За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1


Настоящата страница има за цел да демонстрира как точно се използва сайта mobile.de

Търсене на автомобил или друга техника на mobile.de на английски език

Видеото подробно обяснява как се работи с интернет сайта mobile.de. Съдържа детайлни обяснение за избор на език, избор на марка и модел автомобил, прилагане на критерии и други.

 

Задаване на автоматично известяване по емайл по предварително зададени критерии за автомобил mobile.de

Видеото подробно обяснява как се задават критерии за търсене на автомобил на интернет сайта mobile.de. Съдържа детайлни обяснения за активиране на автоматично известяване по емайл при публикуван автомобил, отговарящ на зададените от Вас критерии.

 За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1