Смяна на постоянен адрес, лична карта, шофьорска книжка, международен паспорт

Постоянният адрес на човек е адресът, който е вписан в личната му карта и също така населеното място, към регистъра на което, човек се води под отчет. Постоянният адрес дава право на гласуване и право на административно обслужване към съответния областен град.

          Настоящият адрес е мястото, където човек временно пребива. Настоящият адрес дава право за гласуване, но дава право за административно обслужване към съответния областен град. Например ако сте студент в София и живеете на общежитие, но сте родом от Никопол, то Вашият постоянен адрес е в град Никопол, а настоящият Ви адрес е град София.

          Друг случай е регистрацията на МПС на ваше име. В случай, че постоянният Ви адрес (по лична карта) е в град Созопол, то Вие имате право да регистрирате МПС към община Бургас. Нямате право да регистрирате МПС по временен адрес. Ако сте от Созопол и живеете в град София и искате да регистрирате МПС със софийска регистрация (СВ например), то следва първо да смените постоянния си адрес и след това да пристъпите към регистрация на МПС-то към КАТ София.

Как се сменя постоянен адрес

Необходимо е да посетите общината, към която искате да се регистрирате по постоянен адрес. Например ако живеете в ж.к. Надежда, е необходимо да посетите община Връбница и да представите следните документи:

                               1) Документ за самоличност (валидна лична карта)
                               2) Акт за раждане (в оригинал)
                               3) Документ за собственост върху имота или Договор за ползване под наем
                               4) Декларация по чл.92 ал.3 от Закон за Гражданската Регистрация с нотариално заверени подписи на собственици на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лиучно от собственика на апартамента.
Поради тази причина е добре да отидете до общината заедно със собственика на апартамента, така че да избегнете въпроси, на които нямате отговор или разкарване 2 пъти за една работа.
                              5) Закупувате и попълвате на място „Заявление за изпълнение на услугата” и „Заявление за смяна на постоянен адрес”.
                              6) Веднага получавате удостоверението Ви за постоянен адрес
                              7) С това удостоверение в рамките на 30 дни следва да отидете до съответното РПУ, където да подадете заявление за смяна на лична карта.
* Забележка: Старата Ви лична карта следва Все още да е валидна.

*Ако сте в родство по права линия със собственика на апартамента (например баща Ви Ви е купил апартамент) или сте съпруг/съпруга на собственика, то тогава не са Ви необходими документите по т.3 и т.4, но следва да представите Удостоверение за граждански брак или Решение за развод (за вдовец/вдовица препис-извлечение от акт за смърт)

Посещавате РПУ-то, което отговаря за Вашия квартал, за издаване на нова лична карта

Следва да посетите РПУ-то, към което Вашият квартал се води под полицейско наблюдение и отговорност. Например ако живеете в Люлин, посещавате 9-то РПУ. Ако живеете в Студентски град, посещавате 7-мо РПУ. В съответното РПУ следва да подадете заявление за издаване на нова лична карта, като представите следните документи:

                               1) Заявлението за смяна на постоянен адрес, което сте получили от общината
                               2) Платежно нареждане, че сте заплатили съответната такса за издаване на лична карта според това каква поръчка е (стандартна, бърза, експресна).
                               3) Попълвате на място заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани. Това заявление се разпечатва автоматично от системата на МВР. Можете да го изтеглите и прегледате предварително от тук. Уверете се, че имате цялата информация, която се изисква за попълване на завлението.                       

Таксата за издаване на нова лична карта на лица между 18-58 години, с валидност 10 години ,е както следва:

1)   Стандартна поръчка за 30 каленарни дни – 18 лв.

2)   Бърза поръчка за 3 работни дни – 36 лв.

3)   Експресна услуга до 8 часа – 90лв.

*Поне в София всички РПУ-та вече са оборудвани с ПОС терминали, на които можете да заплатите с вашата банкова карта без да плащате банкови такси. Това е най-бързият и удобен вариант.

В случай, че изберете да платите чрез банков превод, то не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето го образецът за плащане на банкова такса за издаване на лична карта бърза поръчка до 3 работни дни. Ако желаете стандартна поръчка, то просто наредете 18 лв. вместо 36лв. Всички останали полета са еднакви. IBAN номерът на СДВР (Столична Дирекция на Вътрешните Работи) е BG97BNBG96613100157001.Платежно нареждане за издаване на нова лична карта

След като разполагате с документите, посетете Вашето РПУ (според това в кой квартал живеете, или кой град) и ги подайте. Имайте предвид, че при всяко преиздаване на лична карта можете да се снимате на отново, с цел в личната Ви карта да присъства най-актуалната Ви снимка, както и да смените подписа си. Ако не желаете, то служителите на МВР могат да използват последната Ваша снимка, която е налична в системата им. Ако сте си изкарвали международен паспорт на скоро, то служителите могат да използват снимката от паспорта Ви.

Издаване на нова шофьорска книжка

След като сте изчакали съотвения срок за издаване на новата Ви лична карта по постоянен адрес да изтече (според това за каква услуга сте заплатили – стандартна, бърза или експресна), вземете новата си лична карта и платежното нареждане за издаване на нова шофьорска книжка и се насочете към КАТ в съответното населено място. С вече получената нова лична карта трябва да направите следното:

                               1) Да подадете заявление за смяна на местоотчет на водач
                               2) Да подадете молба за преиздаване на шофьорска книжка (за да попълните молбата ще Ви трябват данните от новата Ви лична карта)
                               3) Да предадете на служител от КАТ, който Ви обслужва, банковото платежно нареждане, което можете да видите по-долу
                               4) Да получите формуляр „Заявление образец” за подмяна на шофьорска книжка (този формуляр Ви се дава на място в КАТ и се разпечатва от системата на МВР).
                              5) Попълвате формуля и подавате всички документи на гише.
                              6) Получавате талонче с входящ номер и дата, на която ще бъде готова вашата шофьорска книжка и контролен талон към нея.

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте  Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

Таксите за различните видове услуги са както следва:

1)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 30 дни – 25лв.

2)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 10 дни – 50лв.

3)   Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2лв.

Не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето ги данни за заплащане:
IBAN: BG97BNBG96613100157001
Име на получателя: СДВР
При банка: Българска Народна Банка
BIC на банката: BNBGBGSD

Ето образец на платежното нареждане плащане на банкова такса за издаване на нова шофьорска книжка стандартна поръчка за 30 дни. Обърнете внимание, че с 1 банково платежно нареждане се заплащат едновременно подмяната на шофьорска книжка и контролен талон, но трябва изрично да го опоменете, както е показано по-долу.  Ако желаете бърза поръчка и издаване на шофьорска книжка за 10 дни, то просто наредете 50 лв. вместо 25 лв. Всички останали полета са еднакви. Платежно нареждане за издаване на нова шофьорска книжка

Полезен Съвет:
Имайте предвид, че при получаването на новата Ви лична карта, старата трябва да се представи пред съответното РПУ и ще бъде унищожена от служител. По тази причина Ви съветвам да си направите сканирано цветно копие на старата Ви лична карта от двете страни и да съхранявате файла на Вашия компютър.

Същото важи и за Вашата шофьорска книжка.

Издаване на нов международен паспорт след подмяна на лична карта

Тук като за начало най-важното е да се спомене, че във Вашия международен паспорт не фигурира Вашият постоянен адрес. Поради тази причина, ако Вашият задграничен паспорт е бил наскоро издаден, то Вие не сте задължени да го преиздавате и излишно да заплащате административни такси. Обикновено международният паспорт е с валидност 5 години и Вие спокойно можете да изчакате датата на изтичане на валидността му и после да отидете до РПУ-то, към което се водите под отчет по Ваш постоянен адрес, и да подадете заявление за издаване на нов паспорт.

В случай, че все пак искате да преиздадете задграничния си паспорт заедно с издаването на Вашата нова лична карта, то Вие можете да го направите на веднъж когато отивате за подаване на заявлението за издаване на новата Ви лична карта. Можете да направите едно платежно нареждане, в което като основание за плащане да напишете “Подмяна на лична карта и международен пастпорт” и да преведете двете такси заедно на веднъж. Актуалните такси за издаване международен паспорт можете да проверите. Така, в случай че искате преиздаване на задграничен паспорт и лична карта със срок 30 дни, то Вие следва да заплатите към 2016 година 18 лв. за лична карта и 40 лв. за задграничен паспорт, или общо 58 лв. Това е сумата, която трябва да въведете и в платежното нареждане.

Надявам се информацията да е била полезна!

Ако имате въпроси относно описаните по-горе изисквания и процедури, то не се колебайте да ги зададете на [email protected]

Ще се радвам да помогна.

Поздрави
Георги

Ако искате да зададете Вашия въпрос, можете да използвате полето “Вашият Коментар” най-отдолу на страницата, като попълните Вашият email адрес и името си и накрая натиснете бутона “Публикуване”.

Ще се постарая да отговоря по най-бързия и изчерпателен начин и така ще помогнете и на други хора, които имат същия въпрос, да намерят отговора.

1 273 коментара

 1. Константина
  22/04/2021 @ 3:30 pm

  Здравейте, смених си постоянната адресна регистрация, задължена ли съм след смяна на лична карта да сменя паспорта си и шофьорската книжка?

  Reply

  • gnikolov
   22/04/2021 @ 9:38 pm

   Здравейте, Константина! Паспорт – Не. СУМПС- Да, ако сменяте областта. Ако оставате в същата област – Не.

   Reply

 2. Радина Кирилова
  21/04/2021 @ 11:15 am

  Здравейте, предстои ми смяна на постоянен адрес и ме интересува дали ми трябва някакъв допълнителен документ. Жилището е на името на баба ми и дядо ми, аз нямам собственост. И ако ми трябва, то какво трябва да представлява и как се изкарва?
  Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   21/04/2021 @ 9:36 pm

   Здравейте, Радина! Взимате баба си или дядо си със Вас в общината и тя/той декларират писмено съгласието си. Носете си личните карти и нотариалният акт за собственост на жилището. Успех!
   Поздрави
   Г

   Reply

   • Радина Кирилова
    21/04/2021 @ 10:51 pm

    Много благодаря! Радвам се, че имаше кой да ми отговори! От дни звъня на оставените телефони за контакт, но…
    Хубава вечер!

    Reply

 3. Selko
  19/04/2021 @ 6:48 pm

  Здравейте! искам да питам сменяне на ВАСТОЯЩТ аддрес от чужбина на България колко време трябва да чакаме за подаване дукументи за Шофюрска книшка ( #БЛАГОДАРА# )

  Reply

  • gnikolov
   19/04/2021 @ 8:31 pm

   Здравейте! Въпросът Ви е неразбираемо (поне за мен) зададен. Не мога да отговоря.

   Reply

 4. Анна
  19/04/2021 @ 12:35 pm

  Здравейте,

  При сменен адрес на лична карта при подавайки документи за смяна на шофьорската книжка трябва ли колата да минава канал отново?

  Reply

  • gnikolov
   19/04/2021 @ 8:32 pm

   Здравейте! Зависи дали сменяте областния център или не.

   Reply

 5. Пламен
  18/04/2021 @ 8:36 pm

  Здравейте, имам следният въпрос: Очаквам наказателно постановление от КАТ, което ще пристигне на адреса ми по лична карта, но предвид, че наскоро смених жилището и вече не живея на адреса посочен в личната ми карта, ме притеснява факта, че наказателното постановление, ще отиде на старият ми адрес. Направих опит да представя документ за настоящ адрес пред КАТ, но ми обясниха, че няма как да бъде сменен и че наказателното постановление, ще пристигне на адрес по лична карта. Възнамерявам, да сменя личната си карта още утре и да заявя експресна поръчка, въпросът ми е дали това ще бъде служебно отразено в системата на КАТ, или трябва да предприема други действия, за да си получа постановлението на настоящия адрес?

  Reply

  • gnikolov
   18/04/2021 @ 8:52 pm

   Здравейте, Пламен! Веднага, когато смените постоянен адрес, всеки служител в системата на МВР вижда новият Ви адрес на компютъра си. От значение е в кой момент служител от МВР ще изпрати НП до Вас.
   Поздрави
   Г

   Reply

   • Пламен
    18/04/2021 @ 9:26 pm

    Много благодаря за информацията, г-н Николов !

    Reply

    • gnikolov
     18/04/2021 @ 9:32 pm

     Моля.

 6. Росен
  17/04/2021 @ 1:52 pm

  Здравейте,

  Имам имот в София, който съм закупил 2017г. Смених си личната карта края на 2019г. Съответно и шофьорската книжка след това. Нямам спомен да съм попълвал документи за постоянен адрес. При условие, че на личната ми карта е изписан адреса в София той счита ли се за постоянен и ако имаме нов член на семейството, мога ли да докажа, че съм жител в София чрез нотариалния акт за покупката на жилището, но личната ми карта е сменена по-късно. Колко точки ще взема при точкообразуването за детски ясли, ако детето е родено 2020г декември?

  В допълнение искам да кажа, че съм бил студент в София от 2009г, както и имам попълнени документи за настоящ адрес към студентски град през 2011г ако не се лъжа. Това помага ли за да получим повече точки за яслата.

  Поздрави

  Reply

  • gnikolov
   18/04/2021 @ 9:23 pm

   Здравейте, Росен! Да, адресът, който е вписан в личната Ви карта, е постоянният Ви адрес. При кандидатстване за детски ясли и градини се гледат личните карти на родителите, а не датата на покупка на жилището, в което живеят. Не мога да отговоря на въпроса за точките. Не съм информиран по тази тема.
   Поздрави
   Г

   Reply

 7. Диляна
  15/04/2021 @ 11:03 am

  Здравейте, въпросът ми е следния: При смяна на постоянния адрес, ако жилището е на свекърва ми, необходима ли ми е декларация от нея или е достатъчно да нося нотариалния акт, при положение че отивам сама без нея?

  Reply

  • gnikolov
   15/04/2021 @ 9:43 pm

   Здравейте! Ще трябва и декларация съгласие от свекървата, понеже нямате пряка родствена линия.

   Reply

 8. Даниел
  13/04/2021 @ 3:44 pm

  Здравейте г-н Николов,
  моят въпрос е следния – вече си подмених постоянния адрес, също така и личната карта, остава ми шофьорската книжка. Доколкото разбах от написаното по-горе, трябва с новоизкараната лична карта (понеже се преместих в друг град) да отида в КАТ и там да си пусна заявление за издаване на нова шофьорска книжка. Също така трябва ли ми ново медицинско свидетелство? Благодаря.

  Reply

  • gnikolov
   13/04/2021 @ 9:33 pm

   Здравейте, Даниел! Да, всичко правилно сте написал.

   Reply

 9. Димо
  13/04/2021 @ 8:12 am

  Здравейте,
  Смених постоянният си адрес и посетих общината, за да се регистрирам на новият (имота не е на мое име). Въпроса ми е трябва ли да сменям и личната карта, защото е преиздадена преди 5-6 месеца и е нова.

  Reply

  • gnikolov
   13/04/2021 @ 9:39 pm

   Здравейте, Димо! Да, трябва.

   Reply

 10. Калина
  12/04/2021 @ 1:20 pm

  Здравейте.През 2012г.се разведох и върнах моминската си фамилия и веднага смених лич.карта,но шофьорската книжка не.Сега изтича срока за подмяна въпроса ми е ,,Ще ме глобят ли,,

  Reply

  • gnikolov
   12/04/2021 @ 4:06 pm

   Здравейте, Калина! Не, няма, действайте смело.

   Reply

 11. Драгомир Николов
  07/04/2021 @ 5:10 pm

  Здравейте.Каква е глобата към момента за шофиране с изтекла книжка?
  Те първа ми предстои подмамя на Л.К и
  СУМПС в друг град и и съответно община.
  Колата също е на мое име инпо регистрация и тя е в София където ми е постоянния адрес.Задължилжително ли е също смяна на регистрацията на колата съответно и талоните към нея?
  Благодаря.Бъдете здрави!

  Reply

  • gnikolov
   11/04/2021 @ 9:10 pm

   Здравейте! Няма да е повече от 50-100лв. Да, ако смените лична карта с постоянен адрес, трябва да подмените и талоните на колата.

   Reply

 12. Гергана
  07/04/2021 @ 11:26 am

  Здравейте, от прочетеното по-горе разбрах,че при смяна на ЛК заплащането може да стане с посттерминал на самото гише,но за смяна на шофьорска книжка не може ?

  Reply

  • gnikolov
   07/04/2021 @ 9:05 pm

   Напротив, може и за шофьорска книжка.

   Reply

 13. Лора Минчева
  02/04/2021 @ 2:26 pm

  Здравейте!
  В момента сменят постоянния си адрес и съответно ще си издам нова лична карта в град Пловдив.
  Бих искала да платя чрез банков превод и да избегна опашките в банковия клон в съответното РПУ.
  Виждам, че сте качили IBAN на СДВР (Столична Дирекция на Вътрешните Работи), a за град Пловдив ( по-конкретно 1-во РПУ, ако има значение това) коя е банковата сметка на която трябва да се преведат парите?

  Reply

  • gnikolov
   02/04/2021 @ 9:30 pm

   Здравейте! Платете с дебитна карта на ПОС Термина направо на гишето, където ще Ви напишат заявлението. Така няма нужда да чакате на опашка в банковия клон и ще спестите банковата такса. Успех!
   Поздрави
   Г

   Reply

   • Лора Минчева
    03/04/2021 @ 1:10 pm

    Благодаря Ви!

    Reply

    • gnikolov
     03/04/2021 @ 3:52 pm

     Моля.

 14. Ели
  02/04/2021 @ 12:07 am

  Здравейте,
  моят въпрос е : в момента по лична карта постоянният ми адрес е София, но искам да го сменя със друг адрес,които в в друга област, необходимо ли е при смяната на л.к. да сменям и талоните и регистрацията на превозното ми средство, тъй като не желая!?
  Благодаря предварително.

  Reply

  • gnikolov
   02/04/2021 @ 11:07 am

   Здравейте, Ели! Да, ако смените областта трябва да смените и талоните на колата.

   Reply

 15. Зоя Георгиева
  01/04/2021 @ 4:19 pm

  Здравейте!
  Първият ми въпрос е :
  Член от семейството,на който предстои да си смени паспорта и личната карта в чужбина ( поради изтекъл срок) може ли да смени постоянният си адрес на адреса на майката. Собственик на жилището на новият адрес в само майката. Този адрес ще се ползва от лицето само за получаване на данъчни съобщения за негова идеална част от имот.

  Reply

  • gnikolov
   02/04/2021 @ 11:04 am

   Здравейте! Смяната на постоянния адрес трябва да се извърши пред Общината в България, където ще се регистрира. Да, може да се регистрира, че живее в жилището на майка си.

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *