За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1


Входна порта - КАТ София

Входна порта - КАТ София

Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да посетят КАТ София с цел:

 1. Да подадат документи за първоначално издаване на шофьорска книжка (СУМПС) и контролен талон
 2. Да подадат документи за придобиване на нова нова категория
 3. Да подадат документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Да заплатят дължимите глоби за нарушения и наказания

Моля обърнете внимание, че в КАТ София-град (находящ се близо до метростанция Г.М.Димитров) могат да подават и получават документи само лица, които са регистрирани с постоянен адрес в град София.

Ако Вашият постоянен адрес е в София област, то следва да посетите КАТ София-област на ул. Гео Милев 71, гр. София.

Къде се намира КАТ София?
Точен адрес и координати на КАТ София-град

Точните координати  на КАТ-София са: ul. “Lachezar Stanchev”, 1797 Sofia, Bulgaria
Latitude: 42.666549 | Longitude: 23.355971.

Намира се точно до Софарма Тауърс, на 2 мин пеша от метростанция “Г.М. Димитров” и спирки на градския транспорт, които са отбелязани по-долу.

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк:

Как да стигна до КАТ София-град?
Градски транспорт до КАТ София-град

Има много варианти как да стигнете до КАТ София:

 1. Метро – най-близката спирка е “Г.М. Димитров”
 2. Автобуси – 280, 294, 68, 413 и др.
 3. С велосипед
 4. Пеша
Местоположение на КАТ София и градски транспорт до там

Следващи стъпки

Табела с указания на входа на КАТ София

Табела с указания на входа на КАТ София

След като видите тази табела и посещавате КАТ София, за да:

 1. Подадете документи за първоначално издаване на шофьорска книжка
 2. Подадате документи за придобиване на нова нова категория
 3. Подадете документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Заплатите дължимите глоби за нарушения и наказания

То насочете се на дясно.

Работно време на КАТ София-град?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Rabotno vreme KAT Sofia podavane i poluchavane na dokumenti za shofiorska knijka, plashtane na globi

Работното време за прием и получаване на документи във връзка с регистрация и отчет на водачи и административно-наказателни дейности е:

  От 08:00 часа до 17:00 часа с регламентирани почивки както следва:
 – от 10:00 часа до 10:15 часа
– обедна почивка от 12:30 часа до 13:00 часа
– от 14:30 часа до 14:45 часа

Приемането на документи е само до 16:00 часа.

Разяснителни надписи на входа на КАТ София?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

POS Terminal za plashtane na taksa za shofiorska knijka i kontrolen talon KAT Sofia

За Ваше улеснение услугата “Издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон към него” може да бъде заплатена и чрез ПОС-терминално устройво.

При заплащане през ПОС-Терминал не се дължи допълнителна такса.

Ако Вие разполагате с валидна банкова карта и имате наличност по нея, то Вие можете на място при подаване на заявлението за издаване или подмяна на шофьорска книжка да заплатите съответната административна такса.

Електронни административни услуги на КАТ

Електронни административни услуги на КАТ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ЧРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА МВР НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС:
e-uslugi.mvr.bg
ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПРИТЕЖАВАЩ
ВАЛИДЕН БЪЛГАРСКИ КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (КЕП)

МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

1) Издаване на дубликат за свеидетелство за управление на МПС
2) Издаване на удостоверения за наложените наказания на водач на МПС
3) Издаване на удостоверения за собственост на превозно средство
4) проверка на задължения по документи (ФИШ/АУАН/НП), с възможност за извършване на плащане

Единствено при извършване на плащане на ФИШ/Ел. Фиш/НП не се изисква притежание на КЕП.

Процесът стъпка по стъпка….

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Informaciya i avtomat za teglene na poredni nomera KAT Sofia

Когато влезете вътре в сградата, ще видите пред Вас голяма будка с надпис “Информация”. В дясно до будката има малък автомат за теглене на билети с пореден номер.

Ако подавате заявление за издаване на шофьорска книжка (СУМПС), то следва да натиснете бутон “A” и да получите своя пореден номер (номер за изчакване). В залата има информационни табла, на които се показват поредните номера и номера на гишето, на което ще бъдете приети.

Автомат за изтегляне на пореден номер

Най-накрая в КАТ София от месец Октомври 2018-та, въведоха автомат за изтегляне на пореден номер за всяка една предлагана от тях услуга. По-този начин първо се подобрява отчетността за извършената работа от служителите на КАТ, въдворява се ред на опашките и хората могат спокойно да седнат и да изчакат своят ред, а не да стоят 1 час прави на опашка. Белите квадратчета на синия екран показват колко чакащи има в момента за дадената услуга. Например за “Деловодство” има 15 чакащи, а за “Връчване на СУМПС” има 10 чакащи. Буква А (Подаване на документи за СУМПС) в момента на снимката е неактивна, понеже има 58 чакащи и не е сигурно, че служителите ще успеят да ги обработят до края на работния ден, затова не пускат повече поредни номера. Това отново е слабият момент в системата. Ако човек отиде например между 14-14:30 в КАТ за подаване на документи за преиздаване или първоначално издаване на шофьорска книжка, е възможно да чака 2 часа до 16:30 и да не успее да изтегли билет с пореден номер. Два часа от живота Ви са изминали напразно в чакане и на следващия ден трябва да се върнете отново. Аз лично като гражданин не бих бил щастлив, ако преживея този сценарий.

Автомат за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда (2)
Указания на автомата за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда

(А) Подаване на документи за СУМПС

(В) Връчване на СУМПС

(С) Удостоверения – издаване дубликат на контролен талон/издаване на златен талон

(D) АНД – връчване на Наказателни Постановления

(Е) АНД – алкохол

(F) Видеоконтрол

(G) Деловодство

(H) Протоколи ПТП

(I) Транзитна регистрация

(J) Прекратяване, пускане, спиране от движение и издаване на удостоверение за ППС

Poreden nomer i gishe KAT Sofia

Най-отляво е дадена буквата, за която се отнася поредният номер.
В средата е даден самият пореден номер, който сте изтеглили от автомата.
Най-вдясно е даден номерът на гишето, където ще бъдете приети.

Успех!

Gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka KAT Sofia

На гишета от номер 26 до номер 30 се подават заявленията за издаване на шофьорска книжка в КАТ София.

Подаване и получаване на документи за шофьорска книжка (СУМПС)

1. Документи за шофьорска книжка за нови водачи (шофьори) и за придобиване на нова категория

Dokumenti za izdavane na shofiorska knijka na novi vodachi

Документи за нови водачи:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта

Документи за придобиване на нова категория:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. Психо за С, Д, Тм, Тб БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта
5. СУМПС + Контролен талон

2. Документи за подмяна/смяна на шофьорска книжка

Podpmyana na shofiorska knijka poredi iztekyl srok, star obrazec ili promyana v dannite na vodacha (2)
Prigotveni dokumenti za vlizane v gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka v2

Документи за подмяна на шофьорска книжка поради:

 • изтичане на срока на валидност
 • подмяна на стар образец с нов
 • промяна в данните на водача

1.  Лична карта (документ за самоличност)
2. Медицинско удостоверение или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК
– за категория AM, A1, A2, A, B, B1, B+E и Tkm, трява да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед
– за останалите категории картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалнист – очен, УНГ, невролог и хирург
3. Стара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите
5. Номер от машината с буква “А”

Документи за подновяване на шофьорска книжка поради:

 • изгубване
 • кражба
 • повреждане
 • унищожаване

1.  Писмена декларация по образец се подава в РПУ-то според постоянния Ви адрес.
Можете да я изтеглите от следния линк: https://cars-help.com/en/deklaraciya-za-izguben-otkradnat-povreden-ili-unishtozhen-dokument-za-samolichnost/
2. Заявление по образец, попълнено от служител в РПУ-то в електронна система, върху което се разписвате. 
3. Декларация, че обичайното Ви пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не сте притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюзСтара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка от интернет предварително, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

3. Получаване на готова шофьорска книжка (СУМПС)

Vyrchvane na gotovi shofiorski knijki (SUMPS) - KAT Sofia

Готовите шофьорски книжки се връчват на гишета 34-35 в дясно от входната врата.

Не забравяйте да си изтеглите номер от машината на входа!

Честито и карайте внимателно!

Държавни такси за издаване на шофьорска книжка (СУМПС)

Dyljimi dyrzhavni taksi za izdavane na shofiorska knizhka (SUMPS)

Такси за СУМПС с валидно експертно решение:

1) Бърза услуга за 10 дни – 6лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 3лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица над 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 22лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 11лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица от 18 до 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 50лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 25лв. + 4лв. контролен талон

В посочените по-горе суми не е включена банковата такса.
Ако не искате да плащате банкова такса, то заплатете на ПОС-Терминал с Вашата банкова карта.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.
Входна порта - КАТ София
Плащане на ПОС Терминал

Плащане на ПОС Терминал

Плащане по банков път

Плащане по банков път

Ако имате въпроси относно подаването на документи за шофьорска книжка, плащането на глоби или имате друг въпрос, използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

 Изкарали сте книжка и се чудите какъв автомобил да си купите – прочетете статията ми – “Съвети при покупка на автомобил”

 Избрали сте си автомобил, но Вие е необходима помощ за техническа и визаулна проверка на автомобила на място или внос директно от чужбина. Мога да Ви съдействам и с двете:

 1.  Техническа и визаулна проверка на автомобила на място

 2. Внос на автомобил от чужбина

1 409 коментара

 1. Вяра
  17/09/2019 @ 4:26 pm

  Здравейте, вярно ли е, че за подновяване на изтичаща шофьорска книжка може да се подадат документи и в РПУ?
  Благодаря предварително

  Reply

  • gnikolov
   18/09/2019 @ 9:04 am

   Здравейте, Вяра! Да, правилно.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 2. Александър
  11/09/2019 @ 7:18 pm

  Искрено благодарен ще съм за точен отговор на въпроса който забравих да задам в КАТ. СУМПС ме е със изтекла валидност. Имам ли право да шофирам със бележката ще са ми взети старите книжка и контролен талон и бележка ще имам заявление за издаване на нови. Благодаря предварително.

  Reply

  • gnikolov
   11/09/2019 @ 7:54 pm

   Здравейте, Александър! Не, нямате право да шофирате без валидна шофьорска книжка.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 3. Илияна
  09/09/2019 @ 4:26 pm

  Здравейте, искам да попитам относно новият закон за СУМПС че може да бъде издадено само при завършен 10-ти клас.В сайта прочетох, че има изключение ако до 26 септември 2017 г. е завършено Основно образование може да се издаде свидетелство.Аз имам Основно образование завършено през 2014г. ще може ли да ми бъде издадено СУМПС при този случай ?

  Reply

  • gnikolov
   10/09/2019 @ 5:26 pm

   Здравейте, Илияна! Не мога да Ви отговоря еднозначно. Най-добре направете справка на място в КАТ.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 4. Радомир
  09/09/2019 @ 2:53 pm

  Добър ден, шофьорската книжка, контролния талон, заедно с личната карта и други документи бяха откраднати в Рим, Италия, по време на туристическа екскурзия. Имам документ за това от италианската полиция. Трябва ли да преведа този документ за издаване на нова шофьорска книжка. Благодаря

  Reply

  • gnikolov
   10/09/2019 @ 1:57 pm

   Здравейте, Радомир! Да, трябва да преведете документа на български език при заклет преводач и да го представите в РПУ-то, което отговаря за Вашия квартал.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 5. Елена
  09/09/2019 @ 11:58 am

  Здравейте, дата за получаване на шофьорската ми книжка е 17.09. Има ли шанс ако отида няколко дни по-рано да е получа преди датата която е посочена в талона?

  Reply

 6. Юлия Динкель
  08/09/2019 @ 8:41 pm

  Благодаря за отговор. Но пак искам да уточним.
  Чух, че в юни или юли на тази година в България илезе закон, че, ако руска шоферска книжка издана по-рано от 2010 година, то отначало трябва да ходя в Русия и да взема новата шоферска книжка оттам. И само тогава мога да получи книжка тука.
  Верно ли това е?

  Поздрави,
  Юлия Динкел

  Reply

  • gnikolov
   10/09/2019 @ 5:23 pm

   Здравейте, Юлия! Не мога да потвърдя информацията, която имате. Проверете на място в КАТ най-добре.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 7. Юлия Динкель
  07/09/2019 @ 12:56 pm

  Здравейте!

  Аз съм гражданка на Русия. Живея в София, имам статус на временно пребивание. Имам шоферска книжка от Русия. Дата на издаване ноември 2008 г. Валидна до ноември 2018 г.

  Имам ли сега възможност за издаване на нова карта.

  Поздрави,

  Юлия Динкел

  Reply

  • gnikolov
   08/09/2019 @ 11:35 am

   Здравейте, Юлия! За да получите българска книжка, трябва да представите всички необходими документи в КАТ София (диплома за завършено образование преведена и легализирана, медицинско, лична карта и руската шофьорска книжка) и да заплатите държавната такса. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 8. Мартина
  06/09/2019 @ 4:56 pm

  Книжката ми е изтекла преди 4 години,мога ли да я подновя?Бях в чужбина.

  Reply

  • gnikolov
   06/09/2019 @ 11:53 pm

   Здравейте, Мартина! Зависи. Ако в КАТ имат информация за постоянното Ви пребиваване в чужбина, ще трябва да си подновите книжката в държавата, в която пребивавате, ако е член на ЕС. Нищо не губите да опитате. Тънкост – обмисляйте попълването на декларацията за постоянно пребиваване.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 9. Петя Петрова
  05/09/2019 @ 12:44 pm

  Здравейте,

  Ако пребивавам в страна от ЕС, мога ли в нея да подам документи за подмяна на изтекла книжка?

  Поздрави,

  Reply

  • gnikolov
   05/09/2019 @ 1:17 pm

   Здравейте! Единствено в дипломатическа служба, посолство, консултство има шанс, но процедурата е много тромава.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 10. Петя Петрова
  05/09/2019 @ 12:42 pm

  Здравейте,

  Мога ли да подам документи за подмямна на шофьорската книжка, месец и 10 дена, преди да изтече?
  Само лична карта и медицинско ли са необходими?

  Reply

  • gnikolov
   05/09/2019 @ 1:22 pm

   Здравейте, Петя! Да, можете. Да, това са документи и шофьорска книжка с контролен талон към нея.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 11. Деница
  03/09/2019 @ 2:06 pm

  Много ви благодаря за подробното описание. Вашият сайт е изключително полезен!

  Reply

 12. СимеоновА
  02/09/2019 @ 3:31 pm

  Здравейте,
  При предишното издаване на шифьорската ми книжка трябваше да занеса паспортни снимки. В описаните документи за подмяна на СУМПС снимки не са записани. Нужно ли е да си направя и занеса на гишето?

  Reply

  • gnikolov
   02/09/2019 @ 10:09 pm

   Здравейте! Не, няма нужда. Ще Ви снимат на място в КАТ.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 13. Д. Т.
  02/09/2019 @ 11:20 am

  Въпросът ми е свързан с подаване на документи за подновяване на СУМПС поради смяна на личните данни на водача и по – конкретно смяна на фамилия.
  Необходимо ли е копие от удостоверение за сключен граждански брак?
  При положение, че старото СУМПС е в срок на валидност (до 2027г.), необходимо ли е повторното издаване на медицинско удостоверение?

  Reply

  • gnikolov
   02/09/2019 @ 10:08 pm

   Здравейте, Д.Т! Първо сменяте личната си карта. С новата лична карта подменяте СУМПС. Да, необходимо е ново медицинско.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1