Входна порта - КАТ София

Входна порта - КАТ София

Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да посетят КАТ София с цел:

 1. Да подадат документи за първоначално издаване на шофьорска книжка (СУМПС) и контролен талон
 2. Да подадат документи за придобиване на нова нова категория
 3. Да подадат документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Да заплатят дължимите глоби за нарушения и наказания

Моля обърнете внимание, че в КАТ София-град (находящ се близо до метростанция Г.М.Димитров) могат да подават и получават документи само лица, които са регистрирани с постоянен адрес в град София.

Ако Вашият постоянен адрес е в София област, то следва да посетите КАТ София-област на ул. Гео Милев 71, гр. София.

Къде се намира КАТ София?
Точен адрес и координати на КАТ София-град

Точните координати  на КАТ-София са: ul. “Lachezar Stanchev”, 1797 Sofia, Bulgaria
Latitude: 42.666549 | Longitude: 23.355971.

Намира се точно до Софарма Тауърс, на 2 мин пеша от метростанция “Г.М. Димитров” и спирки на градския транспорт, които са отбелязани по-долу.

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк:

Как да стигна до КАТ София-град?
Градски транспорт до КАТ София-град

Има много варианти как да стигнете до КАТ София:

 1. Метро – най-близката спирка е “Г.М. Димитров”
 2. Автобуси – 280, 294, 68, 413 и др.
 3. С велосипед
 4. Пеша
Местоположение на КАТ София и градски транспорт до там

Следващи стъпки

Табела с указания на входа на КАТ София

Табела с указания на входа на КАТ София

След като видите тази табела и посещавате КАТ София, за да:

 1. Подадете документи за първоначално издаване на шофьорска книжка
 2. Подадате документи за придобиване на нова нова категория
 3. Подадете документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Заплатите дължимите глоби за нарушения и наказания

То насочете се на дясно.

Работно време на КАТ София-град?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

КАТ София-град - Работно време 2021

Работното време за прием и получаване на документи във връзка с регистрация и отчет на водачи и административно-наказателни дейности е:

  От 07:30 часа до 17:00 часа с регламентирани почивки както следва:
 – от 10:00 часа до 10:15 часа
– обедна почивка от 12:30 часа до 13:00 часа
– от 14:30 часа до 14:45 часа

Приемането на документи е само до 16:00 часа.

Разяснителни надписи на входа на КАТ София?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

POS Terminal za plashtane na taksa za shofiorska knijka i kontrolen talon KAT Sofia

За Ваше улеснение услугата “Издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон към него” може да бъде заплатена и чрез ПОС-терминално устройво.

При заплащане през ПОС-Терминал не се дължи допълнителна такса.

Ако Вие разполагате с валидна банкова карта и имате наличност по нея, то Вие можете на място при подаване на заявлението за издаване или подмяна на шофьорска книжка да заплатите съответната административна такса.

Електронни административни услуги на КАТ

Електронни административни услуги на КАТ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ЧРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА МВР НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС:
e-uslugi.mvr.bg
ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПРИТЕЖАВАЩ
ВАЛИДЕН БЪЛГАРСКИ КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (КЕП)

МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

1) Издаване на дубликат за свеидетелство за управление на МПС
2) Издаване на удостоверения за наложените наказания на водач на МПС
3) Издаване на удостоверения за собственост на превозно средство
4) проверка на задължения по документи (ФИШ/АУАН/НП), с възможност за извършване на плащане

Единствено при извършване на плащане на ФИШ/Ел. Фиш/НП не се изисква притежание на КЕП.

Процесът стъпка по стъпка….

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Informaciya i avtomat za teglene na poredni nomera KAT Sofia

Когато влезете вътре в сградата, ще видите пред Вас голяма будка с надпис “Информация”. В дясно до будката има малък автомат за теглене на билети с пореден номер.

Ако подавате заявление за издаване на шофьорска книжка (СУМПС), то следва да натиснете бутон “A” и да получите своя пореден номер (номер за изчакване). В залата има информационни табла, на които се показват поредните номера и номера на гишето, на което ще бъдете приети.

Автомат за изтегляне на пореден номер

Най-накрая в КАТ София от месец Октомври 2018-та, въведоха автомат за изтегляне на пореден номер за всяка една предлагана от тях услуга. По-този начин първо се подобрява отчетността за извършената работа от служителите на КАТ, въдворява се ред на опашките и хората могат спокойно да седнат и да изчакат своят ред, а не да стоят 1 час прави на опашка. Белите квадратчета на синия екран показват колко чакащи има в момента за дадената услуга. Например за “Деловодство” има 15 чакащи, а за “Връчване на СУМПС” има 10 чакащи. Буква А (Подаване на документи за СУМПС) в момента на снимката е неактивна, понеже има 58 чакащи и не е сигурно, че служителите ще успеят да ги обработят до края на работния ден, затова не пускат повече поредни номера. Това отново е слабият момент в системата. Ако човек отиде например между 14-14:30 в КАТ за подаване на документи за преиздаване или първоначално издаване на шофьорска книжка, е възможно да чака 2 часа до 16:30 и да не успее да изтегли билет с пореден номер. Два часа от живота Ви са изминали напразно в чакане и на следващия ден трябва да се върнете отново. Аз лично като гражданин не бих бил щастлив, ако преживея този сценарий.

Автомат за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда (2)
Указания на автомата за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда

(А) Подаване на документи за СУМПС

(В) Връчване на СУМПС

(С) Удостоверения – издаване дубликат на контролен талон/издаване на златен талон

(D) АНД – връчване на Наказателни Постановления

(Е) АНД – алкохол

(F) Видеоконтрол

(G) Деловодство

(H) Протоколи ПТП

(I) Транзитна регистрация

(J) Прекратяване, пускане, спиране от движение и издаване на удостоверение за ППС

Poreden nomer i gishe KAT Sofia

Най-отляво е дадена буквата, за която се отнася поредният номер.
В средата е даден самият пореден номер, който сте изтеглили от автомата.
Най-вдясно е даден номерът на гишето, където ще бъдете приети.

Успех!

Gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka KAT Sofia

На гишета от номер 26 до номер 30 се подават заявленията за издаване на шофьорска книжка в КАТ София.

Подаване и получаване на документи за шофьорска книжка (СУМПС)

1. Документи за шофьорска книжка за нови водачи (шофьори) и за придобиване на нова категория

Dokumenti za izdavane na shofiorska knijka na novi vodachi

Документи за нови водачи:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта

Документи за придобиване на нова категория:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. Психо за С, Д, Тм, Тб БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта
5. СУМПС + Контролен талон

2. Документи за подмяна/смяна на шофьорска книжка

Podpmyana na shofiorska knijka poredi iztekyl srok, star obrazec ili promyana v dannite na vodacha (2)
Prigotveni dokumenti za vlizane v gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka v2

Документи за подмяна на шофьорска книжка поради:

 • изтичане на срока на валидност
 • подмяна на стар образец с нов
 • промяна в данните на водача

1.  Лична карта (документ за самоличност)
2. Медицинско удостоверение или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК
– за категория AM, A1, A2, A, B, B1, B+E и Tkm, трява да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед
– за останалите категории картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалнист – очен, УНГ, невролог и хирург
3. Стара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите
5. Номер от машината с буква “А”

Документи за подновяване на шофьорска книжка поради:

 • изгубване
 • кражба
 • повреждане
 • унищожаване

1.  Писмена декларация по образец се подава в РПУ-то според постоянния Ви адрес.
Можете да я изтеглите от следния линк: https://cars-help.com/en/deklaraciya-za-izguben-otkradnat-povreden-ili-unishtozhen-dokument-za-samolichnost/
2. Заявление по образец, попълнено от служител в РПУ-то в електронна система, върху което се разписвате. 
3. Декларация, че обичайното Ви пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не сте притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюзСтара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка от интернет предварително, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

3. Получаване на готова шофьорска книжка (СУМПС)

Vyrchvane na gotovi shofiorski knijki (SUMPS) - KAT Sofia

Готовите шофьорски книжки се връчват на гишета 34-35 в дясно от входната врата.

Не забравяйте да си изтеглите номер от машината на входа!

Честито и карайте внимателно!

Държавни такси за издаване на шофьорска книжка (СУМПС)

Dyljimi dyrzhavni taksi za izdavane na shofiorska knizhka (SUMPS)

Такси за СУМПС с валидно експертно решение:

1) Бърза услуга за 10 дни – 6лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 3лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица над 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 22лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 11лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица от 18 до 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 50лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 25лв. + 4лв. контролен талон

В посочените по-горе суми не е включена банковата такса.
Ако не искате да плащате банкова такса, то заплатете на ПОС-Терминал с Вашата банкова карта.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.
Входна порта - КАТ София
Плащане на ПОС Терминал

Плащане на ПОС Терминал

Плащане по банков път

Плащане по банков път

Ако имате въпроси относно подаването на документи за шофьорска книжка, плащането на глоби или имате друг въпрос, използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

 Изкарали сте книжка и се чудите какъв автомобил да си купите – прочетете статията ми – “Съвети при покупка на автомобил”

 Избрали сте си автомобил, но Вие е необходима помощ за техническа и визаулна проверка на автомобила на място или внос директно от чужбина. Мога да Ви съдействам и с двете:

 1.  Техническа и визаулна проверка на автомобила на място

 2. Внос на автомобил от чужбина

3 429 коментара

 1. Захариев
  28/06/2022 @ 1:28 pm

  Мога ли да подам документи за придобиване на нова категория в РПУ, а да не ходя до КАТ?

  Reply

 2. Рангел
  28/06/2022 @ 6:35 am

  Добро утро искам да ви попитам понеже миналия месец ми взеха контролния талон на книшката понеже не сложих колана и сега на 7 ми трябва да ходя до кат колко точки ще ми взема аз имам 26 точки и защото толкова малко са ми дали а трябва да са 39 точки и как мога да си ги въстоновия точки те и колко пари ще струва да си ги възтоновя благодаря предварително

  Reply

  • gnikolov
   28/06/2022 @ 7:58 pm

   26 точки имат младите водачи. Не знам колко ще Ви вземат.

   Reply

 3. Павлина Заркова
  27/06/2022 @ 12:23 pm

  Здравейте!Днес ни откраднаха малкия талон на колата,а в сряда ще я продаваме.Нотариуса изисква само големия талон за покупко- продажбата,но знам,че в КАТ се връщат и двата талона при смяна на собствеността.Дали ще може новият собственик да смени талоните без малкия талон?

  Reply

  • gnikolov
   27/06/2022 @ 4:21 pm

   Здравейте! Да, ще може.

   Reply

 4. Георги
  27/06/2022 @ 9:37 am

  Може ли да се иска подмяна на СУМПС преди да е изтекъл срокът й на валидност ?
  Благодаря,

  Reply

  • gnikolov
   27/06/2022 @ 4:08 pm

   Да, разбира се. Отивате в РПУ-то или в КАТ и подавате заявлението.

   Reply

 5. Валя
  19/06/2022 @ 6:44 pm

  Толкова полезен сайт! Браво за усилията! Моля, кажете ми, в коя от сградите на КАТ – София се сменят транзитни номера със софийски (адресната ми регистрация е в София)? Скоро изтичат 30-те дни, в които трябва да ги сменя.

  Reply

  • gnikolov
   20/06/2022 @ 8:48 am

   Вие сте за първа регистрация на МПС. Влизате с колата в двора на КАТ и паркирате на зебрата между каналите. После отивате под козирката за заявление за регистрация.

   Reply

 6. Ади
  17/06/2022 @ 10:45 am

  Здравейте, ако отида до КАТ с колата, има ли платен паркинг наблизо за нея?

  Reply

  • gnikolov
   17/06/2022 @ 9:10 pm

   Здравейте, Да! Тук: 42.665948, 23.358791

   Reply

 7. Антон
  16/06/2022 @ 4:39 pm

  Попълних и пуснах документи за подмяна на шофьорската ми книжка преди три години но не съм ходил да си взема новата.Сменях адрес и реших да сменя и книжката.Старата изтече днес.Понеже съм в чужбина през тези три години,дали е възможно новата книжка все още да ме чака в КАТ?

  Reply

 8. Даниел
  14/06/2022 @ 2:00 pm

  Здравейте, от 2015г. съм с английска книжка и искам да я сменя с българска.Българската ми остана в Англия.Какво трябва да направя? Благодаря предварително!

  Reply

  • gnikolov
   14/06/2022 @ 10:08 pm

   Здравейте! Няма как да получите нова книжка, без да върнете старата, освен ако не декларирате, че е изгубена. Английската в случая няма роля, след като сте имал вече бг книжка.

   Reply

 9. Благой Трендафилов
  13/06/2022 @ 10:05 am

  Здравейте,

  Разгледах сайта, и ми помогнахте много, само имам един въпрос:

  Дали е проблем, ако отида да взема книжката след дата която е посеочена на талончето за получаване?

  Благодаря предварително!

  ПОЗДРАВИ!

  Reply

  • gnikolov
   13/06/2022 @ 5:00 pm

   Здравейте! Няма никакъв проблем.

   Reply

 10. Даниел
  09/06/2022 @ 5:14 pm

  Здравейте,

  Искам да подам Документи за шофьорска книжка за нов водач, който успешно е положил наскоро изпит. Какъв документ трябва да се представи за резултата от практическия изпит или това излиза автоматично в системата по имена и ЕГН?

  Мерси

  Reply

  • gnikolov
   09/06/2022 @ 5:16 pm

   Здравейте, Даниел! Резултатът излиза автоматично.

   Reply

 11. Любомир
  08/06/2022 @ 7:43 pm

  Здравейте,
  Разгледах сайта Ви от където научих много полезни неща.
  Възнамерявам да закупя автомобил втората употреба и тъй като все още оглеждам какъв да избера най-вероятно ще използвам Вашите услуги за оглед и диагностика.
  Бих искал да попитам относно шофьорската ми книжка преди да направя покупка.
  Преди година смених личната си карта с адрес София, но шофьорската ми книжка е издадена преди години от Благоевград. Валидна е още една година.
  Това би ли било проблем при закупуване на автомобил, регистрация и съответно при шофирането му?

  Благодаря предварително!

  Reply

  • gnikolov
   08/06/2022 @ 10:26 pm

   Здравейте! Не.

   Reply

  • Мехмедов
   17/06/2022 @ 5:31 pm

   Здравейте . Имам издържани изпити теория и практика за шофьорска книжка Б през 2018 година . Но тогава ми отказаха издаването, защото бил приет новият закон за образование . Роден съм през 1995 г. , но дипломата ми е основно със завършен 7клас през 2018 г . Не съм от София . Въпросът ми е дали могат да ми я издадат и признаят от КАТ София?

   Reply

   • gnikolov
    17/06/2022 @ 9:12 pm

    Здравейте! Не. Законът е еднакъв за цялата държава. Никъде няма да Ви приемат документите без завършен 10-ти клас.

    Reply

 12. Благой
  08/06/2022 @ 5:43 pm

  Здравейте и от мен стана ми интересно тази госпожа Ча за подмяна на книжката че няма осми клас моя приятел миналата година си поднови книжката с осми клас 2021

  Reply

  • Миа
   29/06/2022 @ 3:07 pm

   Здравейте преди 7-8 дни подадох документи за първо издаване на СУМПС. Има ли вероятност вече да е станала, пуснах бърза поръчка за 10 дни и знам, че понякога стават по-бързо?

   Reply

   • gnikolov
    30/06/2022 @ 8:44 am

    Здравейте! Проверете онлайн в сайта на МВР.

    Reply

 13. Велизар
  08/06/2022 @ 7:19 am

  Здравейте изкарах шофьорски курс в София но по настоящ адрес съм от Видин в София мога ли да подам документи за издаване на книжка в София ?

  Reply

  • gnikolov
   08/06/2022 @ 8:06 am

   Здравейте! Гледа се постоянният адрес от личната карта.

   Reply

   • Богдан
    08/06/2022 @ 4:51 pm

    Благодаря за информацията!
    За мен беше много полезна!

    Reply

 14. Японката
  06/06/2022 @ 8:31 pm

  Здравейте, трябва да подновя шофьорската си книжка. Мога ли да заплатя на гише в РПУ с карта, ако не е на мое име ? И сроковете са 30 дни и 10 дни ….нали ? Цена 25 лв и 50 лв ?

  Reply

  • gnikolov
   08/06/2022 @ 8:16 am

   Здравейте! Картата трябва задължително да е на Ваше име. Има и услуга за 3 дни.

   Reply

 15. Стефан
  17/05/2022 @ 9:29 am

  Здравей те, можели да проверя дали е готова шофьорската ми книжка на някой телефонен номер, сайт или трябва да се отиде на място в КАТ?
  Благодаря предварително!

  Reply

  • gnikolov
   17/05/2022 @ 4:09 pm

   Здравейте! Можете на сайта на МВР.

   Reply

  • Илиана Василева
   26/05/2022 @ 9:27 am

   Здравейте,
   Предлагате ли услуга експресни подменя е на шоф. книжа, поради изтичане срока за 3 дни?
   Благодаря 😊

   Reply

   • gnikolov
    26/05/2022 @ 9:22 pm

    Здравейте! Ние не. КАТ я предлагат.

    Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *