За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1


Входна порта - КАТ София

Входна порта - КАТ София

Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да посетят КАТ София с цел:

 1. Да подадат документи за първоначално издаване на шофьорска книжка (СУМПС) и контролен талон
 2. Да подадат документи за придобиване на нова нова категория
 3. Да подадат документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Да заплатят дължимите глоби за нарушения и наказания

Моля обърнете внимание, че в КАТ София-град (находящ се близо до метростанция Г.М.Димитров) могат да подават и получават документи само лица, които са регистрирани с постоянен адрес в град София.

Ако Вашият постоянен адрес е в София област, то следва да посетите КАТ София-област на ул. Гео Милев 71, гр. София.

Къде се намира КАТ София?
Точен адрес и координати на КАТ София-град

Точните координати  на КАТ-София са: ul. “Lachezar Stanchev”, 1797 Sofia, Bulgaria
Latitude: 42.666549 | Longitude: 23.355971.

Намира се точно до Софарма Тауърс, на 2 мин пеша от метростанция “Г.М. Димитров” и спирки на градския транспорт, които са отбелязани по-долу.

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк:

Как да стигна до КАТ София-град?
Градски транспорт до КАТ София-град

Има много варианти как да стигнете до КАТ София:

 1. Метро – най-близката спирка е “Г.М. Димитров”
 2. Автобуси – 280, 294, 68, 413 и др.
 3. С велосипед
 4. Пеша
Местоположение на КАТ София и градски транспорт до там

Следващи стъпки

Табела с указания на входа на КАТ София

Табела с указания на входа на КАТ София

След като видите тази табела и посещавате КАТ София, за да:

 1. Подадете документи за първоначално издаване на шофьорска книжка
 2. Подадате документи за придобиване на нова нова категория
 3. Подадете документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Заплатите дължимите глоби за нарушения и наказания

То насочете се на дясно.

Работно време на КАТ София-град?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Rabotno vreme KAT Sofia podavane i poluchavane na dokumenti za shofiorska knijka, plashtane na globi

Работното време за прием и получаване на документи във връзка с регистрация и отчет на водачи и административно-наказателни дейности е:

  От 08:00 часа до 17:00 часа с регламентирани почивки както следва:
 – от 10:00 часа до 10:15 часа
– обедна почивка от 12:30 часа до 13:00 часа
– от 14:30 часа до 14:45 часа

Приемането на документи е само до 16:00 часа.

Разяснителни надписи на входа на КАТ София?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

POS Terminal za plashtane na taksa za shofiorska knijka i kontrolen talon KAT Sofia

За Ваше улеснение услугата “Издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон към него” може да бъде заплатена и чрез ПОС-терминално устройво.

При заплащане през ПОС-Терминал не се дължи допълнителна такса.

Ако Вие разполагате с валидна банкова карта и имате наличност по нея, то Вие можете на място при подаване на заявлението за издаване или подмяна на шофьорска книжка да заплатите съответната административна такса.

Електронни административни услуги на КАТ

Електронни административни услуги на КАТ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ЧРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА МВР НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС:
e-uslugi.mvr.bg
ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПРИТЕЖАВАЩ
ВАЛИДЕН БЪЛГАРСКИ КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (КЕП)

МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

1) Издаване на дубликат за свеидетелство за управление на МПС
2) Издаване на удостоверения за наложените наказания на водач на МПС
3) Издаване на удостоверения за собственост на превозно средство
4) проверка на задължения по документи (ФИШ/АУАН/НП), с възможност за извършване на плащане

Единствено при извършване на плащане на ФИШ/Ел. Фиш/НП не се изисква притежание на КЕП.

Процесът стъпка по стъпка….

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Informaciya i avtomat za teglene na poredni nomera KAT Sofia

Когато влезете вътре в сградата, ще видите пред Вас голяма будка с надпис “Информация”. В дясно до будката има малък автомат за теглене на билети с пореден номер.

Ако подавате заявление за издаване на шофьорска книжка (СУМПС), то следва да натиснете бутон “A” и да получите своя пореден номер (номер за изчакване). В залата има информационни табла, на които се показват поредните номера и номера на гишето, на което ще бъдете приети.

Автомат за изтегляне на пореден номер

Най-накрая в КАТ София от месец Октомври 2018-та, въведоха автомат за изтегляне на пореден номер за всяка една предлагана от тях услуга. По-този начин първо се подобрява отчетността за извършената работа от служителите на КАТ, въдворява се ред на опашките и хората могат спокойно да седнат и да изчакат своят ред, а не да стоят 1 час прави на опашка. Белите квадратчета на синия екран показват колко чакащи има в момента за дадената услуга. Например за “Деловодство” има 15 чакащи, а за “Връчване на СУМПС” има 10 чакащи. Буква А (Подаване на документи за СУМПС) в момента на снимката е неактивна, понеже има 58 чакащи и не е сигурно, че служителите ще успеят да ги обработят до края на работния ден, затова не пускат повече поредни номера. Това отново е слабият момент в системата. Ако човек отиде например между 14-14:30 в КАТ за подаване на документи за преиздаване или първоначално издаване на шофьорска книжка, е възможно да чака 2 часа до 16:30 и да не успее да изтегли билет с пореден номер. Два часа от живота Ви са изминали напразно в чакане и на следващия ден трябва да се върнете отново. Аз лично като гражданин не бих бил щастлив, ако преживея този сценарий.

Автомат за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда (2)
Указания на автомата за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда

(А) Подаване на документи за СУМПС

(В) Връчване на СУМПС

(С) Удостоверения – издаване дубликат на контролен талон/издаване на златен талон

(D) АНД – връчване на Наказателни Постановления

(Е) АНД – алкохол

(F) Видеоконтрол

(G) Деловодство

(H) Протоколи ПТП

(I) Транзитна регистрация

(J) Прекратяване, пускане, спиране от движение и издаване на удостоверение за ППС

Poreden nomer i gishe KAT Sofia

Най-отляво е дадена буквата, за която се отнася поредният номер.
В средата е даден самият пореден номер, който сте изтеглили от автомата.
Най-вдясно е даден номерът на гишето, където ще бъдете приети.

Успех!

Gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka KAT Sofia

На гишета от номер 26 до номер 30 се подават заявленията за издаване на шофьорска книжка в КАТ София.

Подаване и получаване на документи за шофьорска книжка (СУМПС)

1. Документи за шофьорска книжка за нови водачи (шофьори) и за придобиване на нова категория

Dokumenti za izdavane na shofiorska knijka na novi vodachi

Документи за нови водачи:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта

Документи за придобиване на нова категория:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. Психо за С, Д, Тм, Тб БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта
5. СУМПС + Контролен талон

2. Документи за подмяна/смяна на шофьорска книжка

Podpmyana na shofiorska knijka poredi iztekyl srok, star obrazec ili promyana v dannite na vodacha (2)
Prigotveni dokumenti za vlizane v gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka v2

Документи за подмяна на шофьорска книжка поради:

 • изтичане на срока на валидност
 • подмяна на стар образец с нов
 • промяна в данните на водача

1.  Лична карта (документ за самоличност)
2. Медицинско удостоверение или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК
– за категория AM, A1, A2, A, B, B1, B+E и Tkm, трява да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед
– за останалите категории картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалнист – очен, УНГ, невролог и хирург
3. Стара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите
5. Номер от машината с буква “А”

Документи за подновяване на шофьорска книжка поради:

 • изгубване
 • кражба
 • повреждане
 • унищожаване

1.  Писмена декларация по образец се подава в РПУ-то според постоянния Ви адрес.
Можете да я изтеглите от следния линк: https://cars-help.com/en/deklaraciya-za-izguben-otkradnat-povreden-ili-unishtozhen-dokument-za-samolichnost/
2. Заявление по образец, попълнено от служител в РПУ-то в електронна система, върху което се разписвате. 
3. Декларация, че обичайното Ви пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не сте притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюзСтара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка от интернет предварително, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

3. Получаване на готова шофьорска книжка (СУМПС)

Vyrchvane na gotovi shofiorski knijki (SUMPS) - KAT Sofia

Готовите шофьорски книжки се връчват на гишета 34-35 в дясно от входната врата.

Не забравяйте да си изтеглите номер от машината на входа!

Честито и карайте внимателно!

Държавни такси за издаване на шофьорска книжка (СУМПС)

Dyljimi dyrzhavni taksi za izdavane na shofiorska knizhka (SUMPS)

Такси за СУМПС с валидно експертно решение:

1) Бърза услуга за 10 дни – 6лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 3лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица над 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 22лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 11лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица от 18 до 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 50лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 25лв. + 4лв. контролен талон

В посочените по-горе суми не е включена банковата такса.
Ако не искате да плащате банкова такса, то заплатете на ПОС-Терминал с Вашата банкова карта.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.
Входна порта - КАТ София
Плащане на ПОС Терминал

Плащане на ПОС Терминал

Плащане по банков път

Плащане по банков път

Ако имате въпроси относно подаването на документи за шофьорска книжка, плащането на глоби или имате друг въпрос, използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

 Изкарали сте книжка и се чудите какъв автомобил да си купите – прочетете статията ми – “Съвети при покупка на автомобил”

 Избрали сте си автомобил, но Вие е необходима помощ за техническа и визаулна проверка на автомобила на място или внос директно от чужбина. Мога да Ви съдействам и с двете:

 1.  Техническа и визаулна проверка на автомобила на място

 2. Внос на автомобил от чужбина

2 024 коментара

 1. Даниела
  06/04/2020 @ 2:22 pm

  Здравейте може ли да се провери чрез вас дали е получена книжката на сина ми или не защото имам пълномощно

  Reply

  • gnikolov
   06/04/2020 @ 5:49 pm

   Здравейте, Даниела! В интернет е достъпна информацията за издадени, но неполучени документи от МВР.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 2. Павлина
  06/04/2020 @ 12:49 pm

  Здравейте. Смених си личната карта и ми казаха в 30 дневен срок да си сменя и шофьорската книжка. Имам телк който изтича 01.05. 2020г. Мога ли от личния лекар да си извадя медицинско за подмяна на шофьорската книжка или трябва от друго място за вадя медицинско?

  Reply

  • gnikolov
   06/04/2020 @ 5:51 pm

   Здравейте, Павлина! При подмяна на книжката ще Ви е необходим и ТЕЛК. Ако имате валиден, използвайте го.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 3. Веселка Вачева
  06/04/2020 @ 10:20 am

  Здравейте, ограбиха ми всички лични документи. Имам ТЕЛК – моля да микажете какви са таксите в тоя случай при подаване на документи в РПУ , нямам и банкови карти, мога ли да платя в РПУ при това положение и нужно ли ми е медицинско свидетелство в този случай?
  Благодаря! ВВ [email protected]

  Reply

  • gnikolov
   06/04/2020 @ 11:06 am

   Здравейте! Първо сигнализирайте в РПУ-то за грабежа и пуснете веднага заявление за издаване на нова лична карта. Можете да платите и в кеш на гише на банката. След като Ви е готова новата лична карта, отивате в КАТ за преиздаване на старата шофьорска книжка поради кражба. Ако преиздавате старата книжка, няма да е необходим нов ТЕЛК, но ако желаете да подновите за нов срок от 10 години, тогава ще Ви е необходим нов ТЕЛК. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 4. Мартин
  03/04/2020 @ 3:06 pm

  Здравейте,
  не знам дали тук е правилното място да задам този въпрос, но никъде другаде не намирам информация –
  знаете ли дали КАТ-София работи с променено работно време заради COVID-19?
  Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   06/04/2020 @ 10:47 am

   Здравейте! КАТ София работи с обичайното си работно време към момента.
   Поздрави
   Г

   Reply

 5. Е.M.
  02/04/2020 @ 2:22 pm

  Здравейте, шофьорската ми книжка изтича и съм наясно с извънредното положение и че мога да шофирам 6 месеца с нея, но ще шофирам в чужбина следващият месец и трябва да си я преиздам преди да тръгна. Ако отида в КАТ през следващите дни работи ли изобщо и ако да – има ли работещо гише за подновяване?
  Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   02/04/2020 @ 3:24 pm

   Здравейте! Да, КАТ работи.
   Поздрави
   Г

   Reply

 6. Милчо Стоианов
  02/04/2020 @ 11:17 am

  Здравете,искам да попитам мога ли
  Да си пусна онлайн заявление за
  Шофьорска книжка

  Reply

  • gnikolov
   02/04/2020 @ 3:23 pm

   Здравейте! Можете единствено за дубликат при изгубване, кражба или унищожаване. За подновяване или за първоначално издаване не можете.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 7. Магдалена
  29/03/2020 @ 5:51 pm

  Здравейте и благодаря за полезната информация която изчетох тук! 🙂

  Дали е възможно да ми кажете в какъв срок трябва да се отиде за заявяване на книжка в КАТ, при положение, че не съм изкарала курса на БЧК, защото са ги отложили до края на март (а поради обстоятелствата може и повече), ако съм си взела успешно изпита по кормуване на 06.03.2020г?

  Reply

  • gnikolov
   30/03/2020 @ 11:14 am

   Здравейте, Магдалена! Без сертификата за изкаран курс при БЧК, няма как да подадете документи за първоначално издаване на СУМПС.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Магдалена
    30/03/2020 @ 12:18 pm

    Благодаря! Да, знам, че трябва да мина курса. Въпроса ми е в какъв срок по принцип от 06.03.2020 може да се подаде заявление за книжка? Не можах да открия никъде срокове.

    Reply

    • gnikolov
     30/03/2020 @ 6:09 pm

     Няма срокове. Когато пожелаете. Можете и след 1 година да подадете документи, ако желаете.
     Поздрави
     Г.Н

  • Даниела
   06/04/2020 @ 2:15 pm

   Здравейте дали може да ми кажете дали е готова шофьорската книжка на сина ми

   Reply

   • gnikolov
    06/04/2020 @ 5:50 pm

    Здравейте, Даниела! В интернет е достъпна информацията за издадени, но неполучени документи от МВР.
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

 8. Елица Соколова
  28/03/2020 @ 10:43 am

  Здравейте шофьорска ми книжка е изтекла на 17.11 19 г . , но понеже не карам автомобил от доста време съм забравила да я подновя . Има ли глоби и на каква стойност са ? Благодаря ви .

  Reply

  • gnikolov
   28/03/2020 @ 5:30 pm

   Здравейте! Подновяването не е задължитено. Няма глоби. Никой не Ви задължава да я подновявате.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 9. Hrizantem Stoychev
  27/03/2020 @ 3:57 pm

  Ако книжката ми е изтекла на 12.03.2020, важи ли и за мен удължението на срока за ползване?

  Reply

  • gnikolov
   27/03/2020 @ 5:11 pm

   Здравейте! Да, но е трябвало още в началото на месец февруари да подадете документи за нова книжка. Изтървали сте момента.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 10. Благовест Станков
  26/03/2020 @ 1:39 pm

  Здравейте дадох на 15.03 колата си за скрап и имам 14 дена за връщане на номерата.Има ли в момента при това положение на карантина някаква отсрочка тъй като съм и в болница и незнам кога ще изляза?

  Reply

  • gnikolov
   27/03/2020 @ 10:46 am

   Здравейте, г-н Станков! Да, изчакайте да отмине карантинния период и после посетете КАТ. Нямате спешна работа с връщането на номерата.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 11. Hrizantem Stoychev
  26/03/2020 @ 12:16 pm

  Мога ли да си подновя изтеклата шофьорка книжка в София, ако постоянният ми адрес по Л.К. е извън София, но имам регистриран настоящ адрес в София?

  Reply

 12. Евелина Асенова
  25/03/2020 @ 7:58 pm

  А има ли начин да я вземе друг човек с лисчето което са ми дали понеже съм с малко дете ив това положение което сега го направиха , че затвориха градовете ?

  Reply

  • gnikolov
   25/03/2020 @ 10:06 pm

   Единствено, ако сте отбелязали личните данни на лицето, когато сте подавали заявление за издаване на книжка в КАТ или лицето притежава от Вас нотариално-заверено пълномощно за получаване на книжката. Имайте предвид, че за 6 месеца е удължен срокът на всички документи, така че нямате спешна работа в този вирусен период.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 13. емилиян
  25/03/2020 @ 2:36 pm

  Мога ли да карам с старата си книжка докато получа новата.

  Reply

  • gnikolov
   25/03/2020 @ 7:16 pm

   Здравейте, Емилиян! Ако е валидна да, ако е изтекла валидността – не. Но в момента сме в период под карантина, така че най-вероятно и да Ви спрат и сте с изтекъл срок, няма да Ви направят проблем.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 14. Нина Кирилова
  25/03/2020 @ 12:53 pm

  Здравейте,за получаване на удостоверения за липса на наказания,кой бутон от машината трябва да използваме?

  Reply

  • gnikolov
   25/03/2020 @ 7:18 pm

   Здравейте! Според мен е бутон С – удостоверения. Можете да попитате и служител на място.
   Поздрави
   Г

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1