Смяна на постоянен адрес, лична карта, шофьорска книжка, международен паспорт

Постоянният адрес на човек е адресът, който е вписан в личната му карта и също така населеното място, към регистъра на което, човек се води под отчет. Постоянният адрес дава право на гласуване и право на административно обслужване към съответния областен град.

          Настоящият адрес е мястото, където човек временно пребива. Настоящият адрес дава право за гласуване, но дава право за административно обслужване към съответния областен град. Например ако сте студент в София и живеете на общежитие, но сте родом от Никопол, то Вашият постоянен адрес е в град Никопол, а настоящият Ви адрес е град София.

          Друг случай е регистрацията на МПС на ваше име. В случай, че постоянният Ви адрес (по лична карта) е в град Созопол, то Вие имате право да регистрирате МПС към община Бургас. Нямате право да регистрирате МПС по временен адрес. Ако сте от Созопол и живеете в град София и искате да регистрирате МПС със софийска регистрация (СВ например), то следва първо да смените постоянния си адрес и след това да пристъпите към регистрация на МПС-то към КАТ София.

Как се сменя постоянен адрес

Необходимо е да посетите общината, към която искате да се регистрирате по постоянен адрес. Например ако живеете в ж.к. Надежда, е необходимо да посетите община Връбница и да представите следните документи:

                               1) Документ за самоличност (валидна лична карта)
                               2) Акт за раждане (в оригинал)
                               3) Документ за собственост върху имота или Договор за ползване под наем
                               4) Декларация по чл.92 ал.3 от Закон за Гражданската Регистрация с нотариално заверени подписи на собственици на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лиучно от собственика на апартамента.
Поради тази причина е добре да отидете до общината заедно със собственика на апартамента, така че да избегнете въпроси, на които нямате отговор или разкарване 2 пъти за една работа.
                              5) Закупувате и попълвате на място „Заявление за изпълнение на услугата” и „Заявление за смяна на постоянен адрес”.
                              6) Веднага получавате удостоверението Ви за постоянен адрес
                              7) С това удостоверение в рамките на 30 дни следва да отидете до съответното РПУ, където да подадете заявление за смяна на лична карта.
* Забележка: Старата Ви лична карта следва Все още да е валидна.

*Ако сте в родство по права линия със собственика на апартамента (например баща Ви Ви е купил апартамент) или сте съпруг/съпруга на собственика, то тогава не са Ви необходими документите по т.3 и т.4, но следва да представите Удостоверение за граждански брак или Решение за развод (за вдовец/вдовица препис-извлечение от акт за смърт)

Посещавате РПУ-то, което отговаря за Вашия квартал, за издаване на нова лична карта

Следва да посетите РПУ-то, към което Вашият квартал се води под полицейско наблюдение и отговорност. Например ако живеете в Люлин, посещавате 9-то РПУ. Ако живеете в Студентски град, посещавате 7-мо РПУ. В съответното РПУ следва да подадете заявление за издаване на нова лична карта, като представите следните документи:

                               1) Заявлението за смяна на постоянен адрес, което сте получили от общината
                               2) Платежно нареждане, че сте заплатили съответната такса за издаване на лична карта според това каква поръчка е (стандартна, бърза, експресна).
                               3) Попълвате на място заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани. Това заявление се разпечатва автоматично от системата на МВР. Можете да го изтеглите и прегледате предварително от тук. Уверете се, че имате цялата информация, която се изисква за попълване на завлението.                       

Таксата за издаване на нова лична карта на лица между 18-58 години, с валидност 10 години ,е както следва:

1)   Стандартна поръчка за 30 каленарни дни – 18 лв.

2)   Бърза поръчка за 3 работни дни – 36 лв.

3)   Експресна услуга до 8 часа – 90лв.

*Поне в София всички РПУ-та вече са оборудвани с ПОС терминали, на които можете да заплатите с вашата банкова карта без да плащате банкови такси. Това е най-бързият и удобен вариант.

В случай, че изберете да платите чрез банков превод, то не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето го образецът за плащане на банкова такса за издаване на лична карта бърза поръчка до 3 работни дни. Ако желаете стандартна поръчка, то просто наредете 18 лв. вместо 36лв. Всички останали полета са еднакви. IBAN номерът на СДВР (Столична Дирекция на Вътрешните Работи) е BG97BNBG96613100157001.Платежно нареждане за издаване на нова лична карта

След като разполагате с документите, посетете Вашето РПУ (според това в кой квартал живеете, или кой град) и ги подайте. Имайте предвид, че при всяко преиздаване на лична карта можете да се снимате на отново, с цел в личната Ви карта да присъства най-актуалната Ви снимка, както и да смените подписа си. Ако не желаете, то служителите на МВР могат да използват последната Ваша снимка, която е налична в системата им. Ако сте си изкарвали международен паспорт на скоро, то служителите могат да използват снимката от паспорта Ви.

Издаване на нова шофьорска книжка

След като сте изчакали съотвения срок за издаване на новата Ви лична карта по постоянен адрес да изтече (според това за каква услуга сте заплатили – стандартна, бърза или експресна), вземете новата си лична карта и платежното нареждане за издаване на нова шофьорска книжка и се насочете към КАТ в съответното населено място. С вече получената нова лична карта трябва да направите следното:

                               1) Да подадете заявление за смяна на местоотчет на водач
                               2) Да подадете молба за преиздаване на шофьорска книжка (за да попълните молбата ще Ви трябват данните от новата Ви лична карта)
                               3) Да предадете на служител от КАТ, който Ви обслужва, банковото платежно нареждане, което можете да видите по-долу
                               4) Да получите формуляр „Заявление образец” за подмяна на шофьорска книжка (този формуляр Ви се дава на място в КАТ и се разпечатва от системата на МВР).
                              5) Попълвате формуля и подавате всички документи на гише.
                              6) Получавате талонче с входящ номер и дата, на която ще бъде готова вашата шофьорска книжка и контролен талон към нея.

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте  Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

Таксите за различните видове услуги са както следва:

1)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 30 дни – 25лв.

2)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 10 дни – 50лв.

3)   Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2лв.

Не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето ги данни за заплащане:
IBAN: BG97BNBG96613100157001
Име на получателя: СДВР
При банка: Българска Народна Банка
BIC на банката: BNBGBGSD

Ето образец на платежното нареждане плащане на банкова такса за издаване на нова шофьорска книжка стандартна поръчка за 30 дни. Обърнете внимание, че с 1 банково платежно нареждане се заплащат едновременно подмяната на шофьорска книжка и контролен талон, но трябва изрично да го опоменете, както е показано по-долу.  Ако желаете бърза поръчка и издаване на шофьорска книжка за 10 дни, то просто наредете 50 лв. вместо 25 лв. Всички останали полета са еднакви. Платежно нареждане за издаване на нова шофьорска книжка

Полезен Съвет:
Имайте предвид, че при получаването на новата Ви лична карта, старата трябва да се представи пред съответното РПУ и ще бъде унищожена от служител. По тази причина Ви съветвам да си направите сканирано цветно копие на старата Ви лична карта от двете страни и да съхранявате файла на Вашия компютър.

Същото важи и за Вашата шофьорска книжка.

Издаване на нов международен паспорт след подмяна на лична карта

Тук като за начало най-важното е да се спомене, че във Вашия международен паспорт не фигурира Вашият постоянен адрес. Поради тази причина, ако Вашият задграничен паспорт е бил наскоро издаден, то Вие не сте задължени да го преиздавате и излишно да заплащате административни такси. Обикновено международният паспорт е с валидност 5 години и Вие спокойно можете да изчакате датата на изтичане на валидността му и после да отидете до РПУ-то, към което се водите под отчет по Ваш постоянен адрес, и да подадете заявление за издаване на нов паспорт.

В случай, че все пак искате да преиздадете задграничния си паспорт заедно с издаването на Вашата нова лична карта, то Вие можете да го направите на веднъж когато отивате за подаване на заявлението за издаване на новата Ви лична карта. Можете да направите едно платежно нареждане, в което като основание за плащане да напишете “Подмяна на лична карта и международен пастпорт” и да преведете двете такси заедно на веднъж. Актуалните такси за издаване международен паспорт можете да проверите. Така, в случай че искате преиздаване на задграничен паспорт и лична карта със срок 30 дни, то Вие следва да заплатите към 2016 година 18 лв. за лична карта и 40 лв. за задграничен паспорт, или общо 58 лв. Това е сумата, която трябва да въведете и в платежното нареждане.

Надявам се информацията да е била полезна!

Ако имате въпроси относно описаните по-горе изисквания и процедури, то не се колебайте да ги зададете на [email protected]

Ще се радвам да помогна.

Поздрави
Георги

Ако искате да зададете Вашия въпрос, можете да използвате полето “Вашият Коментар” най-отдолу на страницата, като попълните Вашият email адрес и името си и накрая натиснете бутона “Публикуване”.

Ще се постарая да отговоря по най-бързия и изчерпателен начин и така ще помогнете и на други хора, които имат същия въпрос, да намерят отговора.

895 коментара

 1. Александър Михайлов
  26/05/2020 @ 4:08 pm

  Здравейте Георги!
  Благодаря за ценното споделяне!
  Запознат ли сте каква е глобата за неспазени срокове при промяна на адрес в София?

  Reply

  • gnikolov
   26/05/2020 @ 9:29 pm

   Здравейте, Александър! Моля. Ако имате предвид неспазване на 30-дневен срок от смяна на адрес в общината до подаване на заявление за издаване на нова лична карта и смяна на постоянен адрес, мисля, че глобата беше 50лв.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 2. Мартин Колев
  20/05/2020 @ 3:09 pm

  Здравейте,

  Уникален сайт с уникална информация и със страхотни коментари от Ваша страна Георги.
  Поздравления и удоволствие да се чете.
  Относно моят въпрос:
  възможно ли е да ми изпратите договор за дарение, тъй като не намирам никъде форма готова в интернет, а не желая през адвокати да минавам. Целта ми е баща ми да ми прехвърли колата на мое име и смятам,че договор за дарение е най-правилният избор.
  (не съм сигурен дали трябва и оценка на колата да приложа като отивам при нотариуса или само договора е достатъчен?)

  Благодаря предварително,
  Мартин

  Reply

  • gnikolov
   20/05/2020 @ 9:01 pm

   Здравейте, г-н Колев! Благодаря за добрите думи. Договорът за дарение е на 90% същият като договорът за покупко-продажба. Просто сменяте заглавието от “Договор за покупко-продажба на автомобил” на “Договор за дарение на автомобил” и в самия текст пишете “Дарителят дарява собственото си МПС на ….”. Необходима е нотариална заверка на договора. Също така е необходима и застрахователна оценка на автомобила, на базата на която се изчисляват нотариалната такса и местният данък.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 3. Лилия
  20/05/2020 @ 2:10 pm

  Здравейте, промених постоянния си адрес от област Пазарджик в град София . Вече имам издадена нова лична карта и шофьорска книжка. Имам МПС на мое име , но не искам да сменям номерата . Трябва ли да подменя талоните му и мога ли да отида до Кат само с тях за подмяна т.е без автомобила?
  Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   20/05/2020 @ 9:04 pm

   Здравейте, Лилия! Трябва да отидете в КАТ с МПС-то. Можете да смените само талоните и да запазите пазарджишкия номер, но въпреки това минавате проверка на канал. Ако запазите табелите, спестявате 30лв. Това е цялата работа.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Лилия
    27/05/2020 @ 9:05 am

    Благодаря за отговора. Не мога да разбера защо е нужно и колата да е с мен. Нали собственика не се променя каква е целта да минава пак на канал. Процедурата ми се струва доста безсмислена 🙂 Има ли някакви предвидени глоби и срокове ако не подменя талоните? И мога ли да продам колата ако не съм подменила талоните.

    Reply

    • gnikolov
     27/05/2020 @ 12:56 pm

     Моля. Защото сменяте постоянен адрес от една област в друга област.

 4. Фатих
  19/05/2020 @ 9:10 am

  Здравейте, заради синя зона е необходимо само да сменяме адреса което пише в талон МПС по постоянния ми адрес в Един и същ град.

  Какви документи ми трябват ?

  Благодаря.

  Reply

  • gnikolov
   19/05/2020 @ 11:03 pm

   Здравейте, Фатих! Трябва да промените постоянния си адрес. За целта отивате в общината с договор за наем на имот или нотариален договор. Издават Ви бележка за промяна на постоянен адрес. С тази бележка отивате в РПУ-то и сменяте лична карта. После отивате в КАТ и сменяте талоните.

   Reply

   • Фатих
    20/05/2020 @ 12:12 pm

    Здравейте, благодаря ви за отговорът. Постоянния ми адрес , Личната ми карта идентично там където искам да регистрирам за синя зона но за съжаление в талона пише друг адрес в същия град. За това трябва да се смени адреса в талона на колата да е по постоянния ми адрес. Какви документи са ми необходими за да сменям само адреса на талона да е по постоянния ми адрес (Един и същ град. Колата е просто регисттиран на друга улица) и искат да е по постоянния ми адрес.

    Reply

    • gnikolov
     20/05/2020 @ 1:08 pm

     Моля. Отивате в КАТ с двата талона, гражданската и личната Ви карта и ще Ви подменят талоните като Ви впишат новият адрес по лична карта в талоните.
     Поздрави
     Г.Н

    • Румяна Лазарова Пръвчева
     21/05/2020 @ 9:01 pm

     Днес бях в КАН, да сменя адреса си с новия и лична карта, но ми беше отказано, имала съм задължения в НАП. Няма логика! На практика не мога да оставям кола си птед новия адрес! Моля дайте ми съвет!

    • gnikolov
     21/05/2020 @ 10:36 pm

     Здравейте! Лична карта се сменя в РПУ-то, а не в КАТ. Казаха ли Ви какът вид задължение към НАП имате?

 5. Веселин
  13/05/2020 @ 9:44 pm

  Здравей сменяме в момента постоянния адрес и шофьорската книжка ще трябва и в кат да подменя талоните на колите но номерата мога ли да си ги оставя същите.

  Reply

  • gnikolov
   14/05/2020 @ 11:18 pm

   Здравейте, Веселин! Можете да оставите номерата същите, но ако са с регистрация от друга област, ще трябва да минете проверка на канал.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Теодора Стефанова
    18/05/2020 @ 6:46 pm

    Искам да си сменя адресната регистрация на адрес, който е друг собственик. Собственика е съгласен личната ми карта да е със сдрес на апартамента. Какво трябва да се направи и какви документи ще ни трябват?

    Reply

    • gnikolov
     19/05/2020 @ 7:49 am

     Здравейте, г-жо Стефанова! Отивате със собственика на апартамента в общината, като собственикът да носи нотариален акт оригинал или копие със себе си. Той може да декларира пред общината писмено съгласието си, че Вие ще живеете постоянно на неговия адрес. От общината ще Ви издадат служебна бележка за промяна на постоянен адрес и с нея отивате в РПУ-то за подмяна на лична карта. Успех!
     Поздрави
     Г.Н

 6. Еми
  09/05/2020 @ 2:32 pm

  Здравейте, подала съм документи за смяна на лична карта, другата седмица отивам да си я взема. Въпросът ми е след като съм сменила настоящия надрес от един град в друг, задължително ли е да сменя и шоф. книжка. Неоходимо ли е медицинско от личната лекарка при тази смяна и има ли значение в кои КАТ отивам за смяна на шоф. книжка?

  Reply

  • gnikolov
   09/05/2020 @ 9:10 pm

   Зравейте, Еми! Да, сменяте и шофьорска книжка при промяна на постоянен адрес от един областен център в друг. Да, необходимо е медицинско. Можете да го извадите при всеки един общопрактикуващ лекар. Кажете в кое населено място Ви е постоянния адрес, за да Ви отговоря в коя служба на КАТ да отидете.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Еми
    23/05/2020 @ 9:12 pm

    Здравейте, сегашния ми адрес е в ж. к Мусагеница, имала съм и друг адрес преди това в София, но нямах възможност да сменя и шофьорската книжка тогава, въпроса ми е като отида сега дължа ли някаква глоба и в какъв размер ще бъде ако е така? Отделно ще закупувам автомобил, ще имам ли проблем при регистрацията ако шофьорската ми книжка все още не е подменена с настоящия ми адрес. Благодаря предварително за отделеното време.

    Reply

    • gnikolov
     24/05/2020 @ 10:44 am

     Здравейте, Еми! Не, няма да Ви глобят при подмяна на СУМПС, когато отидете. Не, шофьорската книжка няма касателство към покупката на автомобила. Гледа се адреса в личната карта.
     Поздрави
     Г.Н

   • Еми
    27/05/2020 @ 1:44 pm

    Здравейте отново, много благодаря за полезната информация, скоро ми предстои покупка на автомобил, от автокъща, от там искат да им се плати преди минаване на каналите на КАТ, въпроса ми е, това нормално ли е и при почти всички автокъщи ли е така? Какви документи трябва да изискам в такъв случай от тях? Автокъщата е STREET AUTO ще съм много благодарна ако имате някаква информация отностно тази автокъща да я споделите… Благодаря предварително за отделеното време 🙂

    Reply

    • gnikolov
     27/05/2020 @ 6:47 pm

     Здравейте, Еми! Нямаме информация за тази автокъща. Нормално е хората да искат плащане на автомобила преди регистрацията в КАТ. Такава е практиката. Документи, които да изискате от автокъщата – договор, фактура, чуждестранни талони, декларация внос и декларация екотакса. Успех!
     Поздрави
     Г.Н

 7. Роси
  30/04/2020 @ 8:14 pm

  Здравейте!
  Смених постоянния си адрес и съответно лична карта, свидетелство за управление на автомобил през декември 2019. Когато си получих новите документи ми беше казано, че няма нужда да ходя в КАТ, всички документи се получават в съответното РУ на МВР.
  Днес отидох в кметството по новия си постоянен адрес, същата област Пловдив, но вече друга община, за да си платя данъка за колата и там ми казаха, че трябва да отида първо в КАТ за смяна на талон. Освен това съм подлежала на санкция, защото не съм го направила в едномесечен срок след смяната на личните документи. Какъв талон още ще сменям и защо е необходим, за да платя данъка на колата?

  Reply

  • gnikolov
   02/05/2020 @ 3:15 pm

   Здравейте, Роси! Необходимо е да смените талоните, за да се впише новият Ви постоянен адрес в тях. След като ги смените, данъкът ще бъде дължим към новата община, където сте се регистрирали за постоянно пребиваване.
   Поздрави
   Г

   Reply

 8. Иван Златилов
  29/04/2020 @ 6:12 pm

  Здравейте,

  сменени са рег. Номеа поради промяна на постоянен адрес. Трябва ли нов технически преглед ? Последният преглед е от януари 2020 със старите номера /от друга област, същият собственик/
  Благодаря
  Иван Златилов

  Reply

  • gnikolov
   29/04/2020 @ 9:48 pm

   Здравейте! Попринцип по закон трябва да направите нов технически преглед, ако е променен регистрационният номер. Можете и така да си карате. Вероятността да Ви спрат на пътя за проверка и да Ви глобят понеже не сте направили нов технически преглед, въпреки че имате валиден с марка, модел и номер на рама на МПС-то, е минимална и би било форма на заяждане от страна на проверяващите.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 9. Десислав
  28/04/2020 @ 2:17 pm

  Искам да попитам при смяна на нов адрес на лична карта ,може ли стария адрес на си остане на талоните на колата

  Reply

  • gnikolov
   28/04/2020 @ 6:52 pm

   Здравейте, Десислав! Не, трябва да смените талоните.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 10. Борислава Блоиславова
  24/04/2020 @ 3:07 pm

  Здравейте!
  Искам да попитам, при смяна на постоянен адрес, настоящият сменя ли се автоматично или той се запазва и трябва да се смени отделно? Благодаря! 🙂

  Reply

  • gnikolov
   24/04/2020 @ 3:11 pm

   Здравейте! Двата адреса са различни. Трябва да заявите изрично и промяна на настоящ адрес, ако желаете такава.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 11. Кирил
  23/04/2020 @ 11:47 am

  Искам да попитам има ли шанс да се извади лична карта от друг град аз живея в Пловдив, по л.к съм в Дупница, не желая да си сменям адреса, но не мога да се прибера в Дупница за подмяна.Въпросът ми е мога ли да си подам документи в рпу в Пловдив и да ми се замени картата?Благодаря предварително.

  Reply

  • gnikolov
   23/04/2020 @ 11:56 am

   Здравейте, Кирил! Няма как. Трябва да изчакате отмяната на извънредното положение и тогава да подмените личната си карта. Срокът Ви е удължен служебно със 6 месеца.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 12. Ирина
  18/04/2020 @ 2:15 pm

  Здравейте!
  Имам два въпроса:
  1. През месец март дъщеря ми навърши 14 години и трябваше да подадем документи за лична карта. Това съвпадна с обявяването на грипна ваканция за учениците, а после влязоха в сила и мерките заради коронавируса. Ще ми бъде ли наложена глоба за неспазване на 30 дневния срок, предвид факта, че от рождения си ден дъщеря ми не е излизала от дома и не сме подали документите, още повече, че трябва да сменям и постоянния си адрес, който в момента се води настоящ.
  2. Шофьорската ми книжда е изтекла преди доста време. Ако реша да си я подновя каква е процедурата, има ли санкции, трябва ли да вадя медицинско и трябва ли да се явявам на проверочен изпит?
  Предварително Ви благодаря.
  Ирина С.

  Reply

  • gnikolov
   19/04/2020 @ 9:30 am

   Здравейте, Ирина!
   1. Не, няма да бъдете глобени.
   2. Няма санкции. Трябва медицинско и отивате в районното за подмяна, в случай че няма да сменяте адреса в личната си карта, със старата кнжика, контролния талон и лична карта.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 13. Жоро
  15/04/2020 @ 4:15 pm

  Здравейте,
  Срокът на всичките ми документи изтича тази година 2020. Искам да сменя и постоянния адрес от един квартал на София в друг. Мога ли с едно посещение в общината да стане това, без да се посещава КАТ?
  Предварително благодаря за отговора.

  Reply

  • gnikolov
   15/04/2020 @ 9:40 pm

   Здравейте! Първо сменяте постоянния адрес в общината. После отивате до Районното за смяна на лична карта. Когато е готова новата лична карта, отивате в КАТ за смяна на шофьорска книжка. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 14. Зорница Харизанова
  13/04/2020 @ 6:24 pm

  Здравейте! Постоянният ми адрес е в София, но се налага да пребивавам за известен продължителен период от време в наследствен имот в друг град поради наложителен ремонт и авария на водопроводната инсталация. Какви документи са ми необходими, за да ди сменя настоящия адрес и къде се подават?

  Reply

  • gnikolov
   14/04/2020 @ 12:08 pm

   Здравейте! Отивате в общината заедно със собственика на имота и нотариален акт, може и копие, и декларарите промяна на настоящ адрес. Това е всичко. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *