За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1


Настоящата страница има за цел да демонстрира как точно се използва сайта www.adac.de

Търсене на оценка на автомобил на adac.de

Настоящето видео има за цел да покаже как се използва сайта adac.de за изкарване на оценка на автомобил.

 За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1