Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да извършат регистрация или пререгистрация на автомобил/кола/мотор или друг вид МПС в

КАТ Пловдив и да послужи като наръчник, в който стъпка по стъпка, с текст и снимки, е разяснен целият процес от А до Я.

Къде се намира КАТ Пловдив?
Точен адрес и координати на КАТ Пловдив

Преди да започнете с процеса на регистрация трябва да сте наясно с работното време на КАТ-Пловдив както и с местоположението.

Точните координати на входа на КАТ-Пловдив за регистрация на МПС са: Пловдив, ул. Напредък 2, ул. Ян Хунияди 5
Latitude: 42.164803 | Longitude: 24.719218

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк.

Изглед към централния вход на КАТ Пловдив

Вход към КАТ Пловдив

На входа на КАТ Пловдив има голяма указателна табела за “Вход” с указания за услугите, които се извършват: 

– регистрация на ППС (пътни превозни средства)
– пререгистрация на ППС
– пускане на спрени от движение ППС
– повторно издаване на транзитни номера
– издаване на транзитни табели на ППС за износ от страната
– издаване на дубликат на малък талон

Указателна табела на входа на КАТ Пловдив

Указателна табела на входа на КАТ Пловдив

На входа на КАТ Пловдив има голяма указателна табела с карта на услугите за граждани и местоположението на офисите/сградите: 

1. Салон 1 е сградата, в която се намират гишетата, на които се изготвят заявленията за първоначална регистрация на ППС, за смяна на собственост, за транзитна регистрация и за прекратяване на регистрация на ППС

След като сте подали документи в салон/сграда 1 и сте получили заявление за регистрация, се насочвате към каналите

Хале Входове 1, 2, 3, 4, ако сте с лек автомобил и Хале Входове 5 и 6, ако сте с товарен автомобил

Паркирате автомобила/превозното средство пред входовете на каналите и отивате вътре на гишетата 5, 6 и 7 за повторна проверка на документи. От там след като Ви потвърдят документите, следва да изчакате да Ви повикат и да влезете на проверка на канал. На канала се прави справка за номер на двигател и номер на рама.

Салон 2 в ляво от главния вход. На гишета 10, 11 и 12 се извършват следните услугите:
– Гише 10 – Приемане на документи за промяна на собственост и транзитна регистрация
– Гише 11 – Получаване на СРМПС
– Гише 12 – Приемане на документи за прекратяване на регистрация на ППС

Вход Изток с гишета 2, 3 и 4, на които се извършват следните услуги:
– Гише 2 и 3 – Подаване на документи за издаване и подмяна на СУМПС, приемане на молбио за промяна на местоотчет на водачи, приемане на молби за издаване на КТ /обикновен и на “водач на МПС без наказания”
– Гише 4 – Получаване на СУМПС и КТ (контролен талон към него)

Вход Юг – гишета 1 и 22:
– Гише 1 – Връчване на НП и връщане на иззети СУМПС
– Гише 22 – Деловодство – жалби, възражения, сигнали, предложения, молби и други

Работно време на КАТ Пловдив?

Rabotno vreme na KAT Plovdiv

Работно време на I-ви пост – попълване на заявления за регистрационни услуги:

– от 07:30 до 16:00 часа с регламентирани почивки:

 – от 10:00 часа до 10:12часа
– от 12:00 часа до 12:30 часа обедна почивка
– от 14:40 часа до 15:00 часа

Процесът по регистрация/пререгистрация в КАТ Пловдив
стъпка по стъпка

1. Подавате документи в първата административна сграда на КАТ Пловдив – Салон 1

Ukazatelna tabela na 1-vi post na KAT PLOVDIV

На входа на салон 1 в КАТ Пловдив има разясняващи надписи за предлаганите услуги: 

Подготовна на документи за:

– Регистрация на МПС (има се предвид регистрация нов внос и регистрация на чисто ново МПС)
– Промяна в регистрацията на МПС (има се предвид пререгистрация от друга област в област Пловдив)
– Спиране и пускане в движение
– Удостоверение за собственост
– Прекратяване на регистрация на МПС (брак, износ, откраднато МПС)

2. Паркирате автомобила си пред каналите и чакате да Ви дойде реда. На канали от 1 до 4-ри се проверяват леки автомобили, а на канали 5 и 6 – тежкотоварни автомобили.

Изглед към входовете на каналите в КАТ Пловдив за проверка на номер на шаси и номер на двигател на автомобил

3. Влизате вътре на гишета 5, 6 или 7 и повторно подавате документи за проверка:

Гишета 5, 6, 7, 8, 9 в КАТ Пловдив за подготовка и връчване на документи

4. Следва проверка на автомобила на канала – номер на рама и двигател:

Проверка на номер рама и номер в двигател в каналите на КАТ Пловдив

5. След проверката на автомобила изчаквате издаването на регистрационните талони и табели. Талоните и табелите се получават на гишета 8 и 9 в същата сграда. Излизате с колата си от халето, правите десен завой и влизате в съседното хале за монтаж на табелите:

Монтаж на регистрационни табели в КАТ Пловдив
на винтове върху регистрационните табели в КАТ Варна
Залепени в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикер за гражданска отговорност и стикер за технически преглед

Залепени в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикер за гражданска отговорност и стикер за технически преглед

Получили сте всички документи (голям, малък талон, картонче за извършен технически преглед и стикер за технически преглед заедно с регистрационни табели).

 • Зелепете стикер за извръшен първоначален технически преглед, ако МПС-то е нов внос
 • Залепете стикер за платена застраховка гражданска отговорност
 • Ако ще пътувате извън населеното място, се уверете, че сте залепили и винетка в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила Ви

Лек път!

След като напуснете КАТ, не забравяйте да нитовате предния и задния регистрационен номер на автомобила! Зачестиха случаите на откраднати регистрационни табели. При открадната табела автомобилът трябва да се пререгистрира.

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НОВОРЕГИСТРИРАЛИ!

Заплащане на Еко Такса при КАТ Пловдив

Заплащане на Екотакси при регистрация на МПС нов внос в КАТ Пловдив

Заплащане на Екотакси при регистрация на МПС нов внос в КАТ Пловдив

Имайте предвид, че е добре да сте заплатили Еко Такса предварително и да добавите документа към останалите документи за регистрация на автомобила.
Заплащането на Еко Такса става само в кеш. 
Има минимална разлика в цените на Екотаксите между Грийн Брокеридж и Ауторек.

Понеже има голяма неяснота по въпроса с каква цел се събират екотакси и къде отиват събраните пари от тази дейност, бих искал да насоча всички читатели към следната статия от вестник “Капитал”: 
Рециклирани Милиони – какво се случва с продуктовата такса/екотакса

Както сами ще се убедите след прочитането на статията, няма проследяемост на парите. Сумите всяка година са милиони и никой не знае в кой джоб се прибират и за какво се харчат.

Необходими документи за регистрация нов внос и пререгистрация:

Документи за РЕГИСТРАЦИЯ на МПС нов внос от чужбина

Документи за РЕГИСТРАЦИЯ на МПС нов внос от чужбина

Регистрация на МПС внос от чужбина:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие).
 4. Оригинали на Свидетелство/а за регистрация от чужбина (чуждестранни талони).
 5. Митническа декларация за внос, ако МПС-то не е внос от страна, която не е член на ЕС)
 6. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 7. Документ за платена Еко такса за МПС-та от категории – L2, L4, L5, L5e, M1, N1
 8. Декларация за придобиване на собствеността и внос на ПС
 9. МПС-то се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация различна от “В”
 10. МПС-то се представя за идентификация и проверка на техническото състояние
 11. Табели с регистрационни номера, ако са използвани такива
 12. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно.

Образец на декларацията за внос в .docx или във формат .pdf, можете да изтеглите от тук:

Декларация за придобиване,внос на МПС– .docx

Декларация за придобиване,внос на МПС – .pdf

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Промяна на собственост на МПС с постоянна регистрация в Р.България:

 1. Документ за самоличност
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие). Трябва да е нотариално заверен.
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Старите табели с регистрационни номера
 7. МПС-то се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация различна от “В”
 8. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Забележка:

Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация. Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР.

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Промяна на собственост на МПС без смяна на номера:

 1. Документ за самоличност
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие). Трябва да е нотариално заверен.
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Старите табели с регистрационни номера
 7. МПС-то не се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация “В”
 8. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Забележка:

Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация. Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР.

Изисквани документи за пускане в движение на ПС

Изисквани документи за пускане в движение на ПС

Пускане в движение на превозно средство:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС – (оригинал и ксерокопие)
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно
 7. Платен данък на ППС за текущата година с печат от Данъчната Служба (оригинал и ксерокопие)

Забележка:

В случаите на спиране от движение на превозното средство, поради техническа неизправност и при изтекъл годишен технически преглед на ППС, при пускането му в движение, освен посочените по-горе документи, ППС се представя за идентификация.

Прекратяване на регистрация на МПС

Прекратяване на регистрация на МПС

Прекратяване на регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 4. Регистрационни табели – 2бр.
 5. Декларация от собственика, че МПС-то ще се съхранява в частен имот или документ, че МПС-то е предадено за разкомплектоване в лицензиран пункт (предаден за скрап)
 6. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Образец на декларацията в .docx или във формат .pdf, можете да изтеглите от тук:

ДЕКЛАРАЦИЯ за Износ КАТ Пловдив – docx

ДЕКЛАРАЦИЯ за Износ КАТ Пловдив – pdf

Транзитна регистрация на МПС в КАТ Варна

Транзитна регистрация на МПС в КАТ Варна

Транзитна регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор или фактура за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие)
 4. Чуждестранни талони в оригинал и ксерокопие
 5. Полица за сключена застраховка гражданска отговорност (оригинал и ксерокопие)
 6. Декларация за внос в оригинал и ксерокопие
 7. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС в КАТ Варна

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС в КАТ Варна

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Декларация от собственика за изгубено или откраднато свидетелство за регистрация
 4. Полица за сключена застраховка гражданска отговорност (оригинал и ксерокопие)
 5. Ако е изгубен малък талон, се представя големият талон и МПС-то не се представя за идентификация (колата не минава през канал за проверка)
 6. Ако е изгубен големият талон, колата трябва да мине за проверка през канал и се издават нови талони и номера. Старите се изземват и обявяват за невалидни.
 7. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Представяне на допълнителни документи:

Информация гишета №4 и №5 в КАТ Варна
Когато Ви извикат на гише 4 или 5 със заявлението, трябва да представите копие на някои документ, според услугата, която ще използвате. Със заявлението трябва да платите и банкова такса на касата на банката в същата зала. За съжаление не видях дали гишетата са оборудвани с ПОС Терминали за заплащане на таксите с банкови карти.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ КОПИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ

 1. Копие на договор за покупко-продажба
 2. Копие на пълномощно
 3. Копие на документ за самоличност

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, КОЕТО Е ПРЕДАДЕНО ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ

 1. Копие на документ за разкомплектоване
 2. Копие на документ за самоличност

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПОРАДИ ИЗПЛАТЕНА ЩЕТА

 1. Копие на документ от застраховател за изплатена щета – 2бр.
 2. Копие на документ за самоличност

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА УПОТРЕБЯВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 1. Копие на фактура и договор с изписан номер на двигател (уточняването на номера на двигателя се извършва от техник-механик в пункта за регистрация на ППС Варна)
 2. Копие на документ за самоличност

ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО СЛЕД ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. Копие на договор за покупко-продажба

Заплащане на данък МПС

Заплащане на данък МПС към съответната община

Заплащане на данък МПС към съответната община

Имайте предвид, че вече не е нужно да ходите лично в общината и да подавате заявление за регистрация на МПС-то пред съответната община за заплащане на местни данъци и такси, освен ако не декларирате особени обстоятелства. Тази информация отива по електронен път от КАТ към общината в срок от две седмици след деня на преминаване на регистрация. Вашето задължение е да се явите към териториалната дирекция на НАП за вашето населено място (квартал), където да заплатите пропорционалния годишен данък за МПС-то и по желание за получите ПИН код, чрез който можете да регистрирате задължението си за заплащане на местен данък в някоя онлайн платформа за плащане като epay.bg. Ако не регистрирате МПС-то в началото на календартната година, ще дължите пропорционален данък за времето, за което ще използвате МПС-то до края на календарната година. Ако например регистрирате МПС в средата на годината (месец Юни), ще дължите половината от годишния данък МПС. Преди да се отправите към съответната териториална дирекция на НАП се обадете по телефона, за да попитате служителите, дали вече са получили и изчислили задължението за заплащане от Ваша страна. В случай, че не са, се обадете отново след 1 седмица.

Промени в ЗДвП във връзка с регистрациите след 27.12.2017

ПРЕДИ 27.12.2017

 1. Няма електронен обмен на данни между МВР (бивш КАТ) и нотариусите за сключените договори за покупко-продажба на МПС
 2. Купувачът следва да отиде до КАТ за смяна на талоните на автомобила (свидетстелсвата за регистрация) и лично да ги смени
 3. В случай че купувачът е от друг областен град, той е длъжен да пререгистрира автомобила в 14-дневен срок от датата на сключване на нотариалния договор. Има санкция между 50 и 150лв. при неспазване на срока за пререгистрация, но регистрацията не се прекратява. 
 4. Регистрацията не може да бъде прекратена, ако новият собственик не пререгистрира автомобила по постоянен адрес.
 5. До 27.12.2017 нямаше изискване за срок, в който да се регистрира в България МПС, придобито в чужбина.
 6. Нямаше ограничени в продажбата на МПС-та с български номера (българска регистрация) на чуждестранни лица. След 27.12.2017 продажба с български регистрационни номера на чуждестранни лица се забранява и всеки, който го стори, ще бъде санкциониран с глоба от 200 лв.

СЛЕД 27.12.2017

 1. Наличен електронен обмен на данни между МВР и нотариусите за сключените договори за покупко-продажба на МПС.
 2. При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.
 3. Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба.
 4. Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.
 5. Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на пътно превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба.
 6. Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

Ако имате въпроси относно регистрацията, пререгистрацията, бракуването или издаването на дубликати на талони на МПС,
използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

200 коментара

 1. Илия
  27/05/2019 @ 6:27 am

  Здравейте, през 2012 закупих нов китайски мотор от местното представителство в България с всички необходими документи за регистрация включително евросертификат имитническа декларация.понеже мотора е Ендуро и досега се ползваше само по черни пътища не го бях регистрирал.Тази година пробвах да го регистрирам в КАТ Пловдив и ми отказаха понеже сертификата бил изтекъл.Кскво трябва да се направи?

  Reply

  • gnikolov
   27/05/2019 @ 2:16 pm

   Здравейте, Илия! Питайте на място в КАТ Пловдив. Не мога да Ви дам съвет.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

  • Христо Василев Райков
   15/01/2020 @ 3:00 pm

   Здравейте! Закупих автомобил и го регистрирах на името на моя роднина(баба) инвалид,която обгрижвах и от която имах пълномощно да стопанисвам на колата.Преди 5 години тя почина внезапно.Тъй като съм внук от страна на съпруга й ,а той е починал преди нея в удостоверението за наследници не фигурира моето име(баба ми и дядо ми нямат собствени деца).Досега плащах данъка на колата, чрез един от многобройните наследници по издаденото удостоверение.
   Въпроса ми е :какъв документ е необходим,за да мога да си пререгистрира колата на мое име.След консултация с нотариус,разбрах,че след изтичане на 5 год. от смъртта на баба ми с обстоятелствена проверка,може да се издаде документ(констативен протокол или някакъв друг) ,че съм си закупил колата лично.Възможно ли е това и ако да какъв трябва да е документа. Ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете да разреша този заплетен казус!

   Reply

   • gnikolov
    15/01/2020 @ 6:59 pm

    Здравейте, г-н Райков! Според мен трябва да се гледа удостоверението за наследници. Наследниците на автомобила по закон са собственици на автомобила и трябва да Ви го продадат, за да станете Вие законен собственик. Не мога да Ви дам друга насока.
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

 2. Калоян
  10/05/2019 @ 5:04 pm

  Здравейте, ще си идвам с колата ми от Испания в България . Искам да я оставя на сина ми в България.Колата не е нова,но е добре поддържана. Има минат годишен технически преглед до 2020г,едногодишна европейска застраховка до 2020г. и испанска регистрация/номера/.Какво е необходимо за да остане на сина ми.Благодаря .

  Reply

  • gnikolov
   10/05/2019 @ 5:42 pm

   Здравейте, Калоян! Трябва да сключите договор за покупко-продажба със сина Ви. После синът Ви трябва да я регистрира в КАТ Пловдив и да получи български номера и талони. Имайте предвид, че испанската Ви застраховка няма да важи повече и ще синът Ви трябва да направи нова българска застраховка гражданска отговорност. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 3. Иван
  07/04/2019 @ 9:20 am

  Здравейте, ще се прибирам с колата ми в България от Испания, ще има ли проблем да я регистрирам с българска регистрация ако колата е на лизинг. Благодаря

  Reply

  • gnikolov
   08/04/2019 @ 7:38 am

   Здравейте, Иван! Не Ви е много конкретно зададен въпросът, понеже регистрацията в България зависи от документите, с които разполагате. Когато колата е “на лизинг”, тоест собственост на лизингодателя, тя не е Ваша собственост и Вие нямате правно основание за регистрацията й. Също така няма да разполагате с големия регистрационен талон. Това е измамна схема. Не се опитвайте да я прилагате.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 4. Денис дешков
  04/04/2019 @ 6:09 pm

  Здравейте!
  Много бих Ви бил благодарен ако можете да отговорите на следното запитване:
  Ще си купувам кола от Румъния,там доколкото съм осведомен няма нотариални актове а само договор за покупко-продажба,как би било по добре да се направи продажбата на територията на Р.България или на Р.Румъния.Бихте ли ми обяснили какви са процедурите ако сте запознат разбира се.
  Благодаря Ви предварително

  Reply

  • gnikolov
   05/04/2019 @ 7:31 am

   Здравейте, г-н Дешков!
   Не съм запознат с процедурата по покупка на кола в Румъния. Посъветвайте се с румънец, който е запознат.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • GEORGIOS TYMIS
    10/05/2019 @ 10:58 am

    Hi, I am Greek living and working in Bulgaria last 4 years, I want to brink a used car from Greece that belongs to my father and register it to my name. What documents do I need? My father is over 80 years old can’t travel to Bulgaria, papers from Greek notarius to authorize me for the transfer of the vehicle and papers to me are valid here? Because I can’t take it to my name in Greece cause don’t have a permanent address… Thanks in advance

    Reply

    • gnikolov
     10/05/2019 @ 5:01 pm

     Hi, Georgios! You need a contract of sale between your father and you and the Greek registration certificates.
     Best Regards
     Georgi

 5. Б.Я.
  03/04/2019 @ 7:28 am

  Здравейте,
  Моля за отговор на следния въпрос:
  Имам намерение да закупя кола втора употреба, нов внос, от автокъща в Пловдив. Мисля да я предвижа до Варна на собствен ход след получаване на транзитни номера в КАТ Пловдив. После ще си я регистрирам постоянно във Варна. Въпроса ми е как да се уверя, че колата не е издирвана, т.е. крадена (което в автокъщата може въобще да не знаят) преди да я платя?
  Поздрави:
  Б.Я.

  Reply

  • gnikolov
   03/04/2019 @ 1:51 pm

   Здравейте! В интернет има уебсайтове, на чиито страници можете да направите проверка. Например http://www.stolencars.eu/en/ или https://www.stolencars24.eu
   Също така можете да попитате директно на някое гише в КАТ с номера на рамата. Тяхната система е свързана с международна система за издирване на автомобили.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 6. Адамов Атанас
  20/03/2019 @ 8:28 pm

  Те ще дойдат с колата и с всички необходими документи (ще се върнат със самолет), необходимо ли е превод на документите? Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   21/03/2019 @ 12:25 pm

   Здравейте! Не, не е необходим превод на документите.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 7. Атанас Адамов
  20/03/2019 @ 6:23 pm

  Искам да регистрирам на мое име кола с редовна немска регистрация, която е собственост на семейството на дъщеря ми .Тя е омъжена в Германия, живее и работи там. Какви са формалностите?

  Reply

  • gnikolov
   20/03/2019 @ 7:45 pm

   Здравейте, г-н Адамов!
   Дъщеря Ви Ви продава колата с Kaufvertrag. Отписва я от Германия и Ви изпраща талоните и договора за кола към България. Колата я товарите на автовоз и Ви я докарват в България. Мога да Ви съдействам за транспорта. Другият вариант е да отидете в Германия, да изкарате транзитни номера и да се върнете на собствен ход с колата.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 8. Петко Петров
  11/03/2019 @ 9:49 pm

  Купихме на търг от Великобритания “силно експлоатиран” пикап-Пежо експерт, произведен през 2011 г. При регистрацията в КАТ- Пловдив ни задължиха да заплатим еко-такса и да сменим фаровете. Спряха МПС-то от движение.
  Въпросите ми са: На старо МПС плаща ли се еко-такса и задължително ли трябва да се сменят хубавите фарове с някакви, китайско производство /не разполагаме със средства за оригинални!/
  РР. Никъде в страниците на КАТ-Пловдив не е отбелязано изискването за смяна на фаровете на стари МПС, внос от Великобритания.

  Reply

  • gnikolov
   12/03/2019 @ 7:47 am

   Здравейте, г-н Петров! Да, Екотакса се заплаща преди регистрация на всички МПС-та нов внос. Накарали са Ви да смените фаровете, понеже Вашите оригинални фарове са предназначени за ляво движение, а в България движението е дясно. Когато карате с фарове за ляво движение в държавата, в която се използва дясно движение, заслепявате насрещните автомобили с левия фар, понеже свети по-високо от стандарта за дясно движение. На никого насрещно-движещ се срещу Вас в България няма да му е приятно да му светите в очите. Може да заслепите насрещния водач на МПС и да причините катастрофа. Нормално е да има правила и те да трябва да се спазват.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 9. Момчил
  07/03/2019 @ 10:37 pm

  Здравейте, каква е процедурата за мотоциклет 350куб закупен в края на 2015г. С договор пред нотариус, но все още не е прехвърлен в кат и в същото време в данъчното е отчислен от стария собственик? Новите закони със служебната дерегистряция и глобата от 200 лв. могат ли да бъдат избегнати понеже промените от 2017 не са били активни тогава?

  Reply

  • gnikolov
   09/03/2019 @ 8:03 am

   Здравейте, Момчил!
   Можете да пререгистрирате мотоциклета на Ваше име. Не могат да Ви дерегистрират автомобила, понеже не знаят, че сте го закупили. Относно глобите – ще се разбере в деня на регистрация в КАТ и зависи от служителя на КАТ, който Ви обработва документите.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 10. Момчил
  07/03/2019 @ 8:44 pm

  Здравейте, аз съм с постоянен адрес в Стара Загора и имам временна адресна регистрация в Пловдив(жилището е мое, но не съм си сменял личната карта), искам да си закупя кола регистрирана в Пловдив, мога ли да я регистрирам на мое име в Пловдив по настоящ адрес или трябва да я регистрирам в Стара Загора по постоянен адрес?

  Reply

  • gnikolov
   07/03/2019 @ 8:55 pm

   Здравейте, Момчил! Трябва да я регистрирате в КАТ Стара Загора по постоянен адрес.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 11. Стенли-Пв
  04/03/2019 @ 12:18 pm

  Здравейте ! Писах тук в петък, но така и не виждам поста си още (чакаше одобрение от модератор). По въпроса с прехвърляне на регистрирана в БГ кола (купена нова преди 5-6 години от официалния дилър) : 1.) Освен договор, ф-ра (понеже е на фирма), талони и действаща полица ГО какви документи за колата следва да получа от предишния собственик ? 2.) Документ за платена еко-такса следва ли да има у него в този случай ? 3.) Ако има КАСКО-полица тя може ли да остане действаща след пререгистрацията със смяна на номера от СА на РВ ? 4.) Друго какво да изискам – сервизна книжка, инструкция за експлоатация, втори (трети) ключ, някакви кодове (радио, блутут) ? 5.) Документ за платен данък за 2019г. ще ми трябва, нали – следва той да го е платил целия или 1/2 – за да мине сделката пред нотариуса ? И този документ ще ми трябва после и пред КАТ-Пловдив за пререгистрацията ?

  Reply

  • gnikolov
   04/03/2019 @ 3:37 pm

   Здравейте, Стенли!
   1. Технически преглед също Ви е необходим. Ако е водил сервизна история на автомобил, попитайте го и я изискайте.
   2. Не, след като колата вече е с българска регистрация, Екотаксата остава в историята.
   3. Да, запазвате полицата по каското и трябва да отидете при застрахователя, след като регистрирате автомобила на Ваше име (името на фирмата Ви), за да Ви се издаде анекс и да се промени собствеността на автомобила по полица Каско.
   4. Да, всичко изброено от Вас е важно и е хубаво да го имате.
   5. Да, задължително. Без документ за платен данък не можете да изповядате сделката при нотариус. Може да е платил и 1/2. Достатъчно е. Вие ще заплатите останалата 1/2. Не, бележката за платен данък няма да Ви трябва пред КАТ Пловдив. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 12. Мартин
  07/02/2019 @ 2:56 pm

  Здравейте ако закупя автомобил със транзитни номера на физическо лице от Софийска област със договор за покупко продажба мога ли да го регистрирам във КАТ Пловдив? Благодаря.

  Reply

  • gnikolov
   08/02/2019 @ 9:17 am

   Здравейте, Мартин! Зависи. Къде е Вашият постоянен адрес?
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 13. Андрей Евтимов
  01/09/2018 @ 2:56 pm

  Здравейте!
  Имам следния проблем.Притежавам автомобил на мое име от 6 години.По стечение на обстоятелствата не го ползвам аз,а мой близък.
  Поради последните промени в процедурите за Годишния технически преглед се наложи да проверя лично данъка в общината.Оказа се,че автомобила изобщо не е деклариран там и не се виждат задължения(засега).Проблема е,че аз си сменям постоянния адрес от София в Пловдив.
  Как да процедирам за отрегистрирането на автомобила от КАТ София?
  Или не трябва да ходя изобщо в КАТ София,а направо в КАТ Пловдив,където да свалят старите регистрациони табели и съответно да сложа новите.Искам да добавя,че имам вече нова лична карта с новия постоянен адрес в Пловдив.
  Разбрах,че декларирането пред общината вече става автоматично след регистрацията в КАТ.
  Какво да правя с проблема от предишната община?
  Недекларирания и съответно неплатен за този срок данък ще се отрази ли в общината в Пловдив?
  Иначе в старат община в София плащам местен данък за имоти.Където всичко е платено.
  Дали е нужно сега да декларирам автомобила в София?
  Благодаря предварително!
  Андрей Евтимов

  Reply

  • gnikolov
   02/09/2018 @ 6:43 pm

   Здравейте, г-н Евтимов!
   За да пререгистрирате автомобила в КАТ Пловдив, ще Ви е необходим валиден технически преглед. Ако нямате такъв, е необходимо да декларирате регистрацията на автомобил в общината в София със задна дата, да заплатите за предходните години данъка, както и за 2018-та, да минете технически преглед и после да отидете в КАТ Пловдив с талоните, гражданската отговорност и техническия преглед, за да пререгистрирате.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 14. Иван Терзиев
  08/08/2018 @ 5:17 pm

  Здравейте, имам един въпрос: Може ли кола с плевенска регистрация да се прехвърли при пловдивски нотариус ?
  Колко време предварително е нужно да се разберем с вас, за да ми съдействата пред КАТ Пловдив за промяна на регистрация ?

  Reply

  • gnikolov
   08/08/2018 @ 7:57 pm

   Здравейте, г-н Терзиев! Да, можете да прехвърлите колата при всеки нотариус, който си изберете. Към момента не мога да Ви съдействам пред КАТ Пловдив.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 15. Иван Терзиев
  06/08/2018 @ 3:33 am

  Здравейте г-н Николов. Харесъл съм автомобил в гр. Елин Пелин. Колата е с германски транзитни табели-червени, изтекли преди 1-2 дни. Аз съм от Пловдив и искам да регистратирам автомобила си в Пловдив. Каква е процедурата след закупуване на автомобила (може ли да се иде при нотариус с тези изтекли табели, смисъл може ли да се прехвърли колата)и как може да ми помогнете вие? Моля на лично съпбщение да изпратите оферта за вашите услуги, като аз ще се присъствам на всички процедури. Благодаря

  Reply

  • gnikolov
   06/08/2018 @ 8:20 am

   Здравейте, г-н Терзиев! Можете да го репатрирате до КАТ Пловдив, разбира се. Няма нужда от заверка на договора при нотариус. Просто сключвате обикновен договор за покупко-продажба с продавача. В момента не мога да Ви предложа услуга по регистрация на автомобила в КАТ Пловдив.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *