Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да извършат регистрация или пререгистрация на автомобил/кола/мотор или друг вид МПС в

КАТ Пловдив и да послужи като наръчник, в който стъпка по стъпка, с текст и снимки, е разяснен целият процес от А до Я.

Къде се намира КАТ Пловдив?
Точен адрес и координати на КАТ Пловдив

Преди да започнете с процеса на регистрация трябва да сте наясно с работното време на КАТ-Пловдив както и с местоположението.

Точните координати на входа на КАТ-Пловдив за регистрация на МПС са: Пловдив, ул. Напредък 2, ул. Ян Хунияди 5
Latitude: 42.164803 | Longitude: 24.719218

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк.

Изглед към централния вход на КАТ Пловдив

Вход към КАТ Пловдив

На входа на КАТ Пловдив има голяма указателна табела за “Вход” с указания за услугите, които се извършват: 

– регистрация на ППС (пътни превозни средства)
– пререгистрация на ППС
– пускане на спрени от движение ППС
– повторно издаване на транзитни номера
– издаване на транзитни табели на ППС за износ от страната
– издаване на дубликат на малък талон

Указателна табела на входа на КАТ Пловдив

Указателна табела на входа на КАТ Пловдив

На входа на КАТ Пловдив има голяма указателна табела с карта на услугите за граждани и местоположението на офисите/сградите: 

1. Салон 1 е сградата, в която се намират гишетата, на които се изготвят заявленията за първоначална регистрация на ППС, за смяна на собственост, за транзитна регистрация и за прекратяване на регистрация на ППС

След като сте подали документи в салон/сграда 1 и сте получили заявление за регистрация, се насочвате към каналите

Хале Входове 1, 2, 3, 4, ако сте с лек автомобил и Хале Входове 5 и 6, ако сте с товарен автомобил

Паркирате автомобила/превозното средство пред входовете на каналите и отивате вътре на гишетата 5, 6 и 7 за повторна проверка на документи. От там след като Ви потвърдят документите, следва да изчакате да Ви повикат и да влезете на проверка на канал. На канала се прави справка за номер на двигател и номер на рама.

Салон 2 в ляво от главния вход. На гишета 10, 11 и 12 се извършват следните услугите:
– Гише 10 – Приемане на документи за промяна на собственост и транзитна регистрация
– Гише 11 – Получаване на СРМПС
– Гише 12 – Приемане на документи за прекратяване на регистрация на ППС

Вход Изток с гишета 2, 3 и 4, на които се извършват следните услуги:
– Гише 2 и 3 – Подаване на документи за издаване и подмяна на СУМПС, приемане на молбио за промяна на местоотчет на водачи, приемане на молби за издаване на КТ /обикновен и на “водач на МПС без наказания”
– Гише 4 – Получаване на СУМПС и КТ (контролен талон към него)

Вход Юг – гишета 1 и 22:
– Гише 1 – Връчване на НП и връщане на иззети СУМПС
– Гише 22 – Деловодство – жалби, възражения, сигнали, предложения, молби и други

Работно време на КАТ Пловдив?

Rabotno vreme na KAT Plovdiv

Работно време на I-ви пост – попълване на заявления за регистрационни услуги:

– от 07:30 до 16:00 часа с регламентирани почивки:

 – от 10:00 часа до 10:12часа
– от 12:00 часа до 12:30 часа обедна почивка
– от 14:40 часа до 15:00 часа

Процесът по регистрация/пререгистрация в КАТ Пловдив
стъпка по стъпка

1. Подавате документи в първата административна сграда на КАТ Пловдив – Салон 1

Ukazatelna tabela na 1-vi post na KAT PLOVDIV

На входа на салон 1 в КАТ Пловдив има разясняващи надписи за предлаганите услуги: 

Подготовна на документи за:

– Регистрация на МПС (има се предвид регистрация нов внос и регистрация на чисто ново МПС)
– Промяна в регистрацията на МПС (има се предвид пререгистрация от друга област в област Пловдив)
– Спиране и пускане в движение
– Удостоверение за собственост
– Прекратяване на регистрация на МПС (брак, износ, откраднато МПС)

2. Паркирате автомобила си пред каналите и чакате да Ви дойде реда. На канали от 1 до 4-ри се проверяват леки автомобили, а на канали 5 и 6 – тежкотоварни автомобили.

Изглед към входовете на каналите в КАТ Пловдив за проверка на номер на шаси и номер на двигател на автомобил

3. Влизате вътре на гишета 5, 6 или 7 и повторно подавате документи за проверка:

Гишета 5, 6, 7, 8, 9 в КАТ Пловдив за подготовка и връчване на документи

4. Следва проверка на автомобила на канала – номер на рама и двигател:

Проверка на номер рама и номер в двигател в каналите на КАТ Пловдив

5. След проверката на автомобила изчаквате издаването на регистрационните талони и табели. Талоните и табелите се получават на гишета 8 и 9 в същата сграда. Излизате с колата си от халето, правите десен завой и влизате в съседното хале за монтаж на табелите:

Монтаж на регистрационни табели в КАТ Пловдив
на винтове върху регистрационните табели в КАТ Варна
Залепени в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикер за гражданска отговорност и стикер за технически преглед

Залепени в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикер за гражданска отговорност и стикер за технически преглед

Получили сте всички документи (голям, малък талон, картонче за извършен технически преглед и стикер за технически преглед заедно с регистрационни табели).

 • Зелепете стикер за извръшен първоначален технически преглед, ако МПС-то е нов внос
 • Залепете стикер за платена застраховка гражданска отговорност
 • Ако ще пътувате извън населеното място, се уверете, че сте залепили и винетка в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила Ви

Лек път!

След като напуснете КАТ, не забравяйте да нитовате предния и задния регистрационен номер на автомобила! Зачестиха случаите на откраднати регистрационни табели. При открадната табела автомобилът трябва да се пререгистрира.

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НОВОРЕГИСТРИРАЛИ!

Заплащане на Еко Такса при КАТ Пловдив

Заплащане на Екотакси при регистрация на МПС нов внос в КАТ Пловдив

Заплащане на Екотакси при регистрация на МПС нов внос в КАТ Пловдив

Имайте предвид, че е добре да сте заплатили Еко Такса предварително и да добавите документа към останалите документи за регистрация на автомобила.
Заплащането на Еко Такса става само в кеш. 
Има минимална разлика в цените на Екотаксите между Грийн Брокеридж и Ауторек.

Понеже има голяма неяснота по въпроса с каква цел се събират екотакси и къде отиват събраните пари от тази дейност, бих искал да насоча всички читатели към следната статия от вестник “Капитал”: 
Рециклирани Милиони – какво се случва с продуктовата такса/екотакса

Както сами ще се убедите след прочитането на статията, няма проследяемост на парите. Сумите всяка година са милиони и никой не знае в кой джоб се прибират и за какво се харчат.

Необходими документи за регистрация нов внос и пререгистрация:

Документи за РЕГИСТРАЦИЯ на МПС нов внос от чужбина

Документи за РЕГИСТРАЦИЯ на МПС нов внос от чужбина

Регистрация на МПС внос от чужбина:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие).
 4. Оригинали на Свидетелство/а за регистрация от чужбина (чуждестранни талони).
 5. Митническа декларация за внос, ако МПС-то не е внос от страна, която не е член на ЕС)
 6. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 7. Документ за платена Еко такса за МПС-та от категории – L2, L4, L5, L5e, M1, N1
 8. Декларация за придобиване на собствеността и внос на ПС
 9. МПС-то се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация различна от “В”
 10. МПС-то се представя за идентификация и проверка на техническото състояние
 11. Табели с регистрационни номера, ако са използвани такива
 12. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно.

Образец на декларацията за внос в .docx или във формат .pdf, можете да изтеглите от тук:

Декларация за придобиване,внос на МПС– .docx

Декларация за придобиване,внос на МПС – .pdf

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Промяна на собственост на МПС с постоянна регистрация в Р.България:

 1. Документ за самоличност
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие). Трябва да е нотариално заверен.
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Старите табели с регистрационни номера
 7. МПС-то се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация различна от “В”
 8. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Забележка:

Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация. Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР.

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Промяна на собственост на МПС без смяна на номера:

 1. Документ за самоличност
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие). Трябва да е нотариално заверен.
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Старите табели с регистрационни номера
 7. МПС-то не се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация “В”
 8. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Забележка:

Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация. Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР.

Изисквани документи за пускане в движение на ПС

Изисквани документи за пускане в движение на ПС

Пускане в движение на превозно средство:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС – (оригинал и ксерокопие)
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно
 7. Платен данък на ППС за текущата година с печат от Данъчната Служба (оригинал и ксерокопие)

Забележка:

В случаите на спиране от движение на превозното средство, поради техническа неизправност и при изтекъл годишен технически преглед на ППС, при пускането му в движение, освен посочените по-горе документи, ППС се представя за идентификация.

Прекратяване на регистрация на МПС

Прекратяване на регистрация на МПС

Прекратяване на регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 4. Регистрационни табели – 2бр.
 5. Декларация от собственика, че МПС-то ще се съхранява в частен имот или документ, че МПС-то е предадено за разкомплектоване в лицензиран пункт (предаден за скрап)
 6. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Образец на декларацията в .docx или във формат .pdf, можете да изтеглите от тук:

ДЕКЛАРАЦИЯ за Износ КАТ Пловдив – docx

ДЕКЛАРАЦИЯ за Износ КАТ Пловдив – pdf

Транзитна регистрация на МПС в КАТ Варна

Транзитна регистрация на МПС в КАТ Варна

Транзитна регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор или фактура за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие)
 4. Чуждестранни талони в оригинал и ксерокопие
 5. Полица за сключена застраховка гражданска отговорност (оригинал и ксерокопие)
 6. Декларация за внос в оригинал и ксерокопие
 7. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС в КАТ Варна

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС в КАТ Варна

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Декларация от собственика за изгубено или откраднато свидетелство за регистрация
 4. Полица за сключена застраховка гражданска отговорност (оригинал и ксерокопие)
 5. Ако е изгубен малък талон, се представя големият талон и МПС-то не се представя за идентификация (колата не минава през канал за проверка)
 6. Ако е изгубен големият талон, колата трябва да мине за проверка през канал и се издават нови талони и номера. Старите се изземват и обявяват за невалидни.
 7. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Представяне на допълнителни документи:

Информация гишета №4 и №5 в КАТ Варна
Когато Ви извикат на гише 4 или 5 със заявлението, трябва да представите копие на някои документ, според услугата, която ще използвате. Със заявлението трябва да платите и банкова такса на касата на банката в същата зала. За съжаление не видях дали гишетата са оборудвани с ПОС Терминали за заплащане на таксите с банкови карти.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ КОПИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ

 1. Копие на договор за покупко-продажба
 2. Копие на пълномощно
 3. Копие на документ за самоличност

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, КОЕТО Е ПРЕДАДЕНО ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ

 1. Копие на документ за разкомплектоване
 2. Копие на документ за самоличност

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПОРАДИ ИЗПЛАТЕНА ЩЕТА

 1. Копие на документ от застраховател за изплатена щета – 2бр.
 2. Копие на документ за самоличност

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА УПОТРЕБЯВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 1. Копие на фактура и договор с изписан номер на двигател (уточняването на номера на двигателя се извършва от техник-механик в пункта за регистрация на ППС Варна)
 2. Копие на документ за самоличност

ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО СЛЕД ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. Копие на договор за покупко-продажба

Заплащане на данък МПС

Заплащане на данък МПС към съответната община

Заплащане на данък МПС към съответната община

Имайте предвид, че вече не е нужно да ходите лично в общината и да подавате заявление за регистрация на МПС-то пред съответната община за заплащане на местни данъци и такси, освен ако не декларирате особени обстоятелства. Тази информация отива по електронен път от КАТ към общината в срок от две седмици след деня на преминаване на регистрация. Вашето задължение е да се явите към териториалната дирекция на НАП за вашето населено място (квартал), където да заплатите пропорционалния годишен данък за МПС-то и по желание за получите ПИН код, чрез който можете да регистрирате задължението си за заплащане на местен данък в някоя онлайн платформа за плащане като epay.bg. Ако не регистрирате МПС-то в началото на календартната година, ще дължите пропорционален данък за времето, за което ще използвате МПС-то до края на календарната година. Ако например регистрирате МПС в средата на годината (месец Юни), ще дължите половината от годишния данък МПС. Преди да се отправите към съответната териториална дирекция на НАП се обадете по телефона, за да попитате служителите, дали вече са получили и изчислили задължението за заплащане от Ваша страна. В случай, че не са, се обадете отново след 1 седмица.

Промени в ЗДвП във връзка с регистрациите след 27.12.2017

ПРЕДИ 27.12.2017

 1. Няма електронен обмен на данни между МВР (бивш КАТ) и нотариусите за сключените договори за покупко-продажба на МПС
 2. Купувачът следва да отиде до КАТ за смяна на талоните на автомобила (свидетстелсвата за регистрация) и лично да ги смени
 3. В случай че купувачът е от друг областен град, той е длъжен да пререгистрира автомобила в 14-дневен срок от датата на сключване на нотариалния договор. Има санкция между 50 и 150лв. при неспазване на срока за пререгистрация, но регистрацията не се прекратява. 
 4. Регистрацията не може да бъде прекратена, ако новият собственик не пререгистрира автомобила по постоянен адрес.
 5. До 27.12.2017 нямаше изискване за срок, в който да се регистрира в България МПС, придобито в чужбина.
 6. Нямаше ограничени в продажбата на МПС-та с български номера (българска регистрация) на чуждестранни лица. След 27.12.2017 продажба с български регистрационни номера на чуждестранни лица се забранява и всеки, който го стори, ще бъде санкциониран с глоба от 200 лв.

СЛЕД 27.12.2017

 1. Наличен електронен обмен на данни между МВР и нотариусите за сключените договори за покупко-продажба на МПС.
 2. При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.
 3. Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба.
 4. Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.
 5. Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на пътно превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба.
 6. Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

Ако имате въпроси относно регистрацията, пререгистрацията, бракуването или издаването на дубликати на талони на МПС,
използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

105 коментара

 1. Валентин
  03/10/2019 @ 8:49 am

  Здравейте как мога да регистрирам 150 кубиков мотор защото документите са му стари иска ли нотариус

  Reply

  • gnikolov
   03/10/2019 @ 12:34 pm

   Здравейте, Валентин! За мотори до 350 кубика не се изисква нотариална заверка на договора.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 2. Вальо
  23/09/2019 @ 12:23 pm

  За пререгистрация на автомобил какви документи са ми нужни за подаване ? Представя ли се и шофьорската книжка или не ?

  Reply

  • gnikolov
   23/09/2019 @ 12:49 pm

   Здравейте, Вальо! Не, шофьорска кнжика не се представя. Не сте уточнили дали пререгистрирате поради смяна на постоянен адрес или поради покупка на автомобил. Уточнете и тогава ще Ви отговоря.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 3. Христо
  22/09/2019 @ 10:32 am

  Каква е процедурата за пререгистрация на 5 в 7 местен автомобил.

  Reply

  • gnikolov
   27/09/2019 @ 9:46 am

   Здравейте, Христо! Автомобилът трябва да разполага с необходимия брой седалки, в случая 7бр. Минавате с автомобила Технотест. С документа отивате в Автомобилна Администрация. След като получите документ от автомобилна администрация отивате в КАТ за пререгистрация.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 4. Дора
  03/09/2019 @ 8:11 am

  Здравейте, мога ли да регистрирам бус 3,5 тона внос от Англия. (С десен волан)

  Reply

  • gnikolov
   03/09/2019 @ 11:25 am

   Здравейте, да, можете, ако са регулирани фаровете и бусът е изряден – рама, двигател, техническо и визуално състояние.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 5. Дора Илиева
  02/09/2019 @ 4:00 pm

  Мога ли да регистрирам бус 3,5 тона с десен волан, внос от Англия

  Reply

  • gnikolov
   02/09/2019 @ 10:06 pm

   Здравейте! Можете. Направете регулировка на фаровете за дясно движение или сменете английските фаровете изцяло.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 6. Седат
  28/08/2019 @ 5:44 am

  Здравейте, свалиха номерата на колата преди 6 месеца и сега (след седмица),трябва да регистрирам на ново!!
  И въпроса мие дали мога да взема същите номера на обратно?

  Reply

  • gnikolov
   28/08/2019 @ 10:36 am

   Здравейте! Не, не можете. Ще Ви дадат нови.
   Поздрави
   Г

   Reply

 7. Таня Стоянова
  07/08/2019 @ 9:11 am

  Добро утро и ползотворен ден, благодаря за бързият отговор и затова,че ви има! Невероятни сте, наистина!!! Бих помолила за още малко утоЧнение: 1. Предполагам,че австриецът първо трябва да се регистрира на постоянен или на настоящ адрес и тогава да отиде в КАТ? 2. Защо му трябва декларация за внос и къде се вади? 3. Първо в КАТ за да пререгистрира автомобила с български номер и после да вади лична карта, за да може да регистрира автомобила в България или първо лична карта и тогава в КАТ? И как се вади тази лична карта? Предполагам, че ще е ,,ходене по мъките”. Благодаря Ви! Прилагам написаното вчера в съкратен вид за да се сетите….Чужденец (австриец) ще се мести за постоянно в БГ. Желае да пререгистрира автомобила си в БГ. Каква е процедурата? Поздрави: Стоянова

  Reply

  • gnikolov
   07/08/2019 @ 5:20 pm

   Здравейте, г-жо Стоянова! 1. Да, нека първо извади бг документ за самоличност и после да посети КАТ. 2. Декларация за внос можете да изтеглите от интернет или да получите от будките пред КАТ. Всички имат. 3. Лична карта се изважда в районното. Първо трябва да се регистрира в общината. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 8. Георги
  30/07/2019 @ 12:35 pm

  Здравейте. Прочетох цялата статия. Наистина е много полезна, но бих искал да ви помоля за информация върху конкретната ситуация. Предстои ми покупка на автомобил нов внос от Белгия. Момчето ще ми я докара до тук с белгийските номера. Въпросът ми е , за да направя регистрацията в КАТ, трябва ли да се ходи до нотариус за прехвърляне на собственост или единствено трябва да се напише договора за покупко продажба. Има ли точни образци за съответния документ за покупко продажба или може да се напише на лист хартия ? Съжалявам за глуповатите въпроси, но ми е притеснено. Благодаря ви предварително!

  Reply

  • gnikolov
   31/07/2019 @ 12:42 am

   Здравейте, Георги! Не, няма нужда да посещавате нотариус. Да, пишете договор на лист хартия, като договорът съдържа данните на продавача, купувача, автомобила, цена, дата и място. В интернет има образци на договор за покупко-продажба.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 9. Георги
  10/07/2019 @ 9:46 pm

  Здравейте,
  Бих искал да попитам от къде мога да получа информация за стойността на годишния данък, колата е нов внос и предстои да бъде регистрирана в КАТ. Също така, възможно ли е предварително да се плати Еко – таксата, да не се заплаща на касата, намираща се пред КАТ?
  Благодаря за отделеното време!

  Reply

  • gnikolov
   11/07/2019 @ 5:50 pm

   Здравейте, Георги!
   На този линк съм предоставил цялата информация относно стойността на данък МПС и как се изчислява. Има и вариант за плащане на Екотакса по банков път, но процедурата е сложна. Отидете на място в будките и я платете в кеш. Моля 🙂 Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 10. Янчо
  02/07/2019 @ 6:44 am

  Здравейте, може да Ви, се стори глупав въпрос, обаче никой неможе да ми даде точен отговор… Когато отиваш да регистрираш кола ( нов внос ), трябва ли предварително да си платил фишове и актове ако имаш такива?

  Reply

  • gnikolov
   02/07/2019 @ 1:26 pm

   Здравейте, Янчо! Попринцип служителите на КАТ трябва да следят за неплатени глоби, но опитът ми показва, че не го правят. Зависи и от това в коя КАТ служба в България ще регистрирате.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 11. НИКОЛАЙ
  27/06/2019 @ 5:45 pm

  Добър ден. Имам следния въпрос. Преди 1година сключих договор за покупки-продажба пред нотариус за лек автомобил. Но поради лични проблеми не успях във 1месечен срок да отида до КАТ Пловдив да сменя талоните на мое име. Колата е със Пловдивска регистрация и ще бъде карана отново във Пловдив. Въпросът ми е какво е необходимо за да направя тази пререгистрация на талоните във КАТ,след като съм изпуснал този 1месечен срок. Благодаря и усмихнат ден.

  Reply

  • gnikolov
   27/06/2019 @ 10:44 pm

   Здравейте, Николай! Отивате в КАТ с колата и документите и я пререгистрирате. И се молите да не Ви спрат по пътя за проверка, защото сте в нарушение. Регистрацията на името на стария собственик е била прекратена служебно още преди 11 месеца.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 12. Светла Кирилова
  07/06/2019 @ 12:02 am

  Здравейте, много полезен сайт сте изработили ,браво, пожелавам Ви успех. Много съжалявам, че не живея в София , за да се възползвам от услугите Ви, но виждам, че сте компетентни по много въпроси и бих искала да Ви помоля за съвет . Постоянният ми адрес е в Пловдив, автомобилът ми е закупен от Хасково, исках да го регистрирам във Велико Търново, тъй като настоящият ми адрес е в тази област , но от КАТ – В. Търново ми отговориха, че регистрацията е само по постоянен адрес. Моля да ме поправите, ако греша но според промените в закона обнародвани в Държавен вестник имаме право да регистрираме МПС по постоянен адрес или адресна регистрация на собственика, което според мен означава настоящ адрес на собственика. Моля да ме посъветвате, ако съм права, как да си защитя правата позовавайки се в промените на закона. Предварително благодаря за отговора!

  Reply

  • gnikolov
   07/06/2019 @ 9:43 am

   Здравейте, г-жо Кирилова! Да, регистрацията е само по постоянен адрес.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 13. Стефан
  02/06/2019 @ 11:03 pm

  Здравейте,
  искам да си регистрирам колата в БГ, тя е купена в Дания, но се прибирам за постоянно в БГ. Цялата документация е на датски език и ме интересува трябва ли да имам превод на някакъв “по-разбираем” език или просто правя копие на оригиналите и в КАТ да се оправят 🙂

  Reply

  • gnikolov
   03/06/2019 @ 10:47 am

   Здравейте, Стефан! За регистрацията в КАТ ще ползват единствено датските талони на колата. Всички останали документи, които се подават, за да Ви бъде издадено заявление за регистрация, са на български език – декларация за внос, екотакса, гражданска отговорност. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 14. Чичо Тимо
  28/05/2019 @ 11:22 pm

  Само във зелените павилиони ли може да се плаща продуктовата такса (ЕКОТАКСА)???
  Може ли да си я пуснеш от банката чиито клиент си или в двете каси на ИЗИПЕЙ пред КАТ-Пловдив???
  Същото отнася ли се и за всички останали плащания що се отнасят до администрацията на ПП и КАТ-Пловдив?

  Reply

  • gnikolov
   29/05/2019 @ 9:36 am

   Здравейте! Само в кеш на павилионите. Административната такса на КАТ можете да заплатите с дебитна или кредитна карта на ПОС Терминал.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 15. Шабан
  27/05/2019 @ 3:46 pm

  Здравейте. Имам следния проблем
  Живея в Севлиево и имам постоянен адрес там
  купувам кола – регистрирам я в Севлиево
  Решавам че ще се местя в Пловдив
  Купувам имот от там, променям лична карта и всичко както си му е реда
  Отивам в кат и сменям номерата с Пловдивски
  Проблем:
  Когато днес се опитах да мина технически преглед, ми казаха че колата няма данък за 2019, при положение че съм платил данъка януари месец, докато колата беше регистрирана в Севлиево.
  Трябва да плащам данъка наново или може да отида в данъчното и да продължа данъка към рег. номер, от Пловдив?

  Reply

  • gnikolov
   27/05/2019 @ 7:38 pm

   Здравейте, Шабан! Да, отидете с бележката за платения данък в данъчното Пловдив и да Ви я заверят. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *