Входна порта - КАТ София

Входна порта - КАТ София

Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да посетят КАТ София с цел:

 1. Да подадат документи за първоначално издаване на шофьорска книжка (СУМПС) и контролен талон
 2. Да подадат документи за придобиване на нова нова категория
 3. Да подадат документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Да заплатят дължимите глоби за нарушения и наказания

Моля обърнете внимание, че в КАТ София-град (находящ се близо до метростанция Г.М.Димитров) могат да подават и получават документи само лица, които са регистрирани с постоянен адрес в град София.

Ако Вашият постоянен адрес е в София област, то следва да посетите КАТ София-област на ул. Гео Милев 71, гр. София.

Къде се намира КАТ София?
Точен адрес и координати на КАТ София-град

Точните координати  на КАТ-София са: ul. “Lachezar Stanchev”, 1797 Sofia, Bulgaria
Latitude: 42.666549 | Longitude: 23.355971.

Намира се точно до Софарма Тауърс, на 2 мин пеша от метростанция “Г.М. Димитров” и спирки на градския транспорт, които са отбелязани по-долу.

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк:

Как да стигна до КАТ София-град?
Градски транспорт до КАТ София-град

Има много варианти как да стигнете до КАТ София:

 1. Метро – най-близката спирка е “Г.М. Димитров”
 2. Автобуси – 280, 294, 68, 413 и др.
 3. С велосипед
 4. Пеша
Местоположение на КАТ София и градски транспорт до там

Следващи стъпки

Табела с указания на входа на КАТ София

Табела с указания на входа на КАТ София

След като видите тази табела и посещавате КАТ София, за да:

 1. Подадете документи за първоначално издаване на шофьорска книжка
 2. Подадате документи за придобиване на нова нова категория
 3. Подадете документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Заплатите дължимите глоби за нарушения и наказания

То насочете се на дясно.

Работно време на КАТ София-град?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Rabotno vreme KAT Sofia podavane i poluchavane na dokumenti za shofiorska knijka, plashtane na globi

Работното време за прием и получаване на документи във връзка с регистрация и отчет на водачи и административно-наказателни дейности е:

  От 08:00 часа до 17:00 часа с регламентирани почивки както следва:
 – от 10:00 часа до 10:15 часа
– обедна почивка от 12:30 часа до 13:00 часа
– от 14:30 часа до 14:45 часа

Приемането на документи е само до 16:00 часа.

Разяснителни надписи на входа на КАТ София?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

POS Terminal za plashtane na taksa za shofiorska knijka i kontrolen talon KAT Sofia

За Ваше улеснение услугата “Издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон към него” може да бъде заплатена и чрез ПОС-терминално устройво.

При заплащане през ПОС-Терминал не се дължи допълнителна такса.

Ако Вие разполагате с валидна банкова карта и имате наличност по нея, то Вие можете на място при подаване на заявлението за издаване или подмяна на шофьорска книжка да заплатите съответната административна такса.

Електронни административни услуги на КАТ

Електронни административни услуги на КАТ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ЧРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА МВР НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС:
e-uslugi.mvr.bg
ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПРИТЕЖАВАЩ
ВАЛИДЕН БЪЛГАРСКИ КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (КЕП)

МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

1) Издаване на дубликат за свеидетелство за управление на МПС
2) Издаване на удостоверения за наложените наказания на водач на МПС
3) Издаване на удостоверения за собственост на превозно средство
4) проверка на задължения по документи (ФИШ/АУАН/НП), с възможност за извършване на плащане

Единствено при извършване на плащане на ФИШ/Ел. Фиш/НП не се изисква притежание на КЕП.

Процесът стъпка по стъпка….

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Informaciya i avtomat za teglene na poredni nomera KAT Sofia

Когато влезете вътре в сградата, ще видите пред Вас голяма будка с надпис “Информация”. В дясно до будката има малък автомат за теглене на билети с пореден номер.

Ако подавате заявление за издаване на шофьорска книжка (СУМПС), то следва да натиснете бутон “A” и да получите своя пореден номер (номер за изчакване). В залата има информационни табла, на които се показват поредните номера и номера на гишето, на което ще бъдете приети.

Автомат за изтегляне на пореден номер

Най-накрая в КАТ София от месец Октомври 2018-та, въведоха автомат за изтегляне на пореден номер за всяка една предлагана от тях услуга. По-този начин първо се подобрява отчетността за извършената работа от служителите на КАТ, въдворява се ред на опашките и хората могат спокойно да седнат и да изчакат своят ред, а не да стоят 1 час прави на опашка. Белите квадратчета на синия екран показват колко чакащи има в момента за дадената услуга. Например за “Деловодство” има 15 чакащи, а за “Връчване на СУМПС” има 10 чакащи. Буква А (Подаване на документи за СУМПС) в момента на снимката е неактивна, понеже има 58 чакащи и не е сигурно, че служителите ще успеят да ги обработят до края на работния ден, затова не пускат повече поредни номера. Това отново е слабият момент в системата. Ако човек отиде например между 14-14:30 в КАТ за подаване на документи за преиздаване или първоначално издаване на шофьорска книжка, е възможно да чака 2 часа до 16:30 и да не успее да изтегли билет с пореден номер. Два часа от живота Ви са изминали напразно в чакане и на следващия ден трябва да се върнете отново. Аз лично като гражданин не бих бил щастлив, ако преживея този сценарий.

Автомат за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда (2)
Указания на автомата за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда

(А) Подаване на документи за СУМПС

(В) Връчване на СУМПС

(С) Удостоверения – издаване дубликат на контролен талон/издаване на златен талон

(D) АНД – връчване на Наказателни Постановления

(Е) АНД – алкохол

(F) Видеоконтрол

(G) Деловодство

(H) Протоколи ПТП

(I) Транзитна регистрация

(J) Прекратяване, пускане, спиране от движение и издаване на удостоверение за ППС

Poreden nomer i gishe KAT Sofia

Най-отляво е дадена буквата, за която се отнася поредният номер.
В средата е даден самият пореден номер, който сте изтеглили от автомата.
Най-вдясно е даден номерът на гишето, където ще бъдете приети.

Успех!

Gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka KAT Sofia

На гишета от номер 26 до номер 30 се подават заявленията за издаване на шофьорска книжка в КАТ София.

Подаване и получаване на документи за шофьорска книжка (СУМПС)

1. Документи за шофьорска книжка за нови водачи (шофьори) и за придобиване на нова категория

Dokumenti za izdavane na shofiorska knijka na novi vodachi

Документи за нови водачи:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта

Документи за придобиване на нова категория:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. Психо за С, Д, Тм, Тб БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта
5. СУМПС + Контролен талон

2. Документи за подмяна/смяна на шофьорска книжка

Podpmyana na shofiorska knijka poredi iztekyl srok, star obrazec ili promyana v dannite na vodacha (2)
Prigotveni dokumenti za vlizane v gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka v2

Документи за подмяна на шофьорска книжка поради:

 • изтичане на срока на валидност
 • подмяна на стар образец с нов
 • промяна в данните на водача

1.  Лична карта (документ за самоличност)
2. Медицинско удостоверение или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК
– за категория AM, A1, A2, A, B, B1, B+E и Tkm, трява да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед
– за останалите категории картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалнист – очен, УНГ, невролог и хирург
3. Стара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите
5. Номер от машината с буква “А”

Документи за подновяване на шофьорска книжка поради:

 • изгубване
 • кражба
 • повреждане
 • унищожаване

1.  Писмена декларация по образец се подава в РПУ-то според постоянния Ви адрес.
Можете да я изтеглите от следния линк: https://cars-help.com/en/deklaraciya-za-izguben-otkradnat-povreden-ili-unishtozhen-dokument-za-samolichnost/
2. Заявление по образец, попълнено от служител в РПУ-то в електронна система, върху което се разписвате. 
3. Декларация, че обичайното Ви пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не сте притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюзСтара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка от интернет предварително, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

3. Получаване на готова шофьорска книжка (СУМПС)

Vyrchvane na gotovi shofiorski knijki (SUMPS) - KAT Sofia

Готовите шофьорски книжки се връчват на гишета 34-35 в дясно от входната врата.

Не забравяйте да си изтеглите номер от машината на входа!

Честито и карайте внимателно!

Държавни такси за издаване на шофьорска книжка (СУМПС)

Dyljimi dyrzhavni taksi za izdavane na shofiorska knizhka (SUMPS)

Такси за СУМПС с валидно експертно решение:

1) Бърза услуга за 10 дни – 6лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 3лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица над 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 22лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 11лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица от 18 до 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 50лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 25лв. + 4лв. контролен талон

В посочените по-горе суми не е включена банковата такса.
Ако не искате да плащате банкова такса, то заплатете на ПОС-Терминал с Вашата банкова карта.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.
Входна порта - КАТ София
Плащане на ПОС Терминал

Плащане на ПОС Терминал

Плащане по банков път

Плащане по банков път

Ако имате въпроси относно подаването на документи за шофьорска книжка, плащането на глоби или имате друг въпрос, използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

 Изкарали сте книжка и се чудите какъв автомобил да си купите – прочетете статията ми – “Съвети при покупка на автомобил”

 Избрали сте си автомобил, но Вие е необходима помощ за техническа и визаулна проверка на автомобила на място или внос директно от чужбина. Мога да Ви съдействам и с двете:

 1.  Техническа и визаулна проверка на автомобила на място

 2. Внос на автомобил от чужбина

2 099 коментара

 1. Евелина Асенова
  24/03/2020 @ 3:35 pm

  Искам да попитам дали кат ще работи понеже четвъртък трябва да си взема книжката сега в това положение ще работи ли?

  Reply

  • gnikolov
   25/03/2020 @ 7:23 pm

   Здравейте! Да, КАТ работи.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 2. Елена
  23/03/2020 @ 3:50 pm

  Здравейте, интересува ме дали се удължава срокът за преиздаване на шофъорска книжка поради смяна на постоянен адрес заради наложената карантина. На 12. 03 си получих новата лична карта с постоянен адрес в София, картата е била готова още на 28. 02 , предупредиха ме, че в срок от един месец трябва да сменя и шофъорската книжка, която в момента си е със стария постоянен адрес в провинцията. На другия ден -13.03 обявиха извънредното положение и аз спазвам стриктно карантината , затова се интересувам дали мога да просроча този срок от 1 месец и дали ще бъда глобена .
  Благодаря предварително.

  Reply

  • gnikolov
   24/03/2020 @ 12:23 pm

   Здравейте, Елена! Няма да бъдете глобена. Със 6 месеца е удължен срокът за всички лични документи.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 3. Георги Стоянов
  22/03/2020 @ 2:54 pm

  Здравейте, имам нова кола, но трябва да сменя талона , работите ли ???

  Reply

  • gnikolov
   23/03/2020 @ 12:11 pm

   Здравейте! Ние не.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 4. Деница
  20/03/2020 @ 12:11 pm

  Здравейте, предстои ми смяна на адресна регистрация, което ще наложи и смяна на шофьорската книжка. В този случай ползвам ли 6м. гратисен период за смяна, предвид възникналата извънредна ситуация около COVID19? Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   20/03/2020 @ 5:31 pm

   Здравейте! Просто отложете смяната на адресната регистрация, личната карта и шофьорската книжка. Да, има гратисен период, но не виждам смисъл да задействате сега цялата процедура.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 5. Сашко
  19/03/2020 @ 10:12 am

  Моята шоф.книжка изтича на 6.04.Подал съм документи за подмяната й,които ще са готови на 01.04.В момента съм в провинцията,тъй като майка ми почина.Трябва ли да пътувам,за да я получа или ще се удължи старата?

  Reply

  • gnikolov
   19/03/2020 @ 12:44 pm

   Здравейте, Сашко! Имате гратисен период от 6 месеца. Съобщиха го по новините предвид извънредната обстановка покрай Корона вируса.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 6. Евелина Асенова
  18/03/2020 @ 1:24 pm

  Здравейте нищо не ми излеза няма дори един тел който да звъна да попитам дали ми е готова шофьорската книжка? Ако някой го знае моля дайте го ?

  Reply

  • gnikolov
   18/03/2020 @ 1:31 pm

   Здравейте! Линкът си работи. Системата работи също.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 7. Иван
  18/03/2020 @ 10:25 am

  Здравейте. Трябва ми удостоверение за нарушения за период последните две години за започване на работа. Работи ли КАТ че ми е спешно. Ще испусна мястото

  Reply

  • gnikolov
   18/03/2020 @ 4:15 pm

   Здравейте, Иван! КАТ работи само за спешни случаи.

   Reply

 8. Красимир Недков
  17/03/2020 @ 5:11 pm

  Здравейте! Прехвърлих на мое име автомобил след изплащане в лизингово дружество. Сега трябва да направя съответната промяна и в КАТ. Нужно ли е да отида на място или да изчакам вдигането на ограничителните мерки заради епидемията?
  Благодаря,
  Недков

  Reply

  • gnikolov
   18/03/2020 @ 4:16 pm

   Здравейте, г-н Недков! По-добре изчакайте да се пооправят нещата и после отидете или отидете в края на 30-дневния срок след подписване на сделката.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 9. Людмила
  17/03/2020 @ 12:44 pm

  На 06.03.2020г. получих фиш за ПТП и ми взеха талона. Да посетя ли КАТ за заплащане на глобата и получаване на талона, и до кога мога да изчакам?

  Reply

  • gnikolov
   17/03/2020 @ 4:30 pm

   Здравейте, Людмила! В момента не е много добра идея да ходите до КАТ. Можете да изчакайте и да си карате с фиша докато се успокои ситуацията. Естествено на Ваша отговорност. Аз не мога да Ви гарантирам нищо.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 10. Любомира
  17/03/2020 @ 11:20 am

  Здравейте,трябва да си получа шофьорската книжка,но предвид условията няма как да отида в момента.Искам да попитам колко време се пази новата подновена шофьорска книжка в КАТ?
  Освен това загубих лисчето с което трябва да си я взема.Какво се прави в такъв случай?Ще мога ли да я взема без този лист за получаване?

  Reply

  • gnikolov
   17/03/2020 @ 4:34 pm

   Здравейте, Любомира! Няма лимитиран срок за съхранение на новоиздаден документ от КАТ. Да, ще можете да я вземете и без листчето с лична карта и старата шофьорска книжка. Просто ще отнеме повече време.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 11. Бистра Соколова
  16/03/2020 @ 5:31 pm

  Бях осьдена от Пернишкия районен сьд, дали е правилно или не – не е вьпрос на коментара ми.Решението влезе в сила на 31.10.2019г. и от тази дата трябваше да текат 3-те месеца. Сьвестно си изтьрпях наказанието и на 19.02.2020г. отидох в КАТ-София,за да си платя и глобата, и да си взема синият талон. За Шофьорската ми книжка, никой не я потьрси и тя си стоеше у мен през тези 3 месеца. Служителката на гише “В” ми поиска Шофьорската ми книжка, за да напише стойността на глобата, поне така бях изльгана. Вземайки Шофьорската ми книжка, тя ме уведоми,че трябва да престои при тях 3 месеца, т.е. 3-месечното ми наказание се преврьщаше в 6-месечно. Правилно ли е това.

  Reply

  • gnikolov
   19/03/2020 @ 1:09 pm

   Здравейте, г-жо Соколова! Да, правилно е. За начало на наказанието се брои деня, в който са Ви взели книжката, а не деня на влизане в сила на съдебното решение. Вие твърдите, че сте управлявали МПС за срок от 3 месеца след влизане в сила на съдебното решение, но понеже книжката Ви си е била във Вас, няма как това да се докаже, следователно наказанието не е изтърпяно.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 12. Анжела Симеонова
  16/03/2020 @ 2:19 pm

  ОТН: Шофиорската ми книжка изтича имам инвалидна 3та група с 50% инвалидност. Какви документи се изискват и къде да ги подам на 51 години съм

  Reply

  • gnikolov
   17/03/2020 @ 4:39 pm

   Здравейте, г-жо Симеонова! Ще Ви трябва актуален документ от премината лекарска комисия (ТОЛЕК), старата шофьорска, контролен талон и лична карта. Подавате ги на гишето за книжки в КАТ. За подновяване може и в районното към квартала Ви.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 13. Гергана
  16/03/2020 @ 11:52 am

  Здравейте, ще работи ли КАТ тези две седмици или е под карантина като всички останали ?

  Reply

  • gnikolov
   16/03/2020 @ 12:42 pm

   Здравейте, Гергана! КАТ в момента работи, но само за спешни случаи – пререгистрация поради изтичане на 30-дневен срок например, внос и изтичане на транзитни номера от чужбина и т.н. Общо взето за неспешни административни формалности не трябва да се ходи.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Евелина Асенова
    16/03/2020 @ 7:20 pm

    Искам да попитам къде мога да проверя дали книжката ми е готова ?
    Благодаря.

    Reply

    • gnikolov
     17/03/2020 @ 4:27 pm

     Здравейте! Тук: shorturl.at/ilvK7
     Поздрави
     Г.Н

 14. Цвятко Т. Луканов
  16/03/2020 @ 10:44 am

  Здравейте ! Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и решение на правителството за удължаване срока на валидност на личните документи бих желал да попитам , удължаването срока на валидност ВАЖИ ЛИ и за СУМПС ! Благодаря ВИ предварително за отговора!

  Reply

  • gnikolov
   16/03/2020 @ 12:43 pm

   Здравейте, г-н Луканов! Да, важи и за СУМПС.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 15. Йоана
  14/03/2020 @ 10:25 pm

  Здравейте след като личната карта е открадната и е подадено заявление за нова за 1 месец през това време може да се вземе новоиздадена шофъорска книжка без лична карта

  Reply

  • gnikolov
   16/03/2020 @ 12:39 pm

   Здравейте, Йоана! Не, без лична карта не можете да получите шофьорска книжка. Ако имате паспорт, можете с него вместо с личната карта.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *