Για γενικές ερωτήσεις και σχόλια - χρησιμοποιήστε την ενότητα "Σχόλια" κάθε σελίδας ή τη σελίδα "Ερωτήσεις".

Για παραγγελίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +306943140066 (WhatsApp и Viber), contact@cars-help.com ή μέσω Facebook @carshelp1


CARS-HELP ТЕАМ

Philippe_Klideris
GR_FR_EN

Χαίρετε,
Το όνομά μου είναι Philippe και ασχολούμαι με:
– εισαγωγές οχημάτων από τη Δυτική Ευρώπη, κυρίως από τη Γερμανία
– διαβούλευση κατά την αγορά μεταχειρισμένου ή νέου αυτοκινήτου
– εμπόριο νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
– επιτόπιες τεχνικές επιθεωρήσεις οχημάτων
– οργάνωση των μεταφορών από τη Δυτική Ευρώπη προς τη Βουλγαρία
– διαβούλευση σχετικά με την ταξινόμηση οχήματος
– άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες
– υπηρεσία αυτοκινήτου στα αξιόπιστα συνεργεία μας

Χαίρετε,
Το όνομά μου είναι Theodore και ασχολούμαι με:
– εισαγωγές οχημάτων από τη Δυτική Ευρώπη
– διαβούλευση κατά την αγορά μεταχειρισμένου ή νέου αυτοκινήτου
– εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων
– επιτόπιες τεχνικές επιθεωρήσεις οχημάτων
– εγγραφή του οχήματος στην Τροχαία
– οργάνωση των μεταφορών από τη Δυτική Ευρώπη προς τη Βουλγαρία
– κατάθεση ασφαλιστικών γεγονότων και διαπραγματεύσεις με ασφαλιστές για την καταβολή αποζημίωσης
– υπηρεσία αυτοκινήτου στα αξιόπιστα συνεργεία μας

TG_Fotor
DE_BG_EN
TG_Fotor
DE_BG_EN

Χαίρετε,
Το όνομά μου είναι Theodore και ασχολούμαι με:
– εισαγωγές οχημάτων από τη Δυτική Ευρώπη
– διαβούλευση κατά την αγορά μεταχειρισμένου ή νέου αυτοκινήτου
– εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων
– επιτόπιες τεχνικές επιθεωρήσεις οχημάτων
– εγγραφή του οχήματος στην Τροχαία
– οργάνωση των μεταφορών από τη Δυτική Ευρώπη προς τη Βουλγαρία
– κατάθεση ασφαλιστικών γεγονότων και διαπραγματεύσεις με ασφαλιστές για την καταβολή αποζημίωσης
– υπηρεσία αυτοκινήτου στα αξιόπιστα συνεργεία μας

Georgi P Nikolov
All_country_flags(2)

Χαίρετε,
Το όνομά μου είναι Georgi και ασχολούμαι με:
– εισαγωγές οχημάτων από τη Δυτική Ευρώπη, κυρίως από τη Γερμανία
– διαβούλευση κατά την αγορά μεταχειρισμένου ή νέου αυτοκινήτου
– εμπόριο νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
– επιτόπιες τεχνικές επιθεωρήσεις οχημάτων
– οργάνωση των μεταφορών από τη Δυτική Ευρώπη προς τη Βουλγαρία
– διαβούλευση σχετικά με την ταξινόμηση οχήματος
– άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες
– υπηρεσία αυτοκινήτου στα αξιόπιστα συνεργεία μας