Такси, които се събират по Закона за българските лични документи

За издаване на документ за самоличност се събират следните такси:

 1. такса за издаване на ЛИЧНА КАРТА:
а) със срок на валидност 4 години на лице от 14- до 18-годишна възраст – 13 лв.;
б) със срок на валидност 10 години на лице от 18- до 58-годишна възраст – 18 лв.;
в) за безсрочна лична карта на лице, навършило 58-годишна възраст – 11 лв.;
г) на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 2 лв.;
 1. такса за издаване на ПАСПОРТ:
а) на лице до 14-годишна възраст:
    аа) за първи паспорт – 10 лв.;
    бб) за следващ паспорт – 20 лв.;
б) за паспорт на лице от 14- до 58-годишна възраст – 40 лв.;
в) за паспорт на лице от 58- до 70-годишна възраст – 20 лв.;
г) за паспорт на лице над 70-годишна възраст – 10 лв.;
д) за паспорт на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.;
е) за дипломатически паспорт – 45 лв.;
ж) за служебен паспорт – 45 лв.;
з) за моряшки паспорт – 40 лв.;
и) за паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт и моряшки паспорт със срок на валидност до12 месеца на лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни-пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност – 15 лв.;
 1. такса за издаване на ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ЗАМЕСТВАЩ ПАСПОРТА:
а) за временен паспорт – 30 лв.;
б) за служебен открит лист за преминаване на границата – 40 лв.;
в) за временен паспорт за окончателно напускане на Република България – 50 лв.
Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първа лична карта лицата от 14- до 16-годишна възраст.
Освобождават се от заплащане на такса за издаване на лична карта лицата, навършили 70-годишна възраст.
За бързо издаване на лична карта, на паспорт, дипломатически паспорт, на служебен паспорт, моряшки паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата и на временен паспорт за окончателно напускане на Република България съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.
За експресно издаване на лична карта, на паспорт, дипломатически паспорт, на служебен паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата и на временен паспорт за окончателно напускане на Република България съответната такса се заплаща с увеличение пет пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 8 работни часа.
За бързо издаване на лична карта и/или паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина и по искане на лицето услугата се извършва в срок до 60 дни, съответната такса се заплаща с увеличение два пъти.
Издаването на документи по реда на ал.1 се извършва, в случай че в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина се предлага услугата “препращане чрез куриерска фирма”, лицето е заявило желание за ползване на тази услуга и е заплатило за нея.
Такса за издаване на СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО  (шофьорска книжка):
 1. за свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст – 25 лв.;
 2. за свидетелство за управление на МПС на лице от 58- до 70-годишна възраст – 11 лв.;
 3. за свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.
Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.
За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 10 дни.
Лицата, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи или оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такси, след като представят документи, издадени от компетентните органи, от които да е видно, че тези обстоятелства са доказани.
Когато такива документи не бъдат представени, се събират съответните такси.
Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения документ.
При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на български лични документи, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с преминаването на лица през ГКПП на Република България и/или с използваните при преминаването български лични документи, се събира такса2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.

Ако искате да зададете Вашия въпрос в писмен вид, можете да използвате полето “Leave a reply” най-отдолу на страницата, като си попълните email адреса и името и накрая натиснете бутона “Submit Comment”.

Ще се постарая да отговоря по най-бързия и изчерпателен начин и така ще помогнете и на други хора, които имат същия въпрос, да намерят отговора.

193 коментара

 1. Гергана
  04/04/2022 @ 3:08 pm

  Мога ли да подновя личната си карта няколко месеца преди срока на валидност?

  Reply

 2. Йордан карбанов
  08/03/2022 @ 1:37 pm

  Книжката ми е изтекла на14 декември 2021 ако сега подам за смяна ще ми дадът ли някакъв документ за да мога да карам докато ми излезне новата книжка

  Reply

 3. Красимира Гаджева
  22/11/2021 @ 12:58 pm

  Здравейте, свидетелството за управление на МПС ми изтича на 6.12.2021 г, подала съм си за смяна лична карта, която ще бъде готова на 25.11.2021г. Ако на същия ден( 25.11.2021г.) си подам за смяна шофьорската книжка би ли ми станала в рамките на валидност(06.12.2021 г.) и каква такса да заплатя за издаването й? На 59 години съм. Благодаря ви предварително.

  Reply

  • gnikolov
   24/11/2021 @ 2:14 pm

   Здравейте! Такси за СУМПС на лица над 58г.:
   1) Бърза услуга за 10 дни – 22лв. + 4лв. контролен талон

   Reply

 4. Фатме Касперова
  03/10/2021 @ 12:44 pm

  Здравейте!

  Шофьорската книжка на баща ми изтича през 2022 г. , но тъй като той живее извън България може ли да я поднови по рано от срока на изтичане на документа?

  Той е на 72 г. ,ако подаде молба за подновяване на шофьорската си книжка бърза поръчка за 10 дни пак ли ще отпаднат за него таксите?

  Благодаря Ви предварително.

  Reply

  • gnikolov
   03/10/2021 @ 8:35 pm

   Здравейте! Да, може да я подмени. Да, за него таксите са намалени.

   Reply

 5. Павлин
  15/09/2021 @ 9:53 pm

  Шофьорската ми книжка изтича на 25.11.2021г. Мога ли да я ползвам след 25.11.2021г.

  Reply

  • gnikolov
   17/09/2021 @ 9:51 am

   Не.

   Reply

   • Антоан Станев
    09/04/2022 @ 1:11 am

    Бих желал да си сменя подписа на ЛК .Може ли това да стане 3 години преди нейното изтичане и каква е таксата за експресна поръчка на лична карта ?

    Reply

    • gnikolov
     09/04/2022 @ 10:01 am

     Здравейте! Да, може.
     – Бърза поръчка за 3 работни дни – 36 лв.
     – Експресна услуга до 8 часа – 90лв.

 6. Елка Маринова
  01/09/2021 @ 9:27 am

  Здравейте,
  каква е таксата за бърза услуга за подмяна на лична карта и шофьорска книжка за лице с трайна намалена работоспособност 50 и над 50 процента?
  Какви са необходимите документи, които трябва да се представят?

  Reply

  • gnikolov
   06/09/2021 @ 10:39 pm

   Такса за издаване на ЛИЧНА КАРТА:
   г) на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 2 лв.;

   Такси за СУМПС с валидно експертно решение:
   1) Бърза услуга за 10 дни – 6лв. + 4лв. контролен талон

   Reply

 7. Özcan Yılmaz
  07/08/2021 @ 3:55 pm

  Здравейте,подадохме документи за възстановяване на Бг.гражданство.Семейство със статут постоянно пребиваващи в Бг. сме
  Януари 2021 год. изстече срока за валидност на личната карта на съпругата ми ,от миграция ни казаха че ни е издаден указ
  и че вече сме Бг. граждани и те няма как да ни обслужат.
  За получаването на указа системата на мин. на правосъдието ни даде ден и час за 07.2021 ,подадохме молба и си взехме указа
  от консулството.
  Бихте ли ни казали с какъв документ ще се влиза в територията на страната.
  С виза не ставало казаха че сме били граждани,пасаван не ставало имаме си документите не ни са откраднати.
  Временните документи издават ли се от консулствата.
  Благодаря ви предварително и се изв. за пропуснатите граматически грешки

  Reply

  • gnikolov
   09/10/2021 @ 9:39 am

   Здравейте! Винаги можете да влезете с паспорт.

   Reply

 8. Даниела
  24/07/2021 @ 12:31 pm

  Здравейте! На 30 юли 2021г.ми изтича шофьорската книжка. Ще подам сега за смяна с нова, но мога ли да шофирам преди да е готова новата с номерчето, което дават от Кат, че е подадена за смяна? Ако не с експресна поръчка за колко дена ще е готова и каква е цената?

  Reply

  • gnikolov
   25/07/2021 @ 10:40 pm

   Здравейте! Нямате право да шофирате без валиден документ. Бързата поръчка е 10 дни. 50лв.

   Reply

 9. Божинов
  08/07/2021 @ 1:29 pm

  При подаване документи за СУМПС срокът на валидност на документа до кога е? До изтичане 5/10г от датата на подаване на документи,или до изтичане5/10г от датата на медицинското свидетелство?

  Reply

  • gnikolov
   10/07/2021 @ 11:04 pm

   Въпросът Ви не е зададен ясно. Ако питате каква ще бъде валидността на новоиздадена шофьорска книжка, то за Б и М категория отговорът е 10 години от датата на издаване на книжката.

   Reply

 10. Стефка Йорданова
  01/06/2021 @ 6:54 pm

  Здравейте, къде може да се извади първа лична карта за брат ми е навършил 14г на 24.05 май и ще има ли глоба или такса при първа издадена лична карта и ще мога ли аз като негова сестра да се издаде?

  Reply

  • gnikolov
   01/06/2021 @ 9:30 pm

   Здравейте! Посетете най-близкото РПУ по постоянен адрес.

   Reply

 11. Георги
  04/05/2021 @ 10:17 am

  2020 година септември месец ми изтече личната карта и отидох до МВР , пуснах заявление за нова и си платих за стандартна поръчка. Сега сме май 2021 и още не съм я взел . Ще има ли глоба за закъснение при получаване на готов документ и ако да то каква е тя за да взема достатъчно пари с мен .

  Reply

  • gnikolov
   04/05/2021 @ 2:06 pm

   Няма да има глоба.

   Reply

 12. Цветелина Цветанова
  31/08/2020 @ 11:57 pm

  Привет! Ако паспортът ми е изтекъл отдавна и не съм имала възможност да го подновя, защото живея в чужбина, каква е таксата за закъснението (ако има такава)? Разбира се имам валидна лична карта. Блаходаря ви!

  Reply

  • gnikolov
   03/09/2020 @ 9:49 am

   Здравейте! Мисля, че глобата е от 50 до 100лв.

   Reply

 13. Борислав
  22/06/2020 @ 11:21 pm

  Като отида в кат да си пусна документи за издаване на сумпс, мога ли да си платя кеш без банков път и дебитна карта, защото нямам.

  Reply

  • gnikolov
   23/06/2020 @ 12:41 pm

   Да, може в кеш на гише на банка в сградата.

   Reply

  • Стела
   26/07/2021 @ 11:35 am

   Има ли глоба ако ми е изтекла личната карта преди 3 месеца?На каква стойност, ако има такава?

   Reply

   • gnikolov
    26/07/2021 @ 9:22 pm

    Има, но няма да Ви глобят, когато отидете на място в РПУ-то за подновяване.

    Reply

    • Деница
     08/09/2021 @ 12:40 am

     Каква е таксата за бърза и експресна поръчка на задграничен паспорт?

    • gnikolov
     09/09/2021 @ 10:10 pm

     За 3 работни дни – 80лв. За 8 часа – 200лв.

 14. Рени Георгиева
  29/05/2020 @ 8:28 pm

  Здравейте,таксата за издаване на шофьорска книжка в КАТ ли се плаща или предварително по банков път?

  Reply

  • gnikolov
   29/05/2020 @ 9:34 pm

   Здравейте! На място в КАТ.

   Reply

 15. Ненчо
  30/01/2019 @ 10:28 am

  За да подновя паспорта на сина ми който е 10 годишен триабва ли да е с мен?

  Reply

  • gnikolov
   30/01/2019 @ 4:45 pm

   Здравейте, да, разбира се.

   Reply

   • Шабан рашков
    18/12/2021 @ 12:40 am

    Здравей, веднага ли трябва да платя за книжка, или може и като отида да си я зема?

    Reply

    • gnikolov
     19/12/2021 @ 9:50 am

     Здравейте! На място на гишето се плаща при подаване на документите. Не може после.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *