За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1


Входна порта - КАТ София

Входна порта - КАТ София

Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да посетят КАТ София с цел:

 1. Да подадат документи за първоначално издаване на шофьорска книжка (СУМПС) и контролен талон
 2. Да подадат документи за придобиване на нова нова категория
 3. Да подадат документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Да заплатят дължимите глоби за нарушения и наказания

Моля обърнете внимание, че в КАТ София-град (находящ се близо до метростанция Г.М.Димитров) могат да подават и получават документи само лица, които са регистрирани с постоянен адрес в град София.

Ако Вашият постоянен адрес е в София област, то следва да посетите КАТ София-област на ул. Гео Милев 71, гр. София.

Къде се намира КАТ София?
Точен адрес и координати на КАТ София-град

Точните координати  на КАТ-София са: ul. “Lachezar Stanchev”, 1797 Sofia, Bulgaria
Latitude: 42.666549 | Longitude: 23.355971.

Намира се точно до Софарма Тауърс, на 2 мин пеша от метростанция “Г.М. Димитров” и спирки на градския транспорт, които са отбелязани по-долу.

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк:

Как да стигна до КАТ София-град?
Градски транспорт до КАТ София-град

Има много варианти как да стигнете до КАТ София:

 1. Метро – най-близката спирка е “Г.М. Димитров”
 2. Автобуси – 280, 294, 68, 413 и др.
 3. С велосипед
 4. Пеша
Местоположение на КАТ София и градски транспорт до там

Следващи стъпки

Табела с указания на входа на КАТ София

Табела с указания на входа на КАТ София

След като видите тази табела и посещавате КАТ София, за да:

 1. Подадете документи за първоначално издаване на шофьорска книжка
 2. Подадате документи за придобиване на нова нова категория
 3. Подадете документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Заплатите дължимите глоби за нарушения и наказания

То насочете се на дясно.

Работно време на КАТ София-град?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Rabotno vreme KAT Sofia podavane i poluchavane na dokumenti za shofiorska knijka, plashtane na globi

Работното време за прием и получаване на документи във връзка с регистрация и отчет на водачи и административно-наказателни дейности е:

  От 08:00 часа до 17:00 часа с регламентирани почивки както следва:
 – от 10:00 часа до 10:15 часа
– обедна почивка от 12:30 часа до 13:00 часа
– от 14:30 часа до 14:45 часа

Приемането на документи е само до 16:00 часа.

Разяснителни надписи на входа на КАТ София?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

POS Terminal za plashtane na taksa za shofiorska knijka i kontrolen talon KAT Sofia

За Ваше улеснение услугата “Издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон към него” може да бъде заплатена и чрез ПОС-терминално устройво.

При заплащане през ПОС-Терминал не се дължи допълнителна такса.

Ако Вие разполагате с валидна банкова карта и имате наличност по нея, то Вие можете на място при подаване на заявлението за издаване или подмяна на шофьорска книжка да заплатите съответната административна такса.

Електронни административни услуги на КАТ

Електронни административни услуги на КАТ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ЧРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА МВР НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС:
e-uslugi.mvr.bg
ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПРИТЕЖАВАЩ
ВАЛИДЕН БЪЛГАРСКИ КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (КЕП)

МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

1) Издаване на дубликат за свеидетелство за управление на МПС
2) Издаване на удостоверения за наложените наказания на водач на МПС
3) Издаване на удостоверения за собственост на превозно средство
4) проверка на задължения по документи (ФИШ/АУАН/НП), с възможност за извършване на плащане

Единствено при извършване на плащане на ФИШ/Ел. Фиш/НП не се изисква притежание на КЕП.

Процесът стъпка по стъпка….

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Informaciya i avtomat za teglene na poredni nomera KAT Sofia

Когато влезете вътре в сградата, ще видите пред Вас голяма будка с надпис “Информация”. В дясно до будката има малък автомат за теглене на билети с пореден номер.

Ако подавате заявление за издаване на шофьорска книжка (СУМПС), то следва да натиснете бутон “A” и да получите своя пореден номер (номер за изчакване). В залата има информационни табла, на които се показват поредните номера и номера на гишето, на което ще бъдете приети.

Автомат за изтегляне на пореден номер

Най-накрая в КАТ София от месец Октомври 2018-та, въведоха автомат за изтегляне на пореден номер за всяка една предлагана от тях услуга. По-този начин първо се подобрява отчетността за извършената работа от служителите на КАТ, въдворява се ред на опашките и хората могат спокойно да седнат и да изчакат своят ред, а не да стоят 1 час прави на опашка. Белите квадратчета на синия екран показват колко чакащи има в момента за дадената услуга. Например за “Деловодство” има 15 чакащи, а за “Връчване на СУМПС” има 10 чакащи. Буква А (Подаване на документи за СУМПС) в момента на снимката е неактивна, понеже има 58 чакащи и не е сигурно, че служителите ще успеят да ги обработят до края на работния ден, затова не пускат повече поредни номера. Това отново е слабият момент в системата. Ако човек отиде например между 14-14:30 в КАТ за подаване на документи за преиздаване или първоначално издаване на шофьорска книжка, е възможно да чака 2 часа до 16:30 и да не успее да изтегли билет с пореден номер. Два часа от живота Ви са изминали напразно в чакане и на следващия ден трябва да се върнете отново. Аз лично като гражданин не бих бил щастлив, ако преживея този сценарий.

Автомат за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда (2)
Указания на автомата за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда

(А) Подаване на документи за СУМПС

(В) Връчване на СУМПС

(С) Удостоверения – издаване дубликат на контролен талон/издаване на златен талон

(D) АНД – връчване на Наказателни Постановления

(Е) АНД – алкохол

(F) Видеоконтрол

(G) Деловодство

(H) Протоколи ПТП

(I) Транзитна регистрация

(J) Прекратяване, пускане, спиране от движение и издаване на удостоверение за ППС

Poreden nomer i gishe KAT Sofia

Най-отляво е дадена буквата, за която се отнася поредният номер.
В средата е даден самият пореден номер, който сте изтеглили от автомата.
Най-вдясно е даден номерът на гишето, където ще бъдете приети.

Успех!

Gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka KAT Sofia

На гишета от номер 26 до номер 30 се подават заявленията за издаване на шофьорска книжка в КАТ София.

Подаване и получаване на документи за шофьорска книжка (СУМПС)

1. Документи за шофьорска книжка за нови водачи (шофьори) и за придобиване на нова категория

Dokumenti za izdavane na shofiorska knijka na novi vodachi

Документи за нови водачи:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта

Документи за придобиване на нова категория:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. Психо за С, Д, Тм, Тб БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта
5. СУМПС + Контролен талон

2. Документи за подмяна/смяна на шофьорска книжка

Podpmyana na shofiorska knijka poredi iztekyl srok, star obrazec ili promyana v dannite na vodacha (2)
Prigotveni dokumenti za vlizane v gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka v2

Документи за подмяна на шофьорска книжка поради:

 • изтичане на срока на валидност
 • подмяна на стар образец с нов
 • промяна в данните на водача

1.  Лична карта (документ за самоличност)
2. Медицинско удостоверение или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК
– за категория AM, A1, A2, A, B, B1, B+E и Tkm, трява да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед
– за останалите категории картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалнист – очен, УНГ, невролог и хирург
3. Стара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите
5. Номер от машината с буква “А”

Документи за подновяване на шофьорска книжка поради:

 • изгубване
 • кражба
 • повреждане
 • унищожаване

1.  Писмена декларация по образец се подава в РПУ-то според постоянния Ви адрес.
Можете да я изтеглите от следния линк: https://cars-help.com/en/deklaraciya-za-izguben-otkradnat-povreden-ili-unishtozhen-dokument-za-samolichnost/
2. Заявление по образец, попълнено от служител в РПУ-то в електронна система, върху което се разписвате. 
3. Декларация, че обичайното Ви пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не сте притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюзСтара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка от интернет предварително, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

3. Получаване на готова шофьорска книжка (СУМПС)

Vyrchvane na gotovi shofiorski knijki (SUMPS) - KAT Sofia

Готовите шофьорски книжки се връчват на гишета 34-35 в дясно от входната врата.

Не забравяйте да си изтеглите номер от машината на входа!

Честито и карайте внимателно!

Държавни такси за издаване на шофьорска книжка (СУМПС)

Dyljimi dyrzhavni taksi za izdavane na shofiorska knizhka (SUMPS)

Такси за СУМПС с валидно експертно решение:

1) Бърза услуга за 10 дни – 6лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 3лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица над 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 22лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 11лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица от 18 до 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 50лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 25лв. + 4лв. контролен талон

В посочените по-горе суми не е включена банковата такса.
Ако не искате да плащате банкова такса, то заплатете на ПОС-Терминал с Вашата банкова карта.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.
Входна порта - КАТ София
Плащане на ПОС Терминал

Плащане на ПОС Терминал

Плащане по банков път

Плащане по банков път

Ако имате въпроси относно подаването на документи за шофьорска книжка, плащането на глоби или имате друг въпрос, използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

 Изкарали сте книжка и се чудите какъв автомобил да си купите – прочетете статията ми – “Съвети при покупка на автомобил”

 Избрали сте си автомобил, но Вие е необходима помощ за техническа и визаулна проверка на автомобила на място или внос директно от чужбина. Мога да Ви съдействам и с двете:

 1.  Техническа и визаулна проверка на автомобила на място

 2. Внос на автомобил от чужбина

1 849 коментара

 1. Исус Димчев
  24/01/2020 @ 4:33 pm

  Здравейте Г-н Гинколов искам да ви попитам имам диплома за основно образование 7-ми клас придобита юни месец 2019 искам да карам шофьорски курсове но съм чел че с 7-ми клас не можело да се получава шофьорска книжка
  Може ли да ми кажете ако искарам шофиорските курсове от КАТ дали ще ми дадът шофьорската книжка аз принципно уча в ПГТ Никола Бутушев в момента съм 8-ми клас ако взема бележка от училище че уча ще мога ли да си получа СУМПС

  Reply

  • gnikolov
   24/01/2020 @ 8:02 pm

   Здравейте! Няма как нито да Ви запишат, нито да получите шофьорска книжка без завършен 10-ти клас.
   Поздрави
   Г

   Reply

 2. Анна
  23/01/2020 @ 4:11 pm

  Здравейте! В застрахователната компания ми казаха, че не мога да сключа ГО, тъй като талонът на колата е от старите сиви талони. Освен това ми казаха, че мога да отида в КАТ и да поискам обновяване на данните на колата, необходими за застрахователя. Възможно ли е това и ако да на кое гише трябва да отида. Също така колата се води на името на баща ми, който е трудно подвижен. Поздрави!

  Reply

  • gnikolov
   23/01/2020 @ 8:14 pm

   Здравейте, Анна! Трябва да имате пълномощно от баща Ви, за да го представлявате пред КАТ. Можете да смените талона в основната административна сграда. Носете също валидна гражданска и пълномощното. Ако в талона не е вписан номер на двигател, има вероятност да се наложи да минете с колата проверка на канал.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 3. Емилия
  23/01/2020 @ 2:51 pm

  Здравейте, какви са необходимите документи за преиздаване на съществуваща шофьорска книжка на чужденец сръбски гражданин с категория В, с Българска лична карта за временно пребиваване. И до какво време след издаване на личната карта трябва да бъде сменена шофьорската книжка/какъв е периода в който може да кара в България със сръбска/ Благодаря

  Reply

  • gnikolov
   23/01/2020 @ 7:59 pm

   Здравейте, Емилия! Медицинско от общопрактикуващ лекар, диплома за завръшен минимум 10-ти клас преведена и легализирана, сръбската шофьорска книжка, българска лична карта. Със сръбска може да кара до 6 месеца.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Емилия
    24/01/2020 @ 3:07 pm

    Благодаря, дипломата трябва ли да бъде заверена в МОН или само превод и легализация са достатъчни ? Как се изчисляват тези 6 месеца от издаване на личната карта или от първото му влизане в България и доколкото прочетох изискват и някаква декларация?

    Reply

    • gnikolov
     24/01/2020 @ 8:04 pm

     Здравейте, Емилия! Превод и легализация трябва да се направи. 6 месеца от издаване на личната карта.
     Поздрави
     Г

 4. ЯНКО бошков
  23/01/2020 @ 11:54 am

  Здравейте Г-н Гниколов искам да ви попитам дали ще отпадне изискването 10-ти клас за шофиорски книжки

  Reply

  • gnikolov
   23/01/2020 @ 7:45 pm

   Здравейте, г-н Божков! Не съм чул или прочел за предстояща промяна.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 5. А. Петрова
  23/01/2020 @ 10:08 am

  Здравейте, имам ли право от името на фирмата/ управителя/, в която работя, да предоставя с писмена декларация с данни за лице /служител/, извършило нарушение със служебен автомобил, удостоверено с електронен фиш за налагане на глоба?
  До сега управителя е ходил лично в КАТ. Иска да ме упълномощи. Какво трябва да съдържа въпросното пълномощно, за да имам право (ако е разрешено) да го представлявам?

  Reply

  • gnikolov
   23/01/2020 @ 11:43 am

   Здравейте, г-жо Петрова! Да, имате право. Напишете пълномощно, което да гласи, че имате право да представлявате управителя пред КАТ за всякакви видове действия със служебните автомобили на фирмата. После управителя да се разпише и да подпечата. Това е достатъчно. Няма нужда от нотариална заверка. Всеки път носете разпечатка от търговския регистър. Лицето нарушител също трябва да представи писмена декларация подписана от него, че той признава за извършеното нарушение на ЗДвП. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 6. Емилия
  21/01/2020 @ 11:41 am

  Добър ден,къде по електронен път мога да проверя, дали ме е готова шофьорската книжка?

  Reply

 7. Благо
  20/01/2020 @ 6:11 pm

  Здравейте. Купих кола на старо оба4е поради ред пречини изпуснах срока в който трябваше да сменя номерата по адресна регистрация и сега не мога да направя гражданска отговорност защото колата е излязла от регистрация разбрах че има глоба но не знам каква е процедурата след това какво следва за да мога да пусна колата в движение

  Reply

  • gnikolov
   20/01/2020 @ 8:33 pm

   Здравейте, Благо! Пререгистрирайте колата в КАТ. Това е първата стъпка. Трябва да пуснете застраховка гражданска отговорност по номер на рама. Глобата е 200лв.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 8. Иванов
  20/01/2020 @ 12:51 pm

  Здравейте.
  Сегашната ми шофъорска книжка кат. В и С е с валидност 10 г. Искам да попитам относно подновяването на този документ:
  – Наистина ли новите книжки за кат. С са валидни само 5 г.?
  – Ако предоставя само медицинско от личен лекар това означава ли, че ще загубя кат. С?
  – Ако притежавам т.н. Златен талон губя ли го при подновяване на шофъорската си книжка?
  Благодаря предварително.

  Reply

  • gnikolov
   20/01/2020 @ 8:12 pm

   Здравейте, г-н Иванов! Да, новите книжки за кат. Ц са валидни само 5г. Да, ако представите обикновено медицинско от личния лекар, нямате право да управлявате МПС от кат.Ц с новоиздадения документ. Ако решите да управлявате МПС от кат.Ц, трябва да подновите отново книжката в КАТ с медицинско заверено от специалисти. Не, не си губите златния талон. Моля.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Иванов
    22/01/2020 @ 10:53 am

    Искате да кажете, че мога да си подновя сега книжката с медицинско от личния лекар и тя вече ще е само кат. В, но…ако ми се наложи да ползвам кат.С ще е нужно да си издам наново шофъорската книжка? Притеснявам се, че ако сега си подновя книжката само с кат.В за 10г. – впоследствие ще изгубя завинаги кат.С и ако ми е необходима ще трябва да мина нов шофъорски курс за кат.С?
    Изключително ще съм ви благодарен за полезната информация.

    Reply

    • gnikolov
     22/01/2020 @ 10:56 am

     Здравейте отново! Да, правилно сте разбрал. Не си губите уменията да управлявате МПС от N2, N3, а само правата. Ако Ви се наложи в бъдеще да управлявате МПС от N2, N3, подновявате книжката с медицинско от специалисти и отново можете да шофирате тежкотоварни машини. Не се притеснявайте, няма да изгубите кат. Ц завинаги.
     Поздрави
     Г.Н

 9. Петко раднев
  19/01/2020 @ 9:17 pm

  Здравейте
  Интересуваме мога ли да си подменя шофьорската си книжка на която срока и изтича през януари 2021 година предсрочно.Причината е че надписите на талона трудно се разчитат и за да не ходя два пъти пред кат.Колко трябва да заплатя за услугата имайки предвид че съм на 74 години.При това положение взема ли се старата и ако е да за колко време ще ми бъде издадена новa.

  Reply

  • gnikolov
   20/01/2020 @ 12:29 pm

   Здравейте, г-н Раднев!
   Можете да смените само контролният талон, ако в него е проблемът. Да, ако желаете, можете да смените шофьорската книжка предсрочно. Новата книжка ще бъде със срок от 10 години. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 10. Димитър Богоев
  19/01/2020 @ 7:17 pm

  Здравйте,предстои ми подмяна на шофьорската книжка , поради изтичане на срока. Трябва ли да нося 2/3 снимки?

  Reply

  • gnikolov
   20/01/2020 @ 11:55 am

   Здравейте! Не, снимат Ви на място в КАТ или в РПУ-то.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 11. Стойчо Фиткин
  17/01/2020 @ 11:22 am

  Притежавам категория С за управление на МПС.Предстои ми подмяна на удостоверението/книжката/.Могали да поискам категория В,тъйкато не ми е необходима категория С.

  Reply

  • gnikolov
   17/01/2020 @ 6:38 pm

   Здравейте, г-н Фиткин! Да, можете да се откажете от вписване на кат. Ц и да останете само с Б.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 12. илияна паунова
  16/01/2020 @ 3:53 pm

  Здравейте ,мога ли да шофирам след като днес си подадох заявление за подмяна на книжката и ми взеха старата

  Reply

  • gnikolov
   16/01/2020 @ 5:13 pm

   Здравейте! Не, без валиден документ нямате право!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Пламена
    24/01/2020 @ 12:06 pm

    Здравейте, преди няколко дена получих фиш от КАТ, че съм снимана да карам без застраховка гражданска отговорност на територията на София. Искам да подам заявление за това че имам застраховка за този период, но съм в Бургас. Въпросът ми е трябва ли да идвам до София за да свърша това нещо или мога да го направя и в КАТ Бургас

    Reply

    • gnikolov
     25/01/2020 @ 4:05 pm

     Здравейте, Пламена! Изпращате копие от гражданската с датата на издаване на полицата до службата, която Ви е издала фиша и обжалвате.
     Поздрави
     Г.Н

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1