Входна порта - КАТ София

Входна порта - КАТ София

Настоящата страница има за цел да улесни всички, които възнамеряват да посетят КАТ София с цел:

 1. Да подадат документи за първоначално издаване на шофьорска книжка (СУМПС) и контролен талон
 2. Да подадат документи за придобиване на нова нова категория
 3. Да подадат документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Да заплатят дължимите глоби за нарушения и наказания

Моля обърнете внимание, че в КАТ София-град (находящ се близо до метростанция Г.М.Димитров) могат да подават и получават документи само лица, които са регистрирани с постоянен адрес в град София.

Ако Вашият постоянен адрес е в София област, то следва да посетите КАТ София-област на ул. Гео Милев 71, гр. София.

Къде се намира КАТ София?
Точен адрес и координати на КАТ София-град

Точните координати  на КАТ-София са: ul. “Lachezar Stanchev”, 1797 Sofia, Bulgaria
Latitude: 42.666549 | Longitude: 23.355971.

Намира се точно до Софарма Тауърс, на 2 мин пеша от метростанция “Г.М. Димитров” и спирки на градския транспорт, които са отбелязани по-долу.

Можете да  отворите картата директно в googlemaps в нов прозорец и от следния линк:

Как да стигна до КАТ София-град?
Градски транспорт до КАТ София-град

Има много варианти как да стигнете до КАТ София:

 1. Метро – най-близката спирка е “Г.М. Димитров”
 2. Автобуси – 280, 294, 68, 413 и др.
 3. С велосипед
 4. Пеша
Местоположение на КАТ София и градски транспорт до там

Следващи стъпки

Табела с указания на входа на КАТ София

Табела с указания на входа на КАТ София

След като видите тази табела и посещавате КАТ София, за да:

 1. Подадете документи за първоначално издаване на шофьорска книжка
 2. Подадате документи за придобиване на нова нова категория
 3. Подадете документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС)
  – поради изтичане срока на валидност
  – смяна на стар образец с нов
  – промяна на данните на водача (най-често постоянен адрес)
 4. Заплатите дължимите глоби за нарушения и наказания

То насочете се на дясно.

Работно време на КАТ София-град?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

КАТ София-град - Работно време 2021

Работното време за прием и получаване на документи във връзка с регистрация и отчет на водачи и административно-наказателни дейности е:

  От 07:30 часа до 17:00 часа с регламентирани почивки както следва:
 – от 10:00 часа до 10:15 часа
– обедна почивка от 12:30 часа до 13:00 часа
– от 14:30 часа до 14:45 часа

Приемането на документи е само до 16:00 часа.

Разяснителни надписи на входа на КАТ София?

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

POS Terminal za plashtane na taksa za shofiorska knijka i kontrolen talon KAT Sofia

За Ваше улеснение услугата “Издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон към него” може да бъде заплатена и чрез ПОС-терминално устройво.

При заплащане през ПОС-Терминал не се дължи допълнителна такса.

Ако Вие разполагате с валидна банкова карта и имате наличност по нея, то Вие можете на място при подаване на заявлението за издаване или подмяна на шофьорска книжка да заплатите съответната административна такса.

Електронни административни услуги на КАТ

Електронни административни услуги на КАТ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ЧРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА МВР НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС:
e-uslugi.mvr.bg
ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПРИТЕЖАВАЩ
ВАЛИДЕН БЪЛГАРСКИ КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (КЕП)

МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

1) Издаване на дубликат за свеидетелство за управление на МПС
2) Издаване на удостоверения за наложените наказания на водач на МПС
3) Издаване на удостоверения за собственост на превозно средство
4) проверка на задължения по документи (ФИШ/АУАН/НП), с възможност за извършване на плащане

Единствено при извършване на плащане на ФИШ/Ел. Фиш/НП не се изисква притежание на КЕП.

Процесът стъпка по стъпка….

подаване и получаване на документи във връзка със шофьорска книжка (СУМПС)

Informaciya i avtomat za teglene na poredni nomera KAT Sofia

Когато влезете вътре в сградата, ще видите пред Вас голяма будка с надпис “Информация”. В дясно до будката има малък автомат за теглене на билети с пореден номер.

Ако подавате заявление за издаване на шофьорска книжка (СУМПС), то следва да натиснете бутон “A” и да получите своя пореден номер (номер за изчакване). В залата има информационни табла, на които се показват поредните номера и номера на гишето, на което ще бъдете приети.

Автомат за изтегляне на пореден номер

Най-накрая в КАТ София от месец Октомври 2018-та, въведоха автомат за изтегляне на пореден номер за всяка една предлагана от тях услуга. По-този начин първо се подобрява отчетността за извършената работа от служителите на КАТ, въдворява се ред на опашките и хората могат спокойно да седнат и да изчакат своят ред, а не да стоят 1 час прави на опашка. Белите квадратчета на синия екран показват колко чакащи има в момента за дадената услуга. Например за “Деловодство” има 15 чакащи, а за “Връчване на СУМПС” има 10 чакащи. Буква А (Подаване на документи за СУМПС) в момента на снимката е неактивна, понеже има 58 чакащи и не е сигурно, че служителите ще успеят да ги обработят до края на работния ден, затова не пускат повече поредни номера. Това отново е слабият момент в системата. Ако човек отиде например между 14-14:30 в КАТ за подаване на документи за преиздаване или първоначално издаване на шофьорска книжка, е възможно да чака 2 часа до 16:30 и да не успее да изтегли билет с пореден номер. Два часа от живота Ви са изминали напразно в чакане и на следващия ден трябва да се върнете отново. Аз лично като гражданин не бих бил щастлив, ако преживея този сценарий.

Автомат за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда (2)
Указания на автомата за изтегляне на пореден номер в КАТ София - основна административна сграда

(А) Подаване на документи за СУМПС

(В) Връчване на СУМПС

(С) Удостоверения – издаване дубликат на контролен талон/издаване на златен талон

(D) АНД – връчване на Наказателни Постановления

(Е) АНД – алкохол

(F) Видеоконтрол

(G) Деловодство

(H) Протоколи ПТП

(I) Транзитна регистрация

(J) Прекратяване, пускане, спиране от движение и издаване на удостоверение за ППС

Poreden nomer i gishe KAT Sofia

Най-отляво е дадена буквата, за която се отнася поредният номер.
В средата е даден самият пореден номер, който сте изтеглили от автомата.
Най-вдясно е даден номерът на гишето, където ще бъдете приети.

Успех!

Gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka KAT Sofia

На гишета от номер 26 до номер 30 се подават заявленията за издаване на шофьорска книжка в КАТ София.

Подаване и получаване на документи за шофьорска книжка (СУМПС)

1. Документи за шофьорска книжка за нови водачи (шофьори) и за придобиване на нова категория

Dokumenti za izdavane na shofiorska knijka na novi vodachi

Документи за нови водачи:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта

Документи за придобиване на нова категория:

1. Диплома – оригинал + 2 копия
2. Психо за С, Д, Тм, Тб БЧК – оригинал и копие
3. Медицинско удостоверение
4. Лична карта
5. СУМПС + Контролен талон

2. Документи за подмяна/смяна на шофьорска книжка

Podpmyana na shofiorska knijka poredi iztekyl srok, star obrazec ili promyana v dannite na vodacha (2)
Prigotveni dokumenti za vlizane v gishetata za priem na dokumenti za shofiorska knijka v2

Документи за подмяна на шофьорска книжка поради:

 • изтичане на срока на валидност
 • подмяна на стар образец с нов
 • промяна в данните на водача

1.  Лична карта (документ за самоличност)
2. Медицинско удостоверение или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК
– за категория AM, A1, A2, A, B, B1, B+E и Tkm, трява да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед
– за останалите категории картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалнист – очен, УНГ, невролог и хирург
3. Стара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите
5. Номер от машината с буква “А”

Документи за подновяване на шофьорска книжка поради:

 • изгубване
 • кражба
 • повреждане
 • унищожаване

1.  Писмена декларация по образец се подава в РПУ-то според постоянния Ви адрес.
Можете да я изтеглите от следния линк: https://cars-help.com/en/deklaraciya-za-izguben-otkradnat-povreden-ili-unishtozhen-dokument-za-samolichnost/
2. Заявление по образец, попълнено от служител в РПУ-то в електронна система, върху което се разписвате. 
3. Декларация, че обичайното Ви пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не сте притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюзСтара шофьорска книжка + контролен талон
4. Таксата се заплаща след попълване на документите

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка от интернет предварително, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

3. Получаване на готова шофьорска книжка (СУМПС)

Vyrchvane na gotovi shofiorski knijki (SUMPS) - KAT Sofia

Готовите шофьорски книжки се връчват на гишета 34-35 в дясно от входната врата.

Не забравяйте да си изтеглите номер от машината на входа!

Честито и карайте внимателно!

Държавни такси за издаване на шофьорска книжка (СУМПС)

Dyljimi dyrzhavni taksi za izdavane na shofiorska knizhka (SUMPS)

Такси за СУМПС с валидно експертно решение:

1) Бърза услуга за 10 дни – 6лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 3лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица над 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 22лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 11лв. + 4лв. контролен талон

Такси за СУМПС на лица от 18 до 58г.:

1) Бърза услуга за 10 дни – 50лв. + 4лв. контролен талон
2) Обикновена услуга за 30 дни – 25лв. + 4лв. контролен талон

В посочените по-горе суми не е включена банковата такса.
Ако не искате да плащате банкова такса, то заплатете на ПОС-Терминал с Вашата банкова карта.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.
Входна порта - КАТ София
Плащане на ПОС Терминал

Плащане на ПОС Терминал

Плащане по банков път

Плащане по банков път

Ако имате въпроси относно подаването на документи за шофьорска книжка, плащането на глоби или имате друг въпрос, използвайте полето по-долу, където можете да въведете текст в свободен стил.
След това попълнете първо Вашето име (Name), после Вашия емайл (Mail) и натиснете червения бутон “Submit Comment” (Изпращане на коментар).

Ще се постарая да отговоря по най-бързия възможен начин.
Благодаря Ви!

 Изкарали сте книжка и се чудите какъв автомобил да си купите – прочетете статията ми – “Съвети при покупка на автомобил”

 Избрали сте си автомобил, но Вие е необходима помощ за техническа и визаулна проверка на автомобила на място или внос директно от чужбина. Мога да Ви съдействам и с двете:

 1.  Техническа и визаулна проверка на автомобила на място

 2. Внос на автомобил от чужбина

2 931 коментара

 1. В.Петрова
  28/07/2021 @ 5:36 pm

  Здравейте,

  в случай на подновяване на книжка с изтекъл срок/ изтекъл 2012 г., не е ползвана изобщо/ :
  1. Има ли наказателна глоба за това, че не е подновена веднага след като е изтекла ?
  2. Предвид, че не съм била активен шофьор, изисква ли се за подновяването на книжката да мина цял нов шофьорски курс или само опреснителен такъв от няколко часа ? /Аз така или иначе ще мина ново обучение, но дали законово се изисква?/
  3. В случай ако бъдат само опреснителни часове, преди тях ли трябва да се поднови книжката или след това?

  Reply

  • gnikolov
   28/07/2021 @ 8:41 pm

   Здравейте!
   1. Не, няма.
   2. Не

   Reply

 2. Ема
  27/07/2021 @ 12:08 pm

  Здравейте,къде мога да проверя дали шофьорската ми книжка е готова?За София става въпрос.
  Благодаря!

  Reply

 3. Иля
  26/07/2021 @ 6:32 pm

  Здравейте. Руснак съм с дългосрочно пребиваване в България, имам руска шофьорска книжка, трябва да си я подменя на българска. Въпросът ми е- трябва ли да имам сертификат от БЧК при подаването на документи в КАТ?

  Reply

  • gnikolov
   26/07/2021 @ 9:15 pm

   Здравейте! Документ от БЧК не Ви е необходим. Необходими са Ви: медицинско от общопрактикуващ лекар и копие от документ за завършено най-малко основно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава – копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование.
   Поздрави
   Г

   Reply

 4. Емира
  26/07/2021 @ 2:04 pm

  Здравейте, мога ли да издам първоначална шофьорска книжка в София като постоянният ми адрес се води в област Смоялн?

  Reply

  • gnikolov
   26/07/2021 @ 9:18 pm

   Здравейте! Не може.

   Reply

 5. Нина
  22/07/2021 @ 1:03 pm

  Здравейте,искам да питам БЧК-то каква валидност има?

  Reply

  • gnikolov
   22/07/2021 @ 9:51 pm

   Здравейте! Няма валидност.

   Reply

 6. Божидар Ангелов Георгиев
  21/07/2021 @ 3:31 pm

  Трябва ли ми медицинско от психодиспансер за подмяна на професионална книжка

  Reply

  • gnikolov
   21/07/2021 @ 9:54 pm

   Здравейте! Първо отивате при личния лекар и той ще Ви прати където трябва.

   Reply

 7. Божидар Ангелов Георгиев
  21/07/2021 @ 3:26 pm

  Здравейте интересуваме,каква е таксата за смяна на професионална книжка при навършени 70 год.

  Reply

  • gnikolov
   21/07/2021 @ 9:59 pm

   Здравейте!
   Такси за СУМПС на лица над 58г.:
   1) Бърза услуга за 10 дни – 22лв. + 4лв. контролен талон
   2) Обикновена услуга за 30 дни – 11лв. + 4лв. контролен талон

   Reply

 8. Станислава
  21/07/2021 @ 11:08 am

  Здравейте,

  При смяна на постоянен адрес от една област в друга, освен шофьорската книжка, сменят ли се и големият и малкият талон. Ако да, документите необходими за смяната на талоните същите ли са като тези, изброени в статията за смяна на шофьорска книжка.

  Нужно ли е да се носят копия на необходимите документи или оригиналите са достатъчни?

  Благодаря предварително!

  Reply

  • gnikolov
   21/07/2021 @ 10:15 pm

   Здравейте! Да, ако притежавате МПС, трябва да смените и талоните. Колата трябва да се представи в КАТ за идентификация. Носете със себе си 2-та талона+гражданска+преглед+новата лична карта. Успех!

   Reply

 9. Даниела Иванова
  19/07/2021 @ 2:19 pm

  Здравейте!

  Днес бях в КАТ София, за да върна изтеклата си шоф. книжка-не желая да я подновявам. Тя е издадена от КАТ Хасково, понеже досега бях с постоянен адрес Свиленград. От май месец съм със софийски постоянен адрес, но в РУ отказаха да върна при тях книжката и ме изпратиха в КАТ. В КАТ след като чаках на две опашки на гише 31 отказаха да приемат изтеклата ми книжка и ми обясниха, че мога да я върна само при органа, който я е издал. Простете, но имам чувството, че живея в каменната епоха. Ако исках да преиздам в КАТ София шоф. книжка щяха да ми я преиздадат и да приемат издадената от КАТ Хасково, но не искат да си върна при тях старата книжка. Моля за становище!

  Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   19/07/2021 @ 9:01 pm

   Здравейте! Такава е системата на МВР. Да, не е нормално. Съгласен съм с Вас. В Германия например човек може във всеки един град да прекрати регистрацията на автомобила си, без значение от къде е по лична карта и къде е правил регистрацията. Държавната бюрокрация е все още в 20-ти век.

   Reply

 10. Папи Найденов
  19/07/2021 @ 1:19 am

  Здравейте Имам един въпрос господина имам основно образование искам да се запиша за книжка от автошколата ми обясниха че ако взема бележка от училището че продължава да уча КАТ София е длъжна дами издаде шофьорска книжка Благодаря ви предварително А има и още нещо аз уча самостоятелна форма на обучение и съм 91 набор Благодаря ви пак

  Reply

  • gnikolov
   19/07/2021 @ 9:07 pm

   Здравейте! Не разбрах какъв Ви е въпросът?

   Reply

 11. Иван
  17/07/2021 @ 12:07 pm

  Здравейте, книжката ми изтече на 08.07.2021. При подаване на документите ми казаха че е невалидна и трябва да отида в КАТ. И че карам с изтекъл невалиден документ. До издаване на новата книжка нямам право да шофирам.

  Reply

 12. Тодор
  15/07/2021 @ 3:22 pm

  Здравейте, нужно ли е медицинско от транспортна болница за заявлението в КАТ за категория Ц + Е ? Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   16/07/2021 @ 8:37 pm

   Здравейте! Зависи. Ако личният лекар и специалистите в ДКЦ-то не са Ви дали медицинско и са Ви изпратили към транспортна болница, тогава трябва. Въпросът Ви е зададен без уточнения какво сте направили до момента и какъв е бил резултатът.

   Reply

  • Магдалена Калчева
   21/07/2021 @ 10:22 am

   Здравейте преди време зададох въпроса за подновяване на изтекла скоро шофьорска книжка и дали може друго лице което в момента на подаване лично от мен да запиша личните му данни за получаване на готовия документ тъй като нямам възможност аз лично да го получа. Вие ми отговорихте че не се налага нотариално заверено пълномощно при получаването. Тъй като мой познат е питал но гишето за същия проблем,и са му казали че трябва да се получава лично. И ако подам експресно какъв е срока? Съществува ли експресно за 3 дни? Благодаря ви предварително

   Reply

   • gnikolov
    21/07/2021 @ 10:10 pm

    Здравейте! Не е така. При подаване на заявление за издаване на СУМПС има поле, в което можете да запишете данните на друго лице, което да получи книжката вместо Вас. Аз лично съм получавал книжка на мой роднина и го казвам от опит. Бързата услуга е 10 дни. За експресна се говореше, че ще има, но не знам дали в момента се предлага.

    Reply

 13. Цветелина Нанева
  15/07/2021 @ 11:35 am

  Здравейте,
  Имам издадена книжка категория “В” от 1998г. 2005 година документа изтече и не съм го подновявала от тогава.
  Въпросът ми е, при подаване на документи за подновяване на книжката, при липса на контролен талон, какво е необходимо да се направи?
  Благодаря за отделеното време

  Reply

  • gnikolov
   16/07/2021 @ 8:30 pm

   Здравейте! Обявявате го за изгубен на място.

   Reply

 14. Й.Донева
  14/07/2021 @ 8:55 pm

  Здравейте,днес подадох документи за смяна на лична карта,поради промяна на адрес.Трябва ли да чакам новата лична карта за да си подам завеление за подмяна на шоф.книжка или мога
  Да отида в КАТ?Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   14/07/2021 @ 10:17 pm

   Здравейте! Трябва да стане готова новата лична карта и тогава отивате с нея в КАТ за смяна на книжка.

   Reply

 15. Илиева
  13/07/2021 @ 6:55 pm

  Здравейте.При подновяване на изтекла лична карта може да се посочи лице , което да я получи вместо мен. За шофьорска книжка може ли по същия начин?

  Reply

  • gnikolov
   14/07/2021 @ 10:32 pm

   Здравейте! Да, може.

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *