“C”, “D” категория, психо, професионална компетентност,
дигитална карта на водач

Настоящата страница има за цел да разясни целият процес по изкарване на професионална шофьорска категория за управление на камион (C и/или C+E) или автобус (D категория), както и процеса по набавяне на необходимите документи за упражняване на професията професионален шофьор в съответствие със законите в България и ЕС.

“C” категория

C категория е необходима на всеки водач, който възнамерява да управлява товарно превозно средство с допустима максимална маса над 3.5 тона. До 3.5т се водят лекотоварните автомобили и се обозначават с категория N1. Това са например лекотоварни бусове до 3.5т. като Fiat Ducato, Iveco, Renault Master, Opel Vivaro, Mercedes Sprinter. Тежкотоварни са всички превозни средства, които могат да носят повече от 3.5 тона, включително собственото си тегло. Те са две категории – N2 (от 3.5 до 12т.) и N3 (всички над 12т.).

За записването на курс за изкарване на професионална категория на водач (C категория), е необходимо да имате навършени 21години и да притежавате валидно свидетелство за управление на МПС от кат. B+контролен талон, катко и “Удостоверение за психологическа годност“, така нареченото в Бълария “психо”.

“C+E” категория

“C+E” категория е необходима на всеки водач, който възнамерява да управлява товарно превозно средство с допустима максимална маса над 3.5 тона, което тегли ремарке с допустима максимална маса над 750кг.

За записването на курс за изкарване на професионална категория на водач C+Е, е необходимо да имате навършени 21години и да имате поне 1 година стаж от категория C. Стажът се доказва чрез датата на издаване на книжката от категория C, а не чрез датата на полагане на изпита пред ДАИ за категория C.

Например защитиле сте успешно практическия изпит по кормуване за категория C на 15-ти юни 2018-та, но сте се забавили да подадете документи и отивате в КАТ на 1-ви Септември 2018-та. Книжката Ви е готова на 1-ви Октомври 2018-та. Имате право да се запишете и явите на курс за категория C+E след 1 година, тоест на 1-ви Октомври 2019-та.

Имайте предвид, че всички документи на водача – контролен талон към книжката, карта за професионална квалификация и дигитална карта, са обвързани с номера на шофьорската книжка и когато Ви впишат новата категория (C+E), трябва да преиздадете всички документи. Съответно това е свързано с нови разходи за преиздаване на документи.

“D” категория

“D” категория е необходима на всеки водач, който възнамерява да управлява превозно средство с повече от 8 места за сядане на пътници без да се брои мястото на водача. Превозни средства с до 8 места за сядане се причисляват към категория M1. Това са всички леки автомобили и бусове с до 8 седящи места. Превозни средства с повече от 8 места за сядане, но с технически допустима максимална маса до 5т. се водят категория M2. M3 – превозни средства с над 8 места за сядане и повече от 5т. максимална маса.

За записването на курс за изкарване на професионална категория на водач на автобус (D категория), е необходимо да имате навършени 23години и да притежавате валидно свидетелство за управление на МПС от кат. “C” и стаж в “C” категория най-малко 2 години.
Удостоверение за психологическа годност“, така нареченото в Бълария “психо”.

Удостоверение за психологическа годност

Удостоверение за психологическа годност се изкарва в центрове, които са сертифицирани за провеждане на изпити за доказване на психологическа годност. В София има на много места. Полагането на изпита струва 50-60 лв. (според центъра) и отнема 3 часа, като е необходимо предварително да се запишете. Заплащането на таксата става на място в центъра и удостоверението Ви се издава също на място, веднага след полагането на изпита. Психо изпита не е труден. Това е изпит, който цели да докаже, че Вие сте психически здрав, че можете логически да разсъждавате, че взимате адекватни решения в живота, че не сте агресивен/на и не проявявате агресия към околния свят. Също така последната част на психологическия изпит представлява тест за координация, на който е достатъчно да реагирате адекватно на подадените сигнали, тоест установява се, че кандидатът не е флегматичен и няма забавени реакции. На пътя при управление на ППС това е от изключителна важност. Също така психо изпитът в последната си част отсява далтонистите (хора, които не разпознават правилно цветовете).

Удостоверение за психическа годност има валидност 3 години за лица ненавършили 65 години. След навършване на 65г. възраст, удостоверението е валидно за срок само от 1 година.

ЗАПИСВАНЕ В ШКОЛА ЗА КУРС “C категория”

След като сте изкарали успешно психо изпита, следва да се запишете в школа за преминаване на теоретична и практическа част на обучение. Необходими документи за записване:

 1. Валидна шофьорска книжка от кат. Боригинал и ксерокопие
 2. Валиден контролен талон към шофьорска книжка от кат. Б оригинал и ксерокопие
 3. Валидно свидетелство за психологическа годност (психо)оригинал и ксерокопие
 4. Диплома за завръшено средно образование (може и по-висока степен)оригинал и ксерокопие

Подготовката и изпитът за C категория се състоят от две част:

 1. Теоретична част – включва познания по устройство на автомобила, време за управление и почивки, пътни знаци, ограничения в скоростта, състави на ППС, закони и наредби за движение по пътищата
 2. Практическа част – кормуване на превозно средство с обща допустима максимална маса над 12т.

Подготовката за изкарване на теоретичната част обикновено е свързана с лекции и самоподготовка. Никоя школа не допукса кандидат-шофьорите да започнат практическа част по кормуване на камион, преди да са положили успешно изпита по теория. Подготовката за изпита по теория зависи от знанията на кандидат и времето, което може да отдели за четене, но със сигурност не по-малко от 1 месец подготовка е необходима за успешното явяване на изпит.

Явяване на изпити пред ДАИ

След като кандидат е готов теоретически за полагането на изпит, първо се явява в школата, където е записан на вътрешен изпит по теория. Ако се справи успешно, се записва на външен изпит по теория пред ДАИ. Изпитите по теория за C категория пред ДАИ се провеждат в центъра на ул. Витиня 1 за гр. София. Изпитът представлява тест и се полага на компютър в зала с видео наблюдение. Всички въпроси, които задават на теоретичната част на изпита могат да се прочетат на сайта www.avtoizpit.com
На този сайт могат да се решават примерни изпити. Този сайт е притежаван от ДАИ и въпросите от него са еднакви с въпросите от деня на изпита Ви.

След като сте изкарали успешно теоретичната част на изпита, следва да започнете практика и да се явите на практически изпит. Практиката е между 20 и 30 учебни часа и се кормува на камион в градска среда, като трябва да се спазват всички знаци за товарни автомобили, забрани за влизане в улица и да не се качва камиона на бордюри и тротоари, както и да съобразявате лентата за движение (винаги най-дясна, но никога в бус лентата). Също така е много важно да преценявате правилния момент на престрояване в друга лента, за да не Ви санкционират. Първо се явявате на вътрешен изпит към школата, при която карате курса и след това пред ДАИ. Изпитът пред ДАИ продължава 45 мин. и се записва с камера, която снима едновременно в двете посоки (пътното движение напред през прозореца и вътре в кабината). В кабината винаги има 3 седалки – Вие управлявате, Вашият инструктор е до Вас и най-вдясно седи изпитващият от ДАИ, който задава посоката на движение.

След изпита пред ДАИ – МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО

Положили сте успешно и изпита по кормуване пред ДАИ и сега е време за смяна на шофьорската Ви книжка, за да Ви отразят новата категория – C. За целта, преди да посетите КАТ София за подмяна на шофьорска книжка е необходимо да минете прегледи при специалисти и при личния лекар, за да Ви издадат медицинско свидетелство. Избирате си една поликлиника в София (без значение коя и без значение дали Вашият личен лекар работи в нея) и отивате на регистратурата на поликлиниката. Обяснявате на служителката, че Ви е необходимо медицинско за C категория и заплащате съответната такса (50-60лв.). Служителката на регистратура Ви дава празна бланка и Ви написва номерата на кабинетите и лекарите, които трябва да посетите и да Ви заверят бланката. Започвате да ги обикаляте 1 по 1, докато не съберете всички подписи и печати. След като ги съберете, отивате при общопрактикуващ лекар, който трябва да напише констатация дали сте клинично здрав или не сте и да Ви събере такса от 20лв. След като сте събрали и подписа и печата на личния лекар, сте готови да тръгвате. Обикновено изкарването на медицинско може да отнеме и 1-2 дни, ако не всички лекари са в една и съща смяна или някои лекар са в отпуска и трябва да чакате.

Подаване на документи пред КАТ

Преди да отидете в КАТ да подадете документи за вписване на новата категория в шофьорската Ви книжка, трябва да подготвите следните документи:

 1. Старата Ви шофьорска книжка в оригинал и 2 ксерокопия
 2. Контролния Ви талон в оригинал и 2 ксерокопия
 3. Свидетелство за психологическа годност в оригинал и 2 ксерокопия
 4. Диплома за завършено средно образование (може и по-висока степен) – в оригинал и 2 ксерокопия
 5. Медицинско свидетелство заверено от специалисти и общопрактикуващ лекар в оригинал

Заплащате си за услугата по издаване на ново СУМПС (25лв. бърза процедура и 50лв. обикновена) и след 10 или съответно 30 дни получавате новата шофьорска книжка с вписана C категория и нов контролен талон към нея, но уви, все още нямате всички необходими документи за управление на камион за извършване на обществени или международни превози с търговска дейност.

Допълнителни документи на водача – КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

Всеки професионален водач на ППС с максимално допустима маса над 3.5т., е необходимо да притежава карта за професинална квалификация на водача. Тази карта се издава от ДАИ и изглежда по следния начин:

За да Ви бъде издадена карта за професионална квалификация е необходимо да преминете курс за обучение за начална квалификация за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на водач за извършване на обществен превоз на товари. Този курс се заплаща към изпитен център, който е сертифициран да извръшва такова обучение и в България струва между 350 и 600лв., според цената на изпитния център, който сте избрали. Курсът е с продължителност 20 работни дни по 8 часа и се изисква ежедневно присъстие. След успешно завършване на курса, получавате Удостоверение от провеждащия обучението център. Завръшили сте курса и сте получили удостоверението, следва да подадете документи пред ДАИ, за да Ви бъде издадена карта за квалификация на водача. Документите са следните:

 1. Удостоверение за завръшен курс на обучение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на товари – оригинал и ксерокопие
 2. 1 снимка паспортен формат
 3. Шофьорска книжка в оригинал и ксерокопие
 4. Контролен талон към шофьорската книжка в оригинал и ксерокопие.
 5. Лична карта – оригинал и ксерокопие
 6. Заявление за издаване на картата – получава се на място в ДАИ и се попълва от кандидата.

Административна такса за заявление – 12.60лв.

Административна такса за издаване на документа  – 72.80лв.

Общо разходи за карта за професионална компетентност на водач  – 85.30лв.

Срок за издаване – 1 месец

Всички ксерокопия се надписват “Вярно с оригинала”, поставя се дата и подпис на кандидата.

Така изглеждат удостоверението за професионална компетентност и заявлението за издаване на карта за квалификация на водача:

Към момента държавната такса за издаване на карта за професионална компетентност на водач за тежкотоварен автомобил е 85.40лв. и може да се плати на място в ДАИ само на гише на банка. Бях малко разочарован, че нямат възможност за заплащане с карта на гише. Банката събира комисиони 4.40+2.60=7 лв. Тези банкови такси могат да се спестят, ако служителите имат ПОС Терминали за заплащане с карта директно на гишето и сумите да влизат по сметката на Автомобилна Администрация директно. Вие все пак имате възможност да ги заплатите през Вашата банка или онлайн по посоченият IBAN, като направите 2 превода:

 1. Първи превод с основания за плащане – “Заявление карта за квалификация на водач”

IBAN: BG03UNCR96603120607317
Получател: ИААА
Сума: 10 лв.

 1. Втори превод с основание за плащане – ” Карта за квалификация на водач”.

  Ето ги данните:

IBAN: BG29UBBS80021020087820
Получател: ТРЮБ-ДЕМАКС АД
Сума: 68.40лв.

Ако решите да превеждате онлайн или през клон на Вашата банка, задължително носете платежните в оригинал с печат на банката в ДАИ, когато подавате документи за издаване на карта на квалификация на водач.

Платежните изглеждат по този начин:

Картата за професионална компетентност на водача важи 5 години и след изтичане на срока трябва да се подновява. Всеки път, когато подновявате, трябва да представите удостоверение от изпитен център, че сте преминали периодично обучение (за превоз на товари или за превоз на пътници, или и двете). Периодичното обучение продължава 5 дни и курсът струва между 120-150лв. в България към момента. 
След като получите новия документ, отново отивате в ДАИ с оригинали и ксерокопия на горепосочените документи и Ви издават нова карта за професионална квалификация на водача.

Имайте предвид, че картата за квалификация на водача е обвързана със шофьорската книжка. Това означава, че всеки път, когато си смените шофьорската книжка, е необходимо да преиздавате картата за квалификация на водача и да заплащате таксата на ДАИ от 85лв.
Ако например през 2019-та сте изкарали C категория и сте получили карта за квалификация от ДАИ и през 2020г. изкарате категория Е, трябва първо да подмените шофьорската си книжка и после отново да отидете в ДАИ за преиздаване на картата за квалификация на водача и да заплатите държавната такса.

Картата за квалификация на водача съдържа следните полета:

1. Фамилия
2. Първо Име
3. Дата и място на раждане
4а. Дата на издаване
4б. Дата на валидност
4c. Издаващ орган
5a. Номер на свидетелство за управление на МПС
5b. Сериен номер
7. Подпис
9. Категории
10. Код на общността
11. Вид на обучението

Допълнителни документи на водача – ДИГИТАЛНА КАРТА

Всеки професионален водач на ППС с максимално допустима маса над 3.5т., е необходимо да притежава и дигитална карта за използването на дигитален тахограф. Тази карта е лична и се издава от ДАИ след подаване на документи и заплащане на административна такса.

Необходими документи:

 1. 1 снимка паспортен формат
 2. Шофьорска книжка в оригинал и ксерокопие
 3. Контролен талон към шофьорската книжка в оригинал и ксерокопие.
 4. Лична карта – оригинал и ксерокопие
 5. Заявление за издаване на картата – получава се на място в ДАИ и се попълва от кандидата.

Административна такса на ДАИ заедно с банкова такса – 108.22лв.

Цена за подаване на заявление – 12.60лв.

Общо разходи за дигитална карта при плащане на място в ДАИ – 120.82лв.

Срок за изработка – 15 работни дни

Всички ксерокопия се надписват “Вярно с оригинала”, поставя се дата и подпис на кандидата.

Към момента държавната такса за издаване на дигитална карта на водач за тежкотоварен автомобил е 103.02лв. и може да се плати на място в ДАИ само на гише на банка. Бях малко разочарован, че нямат възможност за заплащане с карта на ПОС Терминал. Банката събира комисиони 5.20+2.60=7.80 лв. Тези банкови такси могат да се спестят, ако служителите имат ПОС Терминали за заплащане с карта директно на гишето и сумите да влизат по сметката на Автомобилна Администрация директно. Вие все пак имате възможност да ги заплатите през Вашата банка или онлайн по посоченият IBAN, като направите 2 превода:

       1. Първи превод с основания за плащане – “Заявление дигитална карта за водач”

IBAN: BG03UNCR96603120607317
Получател: ИААА
Сума: 10 лв.

        2. Втори превод с основание за плащане – “Дигитална Карта на водач”.

IBAN: BG29UBBS80021020087820
Получател: ТРЮБ-ДЕМАКС АД
Сума: 103.02лв.

Ако решите да превеждате онлайн или през клон на Вашата банка, задължително носете платежните в оригинал с печат на банката в ДАИ, когато подавате документи за издаване на карта на квалификация на водач.

Платежните изглеждат по този начин:

Ако имате допълнителни въпроси свързани с изкарването на професионална категория “C”, полагане на изпити за шофьор, полагане на психо изпит, изваждане на карта за квалификация на водача или дигитална карта на водача, моля не се колебаята да използвате полето “Коментари” най-отдолу в настоящата страница и да ги зададете. Ще се постарая да отговоря изчерпателно и бързо.

105 коментара

 1. Lian
  22/11/2020 @ 5:48 pm

  Здравейте! За преиздаване на карта за професионална компетентност, какъв е срока като дни? Някъде четох 30дни, на друго място 20, а на трето място 10дни. 30дни не е ли срока, когато изкарва за първи път такива карта?

  Reply

  • gnikolov
   22/11/2020 @ 10:57 pm

   Здравейте! 30 дни е срокът.

   Reply

 2. Албен
  12/11/2020 @ 4:21 pm

  Извинете исках да кажа карта за квалификация на водача вместо професионална компетентност.

  Reply

 3. Албен
  12/11/2020 @ 4:13 pm

  Здравей,искам да попитам след като си подам документите за издаване на професионална компетентност и дигитална карта може ли мой близък или приятел да ги получи. Понеже ще съм в чужбина. Благодаря ви предварително.

  Reply

  • gnikolov
   12/11/2020 @ 4:14 pm

   Здравейте! Трябва да разполага с нотариално-заверено пълномощно от Вас. В противен случай няма да му ги дадат.

   Reply

 4. Алекс
  10/11/2020 @ 1:20 pm

  Привет на скоро взех, С+Е и Д кат.
  2 отделни дигитални карти ли трябва да извадя и съответно 2 отделни удост.за проф.компетентност?

  Reply

  • gnikolov
   10/11/2020 @ 4:32 pm

   Здравейте, Алекс! Не, дигиталната карта е една и 1 документ за проф. компетентност.

   Reply

  • Алекс
   13/11/2020 @ 8:33 am

   Благодаря за отговора. За диг.карта има логика да е една, но за другите- нали се минава курс за превоз на товари за С+Е, курс за превоз на пътници за Д кат. Тоест като са два отделни курса, не е ли логично да са две удостоверения (документа)?
   Питам, защото не знам сега като търся фирма къде да ги изкарам, за един курс ли трябва да платя за двете компетентности или за два отделни…. Вие бихте ли препоръчали фирма къде могат да се изкарат?

   Reply

   • gnikolov
    13/11/2020 @ 11:41 am

    Моля. За професионалната компетентност също е една пластиката. На гърба на пластиката се отбелязват съответните категории (C,D,CE,DE и т.н.), за които е валидна. Да, курсовете за професионална компетентност са два вида – за превоз на товари и за превоз на пътници и след успешното завършване на курса се издава удостоверение за всеки от тях. Трябва да заплатите за 2 отделни курса. Да, можем да Ви насочим към фирма, при която да изкарате курсовете. Обадете ни се и ще Ви посочим телефон за връзка.
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

 5. Вальо
  09/11/2020 @ 10:34 pm

  Благодаря колега за отговорите. Явно не си формулирах въпроса правилно. Въпроса е при изкарване на категория Ттб(103) и подновяване на книжката, за да пусна документи за изваждане на нова карта за квалификация на водач на МПС, трябва ли нова професионална компетентност да карам ако реша след месец(примерно). Професионалната компетентност за превоз на пътници и товари съм я изкарал август 2020г. Поздрави!

  Reply

  • gnikolov
   10/11/2020 @ 12:16 pm

   Моля, колега. Не, няма нужда да изкарвате нов курс за професионална компетентност, след като вече сте преминал за превоз на пътници. Представяте стария документ от Август 2020г.

   Reply

 6. Пламен
  09/11/2020 @ 12:44 pm

  Здравейте откраднаха ми документите
  картата за компетентнос беше в тях а тази за тахографа беше в колата
  искам да попитам сеага ако искам да извадя нови трябва ли да връщам старите или поне тази за компетентнос която е открадната

  Reply

  • gnikolov
   09/11/2020 @ 7:39 pm

   Здравейте, Пламен! Обадете се в ДАИ и декларирайте, че са Ви ги откраднали. После подайте на място заявление за издаване на нови карти.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 7. Петър Радоев
  16/10/2020 @ 5:38 pm

  Здравейте!Миналият месец изкарах курс за професионална компетентност.Ако сега си извадя карта от ДАИ за квалификация,ще трябва ли догодина пак да я сменям, защото книжката ми изтича 2021?Т.е. ще трябва ли пак да плащам 80 и няколко лева за нова карта?

  Reply

  • gnikolov
   17/10/2020 @ 10:28 am

   Здравейте! Попринцип да, картата за квалификация на водача е обвързана със шофьорската книжка. Единственият полулегален начин да заобиколите преиздаването на картата за проф.квал. на водача е да носите винаги към нея ксерокопие на старата Ви книжка и да го представяте пред служителите на ДАИ, когато Ви правят проверка.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Тихомир
    21/10/2020 @ 3:24 pm

    Има ли възможност за бърза поръчка за професионалната компетентност?

    Reply

 8. Алтан
  14/09/2020 @ 7:14 pm

  Добър ден , а подновяването на тези две карти до колко дена ,ще са готови

  Reply

  • gnikolov
   14/09/2020 @ 11:01 pm

   Здравейте! За дигитална срокът е 15 дни, а за професионална – 30 дни.

   Reply

   • Алтан
    14/09/2020 @ 11:48 pm

    Здравей , аз имам всичко сега изкарах С+Е и трябва да ги подновя пак ли е същ периода

    Reply

    • gnikolov
     15/09/2020 @ 8:49 am

     Здравейте! Да.

   • Алтан
    22/09/2020 @ 2:42 pm

    Добъ ден , от къде или кои сайт мога да проверя дали са готови

    Reply

    • gnikolov
     22/09/2020 @ 3:24 pm

     Звънете на място в ДАИ.

    • Аспарух
     08/11/2020 @ 1:42 pm

     Здравейте,моят въпрос е следният: Аз, никога не съм имал такива карти завърших училище през 1999 г.и тогава придобих и кат.С,но сега ми предстой да работя към една фирма като шофйор.Какво трябва да направя за да си ги изкарам

    • gnikolov
     08/11/2020 @ 6:56 pm

     Здравейте! Свържете се с фирма, която организира обучение за професионална компетентност, за да преминете съкратен курс и да Ви издадат документ за пред ДАИ, с който да можете да изкарате карта за квалификация на водача. Дигиталната карта можете да я получите само със шофьорската книжка.
     Поздрави
     Г.Н

    • Вальо
     09/11/2020 @ 7:48 pm

     Здравейте, току що си получих дигиталната карта и чакам да ми стане картата за квалификация за превоз на пътници и товари. Със категория D и Е съм и искам да изкарам за тролейбус. Налага ли се да сменям пак картата за квалификация и дали е необходим някакъв допълнителен документ преди да се извади новата карта? Или май по добре да изчакам малко преди да изтече книжката да изкарам за тролейбус?

    • gnikolov
     09/11/2020 @ 9:51 pm

     Здравейте, Вальо! При всяка смяна на книжка, трябва да подновявате дигитална карта и карта за квалификация. Номерът на шофьорската книжка е изписан върху картите и в момента, в който шофьорската Ви книжка стане невалидна и двете карти стават безполезни, понеже не са обвързани с валиден документ.
     Поздрави
     Г.Н

 9. Симеон
  08/09/2020 @ 12:49 am

  Здравейте, скоро ще започвам работа с камион и едно от условията на фирмата е да си извадя дигитална карта. Искам да попитам карта на водата трябва ли да имам? И ако да в какъв период най-рано мога да ги имам и двете?

  Reply

  • gnikolov
   08/09/2020 @ 6:55 pm

   Здравейте, Симеон! Картата на водача е дигиталната карта. Едно и също е.

   Reply

 10. Ранова
  01/09/2020 @ 3:46 pm

  Здравейте, може ли да ми кажете,за издаване на карта за професионална компетентност и дигиталната.С адресна регистрация в Стара Загора,може ли да се иде в ДАИ София,или трябва в Стара Загора?
  Благодаря Ви предварително!

  Reply

  • gnikolov
   03/09/2020 @ 9:48 am

   Здравейте! Може навсякъде в цялата страна.

   Reply

 11. Вальо
  29/08/2020 @ 7:09 am

  Здравейте, с категория D+E съм, скоро ще пускам документи за издаване на карта за квалификация на водача.
  Интересува ме дигиталната карта по специална ли трябва да е, защото например професионалната компетентност съм минал два курса, за превоз на пътници и превоз на товари. Дигиталната и тя ли трябва да е за превоз на товари и пътници?

  Reply

  • gnikolov
   29/08/2020 @ 12:15 pm

   Здравейте, Вальо! Дигиталната карта е за водача и няма значение дали той я ползва за превоз на пътници или товари. Също така няма значение дали кара само влекач, влекач с ремарке или автобус, например. В един ден водачът може да кара 4.5часа влекач с ремарке и още 4.5 автобус с пътници, като поставя картата си във всяко МПС над 3.5т, което управлява.
   Надявам се да съм Ви помогнал.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 12. Емил Статков
  06/08/2020 @ 6:23 am

  Здравейте имам въпрос относно курсовете за професионална компетентност Имам кат.С преди 2008г
  по точно от 1977гНавсякъде пише че се карат само периодичен курс за добиване на проф.компетентност
  Но аз никога не съм карал начален курс
  Това променя ли нещата или се минава само периодичен курс и съответно цената е м/у 120 и 150лв.

  Reply

  • gnikolov
   06/08/2020 @ 11:01 am

   Здравейте! Правилно, няма нужда да карате първоначален. Изкарвате само периодичен и сте в играта. Успех!

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *