Входна порта - КАТ София

Входна порта - КАТ София

Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да посетят КАТ София с цел:

 1. Да подадат документи за първоначално издаване на шофьорска книжка (СУМПС) и контролен талон
 2. Да подадат документи за придобиване на нова нова категория
 3. Да подадат документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Да заплатят дължимите глоби за нарушения и наказания

Моля обърнете внимание, че в КАТ София-град (находящ се близо до метростанция Г.М.Димитров) могат да подават и получават документи само лица, които са регистрирани с постоянен адрес в град София.

Ако Вашият постоянен адрес е в София област, то следва да посетите КАТ София-област на ул. Гео Милев 71, гр. София.

Къде се намира КАТ София?
Точен адрес и координати на КАТ София-град

Точните координати  на КАТ-София са: ul. “Lachezar Stanchev”, 1797 Sofia, Bulgaria
Latitude: 42.666549 | Longitude: 23.355971.

Намира се точно до Софарма Тауърс, на 2 мин пеша от метростанция “Г.М. Димитров” и спирки на градския транспорт, които са отбелязани по-долу.

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк:

Как да стигна до КАТ София-град?
Градски транспорт до КАТ София-град

Има много варианти как да стигнете до КАТ София:

 1. Метро – най-близката спирка е “Г.М. Димитров”
 2. Автобуси – 280, 294, 68, 413 и др.
 3. С велосипед
 4. Пеша
Местоположение на КАТ София и градски транспорт до там

Следващи стъпки

Табела с указания на входа на КАТ София

Табела с указания на входа на КАТ София

След като видите тази табела и посещавате КАТ София, за да:

 1. Подадете документи за първоначално издаване на шофьорска книжка
 2. Подадате документи за придобиване на нова нова категория
 3. Подадете документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Заплатите дължимите глоби за нарушения и наказания

То насочете се на дясно.

Работно време на КАТ София-град?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

КАТ София-град - Работно време 2021

Работното време за прием и получаване на документи във връзка с регистрация и отчет на водачи и административно-наказателни дейности е:

  От 07:30 часа до 17:00 часа с регламентирани почивки както следва:
 – от 10:00 часа до 10:15 часа
– обедна почивка от 12:30 часа до 13:00 часа
– от 14:30 часа до 14:45 часа

Приемането на документи е само до 16:00 часа.

Разяснителни надписи на входа на КАТ София?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

POS Terminal za plashtane na taksa za shofiorska knijka i kontrolen talon KAT Sofia

За Ваше улеснение услугата “Издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон към него” може да бъде заплатена и чрез ПОС-терминално устройво.

При заплащане през ПОС-Терминал не се дължи допълнителна такса.

Ако Вие разполагате с валидна банкова карта и имате наличност по нея, то Вие можете на място при подаване на заявлението за издаване или подмяна на шофьорска книжка да заплатите съответната административна такса.

Електронни административни услуги на КАТ

Електронни административни услуги на КАТ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ЧРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА МВР НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС:
e-uslugi.mvr.bg
ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПРИТЕЖАВАЩ
ВАЛИДЕН БЪЛГАРСКИ КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (КЕП)

МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

1) Издаване на дубликат за свеидетелство за управление на МПС
2) Издаване на удостоверения за наложените наказания на водач на МПС
3) Издаване на удостоверения за собственост на превозно средство
4) проверка на задължения по документи (ФИШ/АУАН/НП), с възможност за извършване на плащане

Единствено при извършване на плащане на ФИШ/Ел. Фиш/НП не се изисква притежание на КЕП.

Процесът стъпка по стъпка….

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Informaciya i avtomat za teglene na poredni nomera KAT Sofia

Когато влезете вътре в сградата, ще видите пред Вас голяма будка с надпис “Информация”. В дясно до будката има малък автомат за теглене на билети с пореден номер.

Ако подавате заявление за издаване на шофьорска книжка (СУМПС), то следва да натиснете бутон “A” и да получите своя пореден номер (номер за изчакване). В залата има информационни табла, на които се показват поредните номера и номера на гишето, на което ще бъдете приети.

Автомат за изтегляне на пореден номер

Най-накрая в КАТ София от месец Октомври 2018-та, въведоха автомат за изтегляне на пореден номер за всяка една предлагана от тях услуга. По-този начин първо се подобрява отчетността за извършената работа от служителите на КАТ, въдворява се ред на опашките и хората могат спокойно да седнат и да изчакат своят ред, а не да стоят 1 час прави на опашка. Белите квадратчета на синия екран показват колко чакащи има в момента за дадената услуга. Например за “Деловодство” има 15 чакащи, а за “Връчване на СУМПС” има 10 чакащи. Буква А (Подаване на документи за СУМПС) в момента на снимката е неактивна, понеже има 58 чакащи и не е сигурно, че служителите ще успеят да ги обработят до края на работния ден, затова не пускат повече поредни номера. Това отново е слабият момент в системата. Ако човек отиде например между 14-14:30 в КАТ за подаване на документи за преиздаване или първоначално издаване на шофьорска книжка, е възможно да чака 2 часа до 16:30 и да не успее да изтегли билет с пореден номер. Два часа от живота Ви са изминали напразно в чакане и на следващия ден трябва да се върнете отново. Аз лично като гражданин не бих бил щастлив, ако преживея този сценарий.

Автомат за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда (2)
Указания на автомата за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда

(А) Подаване на документи за СУМПС

(В) Връчване на СУМПС

(С) Удостоверения – издаване дубликат на контролен талон/издаване на златен талон

(D) АНД – връчване на Наказателни Постановления

(Е) АНД – алкохол

(F) Видеоконтрол

(G) Деловодство

(H) Протоколи ПТП

(I) Транзитна регистрация

(J) Прекратяване, пускане, спиране от движение и издаване на удостоверение за ППС

Poreden nomer i gishe KAT Sofia

Най-отляво е дадена буквата, за която се отнася поредният номер.
В средата е даден самият пореден номер, който сте изтеглили от автомата.
Най-вдясно е даден номерът на гишето, където ще бъдете приети.

Успех!

Gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka KAT Sofia

На гишета от номер 26 до номер 30 се подават заявленията за издаване на шофьорска книжка в КАТ София.

Подаване и получаване на документи за шофьорска книжка (СУМПС)

1. Документи за шофьорска книжка за нови водачи (шофьори) и за придобиване на нова категория

Dokumenti za izdavane na shofiorska knijka na novi vodachi

Документи за нови водачи:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта

Документи за придобиване на нова категория:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. Психо за С, Д, Тм, Тб БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта
5. СУМПС + Контролен талон

2. Документи за подмяна/смяна на шофьорска книжка

Podpmyana na shofiorska knijka poredi iztekyl srok, star obrazec ili promyana v dannite na vodacha (2)
Prigotveni dokumenti za vlizane v gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka v2

Документи за подмяна на шофьорска книжка поради:

 • изтичане на срока на валидност
 • подмяна на стар образец с нов
 • промяна в данните на водача

1.  Лична карта (документ за самоличност)
2. Медицинско удостоверение или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК
– за категория AM, A1, A2, A, B, B1, B+E и Tkm, трява да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед
– за останалите категории картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалнист – очен, УНГ, невролог и хирург
3. Стара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите
5. Номер от машината с буква “А”

Документи за подновяване на шофьорска книжка поради:

 • изгубване
 • кражба
 • повреждане
 • унищожаване

1.  Писмена декларация по образец се подава в РПУ-то според постоянния Ви адрес.
Можете да я изтеглите от следния линк: https://cars-help.com/en/deklaraciya-za-izguben-otkradnat-povreden-ili-unishtozhen-dokument-za-samolichnost/
2. Заявление по образец, попълнено от служител в РПУ-то в електронна система, върху което се разписвате. 
3. Декларация, че обичайното Ви пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не сте притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюзСтара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка от интернет предварително, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

3. Получаване на готова шофьорска книжка (СУМПС)

Vyrchvane na gotovi shofiorski knijki (SUMPS) - KAT Sofia

Готовите шофьорски книжки се връчват на гишета 34-35 в дясно от входната врата.

Не забравяйте да си изтеглите номер от машината на входа!

Честито и карайте внимателно!

Държавни такси за издаване на шофьорска книжка (СУМПС)

Dyljimi dyrzhavni taksi za izdavane na shofiorska knizhka (SUMPS)

Такси за СУМПС с валидно експертно решение:

1) Бърза услуга за 10 дни – 6лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 3лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица над 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 22лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 11лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица от 18 до 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 50лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 25лв. + 4лв. контролен талон

В посочените по-горе суми не е включена банковата такса.
Ако не искате да плащате банкова такса, то заплатете на ПОС-Терминал с Вашата банкова карта.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.
Входна порта - КАТ София
Плащане на ПОС Терминал

Плащане на ПОС Терминал

Плащане по банков път

Плащане по банков път

Ако имате въпроси относно подаването на документи за шофьорска книжка, плащането на глоби или имате друг въпрос, използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

 Изкарали сте книжка и се чудите какъв автомобил да си купите – прочетете статията ми – “Съвети при покупка на автомобил”

 Избрали сте си автомобил, но Вие е необходима помощ за техническа и визаулна проверка на автомобила на място или внос директно от чужбина. Мога да Ви съдействам и с двете:

 1.  Техническа и визаулна проверка на автомобила на място

 2. Внос на автомобил от чужбина

3 429 коментара

 1. Юлия
  19/07/2022 @ 9:33 am

  Здравейте! Трябва да сменя сумпс поради промяна на данните. Старото сумпс при подаване на заявлението ли си взимат или при получаване на ново?

  Reply

  • gnikolov
   21/07/2022 @ 9:10 am

   Здравейте! При получаване на новото.

   Reply

 2. Владимир
  15/07/2022 @ 7:30 am

  Здравейте, имам 2 фиша за неправилно паркиране , но са от преди 6 години и са с изтекъл срок на давност, В системата за проверка и преди и сега не излизат. Въпросът ми е как се процедира ако в КАТ се заядат ,че няма да ми издадат новата книжка ако не се платят , нищо че са с изтекла давност?Подавал ли някаква молба /образаец да им бъдат премахнати поради давност или просто няма заяждане за такива ситуации

  Reply

  • gnikolov
   16/07/2022 @ 9:29 am

   Здравейте! Не мога да Ви кажа, проверете на място. Също мисля, че 2-та фиша за по 20-30лв. не са от съществено значение.

   Reply

 3. Юлия
  14/07/2022 @ 10:29 am

  Здравейте! Искам да попитам подмяна на сумпс става ли за 10 работни или календарни дни?

  Reply

  • gnikolov
   14/07/2022 @ 10:52 pm

   Здравейте! Календарни.

   Reply

 4. Нина
  12/07/2022 @ 3:28 pm

  здравейте, може ли документите за издаване на нова книжка поради изтичане срока на старата да се подадат не в КАТ а в районното управление на МВР

  Reply

  • gnikolov
   12/07/2022 @ 10:49 pm

   Здравейте! Да, може.

   Reply

 5. Иван
  07/07/2022 @ 6:09 pm

  Здравейте, може ли синът ми да плати с моята карта /на майката карта/ при ново издаване на сумпс , благодаря.

  Reply

  • gnikolov
   07/07/2022 @ 9:14 pm

   Здравейте! Само собственикът на картата може да плати с нея. Такова е изискването на МВР.

   Reply

 6. Михаела
  06/07/2022 @ 12:29 pm

  Здравейте,
  През 2012 съм преминала успешно кормувате и листовки , след което по различни причини не съм подала документи за изкарване на книжка, как бих могла сега да го направя? Трябва ли отново да минавам изпит?

  Reply

  • gnikolov
   06/07/2022 @ 7:35 pm

   Здравейте! Направете справка на място в КАТ дали виждат, че сте положили успешно изпити. Ако сте записана в тяхната система, подавайте документи.

   Reply

 7. Татяна Цонева
  05/07/2022 @ 7:10 pm

  Здравейте.Искам да си извадя шофьорска книжка(изкарала съм курса),но имам завършен 11 клас,а оригинала на удостоверението за завършен 8 клас не мога да го намеря.Имам само копие.Мога ли само с това удостоверение от 11 клас да ми бъде извадена шофьорската книжка,като се има в предвид че се изисква минимум 8 клас.Благодаря предварително за отговора

  Reply

  • gnikolov
   05/07/2022 @ 8:07 pm

   Здравейте! Изисква се 10-ти клас. Да, с 11-ти клас можете да подадете документи за издаване на СУМПС.

   Reply

  • Людмила Тодорова
   19/07/2022 @ 4:43 pm

   Няма ли възможност за подновяване на свидетелство за по-кратко време от 10 дни?

   Reply

 8. Гроздан Стоевски
  04/07/2022 @ 7:43 pm

  Здравейте,

  Синът ми ще подава документи за първа книжка. Бързата услуга за 10 дни важи ли за него? Експресната за 3 дни? Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   05/07/2022 @ 8:19 pm

   Здравейте! Да, важат.

   Reply

 9. Богдан
  04/07/2022 @ 8:09 am

  Здравейте, няма ли експресна услуга за 3 дни?
  Благодаря!

  Reply

  • Богдан
   04/07/2022 @ 8:10 am

   Имам предвид за издаване на СУМПС при изтекла валидност.

   Reply

  • gnikolov
   04/07/2022 @ 6:29 pm

   Здравейте! Има. Около 80-90лв. струва.

   Reply

   • Татяна Цонева
    05/07/2022 @ 9:13 pm

    Да,но днес ме върнаха,и ми казаха че трябва да нося или за завършен 8 клас,или за завършен 12 клас.Какво мога да направя в случая че,за 12 клас не съм го завършила,а за 8 клас оригинала не мога да го намеря и имам само копие

    Reply

    • gnikolov
     06/07/2022 @ 7:36 pm

     Поискайте дубликат от училищете, което сте завършили.

 10. Цветкова
  03/07/2022 @ 9:38 am

  Здравейте! Нов шофьор съм,живея в София в момента,но по лична карта съм в Бургас. До колкото знам трябва там да подам документи. Може ли да подам тук в София с тази лична карта ,ако представя документ за настоящ адрес?
  Благодаря предварително

  Reply

  • gnikolov
   04/07/2022 @ 6:32 pm

   Здравейте! Не, само по лична карта се подават документи. Отивате в КАТ в Бургас.

   Reply

 11. Жулиета
  01/07/2022 @ 11:17 am

  Здравейте,

  Мога ли да получа аз новата шофьорска книжка на мъжът ми, или трябва лично той?

  Reply

  • gnikolov
   01/07/2022 @ 3:57 pm

   Ако напише Вашите имена за получаване в заявлението – може. Ако не ги е написал, ще Ви трябва нотариално-заверено пълномощно.

   Reply

 12. М.Радева
  30/06/2022 @ 7:53 pm

  Здравейте, имах НП от 2016г., като наказанието беше и отнемане на СУМПС за срок от 3 месеца. Към момента, отнетата книжка е с изтекла валидност. Какви действия следва да предприема в момента, за да си извадя ново СУМПС? НП е с изтекла давност, ясно е че не подлежи на плащане. Следва ли първо да си получа отнетата книжка и след това да подам за прездаване? Благодаря

  Reply

  • gnikolov
   02/07/2022 @ 1:54 pm

   Здравейте! Не е необходимо да се получава старото СУМПС – подава се заявление за издаване на ново СУМПС и в заявлението се отбелязва, че старото е при тях за изтърпяване на административно наказание ЛПУМПС.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 13. Сашо
  29/06/2022 @ 11:13 am

  Здравей със немска банкомат на карта мога ли да платя

  Reply

  • gnikolov
   30/06/2022 @ 8:44 am

   Здравейте! Ако е VISA или Mastercard ще стане,да. Ако е Girokarte (само за Германия), няма да стане.

   Reply

 14. Зени
  29/06/2022 @ 8:25 am

  Здравейте. Имам испанска книжка, но първоначално книжката си я извадих в България. Сега имам само испанска,но ми изтича, в РПУ ми искат български контролен талон, който аз нямам. Казаха ми от КАТ да си извадя талона, но звучи нелогично, а и служителката каза, че не е запозната как стои въпроса с испанските книжки. Какво бихте ме посъветвали?
  Лек и успешен ден!

  Reply

  • gnikolov
   30/06/2022 @ 8:45 am

   Здравейте! Отидете в КАТ.

   Reply

 15. Дани
  29/06/2022 @ 3:44 am

  Здрсвей те нсистина хубава и полезен сайт.
  Но искам да ви попитам
  Изкарах си книжката 2004 преди години ми изтече когато отидах до кат да я подменя и ми казаха че трябва да представя диплома .Въпросат ми как даси взема книжката която стои в кат вече две години .защото нямам диплома

  Reply

  • gnikolov
   30/06/2022 @ 8:49 am

   Здравейте! Без диплома, няма как.

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *