Настоящата страница има за цел да демонстрира как точно се използва сайта mobile.de

Търсене на автомобил или друга техника на mobile.de на английски език

Видеото подробно обяснява как се работи с интернет сайта mobile.de. Съдържа детайлни обяснение за избор на език, избор на марка и модел автомобил, прилагане на критерии и други.

 

Задаване на автоматично известяване по емайл по предварително зададени критерии за автомобил mobile.de

Видеото подробно обяснява как се задават критерии за търсене на автомобил на интернет сайта mobile.de. Съдържа детайлни обяснения за активиране на автоматично известяване по емайл при публикуван автомобил, отговарящ на зададените от Вас критерии.