Входна порта - КАТ София

Входна порта - КАТ София

Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да посетят КАТ София с цел:

 1. Да подадат документи за първоначално издаване на шофьорска книжка (СУМПС) и контролен талон
 2. Да подадат документи за придобиване на нова нова категория
 3. Да подадат документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Да заплатят дължимите глоби за нарушения и наказания

Моля обърнете внимание, че в КАТ София-град (находящ се близо до метростанция Г.М.Димитров) могат да подават и получават документи само лица, които са регистрирани с постоянен адрес в град София.

Ако Вашият постоянен адрес е в София област, то следва да посетите КАТ София-област на ул. Гео Милев 71, гр. София.

Къде се намира КАТ София?
Точен адрес и координати на КАТ София-град

Точните координати  на КАТ-София са: ul. “Lachezar Stanchev”, 1797 Sofia, Bulgaria
Latitude: 42.666549 | Longitude: 23.355971.

Намира се точно до Софарма Тауърс, на 2 мин пеша от метростанция “Г.М. Димитров” и спирки на градския транспорт, които са отбелязани по-долу.

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк:

Как да стигна до КАТ София-град?
Градски транспорт до КАТ София-град

Има много варианти как да стигнете до КАТ София:

 1. Метро – най-близката спирка е “Г.М. Димитров”
 2. Автобуси – 280, 294, 68, 413 и др.
 3. С велосипед
 4. Пеша
Местоположение на КАТ София и градски транспорт до там

Следващи стъпки

Табела с указания на входа на КАТ София

Табела с указания на входа на КАТ София

След като видите тази табела и посещавате КАТ София, за да:

 1. Подадете документи за първоначално издаване на шофьорска книжка
 2. Подадате документи за придобиване на нова нова категория
 3. Подадете документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Заплатите дължимите глоби за нарушения и наказания

То насочете се на дясно.

Работно време на КАТ София-град?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

КАТ София-град - Работно време 2021

Работното време за прием и получаване на документи във връзка с регистрация и отчет на водачи и административно-наказателни дейности е:

  От 07:30 часа до 17:00 часа с регламентирани почивки както следва:
 – от 10:00 часа до 10:15 часа
– обедна почивка от 12:30 часа до 13:00 часа
– от 14:30 часа до 14:45 часа

Приемането на документи е само до 16:00 часа.

Разяснителни надписи на входа на КАТ София?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

POS Terminal za plashtane na taksa za shofiorska knijka i kontrolen talon KAT Sofia

За Ваше улеснение услугата “Издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон към него” може да бъде заплатена и чрез ПОС-терминално устройво.

При заплащане през ПОС-Терминал не се дължи допълнителна такса.

Ако Вие разполагате с валидна банкова карта и имате наличност по нея, то Вие можете на място при подаване на заявлението за издаване или подмяна на шофьорска книжка да заплатите съответната административна такса.

Електронни административни услуги на КАТ

Електронни административни услуги на КАТ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ЧРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА МВР НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС:
e-uslugi.mvr.bg
ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПРИТЕЖАВАЩ
ВАЛИДЕН БЪЛГАРСКИ КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (КЕП)

МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

1) Издаване на дубликат за свеидетелство за управление на МПС
2) Издаване на удостоверения за наложените наказания на водач на МПС
3) Издаване на удостоверения за собственост на превозно средство
4) проверка на задължения по документи (ФИШ/АУАН/НП), с възможност за извършване на плащане

Единствено при извършване на плащане на ФИШ/Ел. Фиш/НП не се изисква притежание на КЕП.

Процесът стъпка по стъпка….

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Informaciya i avtomat za teglene na poredni nomera KAT Sofia

Когато влезете вътре в сградата, ще видите пред Вас голяма будка с надпис “Информация”. В дясно до будката има малък автомат за теглене на билети с пореден номер.

Ако подавате заявление за издаване на шофьорска книжка (СУМПС), то следва да натиснете бутон “A” и да получите своя пореден номер (номер за изчакване). В залата има информационни табла, на които се показват поредните номера и номера на гишето, на което ще бъдете приети.

Автомат за изтегляне на пореден номер

Най-накрая в КАТ София от месец Октомври 2018-та, въведоха автомат за изтегляне на пореден номер за всяка една предлагана от тях услуга. По-този начин първо се подобрява отчетността за извършената работа от служителите на КАТ, въдворява се ред на опашките и хората могат спокойно да седнат и да изчакат своят ред, а не да стоят 1 час прави на опашка. Белите квадратчета на синия екран показват колко чакащи има в момента за дадената услуга. Например за “Деловодство” има 15 чакащи, а за “Връчване на СУМПС” има 10 чакащи. Буква А (Подаване на документи за СУМПС) в момента на снимката е неактивна, понеже има 58 чакащи и не е сигурно, че служителите ще успеят да ги обработят до края на работния ден, затова не пускат повече поредни номера. Това отново е слабият момент в системата. Ако човек отиде например между 14-14:30 в КАТ за подаване на документи за преиздаване или първоначално издаване на шофьорска книжка, е възможно да чака 2 часа до 16:30 и да не успее да изтегли билет с пореден номер. Два часа от живота Ви са изминали напразно в чакане и на следващия ден трябва да се върнете отново. Аз лично като гражданин не бих бил щастлив, ако преживея този сценарий.

Автомат за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда (2)
Указания на автомата за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда

(А) Подаване на документи за СУМПС

(В) Връчване на СУМПС

(С) Удостоверения – издаване дубликат на контролен талон/издаване на златен талон

(D) АНД – връчване на Наказателни Постановления

(Е) АНД – алкохол

(F) Видеоконтрол

(G) Деловодство

(H) Протоколи ПТП

(I) Транзитна регистрация

(J) Прекратяване, пускане, спиране от движение и издаване на удостоверение за ППС

Poreden nomer i gishe KAT Sofia

Най-отляво е дадена буквата, за която се отнася поредният номер.
В средата е даден самият пореден номер, който сте изтеглили от автомата.
Най-вдясно е даден номерът на гишето, където ще бъдете приети.

Успех!

Gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka KAT Sofia

На гишета от номер 26 до номер 30 се подават заявленията за издаване на шофьорска книжка в КАТ София.

Подаване и получаване на документи за шофьорска книжка (СУМПС)

1. Документи за шофьорска книжка за нови водачи (шофьори) и за придобиване на нова категория

Dokumenti za izdavane na shofiorska knijka na novi vodachi

Документи за нови водачи:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта

Документи за придобиване на нова категория:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. Психо за С, Д, Тм, Тб БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта
5. СУМПС + Контролен талон

2. Документи за подмяна/смяна на шофьорска книжка

Podpmyana na shofiorska knijka poredi iztekyl srok, star obrazec ili promyana v dannite na vodacha (2)
Prigotveni dokumenti za vlizane v gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka v2

Документи за подмяна на шофьорска книжка поради:

 • изтичане на срока на валидност
 • подмяна на стар образец с нов
 • промяна в данните на водача

1.  Лична карта (документ за самоличност)
2. Медицинско удостоверение или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК
– за категория AM, A1, A2, A, B, B1, B+E и Tkm, трява да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед
– за останалите категории картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалнист – очен, УНГ, невролог и хирург
3. Стара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите
5. Номер от машината с буква “А”

Документи за подновяване на шофьорска книжка поради:

 • изгубване
 • кражба
 • повреждане
 • унищожаване

1.  Писмена декларация по образец се подава в РПУ-то според постоянния Ви адрес.
Можете да я изтеглите от следния линк: https://cars-help.com/en/deklaraciya-za-izguben-otkradnat-povreden-ili-unishtozhen-dokument-za-samolichnost/
2. Заявление по образец, попълнено от служител в РПУ-то в електронна система, върху което се разписвате. 
3. Декларация, че обичайното Ви пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не сте притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюзСтара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка от интернет предварително, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

3. Получаване на готова шофьорска книжка (СУМПС)

Vyrchvane na gotovi shofiorski knijki (SUMPS) - KAT Sofia

Готовите шофьорски книжки се връчват на гишета 34-35 в дясно от входната врата.

Не забравяйте да си изтеглите номер от машината на входа!

Честито и карайте внимателно!

Държавни такси за издаване на шофьорска книжка (СУМПС)

Dyljimi dyrzhavni taksi za izdavane na shofiorska knizhka (SUMPS)

Такси за СУМПС с валидно експертно решение:

1) Бърза услуга за 10 дни – 6лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 3лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица над 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 22лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 11лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица от 18 до 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 50лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 25лв. + 4лв. контролен талон

В посочените по-горе суми не е включена банковата такса.
Ако не искате да плащате банкова такса, то заплатете на ПОС-Терминал с Вашата банкова карта.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.
Входна порта - КАТ София
Плащане на ПОС Терминал

Плащане на ПОС Терминал

Плащане по банков път

Плащане по банков път

Ако имате въпроси относно подаването на документи за шофьорска книжка, плащането на глоби или имате друг въпрос, използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

 Изкарали сте книжка и се чудите какъв автомобил да си купите – прочетете статията ми – “Съвети при покупка на автомобил”

 Избрали сте си автомобил, но Вие е необходима помощ за техническа и визаулна проверка на автомобила на място или внос директно от чужбина. Мога да Ви съдействам и с двете:

 1.  Техническа и визаулна проверка на автомобила на място

 2. Внос на автомобил от чужбина

3 429 коментара

 1. Красимир Велков
  04/09/2017 @ 2:00 pm

  Постоянен адрес не е в София, само настоящият е в гр София. Мога ли да си подновя книжката в гр София?

  Reply

  • gnikolov
   04/09/2017 @ 7:21 pm

   Здравейте, г-н Велков!
   Няма така възможност. Подновяването се прави единствено пред службите на МВР по постоянен адрес.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • И. Кордов
    23/08/2022 @ 2:10 pm

    Здравейте искам да попитам карах курсовете за книжка в пловдив след колко време мога да подам документите понеже съм от софия

    Reply

    • gnikolov
     25/08/2022 @ 12:25 pm

     Здравейте! 2-3 работни дни.

 2. Красимир Велков
  04/09/2017 @ 11:05 am

  БЛАГОДАРЯ за ценната информация!
  Щеше да е добре да може да се подновява СУМПС по електронен път…

  Reply

 3. Димитър Григоров
  01/09/2017 @ 7:15 am

  Може ли да се подадат документи за Издаване на шофьорска книжка по електронен път ?

  Reply

  • gnikolov
   01/09/2017 @ 7:21 am

   Здравейте, г-н Григоров!
   Няма такава възможост. Шофьорската книжка според българското законодателство се третира като личен документ за самоличност и подаването на документи за издаването й става само лично. Вземането на шофьорската книжка може да се извърши от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

   Поздрави
   Г.Н

   Reply

  • Адриана Маринова
   01/04/2021 @ 8:12 am

   Здравейте ! Копието от БЧК ксерокопие ли е или се издава такова от самото БЧК?

   Reply

   • gnikolov
    01/04/2021 @ 2:56 pm

    Черно-бяло копие от копирна машина, принтер, и т.н. Обикновен лист А4.

    Reply

 4. Кръстьо Станойков
  29/08/2017 @ 1:35 pm

  Айде пак здравейте!
  Моят въпрос е:
  Как мога да си извадя шофьрска книжка след като съм си я изгубил.
  Живея в Лондон и не бих искал да се връщам само заради нея.
  Бихте ли ми казали реда за издаването на нова и има ли вариант примерно вие да се заемете, след като ви упълномощя!
  Благодапя!

  Reply

  • gnikolov
   29/08/2017 @ 1:47 pm

   Здравейте!
   Шофьорската книжка е личен документ и в нея присъства подписа на притежателя й. Заявлението за издаване на шофьорска книжка се подава само лично. Първо трябва да отидете до РПУ-то, което отговаря за Вашия квартал в София и да обявите старата Ви шофьорска книжка за изгубена.
   След като живеете в Лондон, то следва да отидете в посолството на България и през него да задействате процедурата по издаване на нова шофьорска книжка.
   Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 5. Гюлнас Чешлиева
  29/08/2017 @ 9:08 am

  Здравейте
  Живея в чужбина
  Смених си името (фамилията) смених си личната карта но съм с ТЕЛК
  сега за смяна на шофьорска книжка трябва да мина за разрешение от лекар
  Но въпроса ми е тъй като живея в Турция въобще моята шофьорска книжка важи ли там и дали въобще да я сменям
  А и има и глоби при несмяна на книжката при сменени имена
  Дали да върна книжката за да нямам глоби после да си я извадя отново когато ми потрябва

  Reply

  • gnikolov
   29/08/2017 @ 10:58 am

   Здравейте, г-жо Чешлиева!
   След като книжката Ви е изтекла, е редно да я върнете в КАТ. Въпрос на Ваш избор е дали ще я подновите. Това са две отделни неща.
   Да, българската шофьорска книжка е призната в Турция.

   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 6. Грета Христова-Бодичева
  28/08/2017 @ 6:18 am

  Здравейте,искам да попитам,какви документи са ми необходими за преиздаване на шофьорска книжка? Предната ми е изтекла ,имам промяна в имената и постоянният адрес ( издадена от КАТ Плевен ).Благодаря предварително !

  Reply

  • gnikolov
   28/08/2017 @ 6:53 am

   Здравейте!
   Благодаря Ви за зададения въпрос.
   За преиздаване на стара шофьорска книжка след смяна на данните по лична карта са Ви необходими:
   1) Новата лична карта
   2) Медицинско удостоверение
   3) Старата шофьорска книжка заедно с контролния талон към нея
   4) Заплащане на такса на място в КАТ
   5) Посещаване на Сектор Пътна Полиция (бивш КАТ) по постоянен адрес

   Успех!

   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Ангелова
    03/08/2018 @ 7:43 pm

    Здравейте , за подаването на документите за книжката Ок . Само не разбрах, Къде се заплаща съответната такса на гишетата при подаване на документите или ? Благодаря предварително!

    Reply

    • gnikolov
     06/08/2018 @ 7:53 am

     Здравейте, г-жо Ангелова! Да, на гишетата можете с банкова карта на ПОС терминал или в кеш на гише на банката.
     Поздрави
     Г.Н

   • Андрей Найденов
    06/09/2018 @ 6:10 am

    Здравейте, трябва да подам документи за издаване на СУМПС, но личната ми карта изтича след около 5 месеца. Как да постъпя?

    Reply

    • gnikolov
     06/09/2018 @ 10:52 am

     Здравейте, г-н Найденов!
     С валидна лична карта можете да подадете документи за издаване на СУМПС. На какво се базира притеснението Ви?
     Поздрави
     Г.Н

   • Анна
    07/05/2019 @ 9:49 am

    Здравейте, благодаря ви за ценната информация. Моята книжка е изтекла и сега ми предстои подновяване. Въпросът ми е, докато текат 30 дни за издаването на новото свидетелство, мога ли да шофирам и с какъв документ?

    Reply

    • gnikolov
     07/05/2019 @ 5:43 pm

     Здравейте! След като е изтекла попринцип нямате право да шофирате. Ако Ви спрат, ще Ви глобят.
     Поздрави
     Г.Н

   • Силвия Хрустова
    12/05/2019 @ 11:46 am

    Здравейте,колко след взет изпит , мога да отида и подам документи за издаване на шофьорска книжка? Благодаря.

    Reply

    • gnikolov
     13/05/2019 @ 8:15 am

     Здравейте! 2-3 работни дни, ако е в същия областен център, където сте издържали изпити по теория и практика.
     Поздрави
     Г.Н

 7. Нели
  24/08/2017 @ 12:49 pm

  Здравейте! Когато изкарах курса за МПС бях със старата ми адресна регистрация по ЛК. В момента адресната ми регистрация е в гр.София. Къде трябва да подам документите за получаване на шофьорска книжка?

  Reply

  • gnikolov
   24/08/2017 @ 1:40 pm

   Здравейте, Нели!
   Трябва да подадете документите към Сектор Пътна Полиция (бивш КАТ) по постоянен адрес както е вписан в личната Ви карта.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Донка
    13/10/2017 @ 6:12 am

    Здравейте,искам да попитам колко време е валидно медицинското

    Reply

    • gnikolov
     13/10/2017 @ 12:51 pm

     Здравейте, Донка!
     Медицинското е валидно 1 месец.
     Поздрави
     Г.Н

 8. Албена
  23/08/2017 @ 6:41 am

  Здравейте, смених си фамилното име след сключен брак. Вече смених личната карта, ще ми трябва ли медицинско за ново СУМПС? Или ми трябва само лична карта и старата шофьорска книжка

  Reply

  • gnikolov
   23/08/2017 @ 12:13 pm

   Здравейте, Албена!
   При всяко подновяване на СУМПС се изисква медицинско. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 9. Ива
  22/08/2017 @ 10:30 am

  Здравейте, благодаря за безкрайно ценнара информация. Едно малко уточнение относно плащането на пос терминал. Изглежда с цел да си спестят малко работа, пък и да се трупат допълнителни приходи от такси за СиБанк , служителите на гишетата за прием на документи се опитват да ни убедят, че за плащането ще са нужни 15 минути и колко по-бързо е да си платиш в банката. Е мен не ме уплашиха. Платих с карта точно за 3 минути:)

  Reply

 10. Теодора
  15/08/2017 @ 2:02 pm

  здравейте,
  Не съм шофирала отдавна и се оказа, че шофьорската ми книжка е изтекла преди 4-5 месеца.
  В същото време, промених постоянния си адрес от Кюстендил на София преди около година, но не отидох веднага да подменя книжката.
  Въпросът ми е има ли дължима глоба за ненавременната подмяна на книжката? И също трябва ли да я платя предварително и да отида на гишето с всички платени такси и глоби?

  Благодаря ви!

  Reply

  • gnikolov
   16/08/2017 @ 9:04 pm

   Здравейте, Теодора! Няма глоба. Подновяването на шофьорска книжка е по желание.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Атанас
    23/03/2018 @ 1:30 pm

    Здравеи те оскам да попитам парва книшка можели да се издаде експресна

    Reply

    • gnikolov
     26/03/2018 @ 6:55 am

     Здравейте, Атанас!
     Има бърза и бавна поръчка. Експресна няма.

 11. Румен Асенов
  14/08/2017 @ 3:20 pm

  Здравейте,
  Интересува ме плащането на таксата за издаване на шофьорска книжка на кой етап се случва – преди или след като си изтегля номер? Идеята е да не си изтегля номер, да чакам 5 часа и когато ми дойде редът да ме върнат, за да си платя на някое друго гише и после да се редя на предишното гише отново?
  Благодаря предварително!

  Reply

  • gnikolov
   14/08/2017 @ 7:33 pm

   Здравейте, г-н Асенов! Благодаря Ви за зададения въпрос. Таксата към банката се заплаща предварително. Отивате на гишето за подаване на документи със всички необходими документи. Имайте предвид, че можете да заплатите и с ВИЗА карта на ПОС терминал директно на гишето, на което си подавате документите. Така ще спестите банкова такса. Надявам се, че съм Ви бил полезен.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Виктория
    12/09/2017 @ 11:59 am

    Добър ден,г-н Николов.Интересува ме дали може само с виза карта да се плаща на гишетата и понеже от доста хора чух,че често пос терминалите им не работят какво се случва ако отивайки на гишето с идеята да платя направо там с карта ми кажат,че не им работи терминала?А и също така искам да попитам дали за издаване на първа книжка може да се пусне експресна поръчка?

    Reply

    • gnikolov
     12/09/2017 @ 12:18 pm

     Здравейте, Виктория!
     Да, можете да платите с ВИЗА карта на гишетата. Ако не им работи ПОС Терминала, въпреки че трябва да работи, то следва да заплатите в кеш по банков път. Има клон на банка вътре в административната сграда. Нямам информация за експресна поръчка за шофьорска книжка. За момента Сектор Пътна Полиция предлага само бърза и обикновена услуга.
     Поздрави
     Г.Н

    • Виктория
     12/09/2017 @ 1:28 pm

     Извинявам се,грешно се изказах исках да попитам точно за бързата услуга дали е възможна при подаване на документи за първа книжка?

    • gnikolov
     12/09/2017 @ 2:13 pm

     Да, разбира се. Предлага се от Сектор Пътна Полиция.

 12. Невин
  08/08/2017 @ 10:48 am

  здравейте,

  смених си постоянния адрес от квартал Люлин 4 в гр. София в квартал Овча купел в гр. София, съответно смених и личната карта. Въпросът ми е задължена ли съм да подменя и шофьорската книжка, при положение, че промяната в адрес е в рамките на населеното място – гр. София?

  Reply

  • gnikolov
   09/08/2017 @ 7:34 am

   Здравейте, Невин!
   Не, не сте задължена.
   Карайте си с текущата шофьорска книжка.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 13. Стоян Радев
  06/08/2017 @ 11:04 am

  Привет Георги,

  Интересува ме дали има допълнителни стъпки ако след смяна на постояннен адрес искам да подменя книжката си, като настоящата ми книжка е издадана от различна община (Настояща книжка издадена от МВР В. Търново, постоянен адрес гр. София)?

  Благодаря предварително.

  Поздрави!

  Reply

  • gnikolov
   06/08/2017 @ 11:43 am

   Здравейте, Стоян!
   Няма спънки. Трябва да посетите КАТ София и да подадете документи за преиздаване на шофьорска книжка преди да е изтекъл срокът на старата Ви щофьорска книжка.
   Дори сте задължен по закон да я смените след смяната на документа за самоличност.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Силвия
    09/04/2018 @ 5:49 am

    искам да ви питам след като е изгубен оригинала на дипломата ми става ли с дубликат

    Reply

    • gnikolov
     10/04/2018 @ 9:14 am

     След като имате печат от МОН и дипломата е легитимна, би следвало да стане.

 14. Благовест Байрактаров
  22/07/2017 @ 8:41 am

  Здравейте, питам защото и аз не намерих законова уредба, но инструкторът ми е убеден, че мога едва 20 дни след изпита да ги подам, което го отдавам само на бавното изпращане по служебен път, ако има въобще такова.
  Поздрави
  Благовест Байрактаров

  Reply

  • В. Протич
   26/10/2018 @ 7:50 am

   Здравейте Г-н Николов,
   Искам да си подновя книжката, тъй като изтича. Постоянен адрес Русе, настоящ ми казват, че стоял в системата Германия от 2004, но 2008 ми дадоха книжката без проблем. Сега ми казват(от КАТ Русе) заради настоящият адрес не можело и трябва да имам 6 месеца настоящ адрес в България за да подновя. Личната карта я смених без никакъв проблем миналата година по това време, в Русе. Днес си смених настоящият адрес на гр. София. Мога ли да подам документи в гр. София за продължаване на шофьорска книжка или трябва в Русе и вярно ли е това изобщо, че се гледа настоящият, а не постоянният адрес? Мерси предварително.
   Поздрави
   Владимир

   Reply

   • gnikolov
    28/10/2018 @ 7:01 am

    Здравейте г-н Протич,
    Ако постоянният Ви адрес по лична карта е в гр. Русе, само там можете да подадете документи за подновяване на шофьорска книжка. По закон се следи правилото за отседналост и понеже сте бил регистриран в чужбина, Ви отказват преиздаването на българска шофьорска книжка по закон.
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

 15. Благовест Байрактаров
  21/07/2017 @ 7:57 am

  Здравейте, бих искал да попитам колко време след изкарването на изпита, при условие че го изкарам в различен град от града, в който се водя по лична карта, мога да подам документи за книжка?
  Благодаря предварително
  Поздрави

  Reply

  • gnikolov
   21/07/2017 @ 3:19 pm

   Здравейте, Благовест!
   Нямате ограничение в какъв срок ще подадете документите за издаване на шофьорска книжка. По закон не сте длъжен дори да ги подадете.

   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Веселина
    12/10/2017 @ 12:36 pm

    Здравейте. По лична карта се водя с.Яна. В кой КАТ трябва да отида? Този на Гео Милев 71 ли?

    Reply

    • gnikolov
     12/10/2017 @ 12:57 pm

     Здравейте,
     какво пише отзад на личната Ви карта под точка “Постоянен адрес”? Естествено не съобщавайте детайли в публичното пространство.
     Поздрави
     Г.Н

   • Боряна
    06/03/2018 @ 8:17 pm

    Здравейте!
    При положение, че катаджия ми е отнел книжката, след като е забелязал , че е изтекла.. Издадена в град А , постоянен адрес по л.к. съм в град Б и ме спират в град Ц ! В кой град да си очаквам изтеклата книжка, за да я подновя с нова??
    Понеже в КаТ ми отговориха, че без старата пластика, няма как да получа нова!

    Reply

    • gnikolov
     06/03/2018 @ 8:35 pm

     Здравейте, Боряна!
     Правилното е да си търсите книжката от органа, който Ви я е взел. В случая трябва да си получите изтеклата книжка от град Ц. Ако при проверка в КАТ в град Ц, Ви уведомят, че книжката Ви е била препратена към град А, където е издадена, отивате в КАТ в град А.
     Успех!
     Поздрави
     Г.Н

    • Невена
     19/04/2019 @ 10:13 am

     Здравейте?! Мота ли да подам документите си в Ру у-ние МВР -Сердика “Пътна полиция “ по-близо ми е и къде да купя мед.свидетелство(формуляр)?

    • gnikolov
     21/04/2019 @ 8:03 am

     Здравейте, Невена! Медицинското се издава от и получава от общопрактикуващ лекар срещу такса от 20лв. Подаването на документите се извършва в РПУ по постоянен адрес, тоест РПУ-то, което отговаря за Вашия квартал.
     Поздрави
     Г.Н

   • Антон Попов
    06/05/2019 @ 8:04 pm

    Имам книжка за категория А В С, която трябва да поновя, заради изтичащ срок. Мога ли да заявя подновяване на свидетелство за управление за кат А и В, за което да приложа медицинско от личния лекар?

    Reply

    • gnikolov
     07/05/2019 @ 8:01 am

     Здравейте, г-н Попов! Да, можете. Ще трябва писмено да декларирате на място, че се отказвате от вписването на Ц категория в шофьорската Ви книжка.
     Поздрави
     Г.Н

   • каменов
    14/05/2019 @ 8:02 am

    здравей те искам да поптам как мога да си изкарам шофиорска книшка тъй като нямям 8 клас и дали възможно благодаря

    Reply

    • gnikolov
     14/05/2019 @ 9:16 am

     Здравейте! Не, няма как. Трябва Ви най-малко 10-ти клас.
     Поздрави
     Г.Н

    • gnikolov
     14/05/2019 @ 9:26 am

     Здравейте! Не, необходим Ви е най-малко 10ти клас.
     Поздрави
     Г.Н

    • gnikolov
     14/05/2019 @ 9:34 am

     Здравейте! Няма как. Необходим Ви е най-малко 10-ти клас.
     Поздрави
     Г.Н

   • Мариан
    15/05/2019 @ 4:27 pm

    Здравейте господин Николов.
    С удостоверение за професионална квалификация, може ли да се вземе книжка

    Reply

    • gnikolov
     16/05/2019 @ 8:30 am

     Здравейте, Мариан! Трябва Ви диплома за завръшен най-малко 10-ти клас образование. Не знам с какво удостоверение разполагате.
     Поздрави
     Г.Н

  • Калина Лукова
   28/11/2017 @ 5:54 pm

   Здравейте,
   Въпросът ми е малко по-сложен. Имам за цел да избегна издаване на лично карта на два пъти. Привършвам с изпитите ми в София за първоначална шофьорска книжка – остава ми последния изпит, а съм с постоянен адрес във Варна. Междувременно се налага да си променя настоящият адрес от Варна – в София. В този случай мога ли да подам документи в общината за смяна на постоянен адрес и едновременно да си сменя личната карта и да извадя и книжката тук, в София, въпреки че съм започнала курса като варненски жител?
   Благодаря предварително.

   Reply

   • gnikolov
    29/11/2017 @ 1:32 pm

    Здравейте, г-жо Лукова!
    Невъзможно е да притежавате 2 лични карти по едно и също време. Няма как да стане според закона. Лична карта се издава само по постоянен адрес. Настоящият Ви няма нищо общо. Мястото, където Ви се провежда обучението за шофьор, няма касателство с издаването на шофьорската Ви книжка. Стъпките при Вас са ясни: 1. Смяна постоянен адрес -> 2. Смяна лична карта -> 3. Получаване лична карта -> Заявление за издаване на шофьорска книжка.
    За повече информация можете да използвате следния линк: http://cars-help.com/bg/polezna-informaciya/smyana-na-postoyanen-adres-lichna-karta-shofiorska-knizhka-mezhdunaroden-pasport/

    Успех на изпита!
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

  • Маргарета Василева
   05/12/2017 @ 8:09 am

   Здравейте, бих искала да Ви попитам колко време след практическия изпит имам, за да подам документи в кат, тъй като ми бяха казали, че е до 3 работни дни, а аз не мога да спазя този срок. Благодаря.

   Reply

   • gnikolov
    05/12/2017 @ 8:52 am

    Здравейте, г-жо Василева!
    До колкото ми е известно няма такъв срок. Обменът на данни е електронен и се съхранява на сървър. По всяко едно време може да се провери по ЕГН кой е издържал изпита за шофьор. Никой не може да Ви задължи да подадете документи за СУМПС. Това става по Ваше желание.
    Успех!
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

  • Димитрина
   14/12/2017 @ 7:05 am

   Здравейте, преди година и половина трябваше да си подновя книжката има ли глоба за това и каква е?Благодаря

   Reply

   • gnikolov
    14/12/2017 @ 8:50 am

    Здравейте, Димитрина!
    Няма глоба. Подновяването на шофьорска книжка е по желание на притежателя й.
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

  • Петър Михайлов Кутев
   25/01/2018 @ 2:11 pm

   Здравеите, Петър Кутев

   Какво трябва да направя за смяна на талона на колата.Талона е от 2003 г и ми отказаха да платя Гражданската отговорност.

   Reply

   • gnikolov
    25/01/2018 @ 3:14 pm

    Здравейте, Петър!
    Отивате с талона, лична карта и валидна гражданска отговорност в КАТ за смяна на талон.
    Успех!
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

  • Владимирова
   29/01/2018 @ 10:45 am

   Здравейте! Имам следния въпрос :При успешно взет изпит Пред даи За управление на МПС в друг град ,но по лична карта София къде трябва да подам Заявление и веднага ли влизам в системата на Кат електронно или има период който да се изчака ? Благодаря предварително!

   Reply

   • gnikolov
    30/01/2018 @ 7:33 am

    Здравейте, Владимирова!
    Заявление за първоначално издаване на шофьорска книжка се подава към КАТ по постоянен адрес от личната карта. Да, веднага влизате в системата на КАТ. Системата е електронна (обмен между ДАИ и КАТ). Не се чака. Обменът на данни става в същия ден.
    Успех!
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

  • gnikolov
   21/03/2018 @ 6:14 am

   Здравейте, Даниела!
   Да, таксите могат предварително да се платят по банков път към сметката на Сектор Пътна Полиция. Таксата на каса е 2лв. за всяка транзакция. Плаща се след като служителка на гишето Ви подготви заявлението.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

  • Вероника
   16/07/2018 @ 4:24 am

   Здравейте , бих искала да Ви попитам дали трябва да си подменя шофьорската книжка след сключване на брак и добавяне на фамилното име на съпруг? Благодаря

   Reply

   • gnikolov
    17/07/2018 @ 4:23 am

    Здравейте, Вероника! Първо сменяте личната си карта и после с новата лична карта сменяте шорьорската книжка в КАТ. Успех!

    Reply

   • Румяна Генчева
    29/11/2018 @ 8:17 am

    Здравей те искам да ме консултирате Имам шофьорска книжка валидно ми е ама си смених фамилното Име и съм в Чужбина без да замина в България може ли да се смени?

    Reply

    • gnikolov
     30/11/2018 @ 10:22 am

     Здравейте, г-жо Генчева!

     Шофьорски книжки се сменят на място в КАТ по постоянен адрес. Процедурата за смяна през консулство или посолство е много тромава и не работи.
     Поздрави
     Г.Н

  • Нели П.
   29/10/2018 @ 8:40 am

   Здравейте,

   през 2015 година се омъжих и промених фамилията си и адреса по местоживеене (от град Варна на град София). Тъй като не съм активен шофьор не поднових шофьорската си книжка, а само личната карта. Сега искам да подновя и шофьорската си книжка и да подам молбаза издаване на златен талон. Имам следните въпроси:
   1. Каква глоба следва да заплатя затова, че не съм сменила шофьорската си книжка и синия талон?
   2. Мога ли с подаването на документи за смяна на книжката да подам и искане за златен талон?
   3. Едновременно ли се подава молбата за смяна на местоотчета на водач и искане за преиздаване на шофьорска книжка?

   Благодаря Ви!

   Reply

   • gnikolov
    29/10/2018 @ 7:42 pm

    Здравейте, Нели!
    1. Никаква. Няма глоба за неподновяване на шофьорска книжка.
    2. Да, можете. Новият Ви талон ще е златен.
    3. Да
    Моля 🙂

    Reply

    • Нели П.
     30/10/2018 @ 10:08 am

     Благодаря Ви за бързия и точен отговор!

  • Николай
   13/11/2018 @ 11:12 am

   Здравей имам едно питане преди 2 седмици подадох в кат копие от диплома за основно образование за проверка след колко време ще имам отговор благодаря предварително

   Reply

   • gnikolov
    13/11/2018 @ 3:24 pm

    Здравейте, Николай! Не разбрах за каква проверка на дипломата говорите?

    Reply

    • Никола Иванов
     05/01/2020 @ 9:51 pm

     Здравейте и честита нова година на всички, искам да попитам ,ще карам за B категория за лек автомобил , средно образование ли се иска или основно , защото до колкото видях пише само че диплома но каква ?

    • gnikolov
     05/01/2020 @ 10:19 pm

     Здравейте, г-н Иванов! Изисква се минимум завършен 10-ти клас.
     Поздрави
     Г.Н

  • Вяра
   18/11/2018 @ 7:38 pm

   Здравейте, искам да попитам при записването на шофьорските курсове бях със старата ми лична, но след това тя изтече и сега единствената разлика е номера на личната карта въпроса ми е трябва ли да предриема някъкви мерки относно данните ми преди подаването на документите в кат? И същото се отнася за дипломата ми за основно образование понеже след записването в школата тя беше изгубена и извадена нова но с нов регистрационен номер. Трябва ли да сменям информацията в школата преди да си подам документите в кат?

   Reply

   • gnikolov
    19/11/2018 @ 8:34 am

    Здравейте, Вяра. Не, не трябва. В КАТ си правят самостоятелна проверка на документите и не ги сверят с копията, които сте оставили в школата. Копията в школата си остават за самата школа и са необходими при евентуална проверка от ДАИ, понеже не трябва да записват за шофьорска практика и изпити човек, който не отговаря на изискванията за образователен ценз.
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

  • Светлозара
   30/12/2018 @ 2:27 pm

   Каква е цената за бърза поръчка, за първоначално издаване на шоф.книжка.
   Мерси и весело посрещане на новата година.

   Reply

   • gnikolov
    31/12/2018 @ 12:10 pm

    Цената е 50лв. без банковите такси.

    Reply

  • Вера
   07/01/2019 @ 8:10 am

   Здравейте!
   Имам един въпрос.
   Взех всички изпити още през октомври месяц 2018 г. , обаче не подадох документи за книжка,защото заминах за Русия.
   Сега се връщам в каря на януари 2019. Ще има ли проблем при подаване на документи? Имам в предвид , има ли някакъв срок за подаване на документи?
   Мерси предварително

   Reply

   • gnikolov
    07/01/2019 @ 9:38 am

    Здравейте, Вера! Няма срок за подаване. Действайте смело. Успех!
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

  • ИВАН ЛЮБЕНОВ ПАРАШКЕВОВ
   04/02/2019 @ 8:52 am

   НА 19 ФЕВРУАРИ 2019 Г.МИ ИЗТИЧА ВАЛИДНОСТТА НА ШОФ.КНИЖКА/Т.Е.СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ/АЗ СЪМ НА 74 ГОДИНИ,НА 17 МАРТ 2019 Г.ЩЕ НАВЪРША 75 Г. МОГА ЛИ ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ШОФ.КНИЖКА.В ИНСТРУКЦИИТЕ НА КАТ ПИШЕ ,ЧЕ НАД 70 ГОДИШНИ НЕ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ШОФ.КНИЖКА…МОЛЯ ВИ ДА МИ РАЗЯСНИТЕ КАНЪВ Е ЗАКОНЪТ,КОЙТО ДА СПАЗВАМ ПО МОЯТ КАЗУС..БЛАГОДАРЯ ВИ!!!

   Reply

   • gnikolov
    08/02/2019 @ 10:16 am

    Здравейте, г-н Парашкевов! За момента няма възсрастови ограничения за издаване на книжка за управление на МПС. Ако личният лекар Ви е издал медицинско, че сте здрав, никой не може да Ви забрани да шофирате или да Ви откаже издаване на книжка. В Западна Европа има хора на по 90 години, които шофират. Възрастта не определя дали един човек е годен да шофира или не. Да, забавени са реакциите, но това не е пречка.
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

  • Силвия
   03/04/2019 @ 6:26 am

   Здравейте,да попитам за македонски гражданин с българска лична карта за да има и шофьорска книжка за категория С и Е освен медицинско,преведена и легализирана диплома какво друго трябва.Казаха ми за декларация от мон ,но нищо не намирам като информация?Той има всички документи ,но мк.Благодаря

   Reply

   • gnikolov
    03/04/2019 @ 1:47 pm

    Здравейте! Медицинското е от 6 специалисти + общопрактикуващ лекар. Набавете и психотест. Би трябвало да сте ОК с тези документи. Успех!
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *