Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да извършат регистрация или пререгистрация на автомобил/кола/мотор или друг вид МПС в

КАТ Пловдив и да послужи като наръчник, в който стъпка по стъпка, с текст и снимки, е разяснен целият процес от А до Я.

Къде се намира КАТ Пловдив?
Точен адрес и координати на КАТ Пловдив

Преди да започнете с процеса на регистрация трябва да сте наясно с работното време на КАТ-Пловдив както и с местоположението.

Точните координати на входа на КАТ-Пловдив за регистрация на МПС са: Пловдив, ул. Напредък 2, ул. Ян Хунияди 5
Latitude: 42.164803 | Longitude: 24.719218

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк.

Изглед към централния вход на КАТ Пловдив

Вход към КАТ Пловдив

На входа на КАТ Пловдив има голяма указателна табела за “Вход” с указания за услугите, които се извършват: 

– регистрация на ППС (пътни превозни средства)
– пререгистрация на ППС
– пускане на спрени от движение ППС
– повторно издаване на транзитни номера
– издаване на транзитни табели на ППС за износ от страната
– издаване на дубликат на малък талон

Указателна табела на входа на КАТ Пловдив

Указателна табела на входа на КАТ Пловдив

На входа на КАТ Пловдив има голяма указателна табела с карта на услугите за граждани и местоположението на офисите/сградите: 

1. Салон 1 е сградата, в която се намират гишетата, на които се изготвят заявленията за първоначална регистрация на ППС, за смяна на собственост, за транзитна регистрация и за прекратяване на регистрация на ППС

След като сте подали документи в салон/сграда 1 и сте получили заявление за регистрация, се насочвате към каналите

Хале Входове 1, 2, 3, 4, ако сте с лек автомобил и Хале Входове 5 и 6, ако сте с товарен автомобил

Паркирате автомобила/превозното средство пред входовете на каналите и отивате вътре на гишетата 5, 6 и 7 за повторна проверка на документи. От там след като Ви потвърдят документите, следва да изчакате да Ви повикат и да влезете на проверка на канал. На канала се прави справка за номер на двигател и номер на рама.

Салон 2 в ляво от главния вход. На гишета 10, 11 и 12 се извършват следните услугите:
– Гише 10 – Приемане на документи за промяна на собственост и транзитна регистрация
– Гише 11 – Получаване на СРМПС
– Гише 12 – Приемане на документи за прекратяване на регистрация на ППС

Вход Изток с гишета 2, 3 и 4, на които се извършват следните услуги:
– Гише 2 и 3 – Подаване на документи за издаване и подмяна на СУМПС, приемане на молбио за промяна на местоотчет на водачи, приемане на молби за издаване на КТ /обикновен и на “водач на МПС без наказания”
– Гише 4 – Получаване на СУМПС и КТ (контролен талон към него)

Вход Юг – гишета 1 и 22:
– Гише 1 – Връчване на НП и връщане на иззети СУМПС
– Гише 22 – Деловодство – жалби, възражения, сигнали, предложения, молби и други

Работно време на КАТ Пловдив?

Rabotno vreme na KAT Plovdiv

Работно време на I-ви пост – попълване на заявления за регистрационни услуги:

– от 07:30 до 16:00 часа с регламентирани почивки:

 – от 10:00 часа до 10:12часа
– от 12:00 часа до 12:30 часа обедна почивка
– от 14:40 часа до 15:00 часа

Процесът по регистрация/пререгистрация в КАТ Пловдив
стъпка по стъпка

1. Подавате документи в първата административна сграда на КАТ Пловдив – Салон 1

Ukazatelna tabela na 1-vi post na KAT PLOVDIV

На входа на салон 1 в КАТ Пловдив има разясняващи надписи за предлаганите услуги: 

Подготовна на документи за:

– Регистрация на МПС (има се предвид регистрация нов внос и регистрация на чисто ново МПС)
– Промяна в регистрацията на МПС (има се предвид пререгистрация от друга област в област Пловдив)
– Спиране и пускане в движение
– Удостоверение за собственост
– Прекратяване на регистрация на МПС (брак, износ, откраднато МПС)

2. Паркирате автомобила си пред каналите и чакате да Ви дойде реда. На канали от 1 до 4-ри се проверяват леки автомобили, а на канали 5 и 6 – тежкотоварни автомобили.

Изглед към входовете на каналите в КАТ Пловдив за проверка на номер на шаси и номер на двигател на автомобил

3. Влизате вътре на гишета 5, 6 или 7 и повторно подавате документи за проверка:

Гишета 5, 6, 7, 8, 9 в КАТ Пловдив за подготовка и връчване на документи

4. Следва проверка на автомобила на канала – номер на рама и двигател:

Проверка на номер рама и номер в двигател в каналите на КАТ Пловдив

5. След проверката на автомобила изчаквате издаването на регистрационните талони и табели. Талоните и табелите се получават на гишета 8 и 9 в същата сграда. Излизате с колата си от халето, правите десен завой и влизате в съседното хале за монтаж на табелите:

Монтаж на регистрационни табели в КАТ Пловдив
на винтове върху регистрационните табели в КАТ Варна
Залепени в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикер за гражданска отговорност и стикер за технически преглед

Залепени в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикер за гражданска отговорност и стикер за технически преглед

Получили сте всички документи (голям, малък талон, картонче за извършен технически преглед и стикер за технически преглед заедно с регистрационни табели).

 • Зелепете стикер за извръшен първоначален технически преглед, ако МПС-то е нов внос
 • Залепете стикер за платена застраховка гражданска отговорност
 • Ако ще пътувате извън населеното място, се уверете, че сте залепили и винетка в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила Ви

Лек път!

След като напуснете КАТ, не забравяйте да нитовате предния и задния регистрационен номер на автомобила! Зачестиха случаите на откраднати регистрационни табели. При открадната табела автомобилът трябва да се пререгистрира.

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НОВОРЕГИСТРИРАЛИ!

Заплащане на Еко Такса при КАТ Пловдив

Заплащане на Екотакси при регистрация на МПС нов внос в КАТ Пловдив

Заплащане на Екотакси при регистрация на МПС нов внос в КАТ Пловдив

Имайте предвид, че е добре да сте заплатили Еко Такса предварително и да добавите документа към останалите документи за регистрация на автомобила.
Заплащането на Еко Такса става само в кеш. 
Има минимална разлика в цените на Екотаксите между Грийн Брокеридж и Ауторек.

Понеже има голяма неяснота по въпроса с каква цел се събират екотакси и къде отиват събраните пари от тази дейност, бих искал да насоча всички читатели към следната статия от вестник “Капитал”: 
Рециклирани Милиони – какво се случва с продуктовата такса/екотакса

Както сами ще се убедите след прочитането на статията, няма проследяемост на парите. Сумите всяка година са милиони и никой не знае в кой джоб се прибират и за какво се харчат.

Необходими документи за регистрация нов внос и пререгистрация:

Документи за РЕГИСТРАЦИЯ на МПС нов внос от чужбина

Документи за РЕГИСТРАЦИЯ на МПС нов внос от чужбина

Регистрация на МПС внос от чужбина:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие).
 4. Оригинали на Свидетелство/а за регистрация от чужбина (чуждестранни талони).
 5. Митническа декларация за внос, ако МПС-то не е внос от страна, която не е член на ЕС)
 6. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 7. Документ за платена Еко такса за МПС-та от категории – L2, L4, L5, L5e, M1, N1
 8. Декларация за придобиване на собствеността и внос на ПС
 9. МПС-то се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация различна от “В”
 10. МПС-то се представя за идентификация и проверка на техническото състояние
 11. Табели с регистрационни номера, ако са използвани такива
 12. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно.

Образец на декларацията за внос в .docx или във формат .pdf, можете да изтеглите от тук:

Декларация за придобиване,внос на МПС– .docx

Декларация за придобиване,внос на МПС – .pdf

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Промяна на собственост на МПС с постоянна регистрация в Р.България:

 1. Документ за самоличност
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие). Трябва да е нотариално заверен.
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Старите табели с регистрационни номера
 7. МПС-то се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация различна от “В”
 8. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Забележка:

Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация. Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР.

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Пост за подаване и получаване на документи в КАТ Варна

Промяна на собственост на МПС без смяна на номера:

 1. Документ за самоличност
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие). Трябва да е нотариално заверен.
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Старите табели с регистрационни номера
 7. МПС-то не се представя за идентификация, ако е имал предходна регистрация “В”
 8. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Забележка:

Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация. Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР.

Изисквани документи за пускане в движение на ПС

Изисквани документи за пускане в движение на ПС

Пускане в движение на превозно средство:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС – (оригинал и ксерокопие)
 4. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 5. Полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 6. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно
 7. Платен данък на ППС за текущата година с печат от Данъчната Служба (оригинал и ксерокопие)

Забележка:

В случаите на спиране от движение на превозното средство, поради техническа неизправност и при изтекъл годишен технически преглед на ППС, при пускането му в движение, освен посочените по-горе документи, ППС се представя за идентификация.

Прекратяване на регистрация на МПС

Прекратяване на регистрация на МПС

Прекратяване на регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Свидетелство за регистрация част I и II (голям и малък талон)
 4. Регистрационни табели – 2бр.
 5. Декларация от собственика, че МПС-то ще се съхранява в частен имот или документ, че МПС-то е предадено за разкомплектоване в лицензиран пункт (предаден за скрап)
 6. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Образец на декларацията в .docx или във формат .pdf, можете да изтеглите от тук:

ДЕКЛАРАЦИЯ за Износ КАТ Пловдив – docx

ДЕКЛАРАЦИЯ за Износ КАТ Пловдив – pdf

Транзитна регистрация на МПС в КАТ Варна

Транзитна регистрация на МПС в КАТ Варна

Транзитна регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Договор или фактура за покупко-продажба (оригинал и ксерокопие)
 4. Чуждестранни талони в оригинал и ксерокопие
 5. Полица за сключена застраховка гражданска отговорност (оригинал и ксерокопие)
 6. Декларация за внос в оригинал и ксерокопие
 7. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС в КАТ Варна

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС в КАТ Варна

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС:

 1. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие). Ако собственикът е фирма – разпечатка на актуално състояние от Търговския Регистър.
 2. Писмено заявление за регистрация (изготвя се на място)
 3. Декларация от собственика за изгубено или откраднато свидетелство за регистрация
 4. Полица за сключена застраховка гражданска отговорност (оригинал и ксерокопие)
 5. Ако е изгубен малък талон, се представя големият талон и МПС-то не се представя за идентификация (колата не минава през канал за проверка)
 6. Ако е изгубен големият талон, колата трябва да мине за проверка през канал и се издават нови талони и номера. Старите се изземват и обявяват за невалидни.
 7. Ако упълномощавате друго лице да извърши Вашата пререгистрация, то лицето трябва да представи оригинал и ксерокопие на нотариално-завереното пълномощно

Представяне на допълнителни документи:

Информация гишета №4 и №5 в КАТ Варна
Когато Ви извикат на гише 4 или 5 със заявлението, трябва да представите копие на някои документ, според услугата, която ще използвате. Със заявлението трябва да платите и банкова такса на касата на банката в същата зала. За съжаление не видях дали гишетата са оборудвани с ПОС Терминали за заплащане на таксите с банкови карти.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ КОПИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ

 1. Копие на договор за покупко-продажба
 2. Копие на пълномощно
 3. Копие на документ за самоличност

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, КОЕТО Е ПРЕДАДЕНО ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ

 1. Копие на документ за разкомплектоване
 2. Копие на документ за самоличност

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПОРАДИ ИЗПЛАТЕНА ЩЕТА

 1. Копие на документ от застраховател за изплатена щета – 2бр.
 2. Копие на документ за самоличност

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА УПОТРЕБЯВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 1. Копие на фактура и договор с изписан номер на двигател (уточняването на номера на двигателя се извършва от техник-механик в пункта за регистрация на ППС Варна)
 2. Копие на документ за самоличност

ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО СЛЕД ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. Копие на договор за покупко-продажба

Заплащане на данък МПС

Заплащане на данък МПС към съответната община

Заплащане на данък МПС към съответната община

Имайте предвид, че вече не е нужно да ходите лично в общината и да подавате заявление за регистрация на МПС-то пред съответната община за заплащане на местни данъци и такси, освен ако не декларирате особени обстоятелства. Тази информация отива по електронен път от КАТ към общината в срок от две седмици след деня на преминаване на регистрация. Вашето задължение е да се явите към териториалната дирекция на НАП за вашето населено място (квартал), където да заплатите пропорционалния годишен данък за МПС-то и по желание за получите ПИН код, чрез който можете да регистрирате задължението си за заплащане на местен данък в някоя онлайн платформа за плащане като epay.bg. Ако не регистрирате МПС-то в началото на календартната година, ще дължите пропорционален данък за времето, за което ще използвате МПС-то до края на календарната година. Ако например регистрирате МПС в средата на годината (месец Юни), ще дължите половината от годишния данък МПС. Преди да се отправите към съответната териториална дирекция на НАП се обадете по телефона, за да попитате служителите, дали вече са получили и изчислили задължението за заплащане от Ваша страна. В случай, че не са, се обадете отново след 1 седмица.

Промени в ЗДвП във връзка с регистрациите след 27.12.2017

ПРЕДИ 27.12.2017

 1. Няма електронен обмен на данни между МВР (бивш КАТ) и нотариусите за сключените договори за покупко-продажба на МПС
 2. Купувачът следва да отиде до КАТ за смяна на талоните на автомобила (свидетстелсвата за регистрация) и лично да ги смени
 3. В случай че купувачът е от друг областен град, той е длъжен да пререгистрира автомобила в 14-дневен срок от датата на сключване на нотариалния договор. Има санкция между 50 и 150лв. при неспазване на срока за пререгистрация, но регистрацията не се прекратява. 
 4. Регистрацията не може да бъде прекратена, ако новият собственик не пререгистрира автомобила по постоянен адрес.
 5. До 27.12.2017 нямаше изискване за срок, в който да се регистрира в България МПС, придобито в чужбина.
 6. Нямаше ограничени в продажбата на МПС-та с български номера (българска регистрация) на чуждестранни лица. След 27.12.2017 продажба с български регистрационни номера на чуждестранни лица се забранява и всеки, който го стори, ще бъде санкциониран с глоба от 200 лв.

СЛЕД 27.12.2017

 1. Наличен електронен обмен на данни между МВР и нотариусите за сключените договори за покупко-продажба на МПС.
 2. При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.
 3. Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба.
 4. Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.
 5. Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на пътно превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба.
 6. Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

Ако имате въпроси относно регистрацията, пререгистрацията, бракуването или издаването на дубликати на талони на МПС,
използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

200 коментара

 1. Георгиев
  08/03/2021 @ 5:33 pm

  Здравейте,
  имаме служебен автомобил на юридическо лице. Фирмата смени седалището си от Пловдив в София. Трябва ли да се сменят талона и регистрационните номера или само талона? В НАП София трябва ли да се подава декларация за данъка или тя отива по служебен път?

  Reply

  • gnikolov
   08/03/2021 @ 6:17 pm

   Здравейте, г-н Георгиев! Можете да смените само талоните или талоните и номерата (по Ваше желание е). Данъкът излиза по служебен път, няма нужда да ходите никъде.

   Reply

 2. Йордан Георгиев
  06/03/2021 @ 12:34 pm

  Ще повторя въпроса с максимум подтобности. Аз съм физическо лице. От Пловдив. Купувам кола от автосалон в Германия. Колата идва с автовоз без номера. Искам да продам колата на физическо лице от Бургас. Как да стане това продаване?

  Reply

  • gnikolov
   06/03/2021 @ 12:45 pm

   Проблемът идва от там, че всеки КАТ в България си тълкува закона по свой начин. Аз няма как да знам и да кажа къде “ще мине номерът” без нотариален договор и къде няма да мине. Най-добре купувачът да отиде в КАТ Бургас и да направи справка на място. Ако беше например КАТ Варна, щях да отговоря на 100%, че номерът няма да мине, понеже съм имал такъв казус във Варна. За София вече написах, че няма да има проблем.

   Reply

 3. Йордан Георгиев
  05/03/2021 @ 11:41 pm

  Здравейте на всички.Радвам се,че в България има толкова добри и отзовчиви хора,които да дават безплатно и бързо квалитетна информация.Ползвам сайта за втори път и съм изключително доволен.Днес въпросчето ми е друго.
  Закупих кола от БМВ Германия която очаквам да дойде до дни с автовоз.Без номера!
  1.как мога да продам колата без да съм я регистрирал в България на друг човек.Долкото разбрах,само с договор между нас си,но трябва ли или
  не да бъде нотариално заверен?
  2.Колата е BMW i3 Range Extender.В Германия това се води 100% електромобил.В България чувам че ги регистрирали като хибриди.Поредната
  пълна глупост.При хибрида,задвижването става и от ДВГ и от Батерия.Тук,този REX ( бензинов генератор) се използва само за да дозареди
  батерията ако има нужда.Дори може и никога да не се използва.Но това е друга тема.
  3.След подписване на договор и заплащането към мен,аз дължа ли пари на държавата или не?

  Reply

  • gnikolov
   06/03/2021 @ 10:36 am

   Здравейте! Благодаря за добрите думи. Отговарям в същата последователност:
   1. Не сте уточнили дали купувате като фирма или физическо лице, но допускам, че имате предвид физическо лице и отговорите ми се базират на този факт. Зависи купувачът на автомобила къде ще го регистрира след покупката. Обяснявам. Ако е от София-град, няма да има проблем без нотариално заверен договор да го регистрира в КАТ София-град. Ако е от Варна например, става по-сложно и ще се наложи първо Вие да го регистрирате в КАТ и после да му го продадете чрез нотариус вече с български номера и талони.
   2. В КАТ в България просто преписват информацията от немските талони. Ако в немския талон е вписан бензин+електричество, така ще бъде вписано горивото и в българския талон. Естествено, ако в немските талони пише само “електричество” и в българските ще е същото.
   3. При физическите лица, ако става въпрос за единична сделка, а не последователни, няма нужда да декларирате данък печалба и да плащате. Ако направите обаче повече последователни сделки, има вероятност да влезете в полезрението на данъчните, тогава е по-добре да си регистрирате фирма и да продавате чрез нея.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Веселина Илиева
    20/03/2021 @ 10:46 pm

    Здравейте! През 2019 г. купихме land Rover freelander от частно лице. При прехвърлянето му в КАТ Пловдив се установи проблем, за който ние нямаме вина. Колата беше дадена за прокурорско решение. Вече почти 2 години чакаме. Как можем да се свържем с някой за информация? При последното ни посещение в КАТ Пловдив бяхме с разследващ инспектор – жена, която каза, че като излезе решение, ще съобщи на служителите в КАТ Пловдив. Моля за помощ! Надявам се поне на някъква информация!

    Reply

    • gnikolov
     21/03/2021 @ 2:33 pm

     Здравейте, г-жо Илиева! Не мога да помогна. Говорете пак с разследващия инспектор.

 4. Росица Калоферова
  05/03/2021 @ 3:43 pm

  Здравейте! Съпругът ми купи кола от автокъща. Все още е с транзитни номера и договорът за покупко-продажба е на негово име .Той е с постоянен адрес в Силистра, а моят постоянен адрес е в Пловдив и живеем в Пловдив. Мога ли аз да регистрирам колата на мое име в КАТ-Пловдив, само с нотариално заверено пълномощно ще стане ли или са необходими други документи?

  Reply

  • gnikolov
   05/03/2021 @ 9:35 pm

   Здравейте! Трябва да представите удостоверение за актуално семейно положение в КАТ. Тогава би трябвало да успеете да регистрирате на Ваше име, въпреки че съпругът Ви е купил колата на свое име. Да, по закон тя е семейна собственост 50/50 между съпрузите. От пълномощно няма нужда, понеже Вие сте собственик на 50% от автомобила. По-добре отидете на място в КАТ предварително и направете справка, но задължително носете документа от общината с актуалното семейно положение, иначе няма да стане. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 5. Николай Петков
  26/02/2021 @ 8:22 pm

  Здравейте ,като млад собственик на първи автомобил изпаднах в шах.Закупих автомобил от Благоевград от собственик и както си му е реда -нотариус и регистрация на автомобила в Кат Пловдив тъй като по лични данни се водя там.Само да вметна колата е закупена март 2020 и регистрирана два месеца по-късно в Кат Пловдив.Тъй като ми изтече срока за техническия преглед и трябва да правя за 2021 тръгнах да се разплащам и тъй като аз от години живея в Благоевград разбрах,че може да се плати данъка чрез easy pay.Само ,че там колата не фигурира и реално не мога да платя данък за да отида на преглед.Вметвам,че от предишния собственик имам бележка за платен данък за 2019 (платен 17.922020).И сега не разбирам какво става, имам ли излязъл данък за 2020 или не?!Как мога да разбера

  Reply

  • gnikolov
   26/02/2021 @ 9:59 pm

   Здравейте! След като колата е била надлежно регистрирана в КАТ Пловдив, следва по електронен път от КАТ да изпратят информация към данъчното в Пловдив и данъчното да Ви начислят данък МПС. Обадете се при тях или отидете на място с талоните и попитайте защо не Ви излиза задължение за данък МПС.

   Reply

 6. Николай
  31/01/2021 @ 6:29 pm

  Здравейте искам да питам при закупуване на бус до 3.5т. От друг град с регистрация при смяна на собственост трябва ли да се минават каналите пак благодаря

  Reply

  • gnikolov
   01/02/2021 @ 11:17 am

   Здравейте, Николай! Да, трябва да минете проверка на канал.

   Reply

 7. Николай Вълчев
  29/01/2021 @ 5:14 pm

  Здравейте,

  Живея в Пловдив, но адресната ми регистрация е в София. Купувам кола с пловдивска регистрация. Трябва ли да сменям номерата , трябва ли да ходя в КАТ София?

  Reply

  • gnikolov
   30/01/2021 @ 9:59 pm

   Здравейте, г-н Вълчев! Да, трябва да представите автомобила пред КАТ София и да смените талоните. Ако подмените постоянния си адрес и личната си карта в Пловдив, тогава запазвате пловдивските табели и подновявате само талоните. В КАТ София също можете да запазите пловдивските табели, но е задължително автомобилът да премине на проверка през канал.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 8. Кадри
  20/01/2021 @ 3:12 pm

  Здравейте, купих си москвич 408 свалена от отчет в частен имот казаха ми че може да се пусне в движение направихме си договор по между нас си така каза нотариуса може и да нее нотариално заверен май месец 2020 г тъй като колата се нуждае от ремонт и не мога да мина техни тест дали ще имам възложена глоба в кат

  Reply

  • gnikolov
   20/01/2021 @ 10:06 pm

   Здравейте, Кадри! Според ЗДвП глоба се налага единствено при покупка на регистрирано МПС и неспазване на едномесечен срок за пререгистрацията му. Във Вашия случай глоба няма да има. Цитирам закона:
   Чл. 145. (1) (Отм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г. , в сила от 27.12.2017 г.).
   (2) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г. , в сила от 27.12.2017 г.) Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба.
   (5) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2017 г. , в сила от 27.12.2017 г.) На лице, което не изпълни задължение по чл. 144, ал. 3 или по чл. 145, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция в размер 200 лв.

   Reply

 9. Maja
  18/01/2021 @ 2:13 pm

  Здравейте, Може ли да регистрирам кола в БГ с булстат за чужд гражданин. Нямам български документи както и българско гражданство 

  С уважение 

  Reply

  • gnikolov
   18/01/2021 @ 2:21 pm

   Здравейте, Мая! Необходима Ви е българска лична карта или фирма, регистрирана в България, за да регистрирате законно МПС в България.

   Reply

 10. Мая Радева
  15/01/2021 @ 7:16 pm

  Здравейте. Искам да задам един въпрос в връзка със регистрация на лек автомобил в България. Аз съм само със немско гражданство. Имам адресна регистрация в Пловдив. Какъв документ ми трябва в КАТ за да регистрирам автомобил на мое име?

  Reply

  • gnikolov
   17/01/2021 @ 10:23 am

   Здравейте, Мая! С българска лична карта можете да регистрирате автомобил на свое име.

   Reply

 11. Вили
  27/12/2020 @ 3:04 pm

  Здравейте,
  Наскоро регистрирах автомобил, но се оказа, че администраторката в КАТ си е позволила да задържи оригиналния нотариален документ за покупко-продажбата на автомобила, при това без да ме информира. За липсата на документа разбрах в последствие и то случайно. Имате ли представа дали това е обичайна практика? По телефона служител на КАТ ми обясни, че документът остава при тях. Не разбирам обаче защо копие на документа не им е достатъчно, а трябва да ме лишат от оригиналния документ доказващ собственост, при това без да ме предупредят. За справка става въпрос за КАТ Сливен.
  Предварително благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   28/12/2020 @ 5:05 pm

   Здравейте, Вили! Не, не е обичайна практика. В КАТ трябва да остане само копие от договор. Оригиналът си остава за Вас. Отивате при началника на КАТ Сливен и говорите с него да извадят от досието на автомобила оригиналния договор и да Ви го върнат, а те да си направят ксерокопие за досието. Ако откаже при уста молба от Ваша страна, тогава подавате писмена. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 12. Симеон Петров
  23/12/2020 @ 10:34 am

  Имам възможност да закупя автомобил,на който е сменен двигателят ,но със същият типи модел.Собственикът твърди,че има документ за новият двигател,но не е сменял талона и смяната не е отразена.
  Въпросът ми е: Сложна ли е процедурата за регистрация от моя страна, ако реша да го купя тази кола и какви документи трябва да имам. Колата е от София, а ще се регистрира с пловдивски номера.
  Благодаря предварително.

  Reply

  • gnikolov
   23/12/2020 @ 3:30 pm

   Какви документи за двигателя ще Ви представи продавачът? Моля да ги изброите или да ги снимате и да ни ги изпратите на емейл contact@cars-help.com, за да ги проверим предварително. Благодаря!

   Reply

 13. Иво Василев
  12/12/2020 @ 1:38 pm

  Здравейте, купувам автомобил нов внос и искам да си сложа номерата от сегашния, който продавам. Каква е възможността?

  Reply

  • gnikolov
   15/12/2020 @ 5:14 pm

   Здравейте! От началото на януари месец ще влязат законови промени по този казус. До колкото знам ще можете да го запазите в рамките на 1 месец, след като прекратите регистрацията на автомобила. Все още не мога да кажа как ще се процедира при сделките за коли с регистрация, които се изповядват пред нотариус. Тогава новият собственик ще иска да си тръгне с колата и с регистрационните номера, а Вие ще искате да ги запазите. Това все още не ми е ясно как ще бъде регламентирано.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 14. Величко Златарев
  28/11/2020 @ 1:09 pm

  Здравейте става въпрос за автомобил от Англия.Ако го докарам за регистрация след нова година,Ще трябва ли да плащам мито и как се изчислява?Благодаря предварително.

  Reply

  • gnikolov
   28/11/2020 @ 6:28 pm

   Здравейте! Не мога да отговоря категорично на този въпрос, но да, попринцип след НГ ще се дължат мито и ДДС върху внесените стоки. 10% е стойността на митото, 20% е ДДС-то. 10% върху покупната цена, включително транспортните разходи, после умножавате по 20% и получавате и стойността на ДДС-то за внасяне.

   Reply

 15. Красимир
  17/11/2020 @ 11:16 am

  Купувам автомобил от автокъща в град Пловдив, адресната ми регистрация е също в Пловдив, работя и живея, обаче,в собствено жилище в София. Може ли да регистрирам закупения автомобил от Пловдив в София (Да е със софийска регистрация)

  Reply

  • gnikolov
   17/11/2020 @ 6:20 pm

   Не, понеже автомобилът трябва да се регистрира в КАТ по постоянен адрес от личната Ви карта.

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *