Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да извършат регистрация или пререгистрация на автомобил/кола/мотор или друг вид МПС в

КАТ Пловдив и да послужи като наръчник, в който стъпка по стъпка, с текст и снимки, е разяснен целият процес от А до Я.

Къде се намира КАТ Пловдив?
Точен адрес и координати на КАТ Пловдив

Преди да започнете с процеса на регистрация трябва да сте наясно с работното време на КАТ-Пловдив както и с местоположението.

Точните координати на входа на КАТ-Пловдив за регистрация на МПС са: Пловдив, ул. Напредък 2, ул. Ян Хунияди 5
Latitude: 42.164803 | Longitude: 24.719218

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк.

Изглед към централния вход на КАТ Пловдив

Вход към КАТ Пловдив

На входа на КАТ Пловдив има голяма указателна табела за “Вход” с указания за услугите, които се извършват: 

– регистрация на ППС (пътни превозни средства)
– пререгистрация на ППС
– пускане на спрени от движение ППС
– повторно издаване на транзитни номера
– издаване на транзитни табели на ППС за износ от страната
– издаване на дубликат на малък талон

Указателна табела на входа на КАТ Пловдив

Указателна табела на входа на КАТ Пловдив

На входа на КАТ Пловдив има голяма указателна табела с карта на услугите за граждани и местоположението на офисите/сградите: 

1. Салон 1 е сградата, в която се намират гишетата, на които се изготвят заявленията за първоначална регистрация на ППС, за смяна на собственост, за транзитна регистрация и за прекратяване на регистрация на ППС

След като сте подали документи в салон/сграда 1 и сте получили заявление за регистрация, се насочвате към каналите

Хале Входове 1, 2, 3, 4, ако сте с лек автомобил и Хале Входове 5 и 6, ако сте с товарен автомобил

Паркирате автомобила/превозното средство пред входовете на каналите и отивате вътре на гишетата 5, 6 и 7 за повторна проверка на документи. От там след като Ви потвърдят документите, следва да изчакате да Ви повикат и да влезете на проверка на канал. На канала се прави справка за номер на двигател и номер на рама.

Салон 2 в ляво от главния вход. На гишета 10, 11 и 12 се извършват следните услугите:
– Гише 10 – Приемане на документи за промяна на собственост и транзитна регистрация
– Гише 11 – Получаване на СРМПС
– Гише 12 – Приемане на документи за прекратяване на регистрация на ППС

Вход Изток с гишета 2, 3 и 4, на които се извършват следните услуги:
– Гише 2 и 3 – Подаване на документи за издаване и подмяна на СУМПС, приемане на молбио за промяна на местоотчет на водачи, приемане на молби за издаване на КТ /обикновен и на “водач на МПС без наказания”
– Гише 4 – Получаване на СУМПС и КТ (контролен талон към него)

Вход Юг – гишета 1 и 22:
– Гише 1 – Връчване на НП и връщане на иззети СУМПС
– Гише 22 – Деловодство – жалби, възражения, сигнали, предложения, молби и други

Работно време на КАТ Пловдив?

Rabotno vreme na KAT Plovdiv

Работно време на I-ви пост – попълване на заявления за регистрационни услуги:

– от 07:30 до 16:00 часа с регламентирани почивки:

 – от 10:00 часа до 10:12часа
– от 12:00 часа до 12:30 часа обедна почивка
– от 14:40 часа до 15:00 часа

Процесът по регистрация/пререгистрация в КАТ Пловдив
стъпка по стъпка

1. Подавате документи в първата административна сграда на КАТ Пловдив – Салон 1

Ukazatelna tabela na 1-vi post na KAT PLOVDIV

На входа на салон 1 в КАТ Пловдив има разясняващи надписи за предлаганите услуги: 

Подготовна на документи за:

– Регистрация на МПС (има се предвид регистрация нов внос и регистрация на чисто ново МПС)
– Промяна в регистрацията на МПС (има се предвид пререгистрация от друга област в област Пловдив)
– Спиране и пускане в движение
– Удостоверение за собственост
– Прекратяване на регистрация на МПС (брак, износ, откраднато МПС)

2. Паркирате автомобила си пред каналите и чакате да Ви дойде реда. На канали от 1 до 4-ри се проверяват леки автомобили, а на канали 5 и 6 – тежкотоварни автомобили.

Изглед към входовете на каналите в КАТ Пловдив за проверка на номер на шаси и номер на двигател на автомобил

3. Влизате вътре на гишета 5, 6 или 7 и повторно подавате документи за проверка:

Гишета 5, 6, 7, 8, 9 в КАТ Пловдив за подготовка и връчване на документи

4. Следва проверка на автомобила на канала – номер на рама и двигател:

Проверка на номер рама и номер в двигател в каналите на КАТ Пловдив

5. След проверката на автомобила изчаквате издаването на регистрационните талони и табели. Талоните и табелите се получават на гишета 8 и 9 в същата сграда. Излизате с колата си от халето, правите десен завой и влизате в съседното хале за монтаж на табелите:

Монтаж на регистрационни табели в КАТ Пловдив
на винтове върху регистрационните табели в КАТ Варна
Залепени в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикер за гражданска отговорност и стикер за технически преглед

Залепени в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикер за гражданска отговорност и стикер за технически преглед

Получили сте всички документи (голям, малък талон, картонче за извършен технически преглед и стикер за технически преглед заедно с регистрационни табели).

 • Зелепете стикер за извръшен първоначален технически преглед, ако МПС-то е нов внос
 • Залепете стикер за платена застраховка гражданска отговорност
 • Ако ще пътувате извън населеното място, се уверете, че сте залепили и винетка в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила Ви

Лек път!

След като напуснете КАТ, не забравяйте да нитовате предния и задния регистрационен номер на автомобила! Зачестиха случаите на откраднати регистрационни табели. При открадната табела автомобилът трябва да се пререгистрира.

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НОВОРЕГИСТРИРАЛИ!

Заплащане на Еко Такса при КАТ Пловдив

Заплащане на Екотакси при регистрация на МПС нов внос в КАТ Пловдив

Заплащане на Екотакси при регистрация на МПС нов внос в КАТ Пловдив

Имайте предвид, че е добре да сте заплатили Еко Такса предварително и да добавите документа към останалите документи за регистрация на автомобила.
Заплащането на Еко Такса става само в кеш. 
Има минимална разлика в цените на Екотаксите между Грийн Брокеридж и Ауторек.

Понеже има голяма неяснота по въпроса с каква цел се събират екотакси и къде отиват събраните пари от тази дейност, бих искал да насоча всички читатели към следната статия от вестник “Капитал”: 
Рециклирани Милиони – какво се случва с продуктовата такса/екотакса

Както сами ще се убедите след прочитането на статията, няма проследяемост на парите. Сумите всяка година са милиони и никой не знае в кой джоб се прибират и за какво се харчат.

Необходими документи за регистрация нов внос и пререгистрация:

Документи за РЕГИСТРАЦИЯ на МПС нов внос от чужбина

Документи за РЕГИСТРАЦИЯ на МПС нов внос от чужбина

Регистрация на МПС внос от чужбина:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие).
 4. Оригинали на Свидетелство/а за регистрация от чужбина (чуждестранни талони).
 5. Митническа декларация за внос, ако МПС-то не е внос от страна, която не е член на ЕС)
 6. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 7. Документ за платена Еко такса за МПС-та от категории – L2, L4, L5, L5e, M1, N1
 8. Декларация за придобиване на собствеността и внос на ПС
 9. МПС-то се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация различна от “В”
 10. МПС-то се представя за идентификация и проверка на техническото състояние
 11. Табели с регистрационни номера, ако са използвани такива
 12. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно.

Образец на декларацията за внос в .docx или във формат .pdf, можете да изтеглите от тук:

Декларация за придобиване,внос на МПС– .docx

Декларация за придобиване,внос на МПС – .pdf

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Промяна на собственост на МПС с постоянна регистрация в Р.България:

 1. Документ за самоличност
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие). Трябва да е нотариално заверен.
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Старите табели с регистрационни номера
 7. МПС-то се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация различна от “В”
 8. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Забележка:

Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация. Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР.

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Промяна на собственост на МПС без смяна на номера:

 1. Документ за самоличност
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие). Трябва да е нотариално заверен.
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Старите табели с регистрационни номера
 7. МПС-то не се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация “В”
 8. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Забележка:

Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация. Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР.

Изисквани документи за пускане в движение на ПС

Изисквани документи за пускане в движение на ПС

Пускане в движение на превозно средство:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС – (оригинал и ксерокопие)
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно
 7. Платен данък на ППС за текущата година с печат от Данъчната Служба (оригинал и ксерокопие)

Забележка:

В случаите на спиране от движение на превозното средство, поради техническа неизправност и при изтекъл годишен технически преглед на ППС, при пускането му в движение, освен посочените по-горе документи, ППС се представя за идентификация.

Прекратяване на регистрация на МПС

Прекратяване на регистрация на МПС

Прекратяване на регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 4. Регистрационни табели – 2бр.
 5. Декларация от собственика, че МПС-то ще се съхранява в частен имот или документ, че МПС-то е предадено за разкомплектоване в лицензиран пункт (предаден за скрап)
 6. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Образец на декларацията в .docx или във формат .pdf, можете да изтеглите от тук:

ДЕКЛАРАЦИЯ за Износ КАТ Пловдив – docx

ДЕКЛАРАЦИЯ за Износ КАТ Пловдив – pdf

Транзитна регистрация на МПС в КАТ Варна

Транзитна регистрация на МПС в КАТ Варна

Транзитна регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор или фактура за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие)
 4. Чуждестранни талони в оригинал и ксерокопие
 5. Полица за сключена застраховка гражданска отговорност (оригинал и ксерокопие)
 6. Декларация за внос в оригинал и ксерокопие
 7. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС в КАТ Варна

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС в КАТ Варна

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Декларация от собственика за изгубено или откраднато свидетелство за регистрация
 4. Полица за сключена застраховка гражданска отговорност (оригинал и ксерокопие)
 5. Ако е изгубен малък талон, се представя големият талон и МПС-то не се представя за идентификация (колата не минава през канал за проверка)
 6. Ако е изгубен големият талон, колата трябва да мине за проверка през канал и се издават нови талони и номера. Старите се изземват и обявяват за невалидни.
 7. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Представяне на допълнителни документи:

Информация гишета №4 и №5 в КАТ Варна
Когато Ви извикат на гише 4 или 5 със заявлението, трябва да представите копие на някои документ, според услугата, която ще използвате. Със заявлението трябва да платите и банкова такса на касата на банката в същата зала. За съжаление не видях дали гишетата са оборудвани с ПОС Терминали за заплащане на таксите с банкови карти.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ КОПИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ

 1. Копие на договор за покупко-продажба
 2. Копие на пълномощно
 3. Копие на документ за самоличност

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, КОЕТО Е ПРЕДАДЕНО ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ

 1. Копие на документ за разкомплектоване
 2. Копие на документ за самоличност

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПОРАДИ ИЗПЛАТЕНА ЩЕТА

 1. Копие на документ от застраховател за изплатена щета – 2бр.
 2. Копие на документ за самоличност

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА УПОТРЕБЯВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 1. Копие на фактура и договор с изписан номер на двигател (уточняването на номера на двигателя се извършва от техник-механик в пункта за регистрация на ППС Варна)
 2. Копие на документ за самоличност

ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО СЛЕД ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. Копие на договор за покупко-продажба

Заплащане на данък МПС

Заплащане на данък МПС към съответната община

Заплащане на данък МПС към съответната община

Имайте предвид, че вече не е нужно да ходите лично в общината и да подавате заявление за регистрация на МПС-то пред съответната община за заплащане на местни данъци и такси, освен ако не декларирате особени обстоятелства. Тази информация отива по електронен път от КАТ към общината в срок от две седмици след деня на преминаване на регистрация. Вашето задължение е да се явите към териториалната дирекция на НАП за вашето населено място (квартал), където да заплатите пропорционалния годишен данък за МПС-то и по желание за получите ПИН код, чрез който можете да регистрирате задължението си за заплащане на местен данък в някоя онлайн платформа за плащане като epay.bg. Ако не регистрирате МПС-то в началото на календартната година, ще дължите пропорционален данък за времето, за което ще използвате МПС-то до края на календарната година. Ако например регистрирате МПС в средата на годината (месец Юни), ще дължите половината от годишния данък МПС. Преди да се отправите към съответната териториална дирекция на НАП се обадете по телефона, за да попитате служителите, дали вече са получили и изчислили задължението за заплащане от Ваша страна. В случай, че не са, се обадете отново след 1 седмица.

Промени в ЗДвП във връзка с регистрациите след 27.12.2017

ПРЕДИ 27.12.2017

 1. Няма електронен обмен на данни между МВР (бивш КАТ) и нотариусите за сключените договори за покупко-продажба на МПС
 2. Купувачът следва да отиде до КАТ за смяна на талоните на автомобила (свидетстелсвата за регистрация) и лично да ги смени
 3. В случай че купувачът е от друг областен град, той е длъжен да пререгистрира автомобила в 14-дневен срок от датата на сключване на нотариалния договор. Има санкция между 50 и 150лв. при неспазване на срока за пререгистрация, но регистрацията не се прекратява. 
 4. Регистрацията не може да бъде прекратена, ако новият собственик не пререгистрира автомобила по постоянен адрес.
 5. До 27.12.2017 нямаше изискване за срок, в който да се регистрира в България МПС, придобито в чужбина.
 6. Нямаше ограничени в продажбата на МПС-та с български номера (българска регистрация) на чуждестранни лица. След 27.12.2017 продажба с български регистрационни номера на чуждестранни лица се забранява и всеки, който го стори, ще бъде санкциониран с глоба от 200 лв.

СЛЕД 27.12.2017

 1. Наличен електронен обмен на данни между МВР и нотариусите за сключените договори за покупко-продажба на МПС.
 2. При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.
 3. Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба.
 4. Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.
 5. Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на пътно превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба.
 6. Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

Ако имате въпроси относно регистрацията, пререгистрацията, бракуването или издаването на дубликати на талони на МПС,
използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

200 коментара

 1. Димитрова
  27/10/2020 @ 10:21 am

  Здравейте! Купихме си кола преди два месеца, но се оказа с проблем в двигателя и се наложи доста дълъг ремонт. Пропуснахме срока за регистрация в КАТ, но колата не можеше да се движи. Колата е “нов внос” и имаме фактура за покупката. Сега след като й се смени двигателя и вече е в движение, как да избегнем глобата в КАТ?

  Reply

  • gnikolov
   28/10/2020 @ 6:29 pm

   Здравейте! В кой КАТ трябва да регистрирате?

   Reply

   • Димитрова
    28/10/2020 @ 7:07 pm

    В КАТ Сливен

    Reply

    • gnikolov
     28/10/2020 @ 9:33 pm

     Не мога да Ви дам категоричен отговор, понеже не съм запознат как работят в КАТ Сливен. В КАТ София със сигурност нямаше да Ви глобят. В КАТ Варна ще Ви глобят. Навсякъде в държавата всяка КАТ служба си е определила собствени правилна по този въпрос.

 2. петя киркова
  23/10/2020 @ 7:59 pm

  Здравейте,
  Ще копувам кола от София но аз живея в Пловдив. Искам да питам колко ще струва да я прехвърля на моето име? Какво трябва да напрая след като я прехвърля? Как и Колко ще струва да сменя номерата с пловдивска регистрация?

  Reply

  • петя киркова
   23/10/2020 @ 8:01 pm

   забравих да добавя че колата струва 5000 лв. и е рено сеник 2008 година

   Reply

  • gnikolov
   25/10/2020 @ 8:09 pm

   Здравейте! Смятайте 4% разходи при нотариуса за неговата такса+местен данък. В КАТ смяна на талони е 23лв. Ако сменяте и номерата 60лв. След като подпишете нотариален договор за покупко-продажба, отивате в КАТ, за да смените талоните с или без номерата по Ваш избор.

   Reply

 3. Алекс илиев
  20/10/2020 @ 9:58 am

  Може ли да заявя смяна на собственост на мпс ,онлайн при положение ,че няма да сменям регистрационните табели,и само да отида да си получа новите документи в определен ден от кат.

  Reply

  • gnikolov
   20/10/2020 @ 6:02 pm

   Здравейте, г-н Илиев! Да, при нотариуса можете да заявите нови талони на Ваше име.

   Reply

 4. Денислав
  07/10/2020 @ 8:43 am

  Здравейте , имам мотор МЗ 150 кубика от 1963г, който е със старите черни номера(няма другу документи)и договор за покупко продажба сключен между мен и наследниците, което не е нотариално заверено, като имат удостоверение за наследници на собственика.Мога ли да го регистрирам и каква е процедурата ,благодаря !

  Reply

  • gnikolov
   07/10/2020 @ 9:22 am

   Здравейте, Денислав! Без талон ще е трудна работа да мине директно на регистрация. Отидете в КАТ и направете справка на място. Прекалено е стар и не съм сигурен дали данните от предишната регистрация ще се пазят в системата на КАТ.

   Reply

 5. Боян
  15/09/2020 @ 5:01 pm

  Здравейте,инсталирах газова уредба на МПС-то.Та въпросът ми е в какъв срок трябва да мина през кат за смяна на толони

  Reply

  • gnikolov
   15/09/2020 @ 8:57 pm

   Здравейте, Боян! До следващото посещение на технически преглед трябва да си коригирате талоните.

   Reply

 6. Аз
  14/09/2020 @ 7:33 am

  Здравейте, искам да попитам понеже съм загубила големия талон как мога да извадя нов и какви документи трябва да нося.

  Reply

  • gnikolov
   14/09/2020 @ 10:52 pm

   Здравейте! Трябва да пререгистрирате автомобила. Отивате с колата, малкия талон, гражданска и лична карта в КАТ Пловдив.

   Reply

 7. Мария
  09/09/2020 @ 9:29 pm

  Купувам си автомобил в Пловдив, там живея но по лична карта адресната ми регистрация е в друг град. Няма да сменям номерата само искам да я регистрирам в КАТ Пловдив на мое име. Възможно ли е ?

  Reply

  • gnikolov
   11/09/2020 @ 12:33 am

   Само по постоянен адрес по лична карта се регистрира автомобил на физическо лице. Трябва да посетите КАТ службата, която отговаря за населеното място според Вашата лична карта.

   Reply

 8. Георги
  02/09/2020 @ 10:23 pm

  Здравейте ,
  Искам да закупя кола от Румъния , втора употреба , каква е процедурата ?

  Reply

  • gnikolov
   03/09/2020 @ 9:46 am

   Здравейте! Трябва да се осведомите с някой румънец или румънска фирма. Към момента не можем да Ви помогнем с информация.

   Reply

 9. Боян
  30/08/2020 @ 8:55 am

  Здравейте!Предстои ми закупуване на автомобил нов внос,на който ще се монтира газова уредба.Въпросът е първо да се монтира газовата за да се впише в талона или няма особено значение

  Reply

  • gnikolov
   30/08/2020 @ 3:07 pm

   Здравейте! Първо трябва да регистрирате само с бензина. После монтирате газовата уредба, минавате технически преглед за първоначален монтаж и проверка и после отивате отново в КАТ за смяна на талони и вписване на газта. Успех!

   Reply

 10. Ангелина Тодорова
  13/08/2020 @ 9:12 am

  Здравейте, как може да се прехвърли собствеността на автомобил от починало лице? Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   13/08/2020 @ 1:42 pm

   Здравейте! Наследниците да се разберат предварително кой на кого какво ще плаща и после да ходят при нотариус да прехвърлят собствеността на един от тях. Ако всички остават собственици, да отиват всичките в КАТ с удостоверението за наследници, лични карти, талоните на колата и да издават нови талони. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 11. Валентин
  06/08/2020 @ 10:45 am

  Здравейте. Какви са условията за регистрация на афтомобил с дясна дирекция

  Reply

  • gnikolov
   06/08/2020 @ 11:24 am

   Здравейте! Фаровете трябва да отговарят за дясно движение.

   Reply

 12. Симеон
  27/07/2020 @ 6:43 pm

  Здравейте г-н Николов,
  Имам постоянен адрес в Пловдив и настоящ в Карлово, където съм повечето време.
  При регистрация на кола в КАТ (Пловдив) мога ли да обявя настоящия адрес вместо постоянния?

  Reply

  • gnikolov
   27/07/2020 @ 8:30 pm

   Здравейте, Симеон! Не, няма как по настоящ. Само по постоянен адрес се регистрира автомобил.

   Reply

 13. Тони
  27/07/2020 @ 5:30 pm

  Здравейте,
  Ако е удобно да ви попитам дали имате представа дали би била възможна регистрация на мотор, който се води “нов внос” от Испания, като има документи за износ, отписан е там, талон, рег. номер, но договорът за покупко-продажба е една празна бланка на испански. За предишния собственик информацията, която имам е само имената му.

  Благодаря предварително : )

  Reply

  • gnikolov
   27/07/2020 @ 8:32 pm

   Здравейте, Тони! Попълвате договора с данните на продавача от талона и се разписвате. Нямате друг избор.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 14. Р.Танева
  21/07/2020 @ 6:21 pm

  Една кола искам да прехвърля на мое име в КАТ Пловдив(по мое местожителство) Мой приятел Руснак я е купил, за се пренесе в БЪлгария от Германия, взел е транзитни номера и дошл с колата на ход, но те са изтекли. Той няма Български документи, а европейска карта.
  Как мога да взема транзитни номера, за да я закарам до Пловдив?
  Какви дикументи ще трябват за регистрацията в КАТ?
  Къде мога да намеря бланка на договор за покупко продажба?
  Поздрави,
  Р.Танева

  Reply

  • gnikolov
   21/07/2020 @ 10:07 pm

   Сключвате договор за покупко-продажба на автомобила. Вие го купувате от руснака в Германия. И Вие сте вносител. С договора, немските талони, гражданска и декларация за внос – оригинали и по 1 ксерокопие, отивате в КАТ и изваждате транзитни номера. Монтирате ги на колата и газ към Пловдив. За бланката – има много образци в интернет. Напишете договора на английски или немски, за да изглежда по-достоверно.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 15. Sinan
  19/07/2020 @ 4:59 am

  Здравейте, закупих кола от Холандия понеже не бях запознат добре от док.които трябва да ми дадат се оказа ,че големия талон на автомобила не е оригинален. Пробвах в кат с копието ,но не върнаха. Закупих колата от автокъща ,която ми съдейства за транзитни номера за съвети и помощ , Благодар

  Reply

  • gnikolov
   19/07/2020 @ 9:53 am

   Здравейте, Синан! Добре, разбрах какво се е случило, но разбрах дали имате въпрос.

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *