“C”, “D” категория, психо, професионална компетентност,
дигитална карта на водач

Настоящата страница има за цел да разясни целият процес по изкарване на професионална шофьорска категория за управление на камион (C и/или C+E) или автобус (D категория), както и процеса по набавяне на необходимите документи за упражняване на професията професионален шофьор в съответствие със законите в България и ЕС.

“C” категория

C категория е необходима на всеки водач, който възнамерява да управлява товарно превозно средство с допустима максимална маса над 3.5 тона. До 3.5т се водят лекотоварните автомобили и се обозначават с категория N1. Това са например лекотоварни бусове до 3.5т. като Fiat Ducato, Iveco, Renault Master, Opel Vivaro, Mercedes Sprinter. Тежкотоварни са всички превозни средства, които могат да носят повече от 3.5 тона, включително собственото си тегло. Те са две категории – N2 (от 3.5 до 12т.) и N3 (всички над 12т.).

За записването на курс за изкарване на професионална категория на водач (C категория), е необходимо да имате навършени 21години и да притежавате валидно свидетелство за управление на МПС от кат. B+контролен талон, катко и “Удостоверение за психологическа годност“, така нареченото в Бълария “психо”.

“C+E” категория

“C+E” категория е необходима на всеки водач, който възнамерява да управлява товарно превозно средство с допустима максимална маса над 3.5 тона, което тегли ремарке с допустима максимална маса над 750кг.

За записването на курс за изкарване на професионална категория на водач C+Е, е необходимо да имате навършени 21години и да имате поне 1 година стаж от категория C. Стажът се доказва чрез датата на издаване на книжката от категория C, а не чрез датата на полагане на изпита пред ДАИ за категория C.

Например защитиле сте успешно практическия изпит по кормуване за категория C на 15-ти юни 2018-та, но сте се забавили да подадете документи и отивате в КАТ на 1-ви Септември 2018-та. Книжката Ви е готова на 1-ви Октомври 2018-та. Имате право да се запишете и явите на курс за категория C+E след 1 година, тоест на 1-ви Октомври 2019-та.

Имайте предвид, че всички документи на водача – контролен талон към книжката, карта за професионална квалификация и дигитална карта, са обвързани с номера на шофьорската книжка и когато Ви впишат новата категория (C+E), трябва да преиздадете всички документи. Съответно това е свързано с нови разходи за преиздаване на документи.

“D” категория

“D” категория е необходима на всеки водач, който възнамерява да управлява превозно средство с повече от 8 места за сядане на пътници без да се брои мястото на водача. Превозни средства с до 8 места за сядане се причисляват към категория M1. Това са всички леки автомобили и бусове с до 8 седящи места. Превозни средства с повече от 8 места за сядане, но с технически допустима максимална маса до 5т. се водят категория M2. M3 – превозни средства с над 8 места за сядане и повече от 5т. максимална маса.

За записването на курс за изкарване на професионална категория на водач на автобус (D категория), е необходимо да имате навършени 23години и да притежавате валидно свидетелство за управление на МПС от кат. “C” и стаж в “C” категория най-малко 2 години.
Удостоверение за психологическа годност“, така нареченото в Бълария “психо”.

Удостоверение за психологическа годност

Удостоверение за психологическа годност се изкарва в центрове, които са сертифицирани за провеждане на изпити за доказване на психологическа годност. В София има на много места. Полагането на изпита струва 50-60 лв. (според центъра) и отнема 3 часа, като е необходимо предварително да се запишете. Заплащането на таксата става на място в центъра и удостоверението Ви се издава също на място, веднага след полагането на изпита. Психо изпита не е труден. Това е изпит, който цели да докаже, че Вие сте психически здрав, че можете логически да разсъждавате, че взимате адекватни решения в живота, че не сте агресивен/на и не проявявате агресия към околния свят. Също така последната част на психологическия изпит представлява тест за координация, на който е достатъчно да реагирате адекватно на подадените сигнали, тоест установява се, че кандидатът не е флегматичен и няма забавени реакции. На пътя при управление на ППС това е от изключителна важност. Също така психо изпитът в последната си част отсява далтонистите (хора, които не разпознават правилно цветовете).

Удостоверение за психическа годност има валидност 3 години за лица ненавършили 65 години. След навършване на 65г. възраст, удостоверението е валидно за срок само от 1 година.

ЗАПИСВАНЕ В ШКОЛА ЗА КУРС “C категория”

След като сте изкарали успешно психо изпита, следва да се запишете в школа за преминаване на теоретична и практическа част на обучение. Необходими документи за записване:

 1. Валидна шофьорска книжка от кат. Боригинал и ксерокопие
 2. Валиден контролен талон към шофьорска книжка от кат. Б оригинал и ксерокопие
 3. Валидно свидетелство за психологическа годност (психо)оригинал и ксерокопие
 4. Диплома за завръшено средно образование (може и по-висока степен)оригинал и ксерокопие

Подготовката и изпитът за C категория се състоят от две част:

 1. Теоретична част – включва познания по устройство на автомобила, време за управление и почивки, пътни знаци, ограничения в скоростта, състави на ППС, закони и наредби за движение по пътищата
 2. Практическа част – кормуване на превозно средство с обща допустима максимална маса над 12т.

Подготовката за изкарване на теоретичната част обикновено е свързана с лекции и самоподготовка. Никоя школа не допукса кандидат-шофьорите да започнат практическа част по кормуване на камион, преди да са положили успешно изпита по теория. Подготовката за изпита по теория зависи от знанията на кандидат и времето, което може да отдели за четене, но със сигурност не по-малко от 1 месец подготовка е необходима за успешното явяване на изпит.

Явяване на изпити пред ДАИ

След като кандидат е готов теоретически за полагането на изпит, първо се явява в школата, където е записан на вътрешен изпит по теория. Ако се справи успешно, се записва на външен изпит по теория пред ДАИ. Изпитите по теория за C категория пред ДАИ се провеждат в центъра на ул. Витиня 1 за гр. София. Изпитът представлява тест и се полага на компютър в зала с видео наблюдение. Всички въпроси, които задават на теоретичната част на изпита могат да се прочетат на сайта www.avtoizpit.com
На този сайт могат да се решават примерни изпити. Този сайт е притежаван от ДАИ и въпросите от него са еднакви с въпросите от деня на изпита Ви.

След като сте изкарали успешно теоретичната част на изпита, следва да започнете практика и да се явите на практически изпит. Практиката е между 20 и 30 учебни часа и се кормува на камион в градска среда, като трябва да се спазват всички знаци за товарни автомобили, забрани за влизане в улица и да не се качва камиона на бордюри и тротоари, както и да съобразявате лентата за движение (винаги най-дясна, но никога в бус лентата). Също така е много важно да преценявате правилния момент на престрояване в друга лента, за да не Ви санкционират. Първо се явявате на вътрешен изпит към школата, при която карате курса и след това пред ДАИ. Изпитът пред ДАИ продължава 45 мин. и се записва с камера, която снима едновременно в двете посоки (пътното движение напред през прозореца и вътре в кабината). В кабината винаги има 3 седалки – Вие управлявате, Вашият инструктор е до Вас и най-вдясно седи изпитващият от ДАИ, който задава посоката на движение.

След изпита пред ДАИ – МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО

Положили сте успешно и изпита по кормуване пред ДАИ и сега е време за смяна на шофьорската Ви книжка, за да Ви отразят новата категория – C. За целта, преди да посетите КАТ София за подмяна на шофьорска книжка е необходимо да минете прегледи при специалисти и при личния лекар, за да Ви издадат медицинско свидетелство. Избирате си една поликлиника в София (без значение коя и без значение дали Вашият личен лекар работи в нея) и отивате на регистратурата на поликлиниката. Обяснявате на служителката, че Ви е необходимо медицинско за C категория и заплащате съответната такса (50-60лв.). Служителката на регистратура Ви дава празна бланка и Ви написва номерата на кабинетите и лекарите, които трябва да посетите и да Ви заверят бланката. Започвате да ги обикаляте 1 по 1, докато не съберете всички подписи и печати. След като ги съберете, отивате при общопрактикуващ лекар, който трябва да напише констатация дали сте клинично здрав или не сте и да Ви събере такса от 20лв. След като сте събрали и подписа и печата на личния лекар, сте готови да тръгвате. Обикновено изкарването на медицинско може да отнеме и 1-2 дни, ако не всички лекари са в една и съща смяна или някои лекар са в отпуска и трябва да чакате.

Подаване на документи пред КАТ

Преди да отидете в КАТ да подадете документи за вписване на новата категория в шофьорската Ви книжка, трябва да подготвите следните документи:

 1. Старата Ви шофьорска книжка в оригинал и 2 ксерокопия
 2. Контролния Ви талон в оригинал и 2 ксерокопия
 3. Свидетелство за психологическа годност в оригинал и 2 ксерокопия
 4. Диплома за завършено средно образование (може и по-висока степен) – в оригинал и 2 ксерокопия
 5. Медицинско свидетелство заверено от специалисти и общопрактикуващ лекар в оригинал

Заплащате си за услугата по издаване на ново СУМПС (25лв. бърза процедура и 50лв. обикновена) и след 10 или съответно 30 дни получавате новата шофьорска книжка с вписана C категория и нов контролен талон към нея, но уви, все още нямате всички необходими документи за управление на камион за извършване на обществени или международни превози с търговска дейност.

Допълнителни документи на водача – КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

Всеки професионален водач на ППС с максимално допустима маса над 3.5т., е необходимо да притежава карта за професинална квалификация на водача. Тази карта се издава от ДАИ и изглежда по следния начин:

За да Ви бъде издадена карта за професионална квалификация е необходимо да преминете курс за обучение за начална квалификация за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на водач за извършване на обществен превоз на товари. Този курс се заплаща към изпитен център, който е сертифициран да извръшва такова обучение и в България струва между 350 и 600лв., според цената на изпитния център, който сте избрали. Курсът е с продължителност 20 работни дни по 8 часа и се изисква ежедневно присъстие. След успешно завършване на курса, получавате Удостоверение от провеждащия обучението център. Завръшили сте курса и сте получили удостоверението, следва да подадете документи пред ДАИ, за да Ви бъде издадена карта за квалификация на водача. Документите са следните:

 1. Удостоверение за завръшен курс на обучение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на товари – оригинал и ксерокопие
 2. 1 снимка паспортен формат
 3. Шофьорска книжка в оригинал и ксерокопие
 4. Контролен талон към шофьорската книжка в оригинал и ксерокопие.
 5. Лична карта – оригинал и ксерокопие
 6. Заявление за издаване на картата – получава се на място в ДАИ и се попълва от кандидата.

Административна такса за заявление – 12.60лв.

Административна такса за издаване на документа  – 72.80лв.

Общо разходи за карта за професионална компетентност на водач  – 85.30лв.

Срок за издаване – 1 месец

Всички ксерокопия се надписват “Вярно с оригинала”, поставя се дата и подпис на кандидата.

Така изглеждат удостоверението за професионална компетентност и заявлението за издаване на карта за квалификация на водача:

Към момента държавната такса за издаване на карта за професионална компетентност на водач за тежкотоварен автомобил е 85.40лв. и може да се плати на място в ДАИ само на гише на банка. Бях малко разочарован, че нямат възможност за заплащане с карта на гише. Банката събира комисиони 4.40+2.60=7 лв. Тези банкови такси могат да се спестят, ако служителите имат ПОС Терминали за заплащане с карта директно на гишето и сумите да влизат по сметката на Автомобилна Администрация директно. Вие все пак имате възможност да ги заплатите през Вашата банка или онлайн по посоченият IBAN, като направите 2 превода:

 1. Първи превод с основания за плащане – “Заявление карта за квалификация на водач”

IBAN: BG03UNCR96603120607317
Получател: ИААА
Сума: 10 лв.

 1. Втори превод с основание за плащане – ” Карта за квалификация на водач”.

  Ето ги данните:

IBAN: BG29UBBS80021020087820
Получател: ТРЮБ-ДЕМАКС АД
Сума: 68.40лв.

Ако решите да превеждате онлайн или през клон на Вашата банка, задължително носете платежните в оригинал с печат на банката в ДАИ, когато подавате документи за издаване на карта на квалификация на водач.

Платежните изглеждат по този начин:

Картата за професионална компетентност на водача важи 5 години и след изтичане на срока трябва да се подновява. Всеки път, когато подновявате, трябва да представите удостоверение от изпитен център, че сте преминали периодично обучение (за превоз на товари или за превоз на пътници, или и двете). Периодичното обучение продължава 5 дни и курсът струва между 120-150лв. в България към момента. 
След като получите новия документ, отново отивате в ДАИ с оригинали и ксерокопия на горепосочените документи и Ви издават нова карта за професионална квалификация на водача.

Имайте предвид, че картата за квалификация на водача е обвързана със шофьорската книжка. Това означава, че всеки път, когато си смените шофьорската книжка, е необходимо да преиздавате картата за квалификация на водача и да заплащате таксата на ДАИ от 85лв.
Ако например през 2019-та сте изкарали C категория и сте получили карта за квалификация от ДАИ и през 2020г. изкарате категория Е, трябва първо да подмените шофьорската си книжка и после отново да отидете в ДАИ за преиздаване на картата за квалификация на водача и да заплатите държавната такса.

Картата за квалификация на водача съдържа следните полета:

1. Фамилия
2. Първо Име
3. Дата и място на раждане
4а. Дата на издаване
4б. Дата на валидност
4c. Издаващ орган
5a. Номер на свидетелство за управление на МПС
5b. Сериен номер
7. Подпис
9. Категории
10. Код на общността
11. Вид на обучението

Допълнителни документи на водача – ДИГИТАЛНА КАРТА

Всеки професионален водач на ППС с максимално допустима маса над 3.5т., е необходимо да притежава и дигитална карта за използването на дигитален тахограф. Тази карта е лична и се издава от ДАИ след подаване на документи и заплащане на административна такса.

Необходими документи:

 1. 1 снимка паспортен формат
 2. Шофьорска книжка в оригинал и ксерокопие
 3. Контролен талон към шофьорската книжка в оригинал и ксерокопие.
 4. Лична карта – оригинал и ксерокопие
 5. Заявление за издаване на картата – получава се на място в ДАИ и се попълва от кандидата.

Административна такса на ДАИ заедно с банкова такса – 108.22лв.

Цена за подаване на заявление – 12.60лв.

Общо разходи за дигитална карта при плащане на място в ДАИ – 120.82лв.

Срок за изработка – 15 работни дни

Всички ксерокопия се надписват “Вярно с оригинала”, поставя се дата и подпис на кандидата.

Към момента държавната такса за издаване на дигитална карта на водач за тежкотоварен автомобил е 103.02лв. и може да се плати на място в ДАИ само на гише на банка. Бях малко разочарован, че нямат възможност за заплащане с карта на ПОС Терминал. Банката събира комисиони 5.20+2.60=7.80 лв. Тези банкови такси могат да се спестят, ако служителите имат ПОС Терминали за заплащане с карта директно на гишето и сумите да влизат по сметката на Автомобилна Администрация директно. Вие все пак имате възможност да ги заплатите през Вашата банка или онлайн по посоченият IBAN, като направите 2 превода:

       1. Първи превод с основания за плащане – “Заявление дигитална карта за водач”

IBAN: BG03UNCR96603120607317
Получател: ИААА
Сума: 10 лв.

        2. Втори превод с основание за плащане – “Дигитална Карта на водач”.

IBAN: BG29UBBS80021020087820
Получател: ТРЮБ-ДЕМАКС АД
Сума: 103.02лв.

Ако решите да превеждате онлайн или през клон на Вашата банка, задължително носете платежните в оригинал с печат на банката в ДАИ, когато подавате документи за издаване на карта на квалификация на водач.

Платежните изглеждат по този начин:

Ако имате допълнителни въпроси свързани с изкарването на професионална категория “C”, полагане на изпити за шофьор, полагане на психо изпит, изваждане на карта за квалификация на водача или дигитална карта на водача, моля не се колебаята да използвате полето “Коментари” най-отдолу в настоящата страница и да ги зададете. Ще се постарая да отговоря изчерпателно и бързо.

216 Comments

 1. Иван
  19/02/2024 @ 2:25 pm

  Здравейте , имам успешно взет изпит за категория C , какъв е срока за подаване на документи за смяна на книжката ?

  Мога ли да не подавам документи сега и да си остана със категория Б докато , догодина не изкарам изпит за категория C + E и тогава да я сменя ?
  Благодаря !

  Reply

  • gnikolov
   19/02/2024 @ 10:35 pm

   Здравейте! Няма такъв срок. Не, не можете, защото трябва да имате 1 година стаж с Ц категория, за да подадете заявление за вписване на Е категория в книжката си.

   Reply

 2. Хюсеин
  27/08/2023 @ 5:13 pm

  КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, не може ли да се направи бърза поръчка или няма такава, че не ми се чакат 30 дена. Благодаря предварително

  Reply

  • gnikolov
   28/08/2023 @ 1:39 pm

   Мисля, че няма, но можете да проверите на място в ДАИ.

   Reply

  • Иво
   15/11/2023 @ 3:12 pm

   Картата за проф. Компетентнос се изкараха отделно от курса за С категория…така ли???

   Reply

 3. SAADETIN KADIROV
  24/07/2023 @ 4:54 pm

  Здравейте. Притежавам С. СЕ Д. ДЕ категория. Въпросът ми е можели да изкарам професионална компетентност за тези категории общо и каква е цената. Като категориите съм ги придобил през 1988 г. И 1995 г.
  Благодаря Ви

  Reply

  • gnikolov
   25/07/2023 @ 9:40 pm

   Здравейте! Да, можете. Цената е различна в различните центрове, които предлагат обучението. Моля запитайте ги по телефона.

   Reply

   • Шериф Топуз
    24/08/2023 @ 12:17 pm

    Здравейте,скоро ми изтичат картите за смяна на адр пак ли трябва да се явя на изпит или се сменя само благодаря ви

    Reply

    • gnikolov
     24/08/2023 @ 4:11 pm

     Здравейте! Какви са тези карти за смяна на адрес.

 4. Красимир Цолов
  15/05/2023 @ 2:39 pm

  Здравейте ,моят въпрос е
  Следният имам категория С+Е имам дигитална карта и записан за курс професионална компетентност които трае 30 дни ! Мога ли да започна работа преди да е завършил курса ! Благодаря ви предварително !!!

  Reply

  • gnikolov
   21/05/2023 @ 9:04 pm

   Здравейте! Без да държите картата за професионална компетентност в ръката си, рискувате солидна глоба от ДАИ, в случай че Ви направят проверка. Въпросът Ви е сходен на въпроса: “Мога ли да шофирам МПС само с подадено заявление за книжка, която ще стане готова след 15дни”. Отговорът е – НЕ, не можете.

   Reply

 5. iskender
  30/04/2023 @ 10:01 pm

  Позволете ми да ви го обясня по следния начин

  Аз съм турски гражданин, имам българско свидетелство за управление на МПС с код 95 заедно с турската си шофьорска книжка, валидно ли е това свидетелство с код 95 в Белгия?

  С други думи, трябва ли да подновя обучението си или трябва да се явя на изпит? Благодаря ви за помощта.

  Reply

  • gnikolov
   01/05/2023 @ 9:27 pm

   Здравейте! Не мога да отговоря на този въпрос.

   Reply

 6. iskender
  26/04/2023 @ 1:23 am

  Здравейте, дойдох в Белгия с разрешение за пребиваване, след като получих карта за квалификация за шофьорска книжка, мога ли да използвам картата си за квалификация за шофьорска книжка тук?

  И така, мога ли да я поставя на белгийска шофьорска книжка?

  Reply

  • gnikolov
   30/04/2023 @ 9:09 am

   Здравейте! Въпросът Ви не е много ясно зададен. Всички документи на шофьора, трябва да следват шофьорската книжка и да са обвързани с нея. Ако имате нова шофьорска книжка (без значение дали е подновена българска или нова белгийска), трябва дигиталната карта, професионалната компетентност да са свързани с номера на новата шофьорска книжка.

   Reply

 7. Петьо Драганчев
  19/04/2023 @ 8:56 am

  Здравейте! Наскоро преминах успешно курс за С категория и в момента тече курса за професионална квалификация. Въпросът ми е, мога ли да подам документи за дигитална карта в ДАИ преди да съм преминал професионалната компетентност и след като премина курса и взема удостоверението за професионална компетентност тогава да подами за нея?

  Reply

  • gnikolov
   23/04/2023 @ 3:16 pm

   Здравейте! Да , дигиталната карта не е обвързана с професионалната компетентност.

   Reply

 8. Тихомир Каменов
  23/03/2023 @ 11:12 am

  Здравейте!Свидетелството ми за право управление кат.С ми е валидно до април 2024г.Водя се на отчет в КАТ-Велико Търново. От скоро постоянният ми адрес по лична карта е гр.Несебър.Могат ли да ми издадат дигитална карта от ДАИ-Бургас?

  Reply

  • gnikolov
   26/03/2023 @ 1:27 pm

   Здравейте! Не съм сигурен. Книжката Ви също трябва да е издадена от КАТ Бургас. Проверете на място.

   Reply

 9. Калоян
  09/03/2023 @ 12:48 am

  Здравейте.Трябва да си подновя другия месец Професионална компетентност и Тахографска карта , че са изтекли за С и СЕ ,обаче книжката ми е до юни 2024 , а на 2те карти за компетентност и дигиталната има номера на шофьорската книжка . А на новата , която ще я подновя догодина ще има нов номер , който няма да съответства . Според вас мога ли да отида година преди изтичането на шофьорската книжка и да я подновя ,само заради 2те карти.И тогава да ги подновя и тях. Благодаря за вниманието.

  Reply

  • gnikolov
   09/03/2023 @ 2:06 pm

   Здравейте! Да,разбира се, че може.

   Reply

 10. М. Караахмед
  19/02/2023 @ 9:48 am

  Здравейте!
  Имам C категория и ако се запиша на C+E и D категория мога ли наведнъж да подам документите за издаване на сумпс?

  Reply

  • gnikolov
   20/02/2023 @ 8:23 pm

   Здравейте! Да, можете!

   Reply

 11. Иван Тодоров
  23/01/2023 @ 9:04 pm

  Здравейте. От 5 години имам С категория , съответно и удостоверение за псих. годност. Та въпроса ми е дали трябва да се явявам на психо отново, разбрах, че отпада?

  Reply

  • gnikolov
   27/01/2023 @ 9:41 pm

   Здравейте! Да, трябва.

   Reply

 12. Тодор
  13/01/2023 @ 11:22 pm

  Здравейте! Искам да попитам ,имам С категория ,валидно психо,и удостоверение за професионална компетентност ,но не съм подал дукоменти за двете карти в дай. Проблем ли е ако карам до излизането на дигитална и компетенцията.благодаря

  Reply

  • gnikolov
   14/01/2023 @ 3:04 pm

   Здравейте! Нямате право да управлявате без картата за компетентност в България. Ако камионът не е оборудван с дигитален тахограф, а е с тахо-шайби, нямате нужда от дигитал.

   Reply

 13. Кольо Колев
  12/12/2022 @ 8:20 pm

  Здравейте! Имам много специфичен въпрос. Имам категория С, Д, Е,от 1995г. Разбира се първо С, от 1988 и останалите 1995г. Практикувах професията шофьор до 1998г. От тогава до юни 2021г. работех като моряк, но се разболях и се наложи да остана на брега да се лекувам. Искам да започна отново работа като шофьор, но имам ТЕЛК решение 80% . Наясно съм , че трябва да придобия допълнителните документи от наредба № 41 от 4.08.2008 г. Въпросът ми е мога ли да упражнявам професията шофьор с категорията С, Д, Е, с ТЕЛК решение 80% / Изчистен рак на пикочен мехур, но трябва да съм под наблюдение още 4години/?

  Reply

  • gnikolov
   26/12/2022 @ 12:02 pm

   Здравейте! Не сте посочили какво пише в решението на ТЕЛК-а. Има 2 варианта – 1) с право на работа; 2) без право на работа. Ако приемем, че сте с право на работа, въпросът се решава от транспортна лекарска консултативна комисия /ЛКК/. Такива има във всяка транспортна болница. Решението е конкретно, в зависимост от професията, която ще се упражнява, вида на заболяването и моментното състояние на човека. Диспансерното наблюдение при ракови заболявания продължава до 5-тата година от датата на операцията и при благоприятен изход от лечението. То се изразява в провеждане на изследване на скенер – първоначално през 6 месеца, след това 1 път годишно. Тези изследвания нямат отношение към решаването на въпроса за годността да се упражнява определена професия.

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *