Такси, които се събират по Закона за българските лични документи

За издаване на документ за самоличност се събират следните такси:

 1. такса за издаване на ЛИЧНА КАРТА:
а) със срок на валидност 4 години на лице от 14- до 18-годишна възраст – 13 лв.;
б) със срок на валидност 10 години на лице от 18- до 58-годишна възраст – 18 лв.;
в) за безсрочна лична карта на лице, навършило 58-годишна възраст – 11 лв.;
г) на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 2 лв.;
 1. такса за издаване на ПАСПОРТ:
а) на лице до 14-годишна възраст:
    аа) за първи паспорт – 10 лв.;
    бб) за следващ паспорт – 20 лв.;
б) за паспорт на лице от 14- до 58-годишна възраст – 40 лв.;
в) за паспорт на лице от 58- до 70-годишна възраст – 20 лв.;
г) за паспорт на лице над 70-годишна възраст – 10 лв.;
д) за паспорт на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.;
е) за дипломатически паспорт – 45 лв.;
ж) за служебен паспорт – 45 лв.;
з) за моряшки паспорт – 40 лв.;
и) за паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт и моряшки паспорт със срок на валидност до12 месеца на лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни-пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност – 15 лв.;
 1. такса за издаване на ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ЗАМЕСТВАЩ ПАСПОРТА:
а) за временен паспорт – 30 лв.;
б) за служебен открит лист за преминаване на границата – 40 лв.;
в) за временен паспорт за окончателно напускане на Република България – 50 лв.
Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първа лична карта лицата от 14- до 16-годишна възраст.
Освобождават се от заплащане на такса за издаване на лична карта лицата, навършили 70-годишна възраст.
За бързо издаване на лична карта, на паспорт, дипломатически паспорт, на служебен паспорт, моряшки паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата и на временен паспорт за окончателно напускане на Република България съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.
За експресно издаване на лична карта, на паспорт, дипломатически паспорт, на служебен паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата и на временен паспорт за окончателно напускане на Република България съответната такса се заплаща с увеличение пет пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 8 работни часа.
За бързо издаване на лична карта и/или паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина и по искане на лицето услугата се извършва в срок до 60 дни, съответната такса се заплаща с увеличение два пъти.
Издаването на документи по реда на ал.1 се извършва, в случай че в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина се предлага услугата “препращане чрез куриерска фирма”, лицето е заявило желание за ползване на тази услуга и е заплатило за нея.
Такса за издаване на СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО  (шофьорска книжка):
 1. за свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст – 25 лв.;
 2. за свидетелство за управление на МПС на лице от 58- до 70-годишна възраст – 11 лв.;
 3. за свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.
Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.
За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 10 дни.
Лицата, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи или оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такси, след като представят документи, издадени от компетентните органи, от които да е видно, че тези обстоятелства са доказани.
Когато такива документи не бъдат представени, се събират съответните такси.
Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения документ.
При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на български лични документи, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с преминаването на лица през ГКПП на Република България и/или с използваните при преминаването български лични документи, се събира такса2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.

Ако искате да зададете Вашия въпрос в писмен вид, можете да използвате полето “Leave a reply” най-отдолу на страницата, като си попълните email адреса и името и накрая натиснете бутона “Submit Comment”.

Ще се постарая да отговоря по най-бързия и изчерпателен начин и така ще помогнете и на други хора, които имат същия въпрос, да намерят отговора.

193 коментара

 1. Румяна
  22/07/2022 @ 1:02 am

  Детето ми е на 13г. Паспорта е изтекъл м.09.2021. Изтеклия паспорт не е върнат, но е наличен. При връщане на изтеклия паспорт и подаване на заявление за нов ще има ли глоба за стария паспорт?

  Reply

 2. Валерия
  18/07/2022 @ 1:46 am

  Здравейте,червеният ми паспорт е изтекъл(над 10год) дори не знам къде е.Ще има ли глоба при изваждане на нов?Може ли да опълномощя друго лице,за подаване на документи и т.н?

  Reply

  • gnikolov
   20/07/2022 @ 8:25 am

   Здреавейте! Да, ще Ви глобят за невръщане в срок. Не сте декларирали изгубването му също така. За подаване не можете, но можете за получаване.

   Reply

 3. Радка
  15/07/2022 @ 5:02 pm

  Каква е цената за бърза поръчка на лична карта?

  Reply

  • gnikolov
   16/07/2022 @ 9:20 am

   Около 100лв е експресната.

   Reply

 4. Пашова
  12/07/2022 @ 8:27 pm

  Здравейте. Постоянно пребивавам в Германия. Трябва ми е нов международен паспорт. Тук опашката е много дълга, моят ред е през ноември. Мога ли да дойда в България за да получа услугата по рано?

  Reply

  • gnikolov
   12/07/2022 @ 10:45 pm

   Здравейте! Разбира се, че може.

   Reply

 5. Стоян
  11/07/2022 @ 8:23 pm

  Здравейте,

  1) Бързи поръчки възможни ли са в малките градове-общини (като например Свищов), или само в областните градове, или единствено в София?

  2) Мога ли да си изкарам паспорт в София, при положение, че местожителството ми е в Свищов?

  Благодаря предварително!

  Reply

  • gnikolov
   11/07/2022 @ 9:53 pm

   Здравейте, Стоян! Законът е един и важи за цялата държава. 2) Не.

   Reply

   • Yordan kostadinov zlatanchev
    17/07/2022 @ 2:38 pm

    Добър ден на моето дете е изтекъл паспортът може ли да се прибере от италия

    Reply

    • gnikolov
     17/07/2022 @ 10:52 pm

     Добър ден! Не.

 6. Стефан
  08/07/2022 @ 6:29 pm

  Здравейте,

  Имам ли право да подновя по-рано лична карта, която изтича след 8 месеца?

  Reply

  • gnikolov
   09/07/2022 @ 12:11 pm

   Здравейте! Да.

   Reply

  • Ралица Миладинова
   18/07/2022 @ 1:03 pm

   Здравейте,за какъв срок и каква е цената на първи задграничен паспорт на дете до 14години?Благодаря .

   Reply

   • gnikolov
    20/07/2022 @ 8:34 am

    Здравейте! 10лв е обикновената поръчка за 30 календарни дни. Има и бърза за 3дни и експресна, които се заплащат по-скъпо няколко пъти.

    Reply

 7. Марияна
  03/07/2022 @ 9:01 pm

  Има ли и колко струва експресна поръчка за подмяна на лична карта и ако да – за колко време е изработването и?

  Reply

  • gnikolov
   04/07/2022 @ 6:29 pm

   Има да. За 8 работни часа. Около 90лв.

   Reply

 8. Мария
  30/06/2022 @ 3:35 pm

  При подмяна на Лична карта с изтекъл срок.(06.2021). Плаща ли се глоба?

  Reply

 9. Върбан германов
  22/06/2022 @ 11:28 am

  Добър ден мога ли да ви попитам какви са санкциите за загубен паспорт лична карта и шофьорска книжка , също така искам да попитам каква е цената на услугата за експресна поръчка за шофьорска книжка и лична карта , и какво е необходимо за издаване на нова шофьорска книжка като документи ? Моля да ми пишете на емайла

  Reply

  • gnikolov
   22/06/2022 @ 5:43 pm

   Здравейте! Санкции няма. Трябва да отидете в РПУ-то и да съобщите за загубването им. Експресната поръчка за СУМПС по спомен беше около 80-100лв. ЛК е 90лв. За шофьорска книжка Ви е необходимо медицинско.

   Reply

  • Грета
   24/06/2022 @ 8:22 pm

   Здравейте,да Ви попитам бързата поръчка за задграничен паспорт,колко струва,тази която е до 3 работни дни,таксата?Благодаря

   Reply

   • gnikolov
    24/06/2022 @ 9:20 pm

    Здравейте! 80лв.

    Reply

 10. Радина Кирилова
  20/06/2022 @ 5:36 pm

  Здравейте!
  При подновяване на трите лични документа – ЛК, ШК и паспорт след сключване на брак има ли възможност да упълномощя друг човек да ги вземе, когато са готови и как се случва това, ако може?

  Reply

  • gnikolov
   22/06/2022 @ 1:03 pm

   Здравейте! Да, в заявлението за издаване на тези документи има поле, в което можете да впишете друго лице да получи съответния документ, за който подавате заявление. Трябва да му впишете личните данни в това поли и да се разпишете отстрани.

   Reply

 11. Любов Богатинова
  20/06/2022 @ 12:08 pm

  Здравейте! Каква е глобата за спукана лична карта ?

  Reply

  • gnikolov
   20/06/2022 @ 1:47 pm

   Здравейте! Няма такава. Просто си плащате за подновяването й.

   Reply

 12. Рени
  16/06/2022 @ 8:24 pm

  Искам да питам колко пари ще е глобата за спукана лична карта

  Reply

  • gnikolov
   16/06/2022 @ 9:26 pm

   Няма глоба. Отивате в РПУ-то и пускате заявление за подновяване.

   Reply

 13. Миглена Иванчева
  13/06/2022 @ 4:09 pm

  Здравейте,червеният паспорт ми е изтекъл повече от 10г,трябва ли да го върна при подаване на документи на нов,и има ли глоба и в какъв размер.Благодаря

  Reply

  • gnikolov
   14/06/2022 @ 9:48 pm

   Здравейте, г-жо Иванчева! Да, трябва да го върнете. Да, има глова. По спомен между 50 и 200лв.

   Reply

 14. Миглена
  09/06/2022 @ 7:02 pm

  Здравейте,а може ли да ми кажете колко е таксата,когато са загубени документите? За нормална и експресна поръчка на лична карта и шофьорска?

  Reply

  • gnikolov
   10/06/2022 @ 8:54 am

   Здравейте, Миглена! Шофьорска книжка за 3 дни към 75лв. Лична карта експрес – 5*18= 90лв.

   Reply

   • Тихомира
    28/06/2022 @ 9:15 pm

    Колко струва паспорт за 1 работен ден?

    Reply

    • gnikolov
     30/06/2022 @ 8:52 am

     5*40=200лв.

  • Нека Радева
   14/06/2022 @ 12:38 am

   Експресна поръчка за колко часа .лична карта и червен паспорт . паспорт и лична карта с изтекла срок на годност каква е цената.

   Reply

   • gnikolov
    14/06/2022 @ 10:12 pm

    Лична карта и паспорт – в рамките на работния ден или сутринта на следващия работен. Обикновената услуга се заплаща в размер 5 пъти. Съответно за ЛК – 5*18 и 5*40 за паспорт.

    Reply

   • Аксения Илиевска
    08/07/2022 @ 8:22 pm

    Здравейте, мъжът ми е македонец с постоянна лична карта, която е изтекла. Каква е процедурата по преиздаването на нова? Въобще има ли такава или просто си попълва заявление за подновяване на изтекъл документ. И възможно ли е да се пусне експресна поръчка и на каква цена? Благодаря много!

    Reply

    • gnikolov
     09/07/2022 @ 12:16 pm

     Здравейте! Подава заявление за преиздаване на лична карта. Да, може експресна поръчка. Таксата се заплаща в петорен размер. 5*25=125лв.

 15. Ева
  08/06/2022 @ 3:07 pm

  Мога ли да пътувам с детето си от Германия до България с изтекъл срок на валидност на Червения паспорт на детето ,няма 12 години или трябва да направя някакъв временен документ .Заради здравословни причини на съпруга ми не можехме да пътуваме

  Reply

  • gnikolov
   08/06/2022 @ 10:19 pm

   Здравейте! Отивате в посолството и правите нов паспорт.

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *