Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да извършат регистрация или пререгистрация на автомобил/кола/мотор или друг вид МПС в

КАТ Пловдив и да послужи като наръчник, в който стъпка по стъпка, с текст и снимки, е разяснен целият процес от А до Я.

Къде се намира КАТ Пловдив?
Точен адрес и координати на КАТ Пловдив

Преди да започнете с процеса на регистрация трябва да сте наясно с работното време на КАТ-Пловдив както и с местоположението.

Точните координати на входа на КАТ-Пловдив за регистрация на МПС са: Пловдив, ул. Напредък 2, ул. Ян Хунияди 5
Latitude: 42.164803 | Longitude: 24.719218

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк.

Изглед към централния вход на КАТ Пловдив

Вход към КАТ Пловдив

На входа на КАТ Пловдив има голяма указателна табела за “Вход” с указания за услугите, които се извършват: 

– регистрация на ППС (пътни превозни средства)
– пререгистрация на ППС
– пускане на спрени от движение ППС
– повторно издаване на транзитни номера
– издаване на транзитни табели на ППС за износ от страната
– издаване на дубликат на малък талон

Указателна табела на входа на КАТ Пловдив

Указателна табела на входа на КАТ Пловдив

На входа на КАТ Пловдив има голяма указателна табела с карта на услугите за граждани и местоположението на офисите/сградите: 

1. Салон 1 е сградата, в която се намират гишетата, на които се изготвят заявленията за първоначална регистрация на ППС, за смяна на собственост, за транзитна регистрация и за прекратяване на регистрация на ППС

След като сте подали документи в салон/сграда 1 и сте получили заявление за регистрация, се насочвате към каналите

Хале Входове 1, 2, 3, 4, ако сте с лек автомобил и Хале Входове 5 и 6, ако сте с товарен автомобил

Паркирате автомобила/превозното средство пред входовете на каналите и отивате вътре на гишетата 5, 6 и 7 за повторна проверка на документи. От там след като Ви потвърдят документите, следва да изчакате да Ви повикат и да влезете на проверка на канал. На канала се прави справка за номер на двигател и номер на рама.

Салон 2 в ляво от главния вход. На гишета 10, 11 и 12 се извършват следните услугите:
– Гише 10 – Приемане на документи за промяна на собственост и транзитна регистрация
– Гише 11 – Получаване на СРМПС
– Гише 12 – Приемане на документи за прекратяване на регистрация на ППС

Вход Изток с гишета 2, 3 и 4, на които се извършват следните услуги:
– Гише 2 и 3 – Подаване на документи за издаване и подмяна на СУМПС, приемане на молбио за промяна на местоотчет на водачи, приемане на молби за издаване на КТ /обикновен и на “водач на МПС без наказания”
– Гише 4 – Получаване на СУМПС и КТ (контролен талон към него)

Вход Юг – гишета 1 и 22:
– Гише 1 – Връчване на НП и връщане на иззети СУМПС
– Гише 22 – Деловодство – жалби, възражения, сигнали, предложения, молби и други

Работно време на КАТ Пловдив?

Rabotno vreme na KAT Plovdiv

Работно време на I-ви пост – попълване на заявления за регистрационни услуги:

– от 07:30 до 16:00 часа с регламентирани почивки:

 – от 10:00 часа до 10:12часа
– от 12:00 часа до 12:30 часа обедна почивка
– от 14:40 часа до 15:00 часа

Процесът по регистрация/пререгистрация в КАТ Пловдив
стъпка по стъпка

1. Подавате документи в първата административна сграда на КАТ Пловдив – Салон 1

Ukazatelna tabela na 1-vi post na KAT PLOVDIV

На входа на салон 1 в КАТ Пловдив има разясняващи надписи за предлаганите услуги: 

Подготовна на документи за:

– Регистрация на МПС (има се предвид регистрация нов внос и регистрация на чисто ново МПС)
– Промяна в регистрацията на МПС (има се предвид пререгистрация от друга област в област Пловдив)
– Спиране и пускане в движение
– Удостоверение за собственост
– Прекратяване на регистрация на МПС (брак, износ, откраднато МПС)

2. Паркирате автомобила си пред каналите и чакате да Ви дойде реда. На канали от 1 до 4-ри се проверяват леки автомобили, а на канали 5 и 6 – тежкотоварни автомобили.

Изглед към входовете на каналите в КАТ Пловдив за проверка на номер на шаси и номер на двигател на автомобил

3. Влизате вътре на гишета 5, 6 или 7 и повторно подавате документи за проверка:

Гишета 5, 6, 7, 8, 9 в КАТ Пловдив за подготовка и връчване на документи

4. Следва проверка на автомобила на канала – номер на рама и двигател:

Проверка на номер рама и номер в двигател в каналите на КАТ Пловдив

5. След проверката на автомобила изчаквате издаването на регистрационните талони и табели. Талоните и табелите се получават на гишета 8 и 9 в същата сграда. Излизате с колата си от халето, правите десен завой и влизате в съседното хале за монтаж на табелите:

Монтаж на регистрационни табели в КАТ Пловдив
на винтове върху регистрационните табели в КАТ Варна
Залепени в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикер за гражданска отговорност и стикер за технически преглед

Залепени в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикер за гражданска отговорност и стикер за технически преглед

Получили сте всички документи (голям, малък талон, картонче за извършен технически преглед и стикер за технически преглед заедно с регистрационни табели).

 • Зелепете стикер за извръшен първоначален технически преглед, ако МПС-то е нов внос
 • Залепете стикер за платена застраховка гражданска отговорност
 • Ако ще пътувате извън населеното място, се уверете, че сте залепили и винетка в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила Ви

Лек път!

След като напуснете КАТ, не забравяйте да нитовате предния и задния регистрационен номер на автомобила! Зачестиха случаите на откраднати регистрационни табели. При открадната табела автомобилът трябва да се пререгистрира.

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НОВОРЕГИСТРИРАЛИ!

Заплащане на Еко Такса при КАТ Пловдив

Заплащане на Екотакси при регистрация на МПС нов внос в КАТ Пловдив

Заплащане на Екотакси при регистрация на МПС нов внос в КАТ Пловдив

Имайте предвид, че е добре да сте заплатили Еко Такса предварително и да добавите документа към останалите документи за регистрация на автомобила.
Заплащането на Еко Такса става само в кеш. 
Има минимална разлика в цените на Екотаксите между Грийн Брокеридж и Ауторек.

Понеже има голяма неяснота по въпроса с каква цел се събират екотакси и къде отиват събраните пари от тази дейност, бих искал да насоча всички читатели към следната статия от вестник “Капитал”: 
Рециклирани Милиони – какво се случва с продуктовата такса/екотакса

Както сами ще се убедите след прочитането на статията, няма проследяемост на парите. Сумите всяка година са милиони и никой не знае в кой джоб се прибират и за какво се харчат.

Необходими документи за регистрация нов внос и пререгистрация:

Документи за РЕГИСТРАЦИЯ на МПС нов внос от чужбина

Документи за РЕГИСТРАЦИЯ на МПС нов внос от чужбина

Регистрация на МПС внос от чужбина:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие).
 4. Оригинали на Свидетелство/а за регистрация от чужбина (чуждестранни талони).
 5. Митническа декларация за внос, ако МПС-то не е внос от страна, която не е член на ЕС)
 6. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 7. Документ за платена Еко такса за МПС-та от категории – L2, L4, L5, L5e, M1, N1
 8. Декларация за придобиване на собствеността и внос на ПС
 9. МПС-то се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация различна от “В”
 10. МПС-то се представя за идентификация и проверка на техническото състояние
 11. Табели с регистрационни номера, ако са използвани такива
 12. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно.

Образец на декларацията за внос в .docx или във формат .pdf, можете да изтеглите от тук:

Декларация за придобиване,внос на МПС– .docx

Декларация за придобиване,внос на МПС – .pdf

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Промяна на собственост на МПС с постоянна регистрация в Р.България:

 1. Документ за самоличност
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие). Трябва да е нотариално заверен.
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Старите табели с регистрационни номера
 7. МПС-то се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация различна от “В”
 8. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Забележка:

Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация. Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР.

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Промяна на собственост на МПС без смяна на номера:

 1. Документ за самоличност
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие). Трябва да е нотариално заверен.
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Старите табели с регистрационни номера
 7. МПС-то не се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация “В”
 8. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Забележка:

Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация. Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР.

Изисквани документи за пускане в движение на ПС

Изисквани документи за пускане в движение на ПС

Пускане в движение на превозно средство:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС – (оригинал и ксерокопие)
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно
 7. Платен данък на ППС за текущата година с печат от Данъчната Служба (оригинал и ксерокопие)

Забележка:

В случаите на спиране от движение на превозното средство, поради техническа неизправност и при изтекъл годишен технически преглед на ППС, при пускането му в движение, освен посочените по-горе документи, ППС се представя за идентификация.

Прекратяване на регистрация на МПС

Прекратяване на регистрация на МПС

Прекратяване на регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 4. Регистрационни табели – 2бр.
 5. Декларация от собственика, че МПС-то ще се съхранява в частен имот или документ, че МПС-то е предадено за разкомплектоване в лицензиран пункт (предаден за скрап)
 6. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Образец на декларацията в .docx или във формат .pdf, можете да изтеглите от тук:

ДЕКЛАРАЦИЯ за Износ КАТ Пловдив – docx

ДЕКЛАРАЦИЯ за Износ КАТ Пловдив – pdf

Транзитна регистрация на МПС в КАТ Варна

Транзитна регистрация на МПС в КАТ Варна

Транзитна регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор или фактура за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие)
 4. Чуждестранни талони в оригинал и ксерокопие
 5. Полица за сключена застраховка гражданска отговорност (оригинал и ксерокопие)
 6. Декларация за внос в оригинал и ксерокопие
 7. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС в КАТ Варна

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС в КАТ Варна

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Декларация от собственика за изгубено или откраднато свидетелство за регистрация
 4. Полица за сключена застраховка гражданска отговорност (оригинал и ксерокопие)
 5. Ако е изгубен малък талон, се представя големият талон и МПС-то не се представя за идентификация (колата не минава през канал за проверка)
 6. Ако е изгубен големият талон, колата трябва да мине за проверка през канал и се издават нови талони и номера. Старите се изземват и обявяват за невалидни.
 7. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Представяне на допълнителни документи:

Информация гишета №4 и №5 в КАТ Варна
Когато Ви извикат на гише 4 или 5 със заявлението, трябва да представите копие на някои документ, според услугата, която ще използвате. Със заявлението трябва да платите и банкова такса на касата на банката в същата зала. За съжаление не видях дали гишетата са оборудвани с ПОС Терминали за заплащане на таксите с банкови карти.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ КОПИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ

 1. Копие на договор за покупко-продажба
 2. Копие на пълномощно
 3. Копие на документ за самоличност

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, КОЕТО Е ПРЕДАДЕНО ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ

 1. Копие на документ за разкомплектоване
 2. Копие на документ за самоличност

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПОРАДИ ИЗПЛАТЕНА ЩЕТА

 1. Копие на документ от застраховател за изплатена щета – 2бр.
 2. Копие на документ за самоличност

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА УПОТРЕБЯВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 1. Копие на фактура и договор с изписан номер на двигател (уточняването на номера на двигателя се извършва от техник-механик в пункта за регистрация на ППС Варна)
 2. Копие на документ за самоличност

ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО СЛЕД ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. Копие на договор за покупко-продажба

Заплащане на данък МПС

Заплащане на данък МПС към съответната община

Заплащане на данък МПС към съответната община

Имайте предвид, че вече не е нужно да ходите лично в общината и да подавате заявление за регистрация на МПС-то пред съответната община за заплащане на местни данъци и такси, освен ако не декларирате особени обстоятелства. Тази информация отива по електронен път от КАТ към общината в срок от две седмици след деня на преминаване на регистрация. Вашето задължение е да се явите към териториалната дирекция на НАП за вашето населено място (квартал), където да заплатите пропорционалния годишен данък за МПС-то и по желание за получите ПИН код, чрез който можете да регистрирате задължението си за заплащане на местен данък в някоя онлайн платформа за плащане като epay.bg. Ако не регистрирате МПС-то в началото на календартната година, ще дължите пропорционален данък за времето, за което ще използвате МПС-то до края на календарната година. Ако например регистрирате МПС в средата на годината (месец Юни), ще дължите половината от годишния данък МПС. Преди да се отправите към съответната териториална дирекция на НАП се обадете по телефона, за да попитате служителите, дали вече са получили и изчислили задължението за заплащане от Ваша страна. В случай, че не са, се обадете отново след 1 седмица.

Промени в ЗДвП във връзка с регистрациите след 27.12.2017

ПРЕДИ 27.12.2017

 1. Няма електронен обмен на данни между МВР (бивш КАТ) и нотариусите за сключените договори за покупко-продажба на МПС
 2. Купувачът следва да отиде до КАТ за смяна на талоните на автомобила (свидетстелсвата за регистрация) и лично да ги смени
 3. В случай че купувачът е от друг областен град, той е длъжен да пререгистрира автомобила в 14-дневен срок от датата на сключване на нотариалния договор. Има санкция между 50 и 150лв. при неспазване на срока за пререгистрация, но регистрацията не се прекратява. 
 4. Регистрацията не може да бъде прекратена, ако новият собственик не пререгистрира автомобила по постоянен адрес.
 5. До 27.12.2017 нямаше изискване за срок, в който да се регистрира в България МПС, придобито в чужбина.
 6. Нямаше ограничени в продажбата на МПС-та с български номера (българска регистрация) на чуждестранни лица. След 27.12.2017 продажба с български регистрационни номера на чуждестранни лица се забранява и всеки, който го стори, ще бъде санкциониран с глоба от 200 лв.

СЛЕД 27.12.2017

 1. Наличен електронен обмен на данни между МВР и нотариусите за сключените договори за покупко-продажба на МПС.
 2. При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.
 3. Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба.
 4. Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.
 5. Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на пътно превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба.
 6. Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

Ако имате въпроси относно регистрацията, пререгистрацията, бракуването или издаването на дубликати на талони на МПС,
използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

105 коментара

 1. Дамян Пеневски
  18/06/2020 @ 12:05 pm

  Здравей
  Искам да закупя каравана внос от Англия. Бихтели ми казали какви документи са ми необходими за регистрация.

  Reply

  • gnikolov
   18/06/2020 @ 5:40 pm

   Здравейте, г-н Пеневски! От автокъща ли купувате или от физическо лице?

   Reply

   • Кристимира
    05/07/2020 @ 11:38 am

    Здравейте, имам въпрос за пререгистрация в Пловдив.Прибирам се окончателно в БГ август от Гърция с колата и бус с моторите.Постоянен адрес по бг карта е в Пловдив- с изтекъл срок от 23 дни,паспорт валиден до септември,но и в Гърция имам синя карта-/че живея постоянно/.Имам кола и 2 мотора на мое име.Всичко е платено тук.За пререгистрация им,трябва ли ми някой от документите да са преведени на бг език

    Reply

    • gnikolov
     05/07/2020 @ 12:37 pm

     Здравейте! Необходими са Ви гръцките талони на МПС-тата, декларация за внос за всяко МПС, че е Ваша собственост, актуална, валидна лична карта с постоянен адрес в България и застраховка гражданска отговорност. За колата заплащате и екотакса, в случай че никога не е била регистрирана в България. Ако веднъж е била вече регистрирана, не заплащате екотакса. Преводи не Ви трябват. Успех!
     Поздрави
     Г.Н

 2. Петър
  23/03/2020 @ 11:28 am

  Здравейте, въпроса ми е: закупих си автомобил и взех транзитни номера от кат враца, сега искам да го продам в пловдив. Каква е процедурата?
  Благодаря

  Reply

  • gnikolov
   23/03/2020 @ 12:19 pm

   Здравейте, Петър! Понеже в България всяка КАТ служба тълкува закона по различен начин, не мога да Ви дам категоричен отговор, дали новият собсвеник ще може да регистрира автомобила с обикновен договор за покупко-продажба, без да е необходимо Вие първо да го регистрирате на Ваше име и после да му го прехвърлите през нотариус.
   Осведомете се на място в КАТ Пловдив най-добре.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Гинка Паралова
    30/03/2020 @ 4:08 pm

    Има ли някакви ограничения или забрани за регистрация на закупен автомобил при така създадената обстановка на ограничения в страната и конкретно в КАТ Пловдив.

    Reply

    • gnikolov
     30/03/2020 @ 6:08 pm

     Здравейте! Не, към момента.
     Поздрави
     Г

   • Светла
    15/06/2020 @ 9:51 pm

    Здравейте исках да попитам за спряна от движение кола колко пари ще струва ако номерата желая да станат същите?

    Reply

    • gnikolov
     16/06/2020 @ 6:01 pm

     Здравейте! Няма как. Тези номера са свалени и унищожени. Получавате нови при новата регистрация.

 3. Ива
  04/03/2020 @ 10:59 am

  Здравейте, искам да ви попитам: мъжът ми е починал, колата се води на негово име, макар, че е придибита по време на брака, нямам малък талон, какви документи ще ми трябват, за да ми издадат нов малък талон за автомобила и да мога да регистрирам колата в Общината и евентуално да я продам? Трябва ли да има и валидна гражданска отговорност, която е изтекла?

  Reply

  • gnikolov
   04/03/2020 @ 6:00 pm

   Здравейте, Ива! Само Вие ли сте наследник на съпруга си? Имате ли деца по време на брака? Отговорът е важен.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 4. Ilef
  25/02/2020 @ 11:30 pm

  Здравейте, монтирах газов инжекцион през 2018г. и след три месеца посетих КАТ ПЛОВДИВ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ първо платих мака сума ,но като осе върнах на гишето ми обясних а че трябва да платя сума (МАЛКО ПО ГОЛЯМА – НЕ СИ СПОМНЯМ ) ЗА регистрация че имам газов инжекцион монтиран с налични документи. Възможно ли е да е отразено в системата на КАТ че колата ми има газова уредба , защото още същия ден ми върнаха документите без да отразят промянята в тях(талон 1 и 2 – малък и голям) , трябва ли пак да ходя? и ще бъда ли глобенако ме спре КАТ за проверка ? – господине в гореказаното не ви подвеждам.

  Reply

  • gnikolov
   26/02/2020 @ 6:57 pm

   Здравейте! Със сигурност трябва да е вписана газта в талоните и в случай че Ви спрат на пътя, ще Ви глобят. Така че отново трябва да посетите КАТ Пловдив за вписване на допълнително гориво в талоните.
   Носете необходимите документи за газовата уредба, както талоните на колата и гражданската отговорност.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 5. Стоянова
  30/12/2019 @ 10:45 am

  Здравейте, благодаря че ви има и улеснявате проблемите на хората! Въпросът ми е за австрийски гражданин, който има желание да живее в БГ и затова пререгистрира автомобила си в Пловдив. Поради ред причини сега се налага да е повече време в годината в Австрия, отколкото тук. В такъв случай законно ли е да остане с бг номерата и съответно да минава техн. преглед тук? Има лична карта и временен адрес в Пловдив. Мили поздрави и успешна нова година. Стоянова

  Reply

  • gnikolov
   30/12/2019 @ 12:32 pm

   Здравейте, г-жо Стоянова! Гледа се уседналост на собственика. Ако пребивава повече от 6 месеца на територията на България, тогава нека си остане с български номера. Ако пребивава повече от 6 месеца в годината на територията на Австрия, тогава трябва да пререгистрира автомобила с австрийки номера.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

  • Венера Иванова
   24/02/2020 @ 11:39 am

   Здравейте, имам питане кам вас.Става въпрос за кола която 7г. вече всъщност не съществува предадена е за скрап !Но проблема е в това че не е свалена от регистрация. Тъй като по стечение на обстоятелствата изгубих ме номерата на на колата! Как да постъпим при такава ситуация. Вече 7г й пращаме данъка а реално тя не съществува! Предвърително ви Благодаря! !

   Reply

   • gnikolov
    25/02/2020 @ 9:36 am

    Здравейте! Налични ли са талоните на автомобила? Вие ли сте собственик или Ваш роднина? Собственикът да отиде в КАТ и да обясни случая на служител на гише прекратяване на регистрация.
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

 6. Албена Манц
  11/12/2019 @ 4:42 pm

  Здравейте отново
  още един допълнителен въпрос относно договорът за покупко-продажба между мен и съпруга ми – достатъчен ли е свободен текст и подписите на двамата, или е трябва да е нотариално заверен?
  поздрави, Албена

  Reply

  • gnikolov
   11/12/2019 @ 5:00 pm

   Здравейте! Достатъчно е в свободен текст. Няма нужда от нотариална заверка, когато колата е нов внос.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 7. Албена Манц
  09/12/2019 @ 12:37 am

  Здравейте,
  Двоен гражданин съм на БГ и Швейцария. Не съм се отписвала от постоянния ми адрес в Пловдив. Искам да регистрирам колата на семейството ми в Пловдив и да я оставя там. Тя е със швейцарска регистрация и се води на името на съпруга ми, швейцарец. Става дума за VW Golf модел от 2003, закупена през 2005.
  Разгледах списъка с необходими за регистрация документи. Трябва ли да зная нещо повече от изброеното? Ако колата се регистрира на мое име с цел улесняване на процедурата, трябва ли да имаме договор за покупко-продажба?
  Има ли такса за възрастта на автомобила?
  Поздрави, Албена.

  Reply

  • gnikolov
   09/12/2019 @ 11:31 am

   Здравейте, Албена! Да, трябва да имате договор за покупко-продажба. Вносът от Швейцария се облага с мито+ДДС. Заплаща се екотакса според възрастта. Над 10г. автомобили се таксуват с 310лв. екотакса.
   Ако имате допълнителни въпроси, питайте.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Албена Манц
    09/12/2019 @ 12:52 pm

    Благодаря Ви, ако възникнат въпроси ще пиша.

    Reply

 8. Мария Йотова
  30/10/2019 @ 5:02 pm

  Здравейте г-н Николов!
  Интересува ме при прекратяване на регистрация на МПС, необходимо ли е данъка за текущата година да е платен?

  Reply

  • gnikolov
   30/10/2019 @ 7:31 pm

   Здравейте, г-жо Йотова! Не, в КАТ не проверяват дали данъкът е платен. Събирането на данък МПС е задължение на общината.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 9. Дидо
  17/10/2019 @ 8:23 pm

  Другият ми въпрос е като подавах документи за нова лична карта в районното тогава ми казаха че трябва в кат да отида за смяна на книжката но сега вече с новата дали ще мога в районното да подам документи за смяна на книжката (ако е нужно изобщо). И последно мпс-то което имам ако реша да го продам мога ли да мина нотариус без да съм го пререгистрирал макар и само постоянния адрес да е различен и по лична карта и по талоните на автомобила?

  Reply

  • gnikolov
   18/10/2019 @ 12:41 pm

   Здравейте отново! Да, с новата лична карта отивате в КАТ задължително за подмяна на книжката. Да, можете да минете през нотариус без смяна на регистрацията, но гледайте да продадете в срок.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 10. Дидо
  17/10/2019 @ 8:10 pm

  Здравейте! След като съм си сменил постоянния адрес по лична карта от друга област нужно ли е да променям и шофьорската книжка понеже на нея няма постоянен адрес и е валидна все още. И ако е нужно може ли в РПУ или трябва да ходя до кат? Също така имам и една кола която по талон е с стария ми постоянен адрес нужно ли е да я пререгистрирам и има срок и подлежа ли на глоба ако ме спрат въпреки че всичко е същото просто постоянния адрес е друг… Благодаря предварително!

  Reply

  • gnikolov
   18/10/2019 @ 12:40 pm

   Здравейте, Дидо! Да, трябва да подмените шофьорската книжка. При първоначална подмяна задължително в КАТ. После при подновяване може и в РПУ. Да, пререгистрирайте колата. Срокът е 30 дни от датата на издаване на новата лична карта. Да, ако не пререгистрирате в срок, ще Ви глобят в КАТ.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 11. Иван Б
  15/10/2019 @ 8:55 pm

  Здравейте Г. Николов , Благодаря много за бързия отговор.
  Английски талон нямам , защото при продажба се изпраща заедно с данните на новия собственик и в това се състои цялата сделка , няма договор за покупко продажба и не се ходи никъде за регистриране или прекратяване на регистрация , всичко се намира в един единствен документ , който се изпраща по пощата в англ.КАТ(DVLA). Получих само уведомителна бележка , че аз не съм вече собственик на мотора и ми възстановиха частта от пътния данък , който беше платен за цяла година, това е което имам като документи .
  Декларацията свободен текст ли е или е някоя по образец на КАТ? Има ли срок , в който трябва да се прекрати регистрацията в БГ след регистриране в чужбина ? Благодаря , Поздрави , Иван

  Reply

  • gnikolov
   16/10/2019 @ 6:38 pm

   Здравейте, Иван! Има образец на декларацията. Пишете ми по емейл и ще Ви я изпратя. Срок няма, но докато не я прекратите Ви се начислява данък МПС в България.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

  • Зарко
   04/03/2020 @ 11:28 am

   Здравейте! Мога ли да мина годишен технически преглед след като съм си сменил личната карта по постоянен адрес а в талона на колата все още е вписан старият? Иначе колата си е на мое име. Поздрави!

   Reply

   • gnikolov
    04/03/2020 @ 5:55 pm

    Здравейте, Зарко! Да, можете. На техническия преглед няма да Ви искат лична карта за проверка на данните.
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

 12. Иван Б
  15/10/2019 @ 7:09 pm

  Здравейте ,
  преместих се да живея в Англия и взех мотора си Кимко Аджилити 125 к.с. със себе си .Според законите за движение по пътищата тук ако престоят ти е по-дълъг от 6 месеца трябва МПС да се регистрира в Ангиля , както и направих. За тази регистрация трябваше да изпратя и двата талона и номерата , за да получа Английски талон и английски регистрационен номер. Със новите документи ми върнаха само българския номер . Месец по-късно продадох мотора .
  Какви документи са ми необходими за да прекратя регистрацията на мотора в България , КАТ Пловдив ?
  Защото имам налични само БГ Регистрационен номер и документ за самоличност естествено.
  Благодаря предварително за отговора
  Поздрави
  Иван

  Reply

  • gnikolov
   15/10/2019 @ 8:41 pm

   Здравейте, Иван! С табелата и една декларация, че моторът е бил изнесен извън България, можете да отпишете мотора в КАТ Пловдив. Ако можете да преставите и допълнителни доказателства като договор за покупко-продажба или копие на английския талон е още по-добре.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 13. Стефан
  15/10/2019 @ 8:29 am

  Автомобила е с шведски талони, а аз искам да го пререгистрирам с български номера

  Reply

  • gnikolov
   15/10/2019 @ 2:46 pm

   Чудесно! Действайте!

   Reply

 14. Стефан
  14/10/2019 @ 2:08 am

  Zдравейте,
  аз се прибирам от чужбина и си взимам колата тука в БГ. Интересува ме дали талона и другите документи трябва да са преведени на български или не, понеже получавам противоречиви мнения. И второ, чета че се изисква договор за покупко продажба, но аз на практика нямам такъв, просто преди 4 години отидох в Мазда магазина и си купих колата (не е на лизинг). Понеже всичко е електронно (вкл. договорите), аз на практика имам само една бележка от ПОС терминал която показва колко съм платил и това е. Какво да правя в този случай?

  Reply

  • gnikolov
   14/10/2019 @ 11:20 am

   Здравейте, Стефан! Моля да уточните с какви талони разполагате – немски, испански, американски, канадски и т.н. Какво възнамерявате да правите с автомобила – да го карате с чуждестранните номера в България или да го пререгистрирате с български номера?
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *