 6:23 pm

   Здравейте, Пламена! Ако искате да управлявате автомобил с тегло над 3.5Т, задължително с дигитална карта, професионална компетентност и психо!

   Reply

 7. Андрей Живков
  18/01/2022 @ 11:52 am

  за подмяна на книжка , категории С и Д къде трябва да се извади медицинско свидетелство , може ли във всяка една поликлиника . Имам ТЕЛК решение с40% инвалидност , което е в процес на обжалване .

  Reply

  • gnikolov
   18/01/2022 @ 6:53 pm

   Да, може във всяка поликлиника.

   Reply

 8. Джемал Люманков
  06/01/2022 @ 10:16 am

  Здравейте ,може ли карта на водача,тоезт дигитална карта ,да се извади в чужбина

  Reply

  • gnikolov
   06/01/2022 @ 9:40 pm

   Здравейте! Дигиталната карта следва шофьорската книжка! Ако шоф.книжка е издадена от Испания, трябва и дигиталът да се издаде от Испания, например.

   Reply

 9. Ангел Кисов
  07/12/2021 @ 8:18 am

  Здравейте, книжката ми е отнета за шофиране на нерегистрирано МПС.До края на наказанието остават 20 дни, но ми трябва копие от книжката за подновяване на дигитална карта. Възможно ли е да поискам ксеро копие на книжката или да я взема само за ксерокопиране и върна пак ?Такова копие се изисква за направа на нов дигитал.Просто имам работа и искам дигитала да е готов при получаване на книжката и да не чакам още месец след това.Става дума за КАТ Пловдив.

  Reply

  • gnikolov
   07/12/2021 @ 9:44 pm

   Здравейте! Няма как да вземете копие. Изчаквате си търпеливо наказанието и след това я получавате.

   Reply

   • Апостол
    30/03/2022 @ 10:20 am

    Здравейте.Искам да си сменя испанската книжка с българска.Трябва ли да сменя и картата за професионална компетентност.Поздрави.

    Reply

    • gnikolov
     30/03/2022 @ 9:41 pm

     Здравейте! Испанската книжка върви с испанска професионална компетентност. Българската книжка върви с бг професионална компетентност.

 10. Людмила Ранова
  19/10/2021 @ 1:09 pm

  Благодаря за съдействието
  Поздрави и усмихнат ден.

  Reply

 11. Людмила Ранова
  18/10/2021 @ 3:07 pm

  Здравейте г-н Николов, може ли да ми кажете, при сменена книжка за придобита категория Ц,+Е, кое е задължително да се смени отново и
  кое може да чака изтичане на срока и работа свързана о конкретната категория. Съпругът ми има издадени професионална компетентност, дигитална карта и АДР.
  Благодаря предварително.

  Reply

  • gnikolov
   18/10/2021 @ 8:18 pm

   Здравейте, г-жо Ранова! Дигиталната карта задължително трябва да я подмени. Професионалната компетентност може да не я подменя, но да пази копие от старата шофьорска книжка, когато шофира! За АДР не съм сигурен – но логиката е следната – ако е отбелязан номер на шофьорска книжка в АДР-а, при подновяване на книжката трябва и нов документ за АДР.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Виктор Димитров
    09/04/2022 @ 12:11 am

    Тоест ще рече че с Е категория трябва да се извади и нов дигиталната карта??

    Reply

 12. Николай
  12/10/2021 @ 7:43 pm

  Здравейте, много полезна информация, но не мога да видя кога е публикувана и актуални ли са разходите за вадене на документите към днешна дата?

  Reply

  • gnikolov
   13/10/2021 @ 8:56 pm

   Здравейте! Да, актуална е.

   Reply

   • Тодор
    06/09/2022 @ 4:37 pm

    Здравейте имам гръцка книжка с категория С+Е за превод и легализация трябва ли да изкарам и психо тест и карта за управление на водача

    Reply

    • gnikolov
     07/09/2022 @ 1:45 pm

     Здравейте! Не сте написали какво искате да правите с гръцката книжка. Уточнете си въпроса моля.

 13. Ангел Зарев
  16/09/2021 @ 5:21 pm

  Здравейте, искам да попитам след като съм изкарал и завършил успешно курс по професионална компетентност,но не съм си изкарал пластиката-самата карта, поради това че не ми се налага до момента да я употребявам и резонно спестяване на едни около 80 лв,след като изтече валидността от края на обучението от 5 години, и изобщо не съм си я изкарал през,този период,трябва ли да се явявам на първоначален курс,или може на периодичен.Благодаря.

  Reply

  • gnikolov
   17/09/2021 @ 9:46 am

   Здравейте! Да, след като сте изкарал вече веднъж първоначален курс и имате документ, няма нужда да ходите повторно на първоначален. Отивате на периодичен.

   Reply

 14. Иван
  26/08/2021 @ 8:38 pm

  Здравейте,а само с Б кат. Когато се кара бус возят се до осем места там трябва ли дигитална карта за тахограф

  Reply

 15. Серхи
  14/08/2021 @ 2:40 pm

  Добър ден, искам да ви попитам. Мога ли да отида на работа в Германия с всички тези документи, или ще са необходими някои други документи или процедури там?

  Reply

  • gnikolov
   16/08/2021 @ 12:32 pm

   Здравейте! Говорете с немския си работодател. Нека той да каже. От шофьорска гледна точка са достатъчни, но може немците да изискват някакъв допълнителен документ за предишен осигурителен стаж и размер например, за нарушения от КАТ и т.н.

   Reply

   • Серхи
    16/08/2021 @ 2:51 pm

    Благодаря

    Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *